! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Csúcsragadozók - Tabuk és kamuk nélkül a vezetésről


Mégis miért kellene megvenned egy újabb könyvet a cégvezetésről? Így is ott porosodik egy csomó kötet a polcodon, amelyek azt taglalják, hogy miként lehetne jó vagy még jobb vezető belőled. Nagy lelkesen hazavitted őket, aztán a tizedik oldalnál rájöttél, hogy egyik sem rólad szól, hogy hiába mondják meg a tutit, sose fogod megugrani az elváráshegyeket, amelyektől a szerzőik szerint "igazi" vezetővé válhatnál, és hogy már megint ugyanazokat a kamu bölcsességeket szajkózzák, amelyekről pontosan tudod, hogy a valóságban még az ellenkezőjük sem igaz. Ez a könyv viszont rólad és neked szól. Akkor is, ha évtizedek óta embereket vezetsz, de akkor is, ha csak ácsingózol egy ilyen lehetőségre, családi vállalkozást gründoltál vagy beosztottként szeretnél a függöny mögé látni. Én nem akarom neked megmondani a tutit. Viszont megtalálsz a könyvben mindent, amiről a vezetők egymás között is csak titokban beszéltek, mert tabunak számítottak. Eddig. Együtt sorra vesszük a napi küzdelmeket, dilemmákat, visszás és röhejes helyzeteket, kérdéseket, amelyek nap mint nap foglalkoztatnak, de sem a szakirodalom, sem a képzéseid során nem esett róluk szó. Végre leszámolunk az összes kamuval. Mert biztosan te is tapasztaltad már, hogy óriási különbség van a hivatalos "mondások" és a valóság között. Sokan vagyunk így. Beszéljük ki végre ezt a valóságot, és hagyjuk a kamut másra. Mielőtt kicsengeted a könyv árát a kasszánál, hadd legyen egy javaslatom: lapozz bele! Olvasd el, kinek ajánlom és kinek nem. Aztán döntsd el, hogy folytatod-e. Ha velem tartasz, találkozunk odabent, az első oldalon!
U dodávateľa
16,06 € 16,90 €

Jak řídil Fantišek Čuba JZD AK Slušovice


Kniha je rozdělena mezi pět částečně vymezených období. Začíná rokem 1986, kdy se JZD Slušovice přejmenovalo na JZD Agrokombinát Slušovice. V tomto roce začal neuvěřitelný růst podniku, se zaměřením na kvalitativní ukazatele výroby. Další sekvence pokračuje lednem 1989, byl to start nejúspěšnějšího roku, ale zároveň bod obratu, který vedl k postupnému rozkladu a konci tohoto podniku. Pracoviště se předávala do osobní péče s ekonomickou a výrobní zodpovědností, rozvinuly se motivační faktory s pravidelným čtvrtletním hodnocením řídících pracovníků, a nejlepší šampioni, byli pověřováni, aby realizovali poslední poznatky vědecko-technických poznatků v praxi. Ukazuji vize předsedy družstva F. Čuby dva měsíce před listopadem 1989. Rozšířil množství malých rodinných podniků a snažil se družstvo převést na podíly na zisku, a nakonec akcie, zatím družstevní. V lednu 1990 prohlásil, že došlo ke společenské změně systému a začal rychle privatizovat. V závěrečné části ukazuje JZD AK Slušovice a jeho výrobní výsledky, cesty rozvoje, podnikatelský systém, který tento rozvoj umožnil, a hlavně jaký to mělo a má na podnikatelskou aktivitu regionu Slušovic a okolí vliv dnes. Autor knihy poukazuje na způsoby řízení družstevního podniku, kdy principy, byly silně deformovány socialistickým nazíráním, které s myšlenkou družstevnictví, která vznikla v Rakousku-Uhersku v devatenáctém století neměly nic společného. Kniha ukazuje, že i v centrálně zkostnatělém, nepružném řízení, mohla existovat konkurence a zdravé podnikání a tržní mechanismy za účelem zisku. Agrokombinát ve Slušovicích naučil mnoho družstevníků dobře a rychle podnikat. To dokládá i množství úspěšných firem a živnostníků ve Slušovicích, které mají 3000 obyvatel.
U dodávateľa
11,50 € 12,10 €

Moderní leadership


Kniha svým názvem záměrně provokuje. Slovo moderní se stalo floskulí, která popisuje stav aktuálnosti v pomíjivém světě. Leadership byl zase redukován pouze na efektivitu, růst zisku a neustálý rozvoj. Naše kniha však popisuje moderního leadera pomocí atributů, které budou trvat v každé době, kdy bude člověk člověku průvodcem. Moderní leader je efektivní, ale především vede ty, co ho chtějí následovat, ukazuje směr a inspiruje ostatní k něčemu lepšímu. A jaké jsou vlastnosti, které musí leader naplnit, aby byl hoden vést druhé? Autoři na tyto otázky odpovídají prostřednictvím témat wellbeingu, lidského kapitálu a podnikatelské etiky. Tato témata odrážejí proměny na trhu práce a jejich srozumitelné a čtivé zpracování pomůže vnímavému čtenáři v odborném, kvalifikačním i osobním růstu.
U dodávateľa
20,80 € 21,89 €

Moderní kontrola veřejné správy


Naše společnost, veřejná politika i veřejná správa se skládají z mnoha procesů. Tyto procesy obsahují rizika, jejichž dopady jsou snižovány pomocí kontrolních mechanismů. Celospolečenský vývoj je však velmi živelný. Procesy se stávají složitějšími a jejich rizika není možné jednoduše diagnostikovat, natož kontrolovat nebo řídit. Předkládaná publikace, určená především auditorům, kontrolorům, managementu a dalším profesionálům, proto představuje moderní kontrolu a inovativní modely kontrolních mechanismů. První část textu se zaměřuje na analytiku rizikových procesů, druhá část na granularitu rizikových procesů a třetí pak na diagnostiku rizikových procesů. Navržené modely tak reagují na probíhající transformaci kontrolních mechanismů v procesech veřejné správy, což naplňuje ambice rozvíjet, podporovat a kultivovat veřejnou správu coby moderní složku naší společnosti.
U dodávateľa
15,01 € 15,80 €

Jaký LEADER chcete být?


Jaký LEADER chcete být? je kniha, která vám pomůže uvědomit si váš vlastní styl vedení a projasnit si odpověď na otázku, kterou si klade již ve svém názvu. Nabídne vám řadu možností, z nich si poskládáte vlastní obraz sebe jako leadera, o nějž chcete usilovat. Během čtení budete mít příležitost reflektovat, jaké hodnoty jsou pro vás při vedení druhých zásadní, kultivovat svůj osobnostní potenciál a najít řešení na míru vaší individuální profesní situaci. Kniha obsahuje mnoho praktických návodů a tipů, které Vám pomohou rozvíjet své vlastní vedení, ať už jste začínající nebo zkušený lídr. S pomocí této knihy se stanete silnějším a sebevědomějším leaderem, který dokáže vést svěřený tým k úspěchu. Začněte objevovat svůj jedinečný styl leadershipu a naučte se, jak být nejlepším možným vedoucím pro své lidi, jak se správně rozhodovat, jak efektivně řídit a motivovat svůj tým, a především jak zlepšovat své vlastní schopnosti.
U dodávateľa
26,08 € 27,45 €

Ekonomické úvahy


Harry Pollak (Jindřich Polák, narozen v roce 1923 v Semtíně u Votic) je mnohem více znám v Evropě než u nás. Provází ho slogan „Muž, který zachránil automobilku Aston Martin“, ale jeho působení je mnohem širší. Ve své praxi i ve svých teoretických pracích se soustředil především na Turnaround management, krizový management a především hodnotovou analýzu. Jeho patnáct statí v této knize, doprovázených aktuálními komentáři prof. Luboše Smrčky, přináší odpovědi na zdánlivě jednoduché otázky, které si každodenně kladou manažeři firem: Jak hodnotit životaschopnost podniku? Je přidaná hodnota pákou blahobytu? Nezaměstnanost: Kletba nebo blaženost? Jak se uchránit před nezaměstnaností? Jak zlepšit výkonnost podniku? Jsme v podnikání opravdu úspěšní?
U dodávateľa
25,50 € 26,84 €

Řízení a zlepšování kvality


Smyslem knihy je podat základní přehled o kvalitě, tj. umožnit čtenáři získat základní představu o hodnocení spokojenosti zákazníka, o managementu kvality v organizaci, a dále seznámit s jednoduchými nástroji, ale i s pokročilejšími postupy a metodami pro řízení a zlepšování kvality. Jakkoli jsou dvacátá léta tohoto století velmi komplikovaná, kvalita zůstává fenoménem pro nové tisíciletí. Zákazníci jsou čím dál víc náročnější, což vyvolává tlak na výrobce a poskytovatele služeb nejen ohledně kvality, ale i ohledně ceny, za kterou danou kvalitu prodávají. V dnešní době je velké většině obyvatel v Evropě a Americe, ale částečně i v Asii nebo v Africe, dopřána kvalita ve všech oblastech. Skoro každý si má možnost koupit to, co se mu líbí nebo co mu chutná, ovšem samozřejmě s limitem obsahu jeho peněženky. V některých zemích si zákazník může koupit nějakou věc okamžitě, jinde bude muset delší dobu šetřit. Ale i lidé s nižšími příjmy si postupně, i díky různým možnostem úvěrů, mohou pořídit vysněné auto, pračku nebo televizor do domácnosti, zajet si na exotickou dovolenou či dopřát si nějaký další vytoužený výrobek nebo službu. Je logické, že se většina spotřebitelů chová racionálně, a proto hledá na trhu kvalitní výrobky, které se dají pořídit za přiměřenou cenu. Tuto skutečnost vnímá většina podniků, a proto se snaží minimalizovat své náklady na vývoj nových produktů a snižovat své výrobní nebo jiné procesní náklady. K tomu napomáhají i moderní systémy řízení kvality, které jsou postaveny na mezinárodní normě ISO 9001 (a dalších normách) nebo systémy, které jsou odvozeny z japonské filosofie řízení kvality. Tyto systémy využívají mimo jiné i pokročilé techniky kvality a moderní postupy pro procesní řízení v organizaci. Takové firmy si pak mohou dovolit nabízet vynikající kvalitu, avšak s ohledem na cenovou dostupnost, pro široké spektrum zákazníků. Smyslem této knihy je podat základní přehled o kvalitě, tj. umožnit čtenáři získat základní představu o hodnocení spokojenosti zákazníka, o managementu kvality v organizaci, a dále seznámit čtenáře s jednoduchými nástroji, ale i s pokročilejšími postupy a metodami pro řízení a zlepšování kvality. Text je vhodný pro široké spektrum osob. Především zde naleznou svou oblast podnikoví specialisté, jejichž zaměřením v praxi je procesní řízení a kvalita. Nicméně kniha může být užitečná i pro další podnikové odborníky, např. z oblasti marketingu, vývoje a návrhu nebo výroby, a lze ji doporučit rovněž vysokoškolským studentům napříč technickými a ekonomickými oblastmi.
U dodávateľa
17,77 € 18,70 €

Škola v dobrých rukou


Ředitel školy v současné době vykonává v souvislosti s vysokou autonomií českých škol mnoho pracovních činností sám nebo je může delegovat. Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ ovlivňuje jako zásadní dokument práci vedoucích pracovníků všech českých škol. Jeden z jejích cílů posiluje roli ředitele školy jako pedagogického lídra. Je to ale možné, když ho od této role odvádějí další činnosti? Ředitel české školy je dnes právníkem, ekonomem, psychologem, plánovačem, kontrolorem, bezpečákem, sekretářkou atd. a až v poslední řadě pedagogickým lídrem. Autorky publikace Škola v dobrých rukou s podtitulem Klíčové činnosti ředitele školyse proto rozhodly zmapovat komplexní přehled pracovních činností ředitele střední školy vycházející z jeho jednotlivých rolí na základě legislativy, a to jak lídrovské, tak procesní a administrativní kompetence. Identifikovaných 250 činností včetně možností jejich delegování bylo ověřeno reprezentativním výzkumem mezi řediteli středních škol, řediteli katedrových středních škol a studenty studijního programu Školský management. I když o ředitelích, především základních škol, bylo napsáno již velké množství odborné literatury, publikace detailního popisu činností vycházející z legislativy na trhu zatím chyběla. Publikace je proto využitelná pro vedení středních, ale i základních škol a většina činností i pro vedení mateřských škol. Lze ji využít v různých formách manažerského vzdělávání ředitelů škol, i ve výuce školského managementu na vysokých školách.
U dodávateľa
17,81 € 18,75 €

Pyramid Model Coaching


Who the book is for: Coaches and anyone who wants to learn how to coach. Managers, entrepreneurs, trainers, counselors, therapists, consultants, and anyone who works with people and needs to help them make decisions and take action. Book Description: Conducting transformational conversations is a specific kind of coaching. It is a conversation in which we help the coachee realize what matters to them. The person is empowered when they touch what drives them from within. They begin to change their lives and work to feel good. Even though doing it may still be challenging, it won't be an ordeal. You can learn to coach and have transformational conversations with your employees, clients, or children. And the world around you will change. Start with this book. Book Facts: - The book explains step-by-step how to have a coaching conversation - A specific feature of the book is the pyramid model of the coaching conversation, which the authors developed to help their students - It contains 16 coaching tools to help the coach ask questions in the interview - contains hundreds of examples of coaching questions - the coaching tools are matched to common topics that clients deal with, so novice coaches will find great help in how to ask questions about different kinds of issues - Examples of coaching conversations are annotated in the margin - it is explained what intervention the coach made and why - There are plenty of real stories in the book by which the reader can see how coaching changes lives, and it's not just theory - Provides an overview of the required coaching skills - Explains the basic principles of coaching and types of coaching in the introduction - Chapter five explains how to conduct a quick executive coaching session in 5 minutes - Chapter four looks at how to buy and sell coaching and how to validate a coach's expertise. - Many coaches and prominent people in business recommend the book. - The book includes an annotated reading list suitable for both beginning and advanced coaches - The book is richly illustrated - important explanations are graphically emphasized - The most important ideas are repeated in the margins of the book - The book is 302 pages long, understandable, and well structured - The book has an excellent layout and is easy to read. - The content of the book is very detailed and allows quick and targeted searches
U dodávateľa
33,24 € 34,99 €

Útmutató vezetőknek


Napjainkban a szoftverek és a robotok egyre gyakrabban veszik át az emberektől a monoton feladatokat, és a hagyományos munkakörök újaknak adják át a helyüket - így a ma betöltött állás holnap már nem garantált. Az Útmutató vezetőknek feltárja a munka világának és a vállalatok működésének új szabályait, miközben azt is bemutatja, hogy a munkavégzéssel kapcsolatos korábbi elképzelések és beidegződések miként gátolják a vállalatokat az új problémák megfelelő kezelésében. E kötet azonban túlmutat a szakmai tanácsadáson és a tendenciák előrejelzésén. Gary A. Bolles kézzelfogható útmutatót kínál ahhoz, hogy a vezetők szemléletmódjának és a munkavállalók készségtárának újragondolásával, valamint a vállalatok technológiai eszközkészletének kiaknázásával miként jöhet létre valóban agilis munkakultúra, amellyel már hatékonyan lehet reagálni a folyamatos változásokra. Gary A. Bolles a Szingularitás Egyetem tanszékvezetője. Gyakran tart előadásokat a munka és a tanulás jövőjéről, és vezeti a digitális munkagazdaságra való átállással kapcsolatos tevékenységeket. A terület világszerte elismert szakértőjeként számos nagyvállalat stratégiai tanácsadója, így kötetében a világ leginnovatívabb szilícium-völgybeli vállalatainak gyakorlatából hoz valósághű és szemléletes példákat.
U dodávateľa
8,29 € 8,73 €

33 személyiségfejlesztő lecke vállalkozóknak


A "33 személyiségfejlesztő lecke vállalkozóknak" c. könyv fejezeteinek célja, hogy elgondolkodtasson az életeddel, jövőddel kapcsolatban, amelynek köszönhetően magad számára egy még hatékonyabb életstratégiát tudsz kidolgozni.
Na sklade 2Ks
8,00 € 8,42 €

Znalostní management v cestovním ruchu


Monografie se zaměřuje na jeden z hlavních prvků v oblasti managementu znalostí, a tím je transfer znalostí a řízení transferu znalostí. Předmětem zájmu je významný zdroj znalostí pro cestovní ruch, kterým je akademická obec. Publikace tak reaguje na aktuální trendy, kdy schopnost, resp. nutnost měnit se a flexibilně reagovat na změny okolí vychází ze schopnosti učit se. Znalosti jsou proto v současnosti jedním z nejdůležitějších zdrojů organizace. Cílem monografie je popsat transfer znalostí z akademického prostředí směrem k podnikům cestovního ruchu a zdůvodnit nutnost vytváření efektivního systému sdílení a transferu znalostí nejen v podnicích, ale zejména v rámci destinace cestovního ruchu. Snahou je kriticky posoudit, v čem jsou akademické znalosti pro podniky cestovního ruchu přínosem a zda jsou použitelné v praxi. Výstupem monografie je návrh modelu transferu znalostí v destinaci cestovního ruchu a naznačení směrů dalšího výzkumu v oblasti transferu znalostí zejména z akademické sféry směrem k podnikům cestovního ruchu.
U dodávateľa
10,40 € 10,95 €

Vezetés felsőfokon


Mélyinterjú a Netflix, a JPMorgan Chase, a General Motors és a Sony vezérigazgatójával New York Times Bestseller Wall Street Journal Bestseller A McKinsey & Company a világ egyik legkiemelkedőbb vezetői tanácsadócége. Hogyan látják el a munkájukat a legjobb vezérigazgatók? Erről szólnak ezek a részletes interjúk, és a válaszadók napjaink legsikeresebb vállalatvezetői, többek között a Netflix, a JPMorgan Chase, a General Motors és a Sony igazgatói. Ha az ember vezérigazgató a világ egyik legnagyobb cégénél, az kivételes kihívást jelent az üzleti életben. Dollármilliárdok, sőt, adott esetben trilliók forognak kockán - és gyakran alkalmazottak tízezreinek sorsa függ egyik-másik döntéstől. Mégis, nagyon kevés felsővezető képes arra, hogy igazán brillírozzon - még akkor is, ha "tévedhetetlen" kvalitásokkal, a lehető legjobbakkal töltik be ezeket a pozíciókat. A Fortune 500-ba tartozó vezérigazgatók harminc százaléka három évnél rövidebb ideig tölti be pozícióját, és ötből két újdonsült vezérigazgató tizennyolc hónapnál rövidebb idő után megválik állásától. Nagy szükség van egy olyan kézikönyvre, amely összefoglalja a színvonalas vezetéssel kapcsolatos tudnivalókat, hiszen nem kis teher betölteni azt a szerepet, ahol mindenki tőled várja a hibátlan megoldásokat. Ahhoz, hogy megtalálják a 21. század legjobb vezérigazgatóit, a szerzők először egy több mint kétezer-négyszáz vezérigazgatóból álló listát állítottak össze. Utána alapos szűréssel választottak ki egy elitcsapatot, amelynek hatvanhét tagja beleegyezett, hogy több órán át tartó mélyinterjún vegyen részt. Köztük volt: Jamie Dimon (JPMorgan Chase), Satya Nadella (Microsoft), Reed Hastings (Netflix), Kazuo Hirai (Sony), Ken Chenault (American Express), Mary Barra (GM) és Peter Brabeck-Letmathe (Nestlé). Az őszinte, mindenre kiterjedő beszélgetések feltárták, az érintettek milyen gazdag repertoárból választják ki elképzeléseiket és milyen cselekedetekkel érik el az átlagon felüli vállalati teljesítményt. A Vezetés felsőfokon impresszív könyv, amely gyakorlatiassága és mindenféle területet felölelő jellege révén válik páratlanná. A bölcsesség valódi tárháza ez, amely közvetlenül napjaink elit vállalatvezetőitől származik.
U dodávateľa
14,69 € 15,46 €

Ideaflow


The single best way to have a great idea is to produce lots of ideas. The number of new ideas your organization can produce is a metric for its ability to generate novel solutions to any given problem. Your ideaflow is the most crucial business metric that you've never considered. Every business problem is, finally, an idea problem. How well you can solve those problems is how well you and your business can perform, navigate uncertainty, and develop innovations. Drawing from their decades of teaching Silicon Valley entrepreneurs and Fortune 500 executives at the world famous Stanford d.school and leading innovative companies like Patagonia, Klebahn and Utley offer a battle-tested framework to exponentially boost your ideaflow. You'll learn how to: -- Establish a brief daily creativity practice -- Develop thousands of great ideas on demand -- Run cheap, fast tests to determine which ideas will work -- Persuade your team and organization on the importance of centering ideaflow Are you ready to supercharge your organization's creativity?
U dodávateľa
18,00 € 18,95 €

Unreasonable Hospitality


Essential lessons in hospitality for every business, from the former co-owner of legendary restaurant Eleven Madison Park. Will Guidara was twenty-six when he took the helm of Eleven Madison Park, a struggling two-star brasserie that had never quite lived up to its majestic room. Eleven years later, EMP was named the best restaurant in the world. How did Guidara pull off this unprecedented transformation? Radical reinvention, a true partnership between the kitchen and the dining room—and memorable, over-the-top, bespoke hospitality. Guidara's team surprised a family who had never seen snow with a magical sledding trip to Central Park after their dinner; they filled a private dining room with sand, complete with mai-tais and beach chairs, to console a couple with a cancelled vacation. And his hospitality extended beyond those dining at the restaurant to his own team, who learned to deliver praise and criticism with intention; why the answer to some of the most pernicious business dilemmas is to give more—not less; and the magic that can happen when a busser starts thinking like an owner. Today, every business can choose to be a hospitality business—and we can all transform ordinary transactions into extraordinary experiences. Featuring sparkling stories of his journey through restaurants, with the industry's most famous players like Daniel Boulud and Danny Meyer, Guidara urges us all to find the magic in what we do—for ourselves, the people we work with, and the people we serve.
Na sklade 1Ks
30,35 € 31,95 €

Vezetési stratégiák és taktikák


A hadsereg gyakorlati kézikönyvei arra szolgálnak, hogy a katona teljesítse a küldetést, ezért egyszerűen, világos szavakkal írnak le mindent, lépésről lépésre. A civilek világában ugyanezek a kézikönyvek kínálnak megoldást számtalan gyakorlati problémára a vízvezeték-szereléstől a steaksütésig. Mi van, ha előléptetnek, és te leszel korábbi társaid vezetője? Mi van, ha nem téged választanak ki a vezető pozícióra, amire pályáztál? Hogyan légy úrrá az imposztor-szindrómán, ha nem vagy biztos abban, hogy rátermett vezető vagy? Vezetőként hogyan szabjon ki az ember jogos büntetést? És mi a helyzet a jutalmazással? Hogyan lehet egyaránt bizalmi viszonyt kiépíteni a felettesekkel és beosztottakkal? Hogyan lehet szerencsés, építő módon megfogalmazni a kritikát alacsonyabb és magasabb rangú kollégák irányában? E kérdések mind a vezetés témáját érintik, amely a legösszetettebb emberi feladat. Vannak kézikönyvek, amelyek feldolgozzák ezeket a problémákat - például a Teljes felelősségvállalás - Extreme Ownership -, de ezek nem gyakorlati kézikönyvek. A kezünkben tartott kötet közvetlen, helyzetekre lebontott, praktikus módszereket tartalmaz, amit bárki azonnal hasznosítani tud. A Vezetési stratégiák és taktikák elmagyarázza a vezetéssel kapcsolatos elméleti tudnivalókat, és ezeket gyakorlatban alkalmazható stratégiákra fordítja le, amely utóbbiakat a tettek szintjén, taktikai síkon is bemutatja. Ez a könyv maga a megoldás, amelyre minden vezetőnek szüksége van - hogy ne csak értse, mi zajlik a vezetés területén, hanem képes legyen játszani ezt a játékot, és nyerni tudjon benne.
U dodávateľa
14,69 € 15,46 €

Lean dílenské řízení


Lean dílenské řízení se zabývá dílenským managementem v kontextu tzv. lean myšlení, známého spíše pod anglickým termínem lean thinking. Na českém knižním trhu dosud chyběla publikace, která by zájemcům o dílenské řízení poskytovala v dostatečné míře detailní metodický aparát, který vychází přímo z dílny současného globálního průmyslového podniku, nikoliv pouze z akademického prostředí. Je určena nejen majitelům výrobních firem či manažerům na všech úrovních, ale také zakladatelům startupů či studentům vysokých škol. Ambicí knihy není čtenáře a čtenářky seznámit se všemi možnostmi, které lean dílenské řízení nabízí, ale jen s těmi, jež jsou fundamentální – jedná se o neredukovatelné minimum pro efektivní a agilní výrobní systém.
U dodávateľa
13,02 € 13,71 €

41 megvalósítási modell


Mit tegyünk, ha halogatáson kapjuk magunkat? Miért jár a tervezés több stresszel, mint a végrehajtás? Hogyan emlékezzünk többre abból, amit olvastunk? Az igazán sikeres embereket az különbözteti meg a többiektől, hogy hatékonyabban használják ki a rendelkezésükre álló időt - vagyis tudják, hogyan kezdjék el, hogyan folytassák és hogyan fejezzék be a feladataikat. Ez a kis könyv pontosan ebben segít: szórakoztató stílusban mutat be olyan modelleket és módszereket, amelyek segítségével hatékonyabban haladhatunk végig a megvalósítás útján, és az állandó tervezgetés helyett valóban célt érhetünk - a munkánkban és a magánéletünkben egyaránt.
U dodávateľa
10,68 € 11,24 €

Rada školy Školská samospráva, 2. vydanie


Rada školy ako orgán školskej samosprávy vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. V súvislosti s potrebou právoplatného ustanovenia rady školy a jej dobrého fungovania vzniká v praxi veľa otázok nielen zo strany zriaďovateľov a riaditeľov, ale aj zo strany zamestnancov škôl a rodičov. Mgr. Mária Stanislavová reagovala na potreby praxe a výsledkom jej snaženia je publikácia „Rada školy – Školská samospráva. Otázky a odpovede", v ktorej prináša odpovede na najčastejšie sa opakujúce otázky. Konkrétne postupy pri ustanovení rady školy, zloženie členov rady školy, kompetencie rady školy a ich uplatňovanie v praxi, vzťahy rady školy so zriaďovateľom a riaditeľom školy či školského zariadenia sú len názornou ukážkou oblastí, ktoré čitateľ v publikácii nájde. Z praktických dôvodov sú súčasťou publikácie aj súvisiace právne predpisy. Publikácia je vhodnou pomôckou pri riešení problémov pri ustanovení rady školy a pri jej ďalšej činnosti. Je určená všetkým základným a stredným školám a školským zariadeniam, zriaďovateľom, riaditeľom škôl a školských zariadení či metodickým orgánom.
Na sklade 2Ks
13,11 € 13,80 €

Literatúra zameraná na témy manažmentu poskytuje cenné informácie a poznatky týkajúce sa riadenia organizácií a ľudských zdrojov. Je to oblasť, ktorá sa týka nielen manažérov a vedúcich pracovníkov, ale aj študentov, podnikateľov a všetkých, ktorí sa zaujímajú o efektívne riadenie a vedenie tímov.

Publikácie sa zameriavajú na rôzne aspekty manažmentu, vrátane stratégie, organizačnej štruktúry, procesov rozhodovania, medziľudských vzťahov, komunikácie a motivácie zamestnancov.

Literatúra o manažmente ponúka teoretické rámce, modely a nástroje, ktoré pomáhajú manažérom a lídrom pri efektívnom riadení a dosahovaní cieľov organizácie. Taktiež sa zaoberá rozvojom manažérskeho myslenia, líderských schopností a stratégií na zlepšenie výkonnosti a konkurencieschopnosti organizácií.

Publikácie v tejto kategórii sú prístupné pre rôzne úrovne čitateľov - od začiatočníkov, ktorí sa zoznamujú s princípmi manažmentu, po pokročilých profesionálov, ktorí sa zaujímajú o pokročilé stratégie a koncepty.

Cieľom literatúry o manažmente je poskytnúť čitateľom ucelený prehľad o princípoch, postupoch a nástrojoch, ktoré pomáhajú pri úspešnom riadení organizácií a efektívnom vedení tímov. Publikácie v tejto oblasti prispievajú k rozvoju manažérskej a líderskej kompetencie a poskytujú hodnotné poznatky a praktické rady pre profesionálny rast a úspech.