% Zľavy na hry %

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Série


Edície


Knihy - História, vojnová literatúra strana 3 z 500

Kakastaréj - Írások a magyar konyháról


Fehér Béla író és Gálffy Zsuzsanna történész-levéltáros közös könyve alapmű. Sok legenda született már a magyar gasztronómiatörténetet zivataros évszázadaiból - félreértelmezésekkel, olykor fércművekkel és kalózkiadványokkal. "Bosszantó a magyar gasztrotörténetet fojtogató sok-sok legenda és dajkamese, miközben konyhánk valós története fehér foltok sorozata. Még a hungarikumokat is rosszul ismerjük" - summázza a helyzetet Fehér Béla. - A Kakastaréjban úttörő munkák olvashatók: a kulináris mesterművek mellett a szakácskönyvkiadás kezdeteiről, az idegen nyelvű étlapokról, méltatlanul elfeledett szerzőkről és konyhaművészekről. A vendéglátás hullámzó színvonaláról: csúcsokról és mélypontokról. Milyen a valódi Jókaibableves? Hogyan született a "székelygulyás"? Mi a különbség a flekken és a lacipecsenye közt? Vetrece, bosporus, Kossuth-kifli? - és Gundel, Görög Rezső, Bálóné és Onozóné. Dobos C. Józseffel, a dobostorta atyjával több forrásértékű írás foglalkozik. - A Kakastaréj tévedéseket korrigál, homályos pontokat derít fel, és rávilágít a rejtett(ebb) összefüggésekre - ismeretlen receptekkel és nehezen hozzáférhető gyűjtemények képanyagával kiegészítve. (Ambrus Lajos)
Na sklade 1Ks
24,08 € 25,35 €

Káva


Viete si predstaviť život bez kávy? Šálka čierneho moku predstavuje pre mnohých z nás samozrejmý začiatok dňa. A predsa musel tento milovaný nápoj predtým, ako spočinul na našom raňajkovom stole, prekonať neuveriteľnú cestu naprieč kontinentmi, aj dejinami. Ilustrátor Dávid Soboň túto fascinujúcu a spletitú cestu zmapoval a vytvoril obrázkovú knižku, ktorá je ideálnou (a snáď aj vtipnou) spoločníčkou k šálke horúceho nápoja. Pretože s poznaním kávového príbehu je každý dúšok ešte plnší a lahodnejší.
Na sklade > 5Ks
17,01 € 17,90 €

Brněnské ulice vyprávějí své dějiny 4. díl


Kniha je už čtvrtým dílem velmi úspěšné série "Brněnské ulice vyprávějí své dějiny" od Leopolda Künzela a je jako vždy doplněna spoustou vzácných fotografií a grafik a dobře navazuje na tři již dříve vydané díly. Ulice v knize zpracované jsou jak ty v samém středu města - Česká, Orlí, Zámečnická, tak i ty vzdálenější - Údolní, Nové sady, Cejl, Křížová, Mendlovo náměstí, Hlinky. Dále jsou zde popsány i brněnské zajímavosti typu Měnínská brána, kostel sv. Tomáše a také je zde pojednání o brněnských trzích, o obléhání Brna Švédy, obraz mravů v Brně r. 1435 a také o historii brněnských lékáren.
Na sklade 2Ks
24,51 € 25,80 €
SCANDI Prehliadka súčasných severských filmov
Výpredaj kníh 2023

Katolícki vojenskí duchovní


Pôsobenie katolíckych vojenských duchovných vo frontových líniách malo svoj nezastupiteľný význam. Po tom, ako sa Slovenská armáda zoskupená najprv v Armádnej skupine a Rýchlej brigáde a neskôr v Rýchlej a Zaisťovacej divízii zúčastnila ťaženia proti ZSSR a neskôr bola zoskupená v Technickej brigáde v Taliansku, bola konfrontovaná s hrôzami vojny a jej materiálnymi a morálnymi následkami. Svojím ľudským, duchovným, pastoračným a osvetovomravným pôsobením na slovenského vojaka, ako aj na miestne obyvateľstvo, duchovná služba pomáhala zmierňovať vzniknuté veľké morálne a duchovné škody. Katolícki vojenskí duchovní sa preto tešili veľkej priazni medzi príslušníkmi mužstva, v radoch samotného armádneho velenia (generáli Turanec, Jurech), ako aj medzi civilným ukrajinským a talianskym obyvateľstvom. Na východnom fronte si úctu civilného obyvateľstva vyslúžili prostredníctvom hromadného vysluhovania sviatostí a to najmä krstu. Na talianskom fronte si zasa získali miestne obyvateľstvo slávnostnými bohoslužbami a autentickým kresťanským vystupovaním. Veľkú odozvu u slovenských vojakov pôsobiacich Technickej brigáde v Taliansku mali súkromné audiencie u pápeža Pia XII.Aktivity katolíckeho vojenského duchovenstva však siahali oveľa ďalej. Dôstojníci katolíckej duchovnej správy poskytovali na východnom fronte neoceniteľné služby Svätej stolici tým, že prostredníctvom nich sa do Ríma dostávali relevantné informácie o náboženskom, cirkevnom a politickom živote katolíckych veriacich v ZSSR, najmä v západnej časti Ukrajiny. Zároveň poskytovali relevantné informácie o osudoch kňazov pôsobiacich v tzv. Ruskej misii. Svätá stolica sa po boľševickej revolúcii usilovala o zachovanie a zreorganizovanie katolíckych štruktúr a o obnovu duchovného a cirkevného života. Zriadením rímskeho Pápežského ruského kolégia Russica začala vychovávať kňazov pre Ruskú misiu, ktorí boli ochotní odísť na územie ZSSR, aby tam mohli pastoračne pôsobiť a obnoviť cirkevnú štruktúru. Viacerí odchovanci Russica sa v období 2. svetovej vojny pokúsili prekročiť hranice ZSSR, avšak z dôvodu silnej ateizácie v krajine sa im nepodarilo naplno realizovať Ruskú misiu. Prakticky všetci boli odhalení. Skončili buď v táboroch nútených prác, niektorí z nich hrdinsky položili svoje životy za Krista. Informácie o ich osudoch však boli nedostačujúce. Tento informačný kanál medzi ZSSR, Slovenskom a Vatikánom zabezpečoval vikár brannej moci mons. Michal Buzalka prostredníctvom vojenských duchovných pôsobiacich v poli. Môžeme s určitosťou tvrdiť, že bol jediným zdrojom informácii o náboženskej situácii v ZSSR.
Na sklade 2Ks
19,00 € 20,00 €

Bůh a armáda


Vojenskou duchovní službu mají mnozí spojenou především s literárními a televizními postavami, jako je Haškův feldkurát Katz, nebo otec Mulcahy z populárního MASH. Taková redukce však zakrývá bohatou a fascinující historii jedné z tradičních – byť nedoceňovaných – složek ozbrojených sil. Seznamte se s dějinami i současností Duchovní služby AČR. Poznáte osudy lidí, kteří často přinášeli až nemyslitelné oběti v dobách válečné temnoty i diktatury, aby věrni svému přesvědčení bránili pravdu Boží i svůj národ.
U dodávateľa
49,31 € 51,90 €

Jahodníky


Obrazová publikácia, pôvodne samostatnej obce Jahodníky ležiacej južne od Martina, dnes súčasť mesta. „Jahodničané“ sa pomocou dobových fotografií vybrali proti prúdu času a zaspomínali aký život vládol na „Husacom“ rínku.
U dodávateľa
22,33 € 23,50 €

Zsidók, Isten és történelem


A könyv a zsidóság történelmét írja le, miközben rámutat: hogyan járult hozzá Isten kiválasztott népe Európa, Ázsia és Amerika történelméhez. Filozófusok, királyok, harcosok, kereskedők, költők és bankárok elevenednek meg a mű lapjain, az ősi Palesztinától kezdve Izrael Állam megszületéséig.
U dodávateľa
13,36 € 14,06 €

Hamisított történelem


A II. világháború eseményeitől és a "nagy emberek" legendáitól kezdve a curry származásának kérdéséig és a családi mítoszokig a történelemhamisítás mindenütt jelen van. Lincoln nem hitt abban, hogy minden ember egyenlőnek született, az aztékokat nem mészárolták le a spanyol konkvisztádorok, és Churchill sem volt olyan elvhű államférfi, mint amilyennek gondoljuk. Otto English újságíró a történelem kisebb-nagyobb hazugságait vizsgálja meg, hogy megmutassa, miként manipulálják a jelenünket a múlt koholmányai, és hogy sok minden, amit történelmi ténynek tekintünk, valójában fikció. A könyv fanyar humorral, közvetlen stílusban tárgyalja a nagyon is összetett témát: a történelmet és a történetmesélést. Nemcsak rámutat azokra a hazugságokra, amelyeket a múlt igazságaiként meséltek nekünk, de feltárja azt is, miként formálódtak ezek a hiedelmek az idők során. A Hamisított történelemből mindenki tanulhat valami újat akár még a történészek is.
U dodávateľa
14,72 € 15,49 €

Erdély elvesztése - 1918-1947


"Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződés értelmében a Romániához került magyarországi területrész csaknem 103 ezer, egészen pontosan 102 811 négyzetkilométert tett ki. Ez több történelmi és földrajzi tájegységből tevődött össze. Magja a Királyhágón túli úgynevezett történelmi Erdély volt, amely 57,8 ezer négyzetkilométernyi területet foglalt magában."Az első világháborút követő hónapokban Közép- és Kelet-Európa politikai térképe gyökeresen átalakult. Az átalakulás egyik legfontosabb eleme az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és a történelmi Magyarország darabokra hullása-szaggatása volt. A történeti Erdély, valamint a Bánság középső és keleti fele, továbbá az ún. Részek vagy Partium - együttesen 103 ezer négyzetkilométer 5,2 millió lakossal - az új román állam részévé vált. Az 1918 őszétől 1920. június 4-ig tartó folyamatnak több fontos állomása volt. A történelmi háttér felfestése után Romsics Ignác ezeket mutatja be - széles körű hazai és külföldi forrásbázisra támaszkodva. Részletesen foglalkozik az 1918. őszi sikertelen megbékélési kísérletekkel, majd Erdély román megszállásával, valamint az 1918. decemberi 1-jei gyulafehérvári román "nemzetgyűléssel" és ennek következményeivel, továbbá az új helyzetet szentesítő trianoni békeszerződés megalkotásának körülményeivel. A térképekkel gazdagon illusztrált kötet zárófejezete a két világháború közötti és alatti helyzetet, valamint az 1947-es párizsi békeszerződéshez vezető utat ismerteti.
U dodávateľa
14,72 € 15,49 €

Az Árpád-kor történeti kronológiája (997-1301)


Az Árpád-kori Magyarország legújabb, szövegében felfrissített és bővített történeti kronológiája azoknak kínál gyors tájékozódási lehetőséget, akik nemcsak arra kíváncsiak, hogy egy-egy esemény mikor történt a magyar államiság első három évszázadában, hanem arra is, hogy a modern történetírás milyen források alapján fogalmazza meg állításait a történések keltezésére vonatkozóan, és miképpen rekonstruálja a régmúlt szövetét. A kézikönyv használója az Árpád-kori politikatörténet vázát tartja tehát a kezében, amelynek az a küldetése, hogy megkönnyítse a gyakran csak fáradságos munkával előkereshető külföldi és hazai keletkezésű kútfők ellenőrzését, legyenek azok elbeszélő források (évkönyvek, krónikák, geszták, szentéletrajzok) vagy éppen oklevelek.
Na sklade 1Ks
10,71 € 11,27 €

Hatalmaskodások a középkori Magyarországon


Tringli István 1984-ben szerzett diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem-levéltár szakán. 1984-1993 között az Országos Műszaki Múzeumban dolgozott, ezután lett a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének, a 2012 óta a Bölcsészettudományi Kutatóközpont egyik kutatóhelyeként működő intézetnek a kutatója. 1993 és 1996 között a Miskolci Egyetem, 1997 és 2007 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem óraadó oktatója, 2015 óta a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának docense. 2013 óta a Történelmi Szemle felelős szerkesztője. Doktori értekezését egykori alma materében védte meg Pest megye a késő középkorban című disszertációjával. Kiadta a Perényi család középkori okleveleinek regesztáit. Az Újkor hajnala címmel rövid történeti összefoglalót írt Magyarország 1440 és 1541 közti történetéről. A Magyar Várostörténeti Atlasz sorozat részeként elkészítette Sátoraljaújhely atlaszát. Korai kormányzat- és jogtörténeti munkáit Szokás és szabadság című gyűjteményes kötete tartalmazza. Vezetője volt az 1515-ös Jagelló-Habsburg házassági szerződés történetét kutató csoportnak. Jó ideje - miként jelen kötetében is - a magyar jog középkori történetének különböző kérdéseivel foglalkozik.
Na sklade 1Ks
12,05 € 12,68 €
  • 5 /5

PREČO? Ako pochopiť holokaust


Kniha PREČO? Ako pochopiť holokaust skúma jednu z najtragickejších udalostí v dejinách ľudstva a odpovedá na osem najčastejších otázok, ktoré sa s ňou spájajú: Prečo Židia? Prečo práve Nemci? Prečo vraždenie? Prečo bol holokaust taký rýchly a rozsiahly? Prečo sa Židia väčšmi nebránili? Prečo bola pomoc zvonka taká obmedzená?Napriek množstvu kníh a filmov, múzeí a pomníkov, výpovedí pamätníkov a výučbe venovanej holokaustu sa zdá, že ani po viac ako sedemdesiatich rokoch sa nepodarilo nájsť ucelené vysvetlenie toho, ako sa mohla v srdci civilizovanej Európy v 20. storočí udiať taká nepredstaviteľná masakra.Americký historik Peter Hayes, odborník na dejiny Nemecka a genocídy, na základe rozsiahleho výskumu a štatistických údajov pútavým spôsobom vyvracia mnohé mylné predstavy a interpretácie a odpovedá na všetky kľúčové, nepríjemné a bolestivé otázky.
Na sklade > 5Ks
23,74 € 24,99 €

dostupné aj ako:

Uranová Příbram


Příbramskými uranovými doly prošlo za dobu jejich existence asi sto tisíc pracovníků, a pokud k tomuto číslu přičteme rodinné příslušníky a další profese, bylo příbramskými doly ovlivněno více než čtvrt milionu lidí, a to včetně politických vězňů. Tato kniha pojednává o „státě ve státě“, jakým doly řízené sovětskými experty a kontrolované státní tajnou policií byly celá desetiletí. I přesto se zde ale odehrálo mnoho příběhů hornické cti a solidarity. Nejeden horník na doly vzpomínal jako na nejlepší léta svého života. Jiní však umírali na nemoci z přepracování, alkoholismu i radioaktivního ozáření. Neobvyklé životní podmínky, tvrdá a nebezpečná práce daly vznik mnohým příběhům, které se pohybují v neobvykle široké škále od milostiplných zázraků na Svaté Hoře až po utrpení politických vězňů. Uranová Příbram je stejně tak geologický objekt jako sociální fenomén.
Na sklade 3Ks
22,28 € 23,45 €

1. 11. 1781 - Zrušení nevolnictví


Dne 1. listopadu 1781 rozhodl Josef II. o zrušení nevolnictví, ale i o udělení jistých základních práv. Položil tím základy naší dnešní svobody. Přesto málokdo zná celý obsah všech emancipačních nařízení a jejich ideové zdroje. Málo se ví, že nevolnictví bylo rušeno v celé monarchii, nejen u nás. Není objasněno, zda víc pomohla kritika právníků, kteří chtěli nastolit rovnost, nebo kritika ekonomů, jimž vadila nízká efektivita roboty. Dosud se také nevědělo, od kdy začalo být nevolnictví na obtíž, a nejistota panuje i ohledně otázky, v čem mělo nevolnictví vůbec spočívat. Autor, známý historik evropského osvícenství, se v knize snaží všechny uvedené otázky postupně řešit. Činí tak velmi poutavou a přístupnou formou, v závěru knihy srovnává zdejší situaci s jinými evropskými zeměmi a v přílohách čtenář nalezne mj. i kompletní znění daného patentu.
Na sklade 2Ks
11,52 € 12,13 €

A Csetnekiek


"E kötet a jeles Gömör megyei nemesi család sorsát mutatja be, amely família nemesi előnevét székhelye, a mai Csetnek település után kapta. Gömör történetében e család jelentős földbirtokosként jelenik meg, amely a Szlovák Érchegység hegyei és a Szlovák Karsztvidék fennsíkjai által körülölelt Csetnek és Sajó folyók felső folyamvidékén kiterjedt földterületekkel rendelkezett. Gömörben elsősorban, mint megannyi templom építtetői és díszíttetői ismertek. A család képviselői ügyes gazdák voltak, hiszen hosszú időn át sikeresen kezelték a vas, réz, arany és ezüst lelőhelyekben gazdag birtokokat. A Magyar Királyság történetébe, mint az országban akkoriban még javarészt ismeretlen, innovatív, hámorokban történő vasérc feldolgozási technika előmozdítói s főképp a csetneki, ochtinai, gecelfalvi és más templomok magas művészi értékkel bíró falfestményeinek készíttetői vonultak be. A család hírnevét tovább növeli rendhagyó kialakítású templomuk (a mai csetneki ágostai hitvallású evangélikus templom), mely nemcsak több szakaszban készített, értékes falfestményeivel hívja fel magára a figyelmet, hanem építészeti különlegességével is. A család gyökerei egészen a 13. századig nyúlnak vissza és sorsuk a 17. század elejéig követhető nyomon. E monográfia a Csetnekiek történetének bemutatását tűzi ki céljául, miközben Magyarország történetének legjelesebb epizódjaival is megismerteti az olvasót. Mivel a család több tagja is a királyi udvarban ténykedett vagy jeles történelmi időkben jelentős funkcionáriusok szolgálatában állott, jelen munka az összmagyar történelem szempontjából is érdekes lehet az olvasóknak. E kötet egyaránt alkalmas a témát szakértői szemmel követők és a laikus olvasóközönség számára is. Mindazok számára tehát, akik a középkori és kora újkori Magyarország története iránt érdeklődnek, beleértve a bányászat és a szakrális építészet történetét is. A könyvben történelmünk kulturális és gazdasági aspektusainak megannyi érdekes témája megtalálható (a középkori és kora újkori nemesség mindennapi élete, annak házasságpolitikája és rokonaikkal való kapcsolataik, a király szolgálata és a királyi udvar élete, a nemesi birtokokon létesült középkori templomok építése és díszítése, a mezővárosok fejlődése, a reformáció terjedése, majd tartós jelenléte Felső-Gömör vidékein, az oszmán-törökkel folytatott csatározások, a vasérc bányászata és hámorok építése, valamint a vas külföldre szállítása)."
U dodávateľa
19,27 € 20,28 €

Druhá bomba pro Heydricha?


80 let poté, kdy došlo v pražské holešovické zatáčce k akci, jejímž cílem byla likvidace jednoho z nejprominentnějších mužů německé Třetí říše – Reinharda Heydricha, by se mohlo zdát, že bylo již vše podstatné zjištěno, popsáno, ba i zfilmováno. Zdání ale klame! Bádání není zcela určitě u konce! Jeden z autorské dvojice této knižní publikace, Jaroslav Kulhánek, člen příbuzenstva Jiřího Potůčka alias Tolara, příslušníka para-skupiny SILVER A, se při svém bádání o podrobnostech působení svého příbuzného setkal s velmi zajímavým svědectvím, badateli doposud ponechávaným bez povšimnutí, které podstatným způsobem mění doposud akceptovaný popis průběhu pokusu o Heydrichovu likvidaci (ponejvíce ne příliš šťastně nazývané „atentátem“). Na scéně v „Heydrichově zatáčce“ se tak v aktivní roli objevuje i radista paraskupiny SILVER A Jiří Potůček, s ním otázka, zda vybuchla pouze jedna (Kubišova) bomba, anebo zda existovala i „druhá bomba pro Heydricha“. Rámec hlavnímu tématu tvoří k dokreslení dojmu z oné doby jednak kapitoly s pro-fily několika postav - obětí nacismu, hrdinů proti němu bojujících, ale také pro něj aktivně činných, jednak i dnes, po tak dlouhé době stále silně otřásající autentické vylíčení prostředí jednoho z koncentračních táborů, kde bylo vězněno také několik československých parašutistů vyslaných do Protektorátu Čechy a Morava z Velké Británie. Kromě otázky, zda se mohl pokus o Heydrichovu likvidaci stát i podle jiného scénáře, t.j. s „druhou bombou pro Heydricha“, rozebírá kniha aspekty provedení útoku na něj, i jeho důsledků, dodnes vyvolávajících kontroverze.
U dodávateľa
8,88 € 9,35 €

Cirkulární telegramy MZV 1969-1980, svazek II/2 (1973-1977)


Druhá část projektu někdejších „tajných“ cirkulárních instrukcí a informací ministerstva za-hraničí z let komunistického období, z technických důvodů rozdělená do tří svazků, přináší kritické vydání příslušných dokumentů z let 1969–1980. Z chronologického hlediska jsou tedy publikovány dokumenty z celé první poloviny tzv. normalizace počínaje mocenským zvratem na jaře 1969 a konče koncem r. 1980. Vzhledem k množství příslušných instrukcí a informací jsou rozděleny do tří svazků. V prvním jsou publikovány dokumenty z let 1969–1972 (kdy ministerstvo řídil první federální ministr J. Marko a kdy byl tento úřad vystaven normalizační čistce), v dalších dokumenty z let 1973–1977, resp. 1977–1980. Poprvé jsou zde tedy zpřístupněny dokumenty z první poloviny doby, kdy ministerstvo řídil B. Chňoupek, jeden z mužů, kteří personifikovali navenek tehdejší Československo. I když paleta problémů, jež publikované dokumenty zachycují, je velmi pestrá, základní problematikou je participace československé diplomacie na přípravě konference o bezpečnosti a spolupráci v Helsinkách a problémy související s konáním prvních tzv. následných schůzek v Bělehradě a v Madridu. Menší, ale důležitou část tvoří dokumentace týkající se normalizace vztahů ČSSR se Spolko-vou republikou Německo a Rakouskem. Část dokumentace je také věnována neúspěšným rozhovorům o snížení stavu ozbrojených sil, probíhajícím ve Vídni. Součástí edice je podrobný poznámkový aparát a rejstřík, který bude – ke všem třem svazkům této podsérie – v pátém díle (II/3).
U dodávateľa
63,36 € 66,69 €

Příběh sochy Zdeňka Nejedlého v Litomyšli


Studie o vzniku a osudech sochy historika, muzikologa a komunistického politika Zdeňka Nejedlého, která byla v jeho rodné Litomyšli postavena v roce 1978 a v polistopadovém období se stala předmětem opakujících se vzrušených debat. V roce 1992 k ní rada města – zejména z iniciativy starosty Miroslava Brýdla – připojila dodatkovou desku s textem místního archiváře a historika Milana Skřivánka. Tento text se v průběhu let stal legendou. Obdivně se o něm vyjádřili např. Václav Havel, Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak, hudební publicista Jiří Černý či historik Jiří Křesťan, jenž ho označil za geniální zkratku. V kontextu odstraňování politicky zatížených monumentů si toto řešení vysloužilo uznání jako „asi nejpozoruhodnější a velice sympatický pokus, jak se vyrovnat se složitou minulostí“ (historikové Zdeněk Hojda a Jiří Pokorný). U mnoha lidí však vzbudil text rozpaky a posílil dlouhodobou diskusi, která prozatím vyvrcholila vydáním tiskového prohlášení městského zastupitelstva (2019). Problematika Nejedlého sochy vstoupila díky dlouhodobým a mnohdy velmi vyhroceným diskuzím, kterých se mj. zúčastnila i řada představitelů českého kulturního a intelektuálního života, do celonárodního povědomí. V tomto směru jde o fenomén, jaký nemá v našich dějinách obdobu. Kniha se podrobně zabývá také českým a světovým kontextem nakládání s podobně politicky zatíženými artefakty. V národním rámci nechybí např. pojednání o pomníku Antonína Zápotockého v jeho rodných Zákolanech či zpráva o kauze sochy maršála Koněva v Praze 6. Světový kontext zahrnuje především popis dění v USA a ve světě v letech 2015–2020.
U dodávateľa
16,97 € 17,86 €