Lev Tolstoj

autor

Rozprávky a bájky


Dielo klasika ruskej literatury je naplnené ľudskou múdrosťou. Spisovateľ v zvieracích príbehoch, bájkach i rozprávkach zábavne, veselo a žartovne nastavuje nám, ľuďom, krivé zrkadlo: odhaľuje ľudskú hlúposť, chamtivosť, klamstvo, lenivosť, ale i priateľstvo, vernosť a lásku. Skvelé ilustrácie Ľuboslava Paľa potvrdzujú Tolstého myšlienky a tvorivo ich rozvíjajú. Kniha bájok je ozdobou každej rodinnej knižnice. Preložila: Mariana Prídavková-Mináriková Ilustroval: Ľuboslav Paľo
Na sklade 5Ks
6,84 € 7,20 €

Království Boží ve vás


Kniha Království Boží ve vás náleží do spirituální linie Tolstého tvorby, která nabrala sílu a svébytný tón až v posledních dvaceti letech jeho života. Avšak o to vyzráleji a myšlenkově působivěji vyznívá.Vzdálen hluku ruských velkoměst - jak skutečným životem, tak uvažováním - představuje zde Tolstoj své nejniternější přesvědčení a životní filozofii. Promlouvá z ní především touha po lásce v nejširším slova smyslu, touha po nenásilném, klidném, spravedlivém a čestném životě s čistým svědomím a s niterně prožívanou vírou jakožto nejdůležitější životní hodnotou. Ozývá se zde zároveň jednak údiv nad nesmyslným směřováním světa od základních humanistických principů k povinné vojenské službě, válkám a zabíjení lidí, jednak také obžaloba násilí a institucí, které násilí obhajují či dokonce vyžadují. Ale zároveň je tato kniha ukázáním cesty. Cesty v duchu Ježíše Krista. Tato cesta odmítá povrchní uctívání čehokoli vnějšího, poukazuje na mnohdy absurdní církevní dogmata a odkazuje k samotnému jádru víry, k tomu, co je skutečně důležité, co bylo důležité v době Tolstého a stejně důležité je i dnes. Nenásilí, mravnost a pokora. To vše v hluboké čisté lásce. Kniha je výborem z díla podle posledního českého vydání z roku 1925 v překladu Karla Štěpánka, Josefa Bečky a Karla Velemínského.
U dodávateľa
13,35 € 14,05 €

Čriepky osudu


Táto knižka prináša krátke poviedky, príbehy a bájky Leva Nikolajeviča Tolstého. Niekedy vážne, inokedy žartovne odhaľuje skrývané temné stránky ľudského charakteru, aby ukázal, aká cesta vedie k oslobodeniu sa od nich.
Na sklade 3Ks
5,61 € 5,90 €

Zákon násilí a Zákon lásky


Kniha Zákon násilí a Zákon lásky nabízí čtenáři praktický návod, jak svůj život prožít smysluplně jako člověk, jak život nepromrhat a nalézt jeho skutečnou hodnotu.Ač se text Tolstého může jevit našemu rozumu příliš neuchopitelný, což je v těchto případech rozumu zcela vlastní, naše srdce, náš duch, zajásá v naději z náhle se objevivšího Světla a okovy nevědomosti konečně prasknou. Lidé s otevřenými srdci pocítí a poznají pravdu, svobodu, najdou útěchu a konečnou cestu.
Na sklade 2Ks
10,22 € 10,76 €

Vojna a mier II (3. a 4. zväzok)


L. N. Tolstoj písal Vojnu a mier v r. 1863 – 1869. Kompletné štvorzväzkové vydanie vyšlo v r. 1869. Dobová kritika najprv román odsúdila, ale čitateľský úspech bol obrovský. Dve vydania sa rozpredali veľmi rýchlo, r. 1873 vyšlo tretie, podstatne prepracované vydanie, ktoré sa vydáva a vychádza v prekladoch dodnes. Ide o klasický veľkoromán zo života ruskej spoločnosti v prvých desaťročiach 19. storočia. Popri množstve realisticky zobrazených postáv zasadených do historických udalostí plnokrvne zobrazuje postavy generála Kutuzova a Napoleona. Nájdeme tu opis napoleonských rusko-francúzskych vojen, prebiehajúcich v rokoch 1805 – 1812 (detailne je v románe opísaná bitka pri Slavkove 1805, ale aj bitka pri Borodine a obsadenie Moskvy Francúzmi). Hlavnými hrdinami románu sú dvaja šľachtici Andrej Bolkonský a Pierre Bezuchov, ako aj členovia rodiny Rostovovcov. Pierre Bezuchov je nositeľom Tolstého myšlienok, často výstižne hodnotí politicko-spoločenské dianie okolo seba, niekedy aj významné historické postavy. Román bol niekoľkokrát úspešne sfilmovaný. V Ikare – Odeone vychádza prvý raz v dvojzväzkovom vydaní.
Na sklade 3Ks
18,91 € 19,90 €

dostupné aj ako:

Vojna a mier I (1. a 2. zväzok)


L. N. Tolstoj písal Vojnu a mier v r. 1863 – 1869. Kompletné štvorzväzkové vydanie vyšlo v r. 1869. Dobová kritika najprv román odsúdila, ale čitateľský úspech bol obrovský. Dve vydania sa rozpredali veľmi rýchlo, r. 1873 vyšlo tretie, podstatne prepracované vydanie, ktoré sa vydáva a vychádza v prekladoch dodnes. Ide o klasický veľkoromán zo života ruskej spoločnosti v prvých desaťročiach 19. storočia. Popri množstve realisticky zobrazených postáv zasadených do historických udalostí plnokrvne zobrazuje postavy generála Kutuzova a Napoleona. Nájdeme tu opis napoleonských rusko-francúzskych vojen prebiehajúcich v rokoch 1805 – 1812 (detailne je v románe opísaná bitka pri Slavkove 1805, ale aj bitka pri Borodine a obsadenie Moskvy Francúzmi). Hlavnými hrdinami románu sú dvaja šľachtici Andrej Bolkonský a Pierre Bezuchov, ako aj členovia rodiny Rostovovcov. Pierre Bezuchov je nositeľom Tolstého myšlienok, často výstižne hodnotí politicko-spoločenské dianie okolo seba, niekedy aj významné historické postavy. Román bol niekoľkokrát úspešne sfilmovaný. V Ikare – Odeone vychádza prvý raz v dvojzväzkovom vydaní.
Na sklade > 5Ks
18,91 € 19,90 €

dostupné aj ako:

Anna Karenina 1-2


A klasszikus világirodalom leghíresebb műve a házasságtörésről, amit Thomas Mann a legnagyobb társadalmi regénynek tartott.
Na sklade 2Ks
20,32 € 21,39 €

Proti


Kniha Lev Nikolajevič Tolstoj Proti... je výberom na Slovensku doteraz nepublikovaných poviedok, esejí a publicistických článkov, ktoré spája obraz L. N. Tolstého (1828 – 1910) – literárneho génia, ktorý celý svoj život zasvätil hľadaniu pravdy, ľudskosti, boju proti všetkým možným formám násilia (štát, cirkev...) páchaným na ľudskej bytosti a príčinám biedy, duchovnej degradácie, neslobody a mravného úpadku a neúnavnej snahe prebudiť v ľuďoch spiace svedomie, lebo veril, že neustála komunikácia so svedomím, úprimná spoveď, sebaanalýza a ustavičné sebazdokonaľovanie sa môžu stať základom novej viery a začiatkom cesty k Božiemu kráľovstvu na zemi.
Na sklade 1Ks
11,39 € 11,99 €

dostupné aj ako:

Anna Karenina + CD


Dvojjazyčné spracovanie svetoznámeho románu Leva Nikolajeviča Tolstého sa snaží sprístupniť mierne pokročilým študentom ruštiny tragický príbeh ženy, ktorá sa nebála pre lásku vymknúť konvenciám doby. Vďaka tejto knihe sa študenti zoznámia s majstrovským dielom jedného z naj­väčších spisovateľov Ruska, rozšíria si slovnú zásobu, rozvinú svoje schopnosti porozumieť hovorenému slovu a zdokonalia sa vo výslovnosti. V publikácii nájdete: • skrátený príbeh v jazyku originálu, • zrkadlový slovenský preklad, • komentáre gramatických a lexikálnych javov, • poznámky k ruským historickým a súčasným reáliám. Kniha je doplnená CD vo formáte MP3, na ktorom je celý príbeh vy- rozprávaný rodenou hovoriacou. V románe znalca ženskej duše Tolstého sa rozpráva osud vydatej ženy, ktorá sa kvôli svojej vášnivej láske rozhodla definitívne zmeniť svoj život. Anna Karenina, ktorá nie je schopná tajiť svoju lásku k dôstojníkovi Vronskému, je odhodlaná opustiť muža a syna, stratiť svoje spoločenské postavenie a čeliť opovrhnutiu zo strany bývalých priateľov. Ale nový život neprináša Anne to, po čom naozaj túži. Vír rýchlo sa rozvíjajúcich udalostí ju nakoniec privádza na osudové nádražie, kde má táto dráma skončiť…
Na sklade 3Ks
11,39 € 11,99 €

Anna Kareninová


Monumentálna epická panoráma spoločenského života v Rusku zo začiatku 19. storočia. Hlavná hrdinka Anna Kareninová žije spoločenským životom petrohradskej šľachty, pri istej príležitosti sa osudovo zaľúbi do mladého grófa Vronského, kvôli ktorému opúšťa nielen manžela, ale aj milovaného syna. Opojená láskou nevníma spoločenské odsúdenie. Situáciu chce riešiť rozvodom a legalizáciou nového vzťahu, no jej manžel takéto riešenie rázne odmietne. Anna odchádza s milencom a ich dcérkou do cudziny v úsilí uniknúť ťaživej skutočnosti. Po návrate do Ruska si uvedomuje bezvýchodiskové postavenie a čoraz nástojčivejšie sa jej vynára myšlienka, že jediné riešenie je smrť.
Na sklade 3Ks
17,05 € 17,95 €

Anna Karenina - Zrcadlová četba B1-B2


Jazyková úroveň B1 - B2. Podle příběhu Lva Nikolajeviče Tolstého.
Na sklade 3Ks
8,46 € 8,90 €

Anna Karenina, 3. vydání


Všechny šťastné rodiny jsou si podobné, každá nešťastná rodina je nešťastná po svém. Výmluvný postřeh giganta ruského realistického románu Lva Nikolajeviče Tolstého otevírá jedno z nejslavnějších psychologických děl v dějinách literatury, v němž si spisovatel po monumentální fresce Vojna a mír dopřál komornější zápletku a dalekosáhlým přetvořením látek módních romancí vyjádřil odpor k pseudomorálce „vyšších kruhů“. Inspirován skutečnou událostí, kdy se spořádaně vyhlížející mladá dáma vrhla pod kola nákladního vlaku, vytvořil Tolstoj příběh o skandálním poklesku „dobře provdané“ krasavice, která je přinucena váhat mezi salonním životem v nelásce a přirozeným právem na štěstí. Vzplanutí choti carského hodnostáře k důstojníku Vronskému, jež spisovatel umně proplétá s osudy a krizemi dalších příbuzných a přátel, je pro Annu o to tragičtější, že na rozdíl od dobových mravokárců nedovede být pokrytecká a milostný poměr ani jeho následky netají. Nesmrtelnost tohoto románu potvrzuje i řada filmových adaptací, v nichž titulní postavu postupně ztvárnily například Greta Garbo, Vivien Leighová, Taťjana Samojlovová nebo Sophie Marceauová.
U dodávateľa
17,33 € 18,24 €

Kreutzer-szonáta


A helyszín Oroszország, a kulissza egy hosszú vonatút. Végállomás: egy nemesi marsall lelkiismeretének legmélyebb mélysége. Amikor egy kisebb társaság a házastársi hűségről és a szerelem természetéről kezd beszélgetésbe, Pozdnisev váratlan hévvel nyilatkozik a testi szerelem eredendő bűnösségéről, majd meggyónja saját vétkét. Az Athenaeum Kiadó 2021-ben útjára indított Érzelmes klasszikusok sorozatának célja, hogy - a tizenkilencedik és a huszadik század alkotásaival megszólítva a huszonegyedik század olvasóközönségét - korszakokon átívelő párbeszédet teremtsen olyan kérdések mentén, amelyeken az emberiség a kezdetek kezdete óta töpreng.
U dodávateľa
11,64 € 12,25 €