Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Procesný manažment


Publikácia prináša ucelený pohľad na teóriu procesného manažmentu a súčasne poskytuje konkrétne pohľady a odporúčania pre aplikáciu teoretických prístupov v manažérskej praxi. Ponúka najnovšie poznatky o podnikových procesoch, metódach a postupoch pri identifikovaní, modelovaní, optimalizácii a zlepšovaní podnikových procesov s podporou procesných analýz smerom k zvyšovaniu výkonnosti procesov. Osobitnú pozornosť venuje implementácii procesného manažmentu v organizácii, koncepciám vychádzajúcim z procesného prístupu, ako aj ich podpore zo strany informačných technológií a softvérových nástrojov so zdôraznením súvislostí medzi zavádzaním procesného manažmentu a manažmentom zmien. Publikácia je určená pre manažérov z podnikovej praxe, ktorí hľadajú cesty a spôsoby, ako aplikovať procesný prístup a procesný manažment vo svojich organizáciách a tak zvyšovať ich výkonnosť. Takisto osloví študentov vysokých škôl, ktorí sa v rámci svojho štúdia zaujímajú o nové aktuálne prístupy v manažmente a chcú sa zodpovedne pripraviť na výkon pozície manažérov.
Na sklade 2Ks
15,68 € 16,50 €

Vedení v krizi


Může se nám zdát, že jedna krize střídá druhou, ale bez ohledu na to, co se děje okolo nás, musíme vycházet se zaměstnanci a pracovat. Jak zvládnout lidi v krizovém období? Jak je motivovat? Co dělat, když panikaří? Jak je usměrnit? V této knize najdete zkušenosti manažerů a vedoucích pracovníků, jež se nám osvědčily v průběhu posledních krizí a které jsou použitelné i v dnešní době. Přehledně, systematicky a k věci.
U dodávateľa
11,39 € 11,99 €

Destinační management


Předkládá komplexní zpracování problematiky destinačního managementu. Čtenářům jsou představeny základní (teoretická) východiska řízení, včetně mechanismu řízení, tedy procesu řízení, a tyto jsou následně propojeny s četnými zahraničními (teoretickými) poznatky o řízení destinace. Výsledkem je ucelený pohled na praktickou rovinu destinačního managementu, a to jak z procesní stránky, tak ze stránky konkurenceschopnosti a udržitelnosti. Velký prostor je věnován specifikům destinačního managementu (tj. principu 3K - kooperace, koordinace, komunikace). Závěrem jsou prezentovány praktické poznatky o vývoji destinačního managementu v zahraničí a v ČR.
U dodávateľa
17,77 € 18,71 €
Pútač na knihu Priatelia - oficiálna kuchárka
Pútač na knihy druhej akosti

A vezető legjobb befektetése - Nevelj vezetőket 2.0


Ez a könyv nem más, mint egy "mesterkurzus" a világhírű vezetési szakértővel, John C. Maxwell-lel, aki megosztja a legfontosabb tanulságokat, amelyeket az elmúlt negyedszázad vezetésfejlesztési folyamatáról megtanult. Mi egy vezető legjobb befektetése? Egy vezetőnek elsősorban a saját vezetői fejlődésébe kell időt fektetnie, de rögtön ezután azt is meg kell találnia, hogy mi a legjobb módja a víziója megvalósításának és szervezete bővítésének. Fejleszteni más vezetőket! Minél több vezetője van egy szervezetnek, és minél jobban felkészültek a vezetésre, annál sikeresebb a szervezet és a vezetői. Az elmúlt huszonöt évben a New York Times bestsellerszerzője, John C. Maxwell több millió üzleti, kormányzati és nonprofit vezetőt segített fejlődni a világ számos országában. Ebben a könyvben Maxwell lépésről lépésre vezeti végig az olvasót a vezetők beazonosításának, pozicionálásának, motiválásának és reprodukálásának folyamatán, hogy olyan kultúrát hozzon létre, amely képes újratermelni és egyesíteni a vezetői értékeket. A könyvből megismerheted: Vezetői kerekasztal - Hozz létre egy helyet, ahová a potenciális vezetőket hívod meg, és ahol megtapasztalhatják a vezetői kultúrát. A vezetők hét motivációja - Ismerd meg a hét motivátort, és állapítsd meg, mi motiválja az egyes embereket, majd ennek megfelelően cselekedj. A 10-80-10 módszer - Előkészíti a sikert, megadja a kellő felhatalmazást az embereknek, hogy kiváló teljesítményt nyújthassanak, és bebiztosítja, hogy a célvonalon is átmehessenek. Kit támogass a vezetővé válás útján - Szeress és becsülj mindenkit, de a Pareto-elvet használd annak kiválasztásához, hogy kit nevelj vezetővé. Az olvasás folyamán megtapasztalható a vezetők összetett fejlesztésének igazi értéke, miközben magunk is eljutunk a vezetés legmagasabb szintjére. Ez a könyv mindenki számára tökéletes, aki meg akarja tenni a következő lépést a vezetésben, fel akarja építeni szervezetét vagy csapatát.
U dodávateľa
12,23 € 12,87 €

Uvádění začínajících učitelů mateřských škol


Nová monografie Uvádění začínajících učitelů do praxe mateřských škol cílí na problematiku podpory začínajících učitelů mateřských škol. Právě tomuto tématu nebyl věnovaný žádný výzkum. Stejně jako další typy škol nemají ani ty mateřské žádnou oporu pro uvádění začínajících učitelů v zákonných či metodických dokumentech. Autorky této publikace se proto rozhodly přiblížit uvádění začínajících učitelů mateřských škol zejména ředitelům a ředitelkám, ale i učitelům a učitelkám, kteří berou na svoje bedra zodpovědnost uvádění. Oporou jim byly nejen teorie spojené s tzv. socializací začínajících učitelů, ale především výzkumné šetření, které provedly. Všechny dostupné informace a výzkumná zjištění zarámovaly zahraničními zkušenostmi a v závěrečné kapitole se pokusily formulovat doporučení určená jak samotným začínajícím učitelům, tak učitelům uvádějícím, ale i vedení mateřských škol.
U dodávateľa
17,20 € 18,10 €

Forradalmi ötletek


Változtasd meg világlátásodat, hogy megváltoztasd a világot! Milyen hamis sztereotípiák és megrögzült gondolkodásmód okozta az egész nyugati világot megrendítő 2001. szeptember 11-ei terrortámadást? Hogyan ejt minket észrevétlenül csapdába világlátásunk? Hogyan használhatjuk a kreatív gondolkodás hatalmát, hogy közösen megoldást találjunk korunk legégetőbb problémáira a klímaváltozástól a globális terrorizmusig? Az elismert író és üzleti tanácsadó, Matthew Syed esettanulmányok sokaságával demonstrálja a sokszínű gondolkodásban rejlő lehetőségeket és az annak hiányából származó kockázatokat, legyen szó akár a CIA katasztrofális kudarcáról a 2001-es terrortámadás megelőzésében, egy végzetes kommunikációs zavarról a Mount Everest csúcsán, avagy a náci Enigma titkosító berendezés feltöréséről. A pszichológia, rendszerelmélet, közgazdaságtan és idegtudomány legújabb eredményeit felhasználó Forradalmi ötletek megtanít minket arra, hogyan legyünk kreatívabbak, hogyan boldoguljunk közösen az egyre szövevényesebbé váló világban, és hogyan törjünk ki a minket körülvevő visszhangkamrából. Itt az ideje máshogyan gondolkodni…
U dodávateľa
13,78 € 14,51 €

Základy facility managementu (3. opravené a doplněné vydání)


Obor facility managementu (FM) se v posledních letech posunul výrazně vpřed. Významným podnětem pro jeho rozvoj je vydání nového standardu řady ISO 41000, který sjednocuje systém řízení FM na celém světě. Nová orientace FM se nyní zaměřuje na integrované zajištění služeb, které firma potřebuje k tomu, aby mohla kvalitně a efektivně vykonávat svoji hlavní činnost. Třetí , výrazně aktualizované vydání této knihy, je doplněno pasáží o ekonomických aspektech FM a ICT podpory ve FM, odpovídající současným trendům, včetně problematiky inteligentních budov a měst. Nová je kapitola, shrnující rizika, spojená s aplikací FM v praxi.
Na sklade 1Ks
22,24 € 23,41 €

Manažeři se lvíčkem


Je náročné a složité být úspěšným manažerem, když ekonomika země vzkvétá.Když se ale Česko - prakticky z měsíce na měsíc - propadne do víru covidové bouře, obstojí opravdu jen ti nejlepší. Právě oni nám jsou inspirací v těžkých dobách, ne nepodobných nástrahám a útrapám, jimž musel čelit rybář Santiago v slavné novele Ernesta Hemingwaye Stařec a moře. Proto stojí za zmínku tato spisovatelova slova: "Svět zlomí každého, a mnoho jich je pak silných na místech, kde je zlomil... Proto, než začnete jednat, naslouchejte. Předtím než zareagujete, přemýšlejte. Než začnete utrácet, vydělávejte. Předtím, než začnete kritizovat, vyčkejte. Než se začnete modlit, odpusťte. Předtím, než se vzdáte, alespoň to zkuste... Ale člověk není stvořen pro porážku. Člověka je možno zničit, ale ne porazit."
U dodávateľa
15,58 € 16,40 €

Produkční a provozní management


Kniha se zabývá dvěma vzájemně propojenými tématy řízení, a to produktovým a provozním řízením. Při zpracování textů se autoři pokusili zachytit všechna relevantní témata názorů, zejména metody a přístupy k úspěšnému vývoji a implementaci produktového a provozního řízení. Z historického hlediska autoři zkoumali, jak se tyto přístupy objevují a používají v praxi, a zdůrazňují, které přístupy, techniky a metody byly překonány a které jsou dnes aktivní. Publikace je určena nejen studentům bakalářských a magisterských programů v oboru ekonomie a managementu, ale také širokému publiku praktiků.
Na sklade 3Ks
19,75 € 20,79 €

Riadenie ľudí v digitálnej a post-pandemickej dobe


Globalizácia svetovej ekonomiky, pandemická situácia, digitalizácia a virtualizácia pracovného prostredia ovplyvňujú zásadným spôsobom riadenie ľudských zdrojov. Ako sú podniky pripravené na riadenie ľudí v digitálnej a post-covidovej ére?Monografia „Riadenie ľudí na Slovensku v digitálnej a post-pandemickej dobe' prináša odpovede na mnoho otázok súvisiacich s riadením ľudí. Autori publikácie najprv čitateľa prenesú do počiatočnej éry riadenia ľudských zdrojov a postupne ho sprevádzajú kľúčovými obdobiami – míľnikmi v riadení ľudských zdrojov až po súčasnosť.V ďalšej časti publikácie sa zameriavajú na výskumy systémov riadenia ľudských zdrojov na Slovensku v rokoch 2010 – 2020 a prinášajú komplexný pohľad na východiská a potenciál pripravenosti podnikov na riadenie ľudí v budúcnosti.Publikácia je určená študentom vysokých a nadstavbových škôl, ale výsledky výskumu v nej publikované môžu využiť aj organizácie pôsobiace na Slovensku. Svojím obsahom však má potenciál zaujať každého, kto sa zaujíma o vplyv zmien pracovného prostredia na ľudský potenciál a pripravenosť našich podnikov na riadenie novej generácie zamestnancov.
Na sklade 1Ks
12,35 € 13,00 €

Management - Základy, přístupy, soudobé trendy


Nová monografie autorského kolektivu pod vedením prof. Jaromíra Vebera, předního českého odborníka na obor managementu a vysokoškolského pedagoga, představuje upgrade původní učebnice managementu, jíž bylo prodáno více než deset tisíc výtisků. Toto nové vydání kopíruje do značné míry původní koncepci a obsah, tj. profil manažera, manažerské funkce (rozhodování, plánování, implementaci, kontrolu, organizování), manažerské přístupy, jako jsou strategický, projektový a procesní management, řízení vztahů se zákazníky, management znalostí, management změny, problematiku inovací apod. Výrazně aktualizovány jsou části pasáže zaměřené na manažerské úsilí při posilování výkonnosti a prosperity firmy a problematika krizového řízení. Nově je zařazena kapitola pojednávají o reflexi soudobých společensko-ekonomických trendů, jakojsou globalizace, digitalizace či udržitelný rozvoj v managementu. Opomenuta není ani vysoce aktuální otázka ekologie v managementu. I toto nové vydání je určeno jednak studentům vysokých škol a pro potřeby dalších manažerskýchvýcvikových m programů, jako jsou kurzy MBA, jednak širokému spektru vedoucích pracovníků v různých sférách, ať podnikatelských, neziskových či veřejných institucí.
U dodávateľa
24,11 € 25,38 €

Psychologie řízení a vedení v hotelnictví


Monografie „Psychologie řízení a vedení v hotelnictví“ se zabývá psychologickými aspekty vedení a řízení lidí. V úvodní kapitole se zabývá základními psychologickými pojmy především z oblasti psychologie osobnosti, jako jsou schopnosti, inteligence, motivační dimenze osobnosti atd. Na to navazuje část týkající se osobnosti manažera. Jeho zařazením v systém managementu, kompetencemi, vlastnostmi a autoritou. V další kapitole jsou charakterizovány psychologické aspekty týkající se vedení zaměstnanců a uplatnění psychologie v manažerských funkcích. Závěrečná část je věnována náročnosti manažerské práce a duševní hygieně manažerů.
U dodávateľa
15,81 € 16,64 €

dostupné aj ako:

Dve stránky vodcovstva


Vyše milióna čitateľov knihy Extrémne vlastníctvo sa naučilo aplikovať v boji overené vodcovské lekcie autorov Jocka Willinka a Leifa Babina. Po svojej prvotine sa Willink a Babin podrobne pustili do najproblematickejšieho aspektu vedenia ľudí: dvoch stránok vodcovstva. Táto najťažšia, no kľúčová časť vodcovstva vyžaduje hľadať rovnováhu medzi silami pôsobiacimi proti sebe, ktorým sa nevyhne ani jeden líder. Lekcie vychádzajúce z poznatkov získaných v priebehu vojenskej kariéry a z množstva skúseností v postavení vodcov na bojisku pomohli stovkám spoločností a tisíckam lídrov v najrôznejších oblastiach podnikania. Na dynamických príkladoch postavených na skúsenostiach na bojisku aj na cvičisku tímov SEAL a stručných ukážkach zo sveta biznisu Willink a Babin ukazujú, ako každá lekcia platí na bojisku, vo svete biznisu aj v živote. Dve stránky vodcovstva poskytujú lídrom dôležité poznanie potrebné na to, aby pochopili: • kedy majú viesť a kedy nasledovať • kedy sa potrebujú sústrediť a kedy poodstúpiť • kedy pritiahnuť tímu opraty a kedy ho nechať bežať • kedy agresívne manévrovať a kedy byť opatrný. Dve stránky vodcovstva je kniha predurčená pridať sa k Extrémnemu vlastníctvu ako základné čítanie pre celé generácie lídrov a tímov. Pochopenie potreby zachovávania rovnováhy umožňuje lídrom viest maximálne efektívne, splniť misiu a dosiahnuť konečný cieľ: víťazstvo.
Na sklade 3Ks
14,36 € 15,99 €

Zaměstnanecké benefity a daně, 6. vydání


Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak zejména z hlediska daňového řešení těchto benefitů na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele. Obsahuje i způsob zdanění zaměstnanců a aplikaci daňového řádu ve znění účinném od 1. 1. 2021 při činnosti manažera firmy. Zaměřujeme se na současnou preferenci zdravotních benefitů a na využívání práce z domova (home office). Samostatné kapitoly jsou dále věnovány stravování zaměstnanců, příspěvkům zaměstnavatele na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření a na soukromé životní pojištění zaměstnanců, zajištění odborného rozvoje zaměstnanců, poskytování manažerského automobilu, poskytování nadlimitních cestovních náhrad, různých nepeněžitých darů a zaměstnaneckých zápůjček, poskytování dopravy zaměstnancům a bezplatného přechodného ubytování zaměstnancům, poskytování občerstvení a nealkoholických nápojů, řešení firemních mateřských školek ad. Kniha řeší také poskytování volnočasových benefitů formou příspěvků na kulturu, sport a rekreaci. Publikace vychází z legislativních pravidel pro poskytování zaměstnaneckých benefitů obsažených jak v zákoníku práce, tak v zákoně o daních z příjmů, v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení a v zákoně o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, a to se zahrnutím všech známých změn účinných pro rok 2021 a 2022. Publikace je určena především pracovníkům personálních útvarů, ekonomickým pracovníkům firem, manažerům jednotlivých firem a dále všem, kteří se zajímají o podmínky poskytování zaměstnaneckých benefitů a jejich správné daňové řešení.
U dodávateľa
20,49 € 21,57 €

A kreativitás iskolája


Tina Seelig nemzetközi sikerszerző, a Stanford Egyetem professzora legújabb kötetében rendkívül népszerű kreativitási kurzusát alakítja át gyakorlati útmutatóvá, amelyben megmutatja, hogyan valósíthatjuk meg a legjobb ötleteinket. - A fantázia kreativitáshoz vezet. - A kreativitás innovációhoz vezet. - Az innováció vállalkozói szellemhez vezet. A kötetből elsajátíthatjuk, miként juthatunk el a képzelőerőtől a vállalkozói szellemig, azaz hogyan dolgozzuk fel a találmányi ciklus négy lépését: - Képzelőerő – olyan dolgok elképzelése, melyek még nem léteznek. - Kreativitás – a képzelet alkalmazása egy kihívás megoldására. - Innováció – a kreativitás alkalmazása egyedi megoldások létrehozására. - Vállalkozói szellem – az innováció alkalmazása, hogy az ötletek megvalósuljanak, melynek során elnyerik azt az erőt, hogy mások képzeletét is inspirálják. Ha minden egyes lépést az előzőre építünk, valami sokkal összetettebbet, érdekesebbet és erőteljesebbet hozhatunk létre. A Kreativitás iskolája alapvető ismereteket nyújt ahhoz, hogy egy meggyőző ötletet valami rendkívüli dologgá alakítsunk át. A vállalkozók sokkal többet tesznek annál, mint ami lehetségesnek tűnik, mégpedig sokkal kevesebből, mint amennyi lehetségesnek látszik. Tina Seelig professzor tizenöt éve tanítja stanfordi diákjait arra, hogyan szabadítsák fel kreatív módon egyedi vállalkozói szellemüket. Legújabb könyvében ezt a bölcsességet osztja meg, inspirációt és útmutatást nyújtva az ötletek megvalósításához.
U dodávateľa
11,34 € 11,94 €

Mitől leszel jó vezető?


A világ legfontosabb cégvezetőinek, tulajdonosainak és úttörő gondolkodóinak bölcsessége New York Times Bestseller #1 Wall Street Journal Bestseller Nincs két egyforma vezető. Bill Gates, Jeff Bezos, Ruth Bader Ginsburg, Warren Buffett, Oprah Winfrey elveit és hozzáállását ismerjük meg ebből az alapkönyvből. Az elmúlt öt évben David M. Rubenstein a világ legjobb teljesítményt nyújtó vezetőit kérdezte arról, kik ők, és hogyan váltak sikeressé. A Hogyan vezessünk nélkülözhetetlen vezetői kézikönyv: a pénzügyi világ (Warren Buffett, Jamie Dimon, Christine Lagarde, Ken Griffin), az informatika (Jeff Bezos, Bill Gates, Eric Schmidt, Tim Cook), a szórakoztatóipar (Oprah Winfrey, Lorne Michaels, Renee Fleming, Yo-Yo Ma), a sport (Jack Nicklaus, Adam Silver, Coach K, Phil Knight) és az államigazgatás (Bill Clinton és George W. Bush amerikai elnökök, Ruth Bader Ginsburg, Nancy Pelosi) legnagyobb elméinek tanácsait gyűjti egybe. Jeff Bezos a kóborlásból begyűjthető energiákat zabolázza meg - úgy gondolja, legjobb döntéseit szívből, intuitív alapon hozta meg, nem elemzés révén. Richard Branson soha nem azért kezd dolgozni valamin, hogy hasznot termeljen. A legjobb megoldást akarja nyújtani az adott területen. Phil Knight úgy tekint a Nike-ra, mint egy marketingcégre, amelynek legfontosabb marketingeszköze a Nike termék. Marillyn Hewson négy testvérével apa nélkül nőtt fel Kansasben, és gyorsan megtanulta, hogy csak magára számíthat, és hogy mi a pénz értéke. Hogyan hoztak döntéseket, hogyan viszonyultak az innovációhoz, a változáshoz és a válsághoz ezek az úttörő személyiségek? Évtizedes tapasztalatokról számolnak be, rendkívüli történeteket mondanak el. Az itt olvasható beszélgetésekből kirajzolódik figyelemre méltó életük és karrierjük.
U dodávateľa
15,30 € 16,10 €

Konflikty ve škole


Kniha Konflikty ve škole – od prevence k řešení je určena především pracovníkům škol a školských zařízení, kteří už mají dost neustálých nepříjemných mailů, schůzek a hovorů a chtějí konečně získat více času na skutečnou práci. Pomocí konkrétních technik a rozborů reálných situací se naučí nastavit smysluplnou a efektivní prevenci, komunikovat bez komunikačních stopek, zbaví se nutnosti „mlžit“, a když už dojde ke konfliktu, tak budou mít oporu v řadě technik a zásad pro jeho skutečné zvládnutí. V knize je věnována část i méně tradičním přístupům, jako je lean nebo transakční analýza, které pomohou osvětlit některé komunikační principy a naučit se nové techniky. Čtenáři najdou ke každému tématu příklady z praxe, náměty k zamyšlení, ukázky a příklady, které mohou přenést do svého vlastního pracovního života.
Na sklade 2Ks
13,40 € 14,10 €

Manažment vzdelávania


Publikácia je určená všetkým súčasným a potenciálnym vedúcim pedagogickým a vedúcim odborným zamestnancom, ako aj riadiacim zamestnancom na vyšších úrovniach riadenia školstva na účely získania cenných informácií nielen o teoretických a výskumných aspektoch riadenia. Kniha obsahuje množstvo cenných informácií a rád ako riešiť náročné rozhodovacie situácie, či už v ekonomickej, pracovno-právnej oblasti, ale aj v procese riadenia a osobného manažmentu. Publikácia je v súčasnosti najkomplexnejšie spracovaným materiálom pre študentov študijných programov zameraných na manažment vzdelávania, resp. funkčné vzdelávanie. Ide o ojedinelú publikáciu, ktorá ponúka komplexný pohľad na riešenie súčasných problémov manažmentu vzdelávania.
Na sklade > 5Ks
17,58 € 18,50 €

Manažerské rozhodování a sport


Publikace se zabývá manažerským rozhodováním, přičemž se zaměřuje na segment sportu. Obsahuje rovněž informace o nových trendech, ať už se jedná o analýzu rozhodovacích procesů ve sportu, management sportovních klubů, využití sportovních dat, informační technologie či právní a další aspekty probírané tematiky.
U dodávateľa
11,61 € 12,22 €

dostupné aj ako: