Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Serafín

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: neuvedený

  Hurá!... sú Vianoce!

  Vydavateľstvo: Serafín
  Dátum vydania: 28. novembra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 2,00 €
  Vaša cena: 1,90 
  Čítaj, vyfarbi, vystrihni a urob si VLASTNÝ BETLEHEM. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ibrahim Alsabagh

  Príde ráno

  Vydavateľstvo: Serafín
  Dátum vydania: 25. novembra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 9,50 €
  Vaša cena: 9,03 
  Je to denník pátra Ibrahima, františkána a farára druhého najväčšieho mesta v Sýrii -Aleppo, v ktorom pred tým, než začala vojna, žili štyri milióny obyvateľov a v ktorom dlhé roky dochádzalo k stretom medzi oficiálnou sýrskou armádou a ozbrojenými skupinami džihádistických milicionárov. Kostol pátra Ibrahima … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Fabio Rosini

  Iba láska má moc stvoriť

  Vydavateľstvo: Serafín
  Dátum vydania: 28. septembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 8,90 €
  Vaša cena: 8,46 
  Božie milosrdenstvo nám poskytuje útechu vždy, keď to potrebujeme, no zároveň nás dokáže prefackovať, naprávať. Vie sa o nás postarať aj tým, že sa stavia proti nám. Ľudia, ktorí nám prejavili dobro, sa k nám neraz prihovorili aj s náležitou tvrdosťou. Láska nie je mäkkýš! Láska je silná, mocná, má dopad. Keby láska … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Alex Zanotelli

  Peniaze a evanjelium

  Vydavateľstvo: Serafín
  Dátum vydania: 9. marca 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 3,00 €
  Vaša cena: 2,85 
  "My, kresťania západnej Európy, čítame evanjelium, ako by sme nemapli peniaze a používame peniaze tak, akoby sme nepoznali z evanjelia vôbec nič. " Musíme pripustiť, že ako cirkvi sme zaradili evanjelium, zabudli sme na radikálnosť Ježiovho učenia: na slová "alebo Boh, alebo mamona" ale prikázanie bohatému: "Choď, predaj všetko … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Edward Schillebeeckx

  Eucharistická prítomnosť

  Vydavateľstvo: Serafín
  Dátum vydania: 1. januára 2009
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 6,50 €
  Vaša cena: 6,18 
  Jeden z najvýznamnejších teológov súčasnosti vysvetľuje, prečo je potrebné znovu premyslieť dogmy a ich obsah podávať zrozumiteľne dnešnému človeku, a predkladá historický vývoj teologického prístupu k náuke o skutočnej prítomnosti Krista v Eucharistii a podáva nový, aktualizačný výklad tejto náuky. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Albino Marchetti

  Kompendium teológie duchovného života Tretí diel

  Vydavateľstvo: Serafín
  Dátum vydania: 30. mája 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 8,20 €
  Vaša cena: 7,79 
  V tomto diele autor predstavuje náuku o duchovnom živote v jeho jednotlivých etapách. Kniha je písaná prístupnou formou a preto ju môžu využívať nielen osoby zbehlé v teológii, ale každý, kto má záujem o spoznávanie pravidiel rozvoja duchovného života. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Edward Schillebeeckx

  Človek ako príbeh Boha

  Vydavateľstvo: Serafín
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 13,50 €
  Vaša cena: 12,83 
  Jeden malý chlapec raz údajne utrúsil poznámku: "Ľudia sú slová, ktorými Boh rozpráva svoj príbeh. " Táto poznámka je hlavnou myšlienkou a námetom tejto knihy, ktorá hovorí o ľudskom živote a o vzťahu k Bohu, ktorý sa nadovšetko zjavil v Ježišovi z Nazareta, ktorého kresťanské cirkvi vyznávajú ako Krista, pričom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: F. X. Šalda

  O umení, kultúre a spoločnosti

  Vydavateľstvo: Serafín
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 5,40 €
  Vaša cena: 5,13 
  František Xaver Šalda (1867 – 1937) po zanechaní štúdia práva vyštudoval fi lozofi u a prednášal románske literatúry na Karlovej univerzite v Prahe. Pôsobil aj ako literárny kritik, spisovateľ a novinár. Publikoval vo viacerých časopisoch, v ktorých sa venoval otázkam literatúry, umenia, kultúry a politiky. Bol … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Francisko de Osuna

  Rukoväť kontemplatívnej modlitby

  Vydavateľstvo: Serafín
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 5,64 €
  Vaša cena: 5,36 
  Prečo sa náuka Francisca de Osunu o kontemplácii stala v Španielsku duchovným bestsellerom 16. storočia? Predovšetkým to bolo prvé rozsiahle mystické dielo literárneho významu, napísané v španielskom jazyku. Osunova „metóda ponorenia“ je modlitba mlčiacej lásky. Umenie modlitby je umením lásky, ako to formuluje aj samotný … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Carlo Maria Martini

  Cesta dvanástich apoštolov

  Vydavateľstvo: Serafín
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 6,60 €
  Vaša cena: 6,27 
  Slovo "Dvanásti" sa v Markovom evajeliu objavuje veľmi často, v pravidelných intervaloch, v siedmich rozličných kontextoch, takmer v každej druhej kapitole. Evanjelista opisuje cestu učeníka, postupne prichádzajúceho k poznaniu Boha, ktorá je akoby lemovaná prítomnosťou Dvanástich. Od okamihu ich povolania až po ich rozpŕchnutie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Žaloudek Peter

  Myšlienky počas ožarovacej terapie

  Vydavateľstvo: Serafín
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 6,47 €
  Vaša cena: 6,15 
  Kniha je vzácnym a pozoruhodným dielom - a to tak svojím obsahom, svojím filozofickým posolstvom, ako aj svojou formou. Autor nám s pozoruhodnou presvedčivosťou predkladá plody svojej dlhoročnej služby chorým. Kiež mnoho čitateľov tejto vzácnej knihy nájde v nej silu k nádeji a kľúč na zvládnutie svojich vlastných … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Herbert Schneider

  O láske Ježíša Krista

  Vydavateľstvo: Serafín
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 4,58 €
  Vaša cena: 4,35 
  Ježiš Kristus je svojou láskou jedinečným sprievodcom človeka, pretože mu lásku nielen dáva, ale jej umožňuje aj prejaviť sa. Kristus našiel lásku v hĺbke ľudskej duše a tým ju urobil silnou a voviedol do jasného svetla Ducha, kde ju chce nakoniec prijať vo všeobjímajúcej láske. V tejto štúdií sa chceme pokúsiť … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Bernardino de Armellada

  Duns Scotus vo františkánskej spiritualite

  Vydavateľstvo: Serafín
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 4,60 €
  Vaša cena: 4,37 
  V línií františkánskeho súladu medzi teóriou a praxou môžeme uvažovať o Scotovej progamovej téze, podľa ktorej teológiu chápe ako praxis. V úvode spisu Ordinatio jednoznačne tvrdí, že o Bohu " nie je možná špekulatívna veda", t. j. poznanie, ktoré si neuchováva podstatný vzťah k vôli, ktorej predkladá božské … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Bor Ján Elen

  Podoba básnika v svätcovi - svätý Augustín

  Vydavateľstvo: Serafín
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 6,31 €
  Vaša cena: 5,99 
  Známy slovenský literárny kritik a spisovateľ Ján Elen Bor (vlastným menom Ernest Žatko, 1907 - 1991) tvoril najprv na Slovensku a potom aj v emigrácii. V texte o Augustínovi, ktorý sa nachádza v prvej autorovej knihe s názvom "Návraty k minulosti", díva sa na Augustína predovšetkým ako na literáta, ktorého … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Éloi Leclerc

  Boží ľud v hlbinách noci

  Vydavateľstvo: Serafín
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 6,47 €
  Vaša cena: 6,15 
  Na Tel Abib v regióne Nippur znova zostupuje noc. Ako každý večer, aj teraz sa judskí zajatci zhromažďujú okolo ohňa. Celý deň pracovali na kanáloch tejto rozľahlej nížiny zvlažovanej Eufratom. Teraz sú spolu, ďaleko od svojich strážcov, ďaleko od ľudí „s rečou nejasnou. .. a brblavým jazykom“ (Iz 33, 19). Je to čas … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Scotus Ján Duns

  O poznateľnosti Boha

  Vydavateľstvo: Serafín
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 10,62 €
  Vaša cena: 10,09 
  Predkladaný Scotov text sa explicitne nevenuje metafyzike - zaoberá sa prirodzenou poznateľnosťou Boha, no predsa sa v ňom nachádzajú miesta, ktoré majú filozofickú relevanciu. Centrálnou pre Scotovo chápanie metafyziky je jeho náuka o jednoznačnosti pojmu "súcna ako súcna", ktoré je zároveň predmetom metafyziky a adekvátnym … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Leonardo Boff

  Orol a kura

  Vydavateľstvo: Serafín
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 5,97 €
  Vaša cena: 5,67 
  Každý človek skrýva v sebe orla. Tento orol sa chce narodiť, uzrieť svetlo sveta. Cíti sa povolaný vzniesť sa do výšky, k slnku. Stojíme teda nevyhnutne pred výzvou oslobodiť orla v nás. V našich úvahách nie je orol iba dravý vták. Predstavuje jeden z archetypov. Každý archetyp žije, a preto nie je len fosíliou … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Desmond Tutu

  Niet budúcnosti bez odpustenia

  Vydavateľstvo: Serafín
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 15,10 €
  Vaša cena: 14,35 
  Ustanovenie juhoafrickej Komisie pre pravdu a zmierenie bolo priekopníckou medzinárodnou udalosťou. Ešte nikdy predtým žiadna krajina nevykročila od útlaku k demokracii odhalením krutostí, ktoré sa páchali v minulosti, a dosiahnutím zmierenia s bývalými utláčateľmi. V centre tohto výnimočného úsilia o uzdravenie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Desmond Tutu

  Vízia nádeje

  Vydavateľstvo: Serafín
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 8,30 €
  Vaša cena: 7,89 
  Ukázalo sa, že naše prvé voľby boli hlbokou duchovnou udalosťou, vrcholnou náboženskou skúsenosťou, skúsenosťou premenenia. Vybojovali sme veľkolepé víťazstvo nad nespravodlivosťou, útlakom a zlom. Boli sme tam — ľudia, ktorí ako predmet verejnej politiky boli zámerne jeden od druhého odtrhnutí — a vyhlasovali sme, že ľudské … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Literárne dielo Hugolína Gavloviča (1712-1787)

  Vydavateľstvo: Serafín
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 9,79 €
  Vaša cena: 9,30 
 • Autor: Ondrej Lucký

  Pútnici a bojovníci

  Vydavateľstvo: Serafín
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 4,28 €
  Vaša cena: 4,07 
  Musel niesť veľký smútok v srdci a musela sa triasť ruka pisára, ktorý zapísal do prastarých letopisov tieto slová: " Potom prišlo iné pokolenie, ktoré už nepoznalo mocné skutky Jahveho. I robili synovia Izraela, čo bolo zlé v očiach Jahveho, a slúžili baalom a aštarám, chodili za inými bohmi, bohmi okolitých … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Eugen Biser

  Vyznanie viery a Otčenáš

  Vydavateľstvo: Serafín
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 7,30 €
  Vaša cena: 6,94 
  Významný teológ v tomto diele prináš nový prístup k výkladu Vyznania viery a modlitby Otčenáš. Jeho prístup cez teológiu, filozofiu, históriu i umenie je jedinečným spôsobom odkrývania bohatstva a inšpiratívnosti týchto dvoch textov. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jean Vanier

  Hľadanie pokoja

  Vydavateľstvo: Serafín
  Dátum vydania: 1. januára 2004
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 5,48 €
  Vaša cena: 5,21 
  Jean Vanier v knihe Hľadanie pokoja uvažuje o nedávnych svetových udalostiach a rozpráva zdroje konfliktu a strachu vo vnútri človeka, medzi jednotlivcami, spoločenstvami, spoločnosťami i národmi. Zastáva názor, že pokoj nie je len výsledkom politiky tej-ktorej vlády, armády alebo diplomatov, ale je úlohou každého … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Raniero Cantalamessa

  My ohlasujeme ukrižovaného Krista

  Vydavateľstvo: Serafín
  Dátum vydania: 1. januára 2005
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 6,50 €
  Vaša cena: 6,18 
  Cantalamessa nám v tejto knihe predkladá komentáre k čítaniam o Pánovom utrpení, prednesené v Bazilike svätého Petra za prítomnosti pápeža počas veľkopiatkovej liturgie v rokoch 1985-1995. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Goldmann P. Gereon

  Svetlo kríža v tieni kríža

  Vydavateľstvo: Serafín
  Dátum vydania: 31. decembra 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 5,75 €
  Vaša cena: 5,46 
  P. Gereonje nemecký františkánsky kňaz, ktorý sa vo svojej knihe pútavým spôsobom delí o osobnú skúsenosť s Bohom, ktorý ho sprevádzal nie len v jeho duchovnej činnosti ako misionára v Japonsku, ale i cez také chvíle ako bola vojenská služba počas 2. svetovej vojny, či následne zajatecké tábory. Vďaka modlitbe … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ivan Šimko

  Medzi anarchiou a tyraniou

  Vydavateľstvo: Serafín
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 8,00 €
  Vaša cena: 7,60 
  Kresťanská politika musí odpovedať na to, čím v dnešnom svete ľudia žijú. Pred desiatimi rokmi bolo u nás potrebné ešte bojovať o stabilný slobodný politický režim. V programovej eseji, ktorú som v tom čase napísal, som sa pokúsil o reflexiu vtedajše j politiky. Už vtedy som však čoraz zreteľnejšie cítil, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Bernard-Marie OFS

  Panna Mária, ktorá odstraňuje tŕne

  Vydavateľstvo: Serafín
  Dátum vydania: 6. decembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 3,40 €
  Vaša cena: 3,23 
  Hlavnou myšlienkou tejto novény je obraz Panny Márie, Matky Cirkvi, a teda aj našej Matky, ktorá nielenže odstránila tŕne z hlavy svojho Syna, ale je taktiež ochotná odstrániť aj naše tŕne, nielen fyzické, ale aj vnútorné, duchovné. Naše stále sa opakujúce hriechy, ako bolestivé tŕne, nám totiž prekážajú dosiahnuť radosť … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mariateresa Zattoni, Gilberto Gillini

  Dobrá svokra

  Vydavateľstvo: Serafín
  Dátum vydania: 7. novembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 4,50 €
  Vaša cena: 4,28 
  Ženy sú už po stáročia, no v dnešnej dobe ešte viac než kedykoľvek predtým, trénované na vzájomnú rivalitu s cieľom „ulovenia“ muža. Preto je aj dnes rivalita medzi ženami natoľko intenzívna, že si takmer ani nedokážeme predstaviť solidaritu a hlboké priateľstvo medzi nevestou a svokrou! V najlepšom prípade … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Paratum cor CD

  Vydavateľstvo: Serafín
  Dátum vydania: 5. augusta 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 12,00 €
  Vaša cena: 11,40 
  CD je nazvané podľa jednej zo skladieb. Paratum cor znamená ochotné srdce a sú to začiatočné slová Žalmu č. 108: „Ochotné je moje srdce, Bože, ochotné je moje srdce: budem ti spievať a hrať. “ Vokálno-inštrumentálny súbor Františkánska schóla Bratislava prezentuje v novodobej premiére hudbu františkánskych autorov … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Grzegorz B. Bloch

  Ján Duns Scotus. Život a dielo

  Vydavateľstvo: Serafín
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 7,14 €
  Vaša cena: 6,78 
  Kniha oboznamuje čitateľov so životom a teologickým dielom Dunsa Scota, jedného z najväčších františkánskych teológov. Duns Scotus bol verným nasledovateľom a duchovným synom sv. Františka z Assisi. Bol vzorným kňazom, filozofom, majstrom teológie, obľúbeným profesorom, ktorý mal na prednáškach vždy veľa poslucháčov. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Félix Timmermans

  Brat František

  Vydavateľstvo: Serafín
  Dátum vydania: 28. novembra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 5,50 €
  Vaša cena: 5,23 
  "A tak som prišiel na druhý dôvod pre moje meno. František z Assisi nám hovorí: pracujte na budovaní pokoja! Ale neexistuje skutočný pokoj bez pravdy! Nemôže byť skutočný pokoj tam, kde je každý mierou sebe samému, ak sa každý môže dovolávať stále a len svojho práva, bez toho, aby sa staral súčasne o dobro druhých, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Richard Rohr

  Veci skryté

  Vydavateľstvo: Serafín
  Dátum vydania: 1. januára 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 11,60 €
  Vaša cena: 11,02 
  Richard Rohr, františkánsky kňaz, známy autor viacerých kníh z oblasti duchovného života, kontemplatívnej modlitby a mužskej spirituality, sa v knihe Veci skryté zamýšľa nad rôznymi témami z pohľadu Svätého písma. V desiatich kapitolách originálnym spôsobom rozvíja tému Božieho zjavenia a ľudského poznania. … Zobraziť viac info ►