Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Iris

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Ivan Jakabčic

  Základy vývinovej psychológie

  Vydavateľstvo: Iris
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 5,50 €
  Vaša cena: 5,34 
  Poznatky vývinovej psychológie umožňujú pedagógovi lepšie poznať dieťa, ktoré učí a vychováva. Žiaduci efekt výchovno-vyučovacej činnosti môžeme očakávať len vtedy, ak spôsob realizácie tejto činnosti zodpovedá dosiahnutej vývinovej úrovni dieťaťa, ak požiadavky, ktoré na dieťa kladieme sú primerané jeho možnostiam a dieťa … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Erich Petlák, Marianna Hupková

  Sebareflexia a kompetencie v práci učiteľa

  Vydavateľstvo: Iris
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 6,60 €
  Vaša cena: 6,40 
  Sebareflexia v práci učiteľa je tou oblasťou, ktorá mu umožňuje vlastné sebazdokonaľovanie a súčasne je aj činiteľom proti syndrómu "vyhasínania učiteľa". Najpodstatnejšie je však to, že pravidelná a neformálna sebareflexia skvalitňuje priebeh a výsl edky výchovno-vzdelávacieho procesu. V tomto zmysle autori … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Miron Zelina

  Alternatívne školstvo

  Vydavateľstvo: Iris
  Dátum vydania: 1. januára 2000
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 7,70 €
  Vaša cena: 7,47 
  Publikácia je určená všetkým študentom učiteľských smerov, pedagogickým pracovníkom a učiteľom. Oboznamuje s problematikou nových prístupov k vyučovaniu. … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Milan Holub

  Hľadanie súvislostí

  Vydavateľstvo: Iris
  Dátum vydania: 22. marca 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,19 €
  Vaša cena: 13,76 
  Pútavé a zároveň poučné čítanie. Päť významných svetových miest: Rím, Kréta, New York, Paríž a Moskva. Spôsobom prístupným pre široký okruh čitateľov autor približuje ich dejiny, sprevádza čitateľa po najvýznamnejších pamiatkach a tiež životom známych historických osobností, ktoré vo vývoji daných spoločností … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Mária Šefránková

  Výchovný poradca

  Vydavateľstvo: Iris
  Dátum vydania: 1. januára 2007
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 6,61 €
  Vaša cena: 6,28 
  Z obsahu: Poradenstvo. Školský poradenský systém. Výchovný poradca (Rámec pre pôsobenie výchovného poradcu, odborné, osobnostné a kvalifikačné predpoklady výchovného poradcu, vzdelávanie výchovného poradcu, opodstatnenie, úlohy a poslanie, štandard, výchovný podarca v systéme vzťahov, metódy práce, inštrumentárium, … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Gabriela Kravčáková, Katarína Fuchsova

  Manažment pracovnej motivácie

  Vydavateľstvo: Iris
  Dátum vydania: 1. januára 2007
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 6,60 €
  Vaša cena: 6,40 
  Popri teoretickej a aplikačnej časti je súčasťou publikácie aj prezentácia výsledkov výskumu realizovaného v podnikateľských subjektoch na Slovensku. … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Pavel Uherek

  3 Knihy rozprávok

  Vydavateľstvo: Iris
  Dátum vydania: 7. decembra 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,90 €
  Vaša cena: 13,21 
  3 knihy rozprávok obsahujú štrnásť rozprávkových príbehov, ktoré balansujú medzi výmyslom a skutočnosťou. Sú zaľudnené nevšednými hrdinami a nezvyčajnými bytosťami tak trochu mimo svet, ktorý ich obklopuje a s ktorým sa pokúšajú zladiť krok. .. Nečudo, že príbehy tejto výnimočnej spoločnosti sú plné komických … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Jana Hanuliaková

  Aktivizujúce vyučovanie

  Vydavateľstvo: Iris
  Dátum vydania: 20. marca 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 8,80 €
  Vaša cena: 8,54 
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Erich Petlák

  Klíma školy a klíma triedy

  Vydavateľstvo: Iris
  Dátum vydania: 1. januára 2006
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 5,50 €
  Vaša cena: 5,23 
  Klíma školy a klíma triedy sú významnou emocionálnou záležitosťou. Škola musí byť nielen miestom poskytujúcim žiakom nové vedomosti, ale aj miestom, v ktorom sa žiaci cítia bezpečne, v ktorom môžu rozvíjať nielen kognitívnu, ale aj emocionálnu stránku svojej osobnosti. Školská prax sa sústreďuje na vedomostnú stránku, … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Július Alexy

  Finančná a ekonomická analýza

  Vydavateľstvo: Iris
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 6,60 €
  Vaša cena: 6,40 
  Učebná pomôcka prezentuje vybrané state z finančnej a ekonomickej analýzy. Jej cieľom je poskytnúť všeobecné metodické východiská a poznatky z finančnej analýze. Rozsah skrípt predstvuje utriedený študijný materiál, ktorý sa nekryje s celým rozsahom predmetu. … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Július Alexy

  Podniková ekonomika

  Vydavateľstvo: Iris
  Dátum vydania: 1. januára 2005
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 8,80 €
  Vaša cena: 8,36 
  Knižná publikácia je určená predovšetkým vysokoškolským študentom, ale dáva odpoveď aj iným záujemcom k zvládnutiu potrebných základov k štúdiu podnikovej ekonomiky. Podáva informácie o najdôležitejších otázkach ekonomiky, a to napr. : podnikové ciele a životný cyklus podniku, konkurzy a vyrovnanie, typológia … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Július Boroš

  Úvod do psychológie

  Vydavateľstvo: Iris
  Dátum vydania: 1. januára 2002
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,20 €
  Vaša cena: 12,80 
  V prvom rade je publikácia učebnicou adresovanou všetkým tým, ktorí v rámci učebných programov štúdia na vysokých školách majú predmet Psychológia, alebo Základy psychológie, či Úvod do psychológie. Nie je však špeciálne určená len študentom ekonómie, sociálnej práce, práva, politológie, pedagogiky, umenia, etiky, či medicíny. … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Zoja Koscurová

  Sociálna práca v školstve

  Vydavateľstvo: Iris
  Dátum vydania: 2. júla 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,90 €
  Vaša cena: 9,60 
  Monografia ponúka ucelený prierez z oblasti implementácie odboru sociálnej práce do školského prostredia. Ako prvá vedecká monografia svojho druhu na slovenskom a českom knižnom trhu definuje, vzmedzuje a charakterizuje teoretické a metodologické východiská sociálnej práce v škole. Okrem iného poukazuje na sociologické … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Michaela Bucková, Vladislav Kačáni

  Ako zvládať konflikty

  Vydavateľstvo: Iris
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 7,70 €
  Vaša cena: 7,32 
  Kniha kladie dôraz na dva aspekty konfliktu, najskôr sa zaoberá konfliktom z teoretického hľadiska. Snaží sa ho definovať, nachádza analógie medzi ním a osobnosťou, vekom, emóciami človeka a pod. A konfliktom v praxi, ktorý rozoberá v rôznych sitáciách, čím nás učí ovládať ho a vyhnúť sa mu. … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Kristína Gendová Ruzsíková

  Samovyšetrovanie duše

  Vydavateľstvo: Iris
  Dátum vydania: 12. decembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,90 €
  Vaša cena: 9,41 
  "Básne sa postupne rodili počas takmer dvadsiatich rokov. Toto obdobie autorka v prevažnej miere prežila v Bratislave a Paríži, preto akákoľvek podoba so skutočnosťou nie je náhodná. Vo veršoch však vnímame aj reflexiu na autorkine detstvo, spojené s voňavou krajinou ľudského zrodu. Ilustrácie dopĺňajú atmosféru … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Pavel Uher

  Trik čierneho kabinetu

  Vydavateľstvo: Iris
  Dátum vydania: 20. júna 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 9,00 €
  Vaša cena: 8,55 
  Kapitoly o čiernom divadle pojednávajú o neobyčajnom fenoméne, ktorým bola pred polstoročím technika čierneho kabinetu. Do sveta sa rozšírila z Čiech a jej vplyv sa samozrejme odrazil aj v slovenských profesionálnych divadlách. Domáci tvorcovia mu venovali množstvo zápalu, talentu a energie. V priebehu prvých … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Peter Zajac

  Coopindustria

  Vydavateľstvo: Iris
  Dátum vydania: 1. januára 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 13,20 €
  Vaša cena: 12,54 
  Podnik fungujúci na princípe zamestnaneckej samosprávy. .. alebo: "plán B pre Slovensko" … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Štefan Lahita

  Beati Pauperes a iné eseje

  Vydavateľstvo: Iris
  Dátum vydania: 1. decembra 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 9,90 €
  Vaša cena: 9,41 
  Beati Pauperes a iné eseje … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Ivan Souček

  Komplementárna a alternatívna medicína v teórii a praxi

  Vydavateľstvo: Iris
  Dátum vydania: 1. decembra 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 12,90 €
  Vaša cena: 12,26 
  Komplementárna a alternatívna medicína (CAM) je pomenovanie pre široké spektrum predstáv a praktík s odlišným historickým pozadím a geografickým pôvodom, u ktorých by sme len ťažko hľadali jedného spoločného menovateľa. Predstavuje rôznorodý komplex postupov a náuk, ktoré sú čiastočne alebo úplne nezlučiteľné … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Eva Halušková, Jozef Božík

  Chudoba

  Vydavateľstvo: Iris
  Dátum vydania: 2. septembra 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 15,40 €
  Vaša cena: 14,63 
  Publikácia ponúka nový pohľad na chudobu a sociálnu politiku EÚ zameranú na jej riešenie. Predikuje chudobu nielen v EÚ ale aj vo svete do roku 2020. … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Peter Brnula

  Fenomén pomoci v sociálnom myslení

  Vydavateľstvo: Iris
  Dátum vydania: 2. júla 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,90 €
  Vaša cena: 9,41 
  Hlavnou témou monografie je fenomén pomoci ako súčasť sociálneho myslenia a neskôr aj sociálnych teórií. V prvých kapitolách je venovaná pozornosť samotnému vymedzeniu fenoménu pomoci v sociálnom myslení z teoreticko-metodologického ako aj historického hľadiska. Následne sa pozornosť autorov sústredila na konkrétne činnosti … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Ladislav Vaska

  Služby zamestnanosti a vybrané aspekty sociálnej práce s nezamestnanými

  Vydavateľstvo: Iris
  Dátum vydania: 2. júla 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,90 €
  Vaša cena: 9,60 
  Oblasť zamestnanosti je jedna z najrozsiahlejších a najnáročnejších oblastí štúdia z dôvodu, že je potrebné rozumieť nielen sociálnym súvislostiam, ale aj ďalším ako napr. ekonomickým – akými sú fungovanie trhu práce, vplyv hospodárskej politiky na politiku zamestnanosti ako súčasti sociálnej politiky a podobne. … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Richard Sťahel

  Človek, sloboda, vlastníctvo

  Vydavateľstvo: Iris
  Dátum vydania: 2. júla 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 6,60 €
  Vaša cena: 6,27 
  Výber textov, ktoré prináša tento zborník, poukazuje na to, že chápanie vlastníctva, jeho vzťah k ponímaniu človeka a jeho slobody má množstvo podôb a to, čo sa súčasníkom na prvý pohľad javí ako ,,samozrejmné" alebo ,,prirodzené", je výsledkom stáročí intelektuálnych i spoločenských zápasov. … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Branislav Malík

  Filozofická antropológia

  Vydavateľstvo: Iris
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,90 €
  Vaša cena: 9,41 
  Predkladaná publikácia sa zaoberá otázkou, čím všetkým , a či vôbec, môže filozofia, a zvlášť filozofická antropológia, prispieť k poznaniu človeka a kde naopak musela v riešení uvedenej otázky prenechať iniciatívu konkurenčným diskurzom. Cieľom autora bolo vrátiť filozofickej antropológii jej predošlý lesk … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Tatiana Mandová

  Realizmus

  Vydavateľstvo: Iris
  Dátum vydania: 17. marca 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 8,80 €
  Vaša cena: 8,36 
  Predmetom knihy je realizmus vo filozofii 20. storočia a jeho tri varianty. Konkrétne, neorealizmus, kritický realizmus, intuitívny realizmus, s cieľom priblížiť, predstaviť filozofické koncepcie najvýznamnejších reprezentantov jednotlivých variantov realistickej platformy, ku ktorým bezpochyby patrí A. N. Whitehead, N. Hartmann, … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Josip Mlakić

  Mŕtve ryby plávajú hore bruchom

  Vydavateľstvo: Iris
  Dátum vydania: 17. marca 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 4,90 €
  Vaša cena: 4,66 
  Josip Mlaki je súčasný bosniansko-hercegovinský a chorvátsky autor. Narodil sa v roku 1967 v Bugojne. Literatúre sa výraznejšie začal venovať začiatkom nového milénia. Jeho romány Keď sa dvihnú hmly (2000, Kad magle stanu), Živí a mŕtvi (2002, Živi i mrtvi) a Po stopách hadej kože (2007, Tragom zmijske košuljice) … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Václav Černík

  Prakticko-projektívne postupy spoločenských vied

  Vydavateľstvo: Iris
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 12,10 €
  Vaša cena: 11,50 
  Predložená práca nadväzuje na monografie Úvod do metodológie spoločenských vied (2011) a Empirické a teoretické postupy spoločenských vied (2014), ktoré autor napísal v spoluautorstve s prof. J. Viceníkom. Obsahujú analýzu diskusií o povahe a význame metodológie vied, ľudského sociálneho systému, konania … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Paul Ricour

  Čas a literárne rozprávanie

  Vydavateľstvo: Iris
  Dátum vydania: 19. februára 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,30 €
  Vaša cena: 13,59 
  Autor je popredný súčasný kresťansky orientovaný francúzsky f?ilozof (1913?–?2005) ovplyvnený fenomenológiou, štrukturalizmom a hermeneutikou. V tomto diele analyzuje stvárnenie času f?ikčným rozprávaním a v ňom čas z hľadiska teoretickonaračného i f?ilozof?ickohermeneutického. Analýza sa začína premenami … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Tolnaiová Gáliková Sabína

  Idea psychagógie v holistickej perspektíve

  Vydavateľstvo: Iris
  Dátum vydania: 1. januára 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 8,69 €
  Vaša cena: 8,26 
  Téma publikácie je v slovenskom filozofickom, etickom i pedagogickom prostredí originálna, až priekopnícka. Otvára pole pre uvažovanie v kontexte kultivácie porozumenia ľudskému svetu ako svetu hodnôt a zmyslu. Je to seriózny príspevok k otázke sebakultivácie človeka modernej doby. Monografia je zaujímavým podnetom pre … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Martin Vašek

  Filozofická reflexia náboženského dialógu v stredoveku

  Vydavateľstvo: Iris
  Dátum vydania: 1. januára 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 7,70 €
  Vaša cena: 7,32 
  Monografia si kladia dva ciele. Prvým je analyzovať a priblížiť pohľad vybraných stredovekých autorov na pluralitu náboženstiev, ich spôsob obhajoby kresťanstva ako pravého náboženstva a konfrontáciu s inými náboženstvami. Druhým cieľom je prihliadnuť k niektorým súčasným interpretáciám a komentárom ich myslenia. … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Andrea Javorská

  Dejiny a dejinnosť v diele Martina Heideggera

  Vydavateľstvo: Iris
  Dátum vydania: 1. januára 2004
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,90 €
  Vaša cena: 9,41 
  Monografia reflektuje otázku interpretácie dejín prostredníctvom historického a filozofického prístupu, pričom sa koncentruje na filozofickú interpretáciu dejín u Martina Heideggera. Výnimočnosť Heideggerovej fenomenologicko-ontologickej optiky spočíva v odkrytí úzkej väzby medzi interpretáciou dejín a časovo-dejinnou interpretáciou … Zobraziť viac info ►
 • Do košíka
  Rezervácia v kníhkupectve

  Autor: Peter Brečka

  Interaktívne tabule v technickom vzdelávaní

  Vydavateľstvo: Iris
  Dátum vydania: 19. augusta 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 10,23 €
  Vaša cena: 9,72 
  Monografia "Interaktívne tabule v technickom vzdelávaní" je zameraná na oblasť využívania interaktívnych tabúľ vo vzdelávaní. Jej originalita počíva v komplexnom preístupe autora k danej problematike, od výberu interaktívnej tabule, cez ich nasadenie, až po spracovanie obsahu učebných materiálov pre interaktívne tabule. Publikácia … Zobraziť viac info ►