Osveta

vydavateľstvo

Infektológia a antiinfekčná terapia


Publikácia poskytuje komplexný pohľad na ochorenia vyvolané živými (mikro)organizmami a ich produktmi, na kauzálnu terapiu a prevenciu. Je určená na pregraduálnu výučbu poslucháčov vyšších ročníkov lekárksych fakúlt a na postraguálne vzdelávanie všeo becných lekárov, internistov a pediatrov pri príprave na prvú atestáciu. Kapitoly 4 - 8 poskytujú praktické návody pre lekárov prvého kontaktu najmä praktických, všeobecných a rodinných lekárov.
Vypredané
23,66 € 24,90 €

Malý atlas renálnej biopsie


O realizáciu nových, najmä invazívnych vyšetrovacích metód pri diagnostike ochorení obličiek sa jednotlivci pokúsili aj u nás. Ich skúsenosti potom využili ďalší odborníci, ktorí tieto metódy zaviedli do praxe ako rutinné vyšetrenia. Publikácia je za meraná morfologicky a výrazne prakticky. Vychádza zo súboru 3 500 biopsií, preto nemôže dokumentovať celú šírku nálezov. Aby nemohla vzniknúť bez dlhoročnej a dobrej spolupráce s mnohými nefrológmi a patológmi. Vzhľadom na obmedzený rozsah práce auto ri opisujú len najcharakteristickejšie morfologické nálezy pri hlavných typoch ochorení.
Vypredané
1,58 € 1,66 €

Medinfo 1


Vypredané
5,04 € 5,31 €

Čo potrebujem vedieť o ochoreniach prostaty


Ochorenia prostaty patria medzi najčastejšie ochorenia mužov vo veku od 50 rokov. Cieľom tejto publikácie je podať širokej verejnosti stručný prehľad o najčastejších ochoreniach prostaty, benígnej hyperplázii prostaty, karcinóme prostaty a zápaloch p rostaty. Tieto informácie by mali prispieť k včasnej diagnostike týchto ochorení, a tým umožniť včasnú a účinnú liečbu.
U dodávateľa
1,58 € 1,66 €

dostupné aj ako:

Reumatológia v teorii a praxi V


Postgraduálna príručka - ďalší zväzok časovo otvorenej série encyklopedicky koncipovaných pokrokov a noviniek v reumatológii. Určená reumatológom, neurológom, ortopédom, fyziatrom, internistom, všeobecným lekárom a iným špecialistom.
Vypredané
3,15 € 3,32 €