% Zľavy na hry %

HVG Kiadó

vydavateľstvo

52 gyakorlat a pozitív gyermekneveléshez


A kártyacsomag 52 praktikus, egyszerűen megvalósítható, önfejlesztő pszichológiai gyakorlatot tartalmaz, hogy pozitív élmény legyen számodra a gyermeknevelés és szülőként is sikeres légy. Konfliktuskezelés, közösségi tanulási technikák, az érzelmek k ontrollálása csak néhány téma azok közül, amelyeket a csomag kínál. A kártyák könnyen kezelhetők és a paklit bárhová magaddal viheted, bárhol használhatod, amikor csak akarod.
Vypredané
6,01 € 6,33 €

52 gyakorlat a stressz kezelésére


A kártyacsomag 52 praktikus, egyszerűen megvalósítható, önfejlesztő pszichológiai gyakorlatot tartalmaz, hogy a stresszt kordában tartsd. Segít, hogy felismerd és tudatosítsd magadban a számodra legmegfelelőbb stresszkezelési módszereket és technikák at, amelyekkel elviselhetőbbé teheted feszültségekkel teli életed. A kártyák könnyen kezelhetők és a paklit bárhová magaddal viheted, bárhol használhatod, amikor csak akarod.
Vypredané
6,94 € 7,31 €

52 gyakorlat a prezentációs készség fejlesztésére - kártya


A prezentációs készség az élet sok területén elengedhetetlenül fontos. A magabiztos, hatásos előadói készség mindig jó szolgálatot tesz. A kártyacsomag 52 praktikus, egyszerűen megvalósítható, önfejlesztő pszichológiai gyakorlatot tartalmaz prezentációs készséged fejlesztésére. Segít, hogy javítsd retorikai képességed, tudatosan alkalmazd a hatásos technikákat és a legjobb módszereket. A kártyák könnyen kezelhetők és a paklit bárhová magaddal viheted, bárhol használhatod, amikor csak akarod.
Vypredané
6,01 € 6,33 €

Híres művészek titkos élete


Melyik művész keveredett viharos szerelmi afférokba? Kinek az élete volt teli kínokkal és gyötrelmekkel? Ki volt gyilkos, ki halt meg szifiliszben és melyikük írt alá halálos ítéleteket? Isten ments, hogy az itt olvasott mendemondák és igaz történetek alapján alkossunk végső ítéletet! De ha tudjuk, milyen megpróbáltatásokon és traumákon ment keresztül számos művész, akkor talán alkotásaikat is másképp fogjuk értékelni, és meglehet, a botrányszagú, eddig még nem hallott történetek olyan művészi kompozíciókra is fényt derítenek, amelyek előtt korábban értetlenül álltunk. Egy biztos: a művészek túlnyomó részét nem az unalom tette a sírba, sokan közülük a káosz és az őrület szélén táncolva élték le az életüket, ott, ahol az igazán zseniális alkotások születnek.
Vypredané
14,25 € 15,00 €

El Sicario - Egy mexikói bérgyilkos igaz története


El Sicario, a mexikói bérgyilkos, igazi profi, és nagyon intelligens. Parancsnokként szolgált Chihuahua állam rendőrségének kötelékében, az Egyesült Államokban részt vett egy FBI-os kiképzésen, a hálózat tagjaként a Főnököt szolgálva pedig több száz embert kínzott és ölt meg. Miután élve kikerült ebből az öldöklésből, Krisztushoz fordult. Azóta folyamatosan menekül, hiszen a kartell vérdíjat tűzött ki a fejére. Sokat lehetett már hallani róla, de ő maga eddig még nem szólalt meg. Molloy és Bowde n az amerikai drogháború hátterét kutatva bukkantak a sicarióra, akit sikerült rávenniük, hogy hajlandó legyen őszintén elmesélni borzalmakkal teli, könyörtelen és hátborzogató élettörténetét, s akitől első kézbe megtudhatjuk, hogyan működik igazából a drogkereskedelem, és kik vannak valójában hatalmon Mexikóban.
Vypredané
12,79 € 13,46 €

A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben


A jogharmonizáció és a jogegységesítés jelszavaitól és programjaitól hangos Európa már jóideje. A témával foglalkozó szakmai írásokat helyenként szürke monotónia jellemzi, ezért üde színfoltokat jelentenek azok a publikációk, melyek történeti és nemzeti jogi metszeteket is mutatnak. A közösségi jog jogharmonizációs módszerű fejlesztésének eszközei évtizedekig az irányelvek voltak, azonban a közösségi magánjog mára már kinőtte őket, mivel újfajta jogi széttöredezettséghez vezettek, holott feladatuk éppen ennek kiküszöbölése lett volna. Fokozott igény mutatkozik tehát arra, hogy a közösségi magánjog eddigi fentről lefelé történő megközelítését (top down approach) a lentről felfelé való megközelítés (bottom up approach) váltsa fel. Ez az új szemlélet a korábbinál nagyobb érdeklődést mutat a nemzeti jogrendszerek iránt és a jogösszehasonlítás számára is új helyzetet kínál. Jelen monográfia a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Polgári Jogi Tanszékén immáron lassan két évtizede folyó összehasonlító polgári jogi kutatások eredményeit összegzi és a magyar jogrendszer fejlesztéséhez, valamint a nemzetköziesedő polgári jog egyetemi oktatásához kíván adalékokat, sémákat adni. A külföldi jogrendszereket és jogi kultúrákat bemutató mű a római jog, a bizánci jog és a kánjog európai jogfejlődésre gyakorolt hatásának felvázolása mellett, különösen a francia, az olasz, a holland, a belga, a luxemburgi, a német, az osztrák, a svájci, a görög, a dán jogfejlődésről, valamint az európai magánjog egységesítésének folyamatáról ad részletes leírásokat, elemzéseket.
Vypredané
31,06 € 32,69 €

Gondolkodjunk, mert vagyunk!


Mr. MindMap, vagyis Tony Buzan a 2006-os londoni Education Show-n tartott előadásában egy, az emberi kreatívkészség és az életkor viszonyát vizsgáló kutatásra hivatkozva arról beszélt a jelenlévő pedagógus közönségnek, hogy az óvodások 90-95%-os kreatívkészsége általános iskolás korukra 70-75%-ra, gimnazista éveikre 40-50%-ra, egyetemi létük idejére 20-25%-ra csökken, míg az ún. felnőttek átlagos kreatívkészség-foka 10% alatt van. George Land, az Arizona Innovation Institute társalapítója egy hosszú távú kísérletben 1600 ötéves gyerekkel végeztette el a NASA kreativitástesztjét. Ugyanezt a panelt újratesztelte tíz- és tizenöt éves korukban. Az ötévesek eredménye 98% volt, míg a tízéveseké 30%, a tizenöt éveseké pedig 12%. Ugyanaz a teszt 280 ezer felnőttnél átlagban 2% eredményt (?) hozott. A kísérletet és tanulságait később több helyen, például a Grow or die (Fejlődni vagy meghalni) című könyvében is publikálta. Ehhez vedd hozzá, hogy az Egyesült Államok Népszámlálási Hivatala szerint 2009-ben 516 millió 65 évnél idősebb ember élt a Földön. Ez a szám 2050-ig várhatóan megtriplázódik, és 1,53 milliárd ember életkora haladja majd meg a 65 éves életkort. Ugyanebben a periódusban a 15 év alattiak száma mindössze 6%-kal növekszik. Az idős emberek már 2017-ben többen lesznek, mint az öt év alatti gyerekek. Mit jelent ez? Az emberi faj válságát. Elromlott az útjelző műszerünk. Nem előre mutat, hanem lefelé. Öregszünk, és a kreatív ember nemsokára veszélyeztetett fajjá válik a bolygónkon. Hozzáteszem, ezzel a kreativitáscsökkenési trenddel mindenki tisztában van. És természetesnek veszi. Na, ez az igazi tragédia. Woody Allen megjegyzését juttatja az ember eszébe, miszerint: Sokkal inkább, mint valaha, az emberiség válaszút előtt áll. Az egyik ösvény kétségbeeséshez és végső reménytelenséghez vezet. A másik a teljes pusztuláshoz. Imádkozzunk, hogy bölcsen a helyes utat válasszuk! Azért azért, ha mégis - azért, ha mégis lenne ott egy harmadik ösvény is (mert az Allen által említett kettő csapás, és nem ösvény), akkor azon kellene elindulni. Ahol az út alapozását a helyes gondolkodás jelenti.
Vypredané
12,79 € 13,46 €

Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati követk


"(...) A kötet első harmadában az alkotmányozás során felmerült jogi problémákról talál elemzéseket az olvasó, erre utal a kötet címében a "keletkezésének története" kitétel (vagyis nem a politikai események leírásáról van szó, hanem a keletkezés sor án felmerült jogi problémák tárgyalásáról). A korábban megjelent írásokon érdemi tartalmi módosítást nem hajtottam végre, stilisztikai és apróbb tartalmi csiszolásokat azonban igen. A kötet középső és a jelen helyzetben talán legfontosabb része megvi zsgálja az Alaptörvény minden szakaszát abból a szempontból, hogy mennyiben változott a helyzet az eddigi Alkotmányhoz képest. Ennek a résznek az az ambíciója, hogy az Alaptörvényről szóló diskurzus kiindulási pontja legyen, és így már lehetőleg az e lején segítsen elkerülni az esetleges értelmezési zsákutcákat. És végül a harmadik részben (a függelékben) olyan dokumentumokat talál az olvasó, amelyek segítik az első két rész megértését.(...)" (a Szerző)
Vypredané
19,18 € 20,19 €

Nem minden fekete vagy fehér A kreatív gondolkodás


"Nekem igazam van - te tévedsz." Megszoktuk már, hogy viták során csak akkor győzhetünk, ha kétséget kizáróan állítjuk a magunk igazát, és határozottan elvetjük mások állítását. Nem véletlen, hogy nyelvünkbe is beépültek az ellentétpárok és érvelésko r előszeretettel használjuk, fekete-fehér, jó-rossz, barát-ellenség, boldog-boldogtalan, hogy az ellentmondás logikáját még kifejezőbbé tegyük. Szinte belénk rögzült, hogy soha nem lehet mindkét oldalnak igaza, ahogy téves sem lehet mindkettő.Edwar d de Bono azonban feje tetejére állítja az évszázadok óta megszilárdult, ellentmondásokat élező, fekete vagy fehér gondolkodásmódunkat. Szerinte ennek a kritikai logikának sokat köszönhet az emberiség, de mára elérte a saját korlátait, sőt egyre vesz élyesebb az erre épülő agresszív magatartás, konfliktuskezelés és vitázás. Eljött az idő, hogy bizonyos helyzetekben sziklakő logikánk helyett inkább az észleléseinkre épülő, az ellentmondások feloldására törekvő vízlogikákat alkalmazzuk. Bármilyen h ihetetlen, ezt a humorban már régen felfedezték: "A humor az észlelésről üzen valami fontosat, elménknek arról a működési formájáról, amelyet gondolkodásmódunkban mindig háttérbe szorított a logika."
Vypredané
12,79 € 13,46 €

Gondolkozz! ...mielőtt túl késő


Edward de Bono a "még gondolkodó emberek" egyre fogyatkozó rétege által hosszú ideje aggodalommal figyelt problémára hívja fel a figyelmet: rohanó világunkban az eredeti és gyakorlatias problémamegoldó gondolkodás veszélyesen elsatnyult. A szerző sze rint azért nem tudunk megoldást találni a globális problémákra, mert a gondolkodás maga is a megoldandó globális problémák közé tartozik. Sőt mi több: a globális problémák gyökere eltompult elménkben keresendő. A mai ember úgy gondolkodik -érvel de B ono egy hasonlattal- mintha az autóját vezetve a mozgásba lendíthető négy kerék közül csupán egyetlenegyet használna. Ez az egy "agykerék" a hagyományos, konvencionális gondolkodás motorja. Ez bőven elég a napi rutintevékenységek elvégzéséhez, vagy a kár a Google-on való kereséshez, de nem elegendő a valódi problémamegoldáshoz. De Bono professzor ezzel a könyvével is gyakorlati segítséget kíván nyújtani a konstruktív és újító jellegű gyakorlatias gondolkodás elsajátításában, amiről itt is ugyanaz t vallja, mint eddigi műveiben: ötletalkotó gondolkodásunk jó technikákkal edzésben tartva éppúgy kondícióba hozható, mint bármelyik izmunk.
Vypredané
12,79 € 13,46 €

Az alkalmazkodás logikája


Gyorsan változó világunkban egyre gyakrabban kerülhetünk olyan helyzetekbe, amelyekben a korábban bevált módszerekkel nem tudunk elég sikeresek lenni. Ilyenkor válik fontossá, hogy képesek vagyunk-e átértékelni eddigi reagálásaink módját, logikáját, tudunk-e régi beidegződéseket meghaladó válaszokat adni az új kihívásokra. Tim Hadford számos olyan izgalmas, megtörtént eseményt tár elénk, amelyben kudarcot vallott a korábbi sikerekre épített rutinunk, mert nem voltunk elég nyitottak az új kihívás okra, és nem voltunk elég rugalmasak az új megoldásokban. A szerző meggyőző erővel mutatja be, hogy az amerikai katonai hadműveletek irányításának kudarcaiban éppúgy, mint a szegénység leküzdéséért tett hiábavaló erőfeszítésekben, az atomerőművek és olajfúrótornyok működési zavarainak elhárításában, legújabban pedig a nemzetközi pénzügyi válságok kezelhetetlenségében hasonlóak voltak a problémák forrásai: a váratlan helyzethez történő rugalmas alkalmazkodással szembeni idegenkedés. "Az alkalmazk odás logikája" segít, hogy megértsük, miért nélkülözhetetlen ma már a sikerhez a kreatív alkalmazkodás, és mit kell tennünk ahhoz, hogy ezt minél jobban elsajátítsuk.
Vypredané
14,25 € 15,00 €

Berlusconi


Berlusconi személye nem hagy közömbösen senkit. A populizmus megtestesítője, a tömegkommunikáció mestere, a fogyasztói társadalom hirdetője és megszemélyesítője. Tévécsatornái révén széles választói támogatást tudott szerezni, nem csak azzal, ahogy a politikáról beszélt, hanem azzal is, ahogy a politikáról nem beszélt, ahogy kétes értékű szórakoztatással és ködös ígéretekkel halmozta el az embereket. A szerző végigkíséri Berlusconi egész életpályáját: hogyan lesz az ambicíózus fiatalemberből a s emmiből indulva ügyessége, egyúttal a maffia, a titkosszolgálatok és a lekötelezett politikai támogatók révén Olaszország leggazdagabb üzletembere, majd -kényszerből- pártvezér, politikus, miniszterelnök, aki két évtizede uralja és megosztja az olasz közéletet. A politikus rendkívüli életének lenyűgözően sokoldalú összefoglalója több tanulsággal is szolgál. Nem véletlen az olasz elemzők figyelmeztetése: "Ami nálunk történt, megeshet máshol is."
Vypredané
15,34 € 16,15 €

A bizalom sebessége


Vajon mi szükséges egy virágzó gazdasághoz, egy erős kormányhoz, egy sikeres vállalkozáshoz, egy szoros barátsághoz, és a legmélyebb szeretethez? Vajon mi az a rejtett tényező, ami meghatározza életünk minden pillanatát és képes mindent megváltoztatn i? A bizalom - vágjuk rá könnyen, és tesszük hozzá szkeptikusan: ami vagy van, vagy nincs. Stephen M. R. Covey ezzel az általánosan elfogadott vélekedéssel szemben, vezetői és tanácsadói tapasztalataira építve, rengeteg példán keresztül meggyőzően mu tatja be, hogy ezt az eddig elhanyagolt és meg nem értett tényezőt sokkal komolyabban kellene vennünk, mert hiánya hatalmas költségekkel, megléte viszont óriási haszonnal jár. A bizalom csak rajtunk múlik. Nekünk kell megteremtenünk magunk körül, és nekünk kell helyreállítanunk, ha elveszítjük. A könyvből megtudhatjuk, hogyan válhatunk az üzleti életben sikeressé, azaz mit kell tennünk, hogy felgyorsítsuk a bizalom terjedésének sebességét, milyen viselkedési minták alapján növelhetjük saját önbi zalmunkat, és lehetünk ezáltal hatással a társas, a szervezeti, a piaci és a társadalmi bizalomra.
Vypredané
16,44 € 17,31 €

A megvalósítás!


Scott Belsky a kreatív szakma egyik jelentős platformjának, a Béhance-nek az alapítója éveken át különböző módszerekkel azt kutatta, mi lehet a titka a produktívan kreatív egyéneknek és csapatoknak, hogyan tudják megvalósítani hihetetlen ötleteiket a leginnovatívabb vállalatok, mint az IBM, az Apple vagy a Disney. Bármilyen meglepő, a sikertörténetek egyértelműen azt igazolták, hogy csupán 1 % az ötlet és 99 % a megvalósítás. Vagyis legyen szó akár egy hétköznapi problémáról, vagy egy világraszóló merész ötletről, sokkal nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk a megvalósításra. A szerző rendkívül sok konkrét gyakorlati példán keresztül, élvezetes stílusban összegzi, mit kell tennünk, hogy ötleteink valóra is váljanak, hogyan szervezzük ehhez a munkákat, hogyan használjuk fel a közösségben rejlő erőt, és hogyan alakítsuk ki vezetői szokásainkat és magatartásunkat.
Vypredané
14,25 € 15,00 €

Az alkotó tér


Gyermekként általában nagyon kreatívnak tartjuk magunkat, felnőttként viszont már korántsem érezzük ugyanezt. Mi történik velünk, miközben felnövünk? Miért felejtjük el a bennünk rejlő kreativitásunkat az oktatás és szakmai képzések során? Ugyanígy érthetetlen, hogy piacvezetők azt mondják, olyanokra van szükségük, akik képesek kreatívan gondolkodni, akik rugalmasak, gyorsan és dinamikusan alkalmazkodnak, de nem találnak ilyeneket. Vajon miért nincs az egyre növekvő igényeknek megfelelően elég kreatív munkaerő? Hogyan oldhatjuk fel ezt a képtelen kreativitási paradoxont? Ken Robinson mindent felforgató szenvedélyes és határozott válasza: Lépjünk ki a dobozból, abból a tanult szabályrendszerből, amelyben ezek a képtelen ellentmondások állandóan újratermelődnek! Radikális gondolatai, magával ragadó stílusa, az életből hozott konkrét példái meggyőző erővel hatnak, és egyértelművé teszik, milyen az igazi alkotó tér, amelyben új módszerek alapján, nagyobb önbizalommal, magabiztosabban és rugalmasabban tudunk felkészülni gyermekeinkkel együtt a jövő kreatív kihívásaira.
Vypredané
14,25 € 15,00 €

Steve Jobs életrajza (HU)


iPod. iPhone. iPad. iTunes. Mac. És egy név mindezek mögött: Steve Jobs. Az Apple-vezér és Pixar társalapító első hivatalos életrajza egy nem mindennapi ember életébe enged betekintést.A könyv írója az elmúlt két év során több, mint negyven alkalommal beszélgetett Steve Jobsszal. Ezek a beszélgetések szolgáltak a könyv gerincéül, amit tovább színesített vagy éppen árnyalt a több, mint 100 – családtagokkal, barátokkal, ellenségekkel, versenytársakkal és kollégákkal készített – interjú. Ezekből bontakozik ki Steve Jobs eseményekben gazdag élete. Egy olyan emberé, akinek páratlan kreativitása, tökéletesség iránti szenvedélye és fékezhetetlen lelkesedése 6 ágazatot forradalmasított: személyi számítógép, animációs film, zene, telefon, táblaszámítógép és a digitális könyvkiadás. Egy olyan világban, amelyben a társadalmak a digitális kor gazdaságát építik, Jobs a legnagyobb példakép. Felismerte, hogy a XXI. században az értékteremtés igazán hatékony módja a kreativitás és a technológia összekapcsolása, s ezért olyan vállalatot hozott létre, amelyben a határtalan képzelet egyedülálló mérnöki teljesítménnyel párosul. Jobs közreműködött a könyv készítésében, de teljesen szabad kezet adott az írónak, sőt arról a jogáról is lemondott, hogy a kéziratot nyomdába kerülés előtt átolvassa. Kifejezésre juttatta, hogy vele és az életével kapcsolatban nincs tabutéma, sőt ösztönözte az embereket, hogy őszintén nyilatkozzanak róla: „Sok dolgot követtem el, amire nem vagyok büszke. Mint például, hogy teherbe ejtettem a barátnőmet 23 évesen, és ezt nem is kezeltem a legszebben.” – mondta. „De nincs semmi olyan sötét titkom, ami ne kerülhetne felszínre.” Jobs nyíltan – sőt néha már brutális őszinteséggel – beszél munkatársairól és versenytársairól. A barátai, ellenségei és kollégái pedig kendőzetlenül nyilatkoznak szenvedélyeiről, félelmeiről, megalkuvást nem tűrő tökéletesség utáni vágyáról, gonoszságairól és a mindent ellenőrizni akaró megszállottságáról – azaz mindazokról a dolgokról, amiknek eredményeképpen a nevéhez fűződő korszakalkotó dolgok megszülethettek. Jobs a vele kapcsolatba kerülőket könnyen az őrületbe tudta kergetni. De személyisége annyira elválaszthatatlan a nevéhez fűződő újításoktól, ahogy az Apple számítógépe az operációs rendszerétől. Így Steve Jobs élettörténete egyszerre példaértékű és tanulságos, tele leckékkel innovációról, jellemről, vezetésről és értékekről.Walter Isaacson az Aspen Intézet vezérigazgatója, aki korábban a Time főszerkesztője és a CNN elnöke volt. Olyan sikerkönyvek írója, mint az Kissinger életrajz és az Einstein: egy zseni élete és világa.
U dodávateľa
15,02 € 15,81 €

dostupné aj ako: