Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Knihy - Svetová poézia strana 1 z 63

Liečenie slovami


Rupi Kaur predstavuje v tejto knihe riadené cvičenia na písanie, ktoré inšpirujú tvorivosť a pomáhajú pri uzdravení. Tieto cvičenia vám pomôžu preskúmať témy traumy, straty, bolesti srdca, lásky, uzdravenia a oslavy vlastného ja. Nemusíte byť spisovateľ, stačí, ak chcete písať, spoznať svoje vnútro, prijať svoju zraniteľnosť a byť úprimní.
Na sklade > 5Ks
19,47 € 22,90 €

Poemy, Svazek II.


Druhý svazek nového českého překladu vybraných Majakovského veršů nabídne čtenáři celkem sedm poem, které lze námětově označit jako veřejné: je to 150 000 000 z let 1919–1920; IV. internacionála a Pátá internacionála, obě publikovány v roce 1922; poema Vladimir Iljič Lenin z roku 1924, napsaná v přímé reakci na Leninovu smrt v témž roce; Létající proletář datovaný rokem 1925; Správně! (1927); a konečně poema Z plna hrdla, která vyšla na přelomu let 1929–1930, tedy těsně před Majakovského smrtí, a je považována za nedokončenou. Ačkoliv všechny vznikly po roce 1917 a nelze popřít jejich politickou angažovanost v zájmu bolševické revoluce, je nezpochybnitelné, že i tyto porevoluční Majakovského verše se vyznačují velkou obrazností, kreativitou a často i hravostí.
U dodávateľa
22,28 € 24,75 €

Neprchnúce sakury


Výber básní jedinečnej japonskej poézie z 10. storočia v prebásnení Ľubomíra Feldeka a s ilustráciami Namiko Uchnár. Japonsko je krajinou, ktorej dávna história a citlivé umelecké vnímanie sveta fascinuje aj súčasného slovenského človeka, ktorému výber japonskej poézie sprístupní filozofiu bytia i pominuteľnosť tohto sveta; forma tanka – päťveršie japonskej poézie ponúka zážitok dodržiavania slabičnej schémy 5-7-5-7-7, umocnená majstrovstvom básnika Ľubomíra Feldeka; vnímanie minuciózností prírody ako uvedomovanie si jej hlasu prostredníctvom zvukov živočíchov, šelestu rastlinstva, štruktúr lupeňov kvetov, listov i kôry
Na sklade 2Ks
10,71 € 11,90 €

Prepad a iné básne


Básnická zbierka Prepad a iné básne mladého slovinského básnika Uroša Praha (* 1988) žijúceho vo Viedni v preklade skúsenej poetky, prekladateľky a vydavateľky Stanislavy Chrobákovej Repar predstavuje výber básní z jeho troch básnických zbierok vydaných doposiaľ. Ide o poéziu, ktorá od bezprostrednej telesnosti a sebavnímania lyrického subjektu či jeho vzťahov a ľúbostných avantúr postupne prechádza až k „telu planéty“ a jej ohrozenia, a od témy inakosti (queer-tematika) a „udomácňovania“ v jazyku až k tzv. poézii antropocénu, alebo – ako uvádza prekladateľka v doslove ku knihe – ku „gaya-poetike“. Pre Praha, nominanta najvýznamnejších básnických ocenení v Slovinsku (Veronikina cena, Jenkova cena) a laureáta ceny Exil Lyrikpreis (Viedeň 2018), resp. pre jeho písanie je charakteristická elipsa, diverzita výrazu a hravosť, tvorba novotvarov a inovatívnych postupov, ale aj zraňujúca, pre niekoho možno provokatívna otvorenosť deteritorializovaného subjektu, ktorý sa vzpiera disciplinujúcim nárokom väčšinového (heteronormatívneho či antropocentrického) diskurzu a preskúmava hranice možného. Knihu dopĺňa fundovaný doslov prekladateľky a vydavateľky diela, ktorá v ňom o. i. upozorňuje aj na všestranné kontexty Prahovho básnického vystúpenia doma i v zahraničí – a teda aj na väčšinovo konzervatívnom Slovensku.
Na sklade 1Ks
10,80 € 12,00 €

Balassi Bálint összes költeménye korhű kiadásban - zenei melléklettel


Balassi Bálint összes versét korhű zenei melléklettel adjuk közre, énekes, hangszeres előadásban. Zenei előadó: Dr. Csörsz Rumen István, irodalomtörténész, régizenész, a Musica Historica együttes vezetője, több rangos kitüntetés tulajdonosa. Meggyőződésünk, hogy ezek az énekversek, dalok zene nélkül csonkák, nem igazán képesek visszaadni reneszánsz világunk hangulatát, légkörét.
U dodávateľa
7,61 € 8,45 €

Květy zla a jiné básně


Stěžejní dílo francouzského básníka Charlese Baudelaira (1821–1867). Tento reprezentativní výbor, anotovaný a komentovaný překladatelem Jiřím Pelánem je snahou o novou překladovou verzi Baudelairových básní v návaznosti na předchozí pokusy.
U dodávateľa
14,26 € 15,84 €

Rapture's Road


In this remarkable second collection, Seán Hewitt describes a journey haunted by love, loss and estrangement - from one of the Sunday Times 30 under 30 in Ireland As the mind wanders and becomes spectral, these poems forge their own unique path through the landscape. The road Hewitt takes us on is a sleepwalk into the nightwoods, a dream-state where nature is by turns regenerated and broken, and where the split self of the speaker is interrupted by a series of ghosts, memories and encounters. Following the reciprocal relationship between queer sexuality and the natural world that he explored in Tongues of Fire, the poet conjures us here into a trance: a deep delirium of hypnotic, hectic rapture where everything is called into question, until a union is finally achieved – a union in nature, with nature. A threnody for what is lost, a dance of apocalypse and rebirth, Rapture’s Road draws us through what is hidden, secret, often forbidden, to a state of ecstasy. It leads into the humid night, through lethal love and grief, and glimpses, at the end of the journey, a place of tenderness and reawakening.
U dodávateľa
16,10 € 16,95 €

3,14


Egy gépjármű hátrahagyott nyomai, az áldozat élettelen teste és az ütközés törmelékei az emlékezet gödrében. Az elhallgatás és a megmutatás szárnycsapásai, fészek mélyéről feltörő hangok. A kötetcímként megjelenő irracionális szám, a pi, a legtökéletesebb kétdimenziós alakzat kerületének és átmérőjének hányadosa, e könyvben ugyanakkor egy név jelölője is. De vajon az emberi létezés leírható-e matematikai törvényszerűségek alapján? Az életek sorát egységbe rendezhetik-e a számok, vagy csak a madárhangként elgondolt költészet képes összefüggő körökké szervezni az egymást keresztező útvonalakat, mondjuk egy apáét és a fiáét? Juhász Róbert versei mintha egy elhallgatásra késztető történet középpontja körül gravitálnának, az atyai éj sűrű és anarchikus álomködében. Áfra János
U dodávateľa
6,66 € 7,01 €

Diptychy a iné


Po knihe Brečtan (2018) vydavateľstvo Skalná ruža predstavuje rakúskeho básnika Michaela Donhausera druhým prekladovým titulom. Hlavnú časť aktuálneho výberu tvorí cyklus Sedemnásť diptychov, v ktorom sa autorovi, ako sám napísal, „dostalo istej ľahkosti reči, aká sa len zriedka ponúka tomu, kto máva škrupule z táravej radovravnosti“. Kratší cyklus November možno považovať aj za svojrázny básnický bedeker sprevádzajúci siedmimi stavebnými pamiatkami v kraji Východné Vestfálsko-Lippe. Ďalšie dve časti výberu, Straka a Texty podľa videí Judith Albert, sú zas inšpirované výtvarným a mediálnym umením. Formálne ide o básne v próze, pričom každý blok textu tvorí autorova charakteristická dlhá vetná perióda s viac alebo menej výraznou zvukomalebnou stopou. Výber zostavil a preložil Rudolf Jurolek.
Na sklade 1Ks
7,32 € 7,70 €

Diptych


Básnická zbierka Diptych slovinskej poetky, prekladateľky a hudobníčky Klarisy Jovanovićovej (* 1954) ponúka dve básnické zbierky, ktoré autorka doma publikovala v rozmedzí jedenástich rokov. Poéma Sklonený nad Murou vyšla v r. 2007 ako autorkin oneskorený zrelý debut a komponovaná cyklická báseň Vyhnaná v r. 2018. Východisko poetkinej tvorby, ktorá prekladá aj z gréčtiny, spočíva v ústnej tradícii: o archetypálnu významovosť básní sa u tejto poetky o. i. pričinil aj jej čiernohorský pôvod po otcovi. Poéma ako básnický žáner, v ktorom sa rada vyjadruje, jej umožňuje priblížiť sa k naratívom, s ktorými sa stretávala odmalička. Verše preložila Stanislava Chrobáková Repar, skúsená prekladateľka zo slovinčiny, ktorá napísala aj doslov k tomuto básnickému vydaniu – a preložila i priložila tiež pôvodný doslov slovinského básnika Milana Deklevu z Jovanovićovej básnického debutu. Stanislava Chrobáková Repar vo svojom doslove napríklad uvádza: „Poetka sa šikovne pohybuje práve v [tomto] „nezadefinovanom“ priestore bytia-nebytia, okrem iného aj rodových identifikácií, rozdielov či nepoznanej inakosti – to z neho ťaží silný poetický účinok svojich básní. Na jednej strane napína strunu rodového paralelizmu a esencializmu (vo vzájomnom vykoľajovaní protikladov), na druhej strane sa ponára do slobodného medzipriestoru ťažkých dilem ľudí, ktorí ostávajú (alebo odchádzajú) a vo svojej prítomnosti (či neprítomnosti) sa neraz zúfalo pokúšajú prepojiť nebo so zemou [...].“ Na obálke i vnútri sú použité výtvarné diela výtvarníčky Viery GERGEĽOVEJ, knižný dizajn je dielom grafičky Evy KOVAČEVIČOVEJ FUDALA. Edícia POIESIS v tomto zväzku prináša prvé prekladové básnické dielo, pričom vychádza zo zámeru vydavateľstva predstavovať na Slovensku najmä tvorbu významných slovinských básnikov a poetiek – hoci nielen tých. Zodpovednou redaktorkou edície je Stanislava CHROBÁKOVÁ REPAR.
U dodávateľa
11,40 € 12,00 €

Hořká hodina


Život a dílo Jana Polkowského patří mezi ty, jež charakterizujeme jako „neobyčejné“. Jeho poezie psaná střídmým a současně jinotajným jazykem patří k nejzajímavějším polským literárním počinům konce 20. století.(J. M. R.)
U dodávateľa
19,23 € 20,24 €

She almost drowned


A "She almost drowned" egy vers- és prózagyűjtemény, amely arról szól, hogy az elméddel harcolsz az életben maradásért. Négy részre oszlik: A tűz, a fulladás, a megnyugvás és végül a fény.
U dodávateľa
8,00 € 8,42 €

100 éve született Varga Imre


100 éve született Varga Imre. A kötet 50 versével és 50 grafikájával tiszteleg a művész előtt.
U dodávateľa
13,37 € 14,07 €

V severnom vetre čítaš správy ďaleké


Kniha V severnom vetre čítaš správy ďaleké je prvým priamym prekladom staroegyptského literárneho diela do slovenčiny v knižnej podobe. Po prvý raz si v slovenčine môžeme prečítať o radostiach a strastiach ľudí, ktorí žili a milovali na oboch brehoch nílskeho údolia zhruba pred tritisíc dvesto rokmi. Kniha obsahuje štyri najväčšie zachované cykly staroegyptských ľúbostných básní, ktoré sa recitovali a spievali v ramessovskom období Novej ríše, v 19. a 20. dynastii, keď vládli slávni panovníci Ramesse II. Veľký a Ramesse III. Doslovný preklad básní pripravila egyptologička Silvia Štubňová Nigrelli z Brownovej univerzity v Providence, prebásnila ich poetka a lingvistka Katarína Džunková z Karlovej univerzity v Prahe, sprievodné texty napísal egyptológ Martin Odler z Univerzity v Newcastli. Staroegyptská ľúbostná poézia patrí medzi skryté inšpiračné zdroje známej biblickej Piesne piesní. V celej starovekej lyrike však vyniká predovšetkým ako najrozsiahlejší súbor ženskej ľúbostnej poézie. Knihu bohato ilustruje umenie Novej ríše z otvorených zdrojov, predovšetkým z Metropolitného múzea umenia v New Yorku a Egyptského múzea v Turíne.
Na sklade 1Ks
15,81 € 17,00 €

Sistergő zsoltárok


Lackfi János szétbontja és összerakja a világot, szavakat vesz elő és megformálja őket, hogy leírja, megnevezze az élményt - még lelket csempész belé, megforgatja, visszaadja: immár kész a zsoltár. "Hogy kerül egy zsoltárba plüsszsiráf, halpedikűr, reptéri csarnok, vízköves bojler, tevenyereg, továbbá tuti csajozós tipp és zombik? Úgy, hogy a zsoltáros ma is él, nem halt meg, elpusztíthatatlan. A zsoltár nem lekapcsolható, éjjel-nappal üzemel. Csodálatos szószaporítás, csodás szóhalászat, imává izzó, örök hablatyolás. Mondja-mondja, mint a tenger. Nehéz azt gondolni, hogy ez csak irodalom. Nem könnyű turistának maradni egy olyan templomban, ahol nonstop zajlik az imádság. A zsoltár mindig szeretet-anyagú. Feldobom, emberi, leesik, isteni. Feldobom, isteni, leesik emberi. Az emberi locsogásba minduntalan berobban a teremtett világ eszelős határtalansága" - írja a szerző.
U dodávateľa
13,36 € 14,06 €

Benső beszéd: Hangminta


Fodor Ákos versei sokak gondolataiban-érzéseiben keltek már önálló életre - a szó szoros értelmében velünk élnek Éppúgy idézik őket irodalmi esteken és iskolai ünnepségeken, mint internetes honlapokon, blogokban, videókban, pólókon, bögréken, ékszereken és más használati tárgyakon, vagy könyvek-cikkek mottójaként és esküvői meghívókon. A 2015-ben elhunyt költő a legnépszerűbb kortárs szerzők egyike, aki rendkívül koncentrált formában, új és meglepő szemszögből képes megközelíteni az evidensnek tűnő dolgokat, arra késztetve minket, hogy nyitottabban és elfogadóbban figyeljünk - kifelé és befelé egyaránt. Erre ad most újabb jó alkalmat a Benső beszéd: hangminta című könyv. A verseket Podonyi Hedvig válogatta. Az összeállítás a kolozsvári születésű kiváló színművész, Szilágyi Enikő tolmácsolásában hangos könyv formájában is elérhető.
U dodávateľa
9,37 € 9,86 €

Fordított Gorgó


A gorgók nem tartoznak a mitológia közkedvelt lényei közé. Tekintetük dermesztő, már-már halálos, kígyóhajuk, éles nyelvük, rút ábrázatuk visszataszító. Eredetileg, mielőtt megsértették volna Pallasz Athénét, állítólag gyönyörű lányok voltak. Visszanyerhető-e az ősállapot? Átírható-e, fölülírható-e egy végzetes hiba? Visszafordítható-e a mitológiai gépezet? Segíthet-e ebben a makacs vagy éppen a torzító emlékezés? Polgár Anikó új verskötete költői tudatarcheológia: elsősorban a kulturális emlékezet személyessé tételével foglalkozik, az elemi létmegnyilvánulások mitikus háttérmozzanatait fürkészi. Az időtől nyomorgatott test bizonytalanságai és az időtlenségükben minduntalan megújuló mítoszok kerülnek termékeny ellentétbe, a hol historikussá, hol mitikussá váló női újrajátszás-történeteké a főszerep. A kisgyerek Pentheus-puzzle-lal játszik, mini Tróját épít, az érett nő saját vagy annak vélt szerepeit próbálgatja, az idős pedig az emlékezet és képzelet behatárolta labirintusban keresi egykori önmagát. Mitikus, mágikus és kézzel foghatóan, olykor szinte dermesztően konkrét költői anyag kivételes egysége ez a kötet.
U dodávateľa
6,69 € 7,04 €

Rejtőzködő versek könyve – Második kötet


Tizennégy év telt el a Rejtőzködő versek könyve első kötetének megjelenése óta. Úgy éreztem, eljött az idő egy második kötet anyagának a közreadására. Elhunyt nagy költőink verseivel nem ritkán találkozhatunk a szépirodalomban. Az azonban nincs eléggé a köztudatban, hogy az utolsó bő fél évszázadban hazánkban sok olyan kiváló tehetségű költő jelentkezett, akiknek a munkássága jelentősen gazdagította a magyar líra kincsestárát. Ez a gyűjtemény nem egy hivatásos irodalmár válogatása, hanem csak egy idős versbaráté, aki számára egy vers akkor jelent értéket, ha ember-, élet-, ország- és korszakismeretre tanít, és a költőnek sikerül a mondanivalója frappáns kifejezésére alkalmas formát is megtalálnia. Vállalom, hogy az ízlésem inkább konzervatív, azonban minden metrumot és rímtechnikát nélkülöző prózaversek is megtalálták a maguk helyét a válogatásomban. Természetesen lehet versek nélkül élni. De nem érdemes lemondani azokról az ismeretekről és örömökről, amelyeket csak a versolvasás adhat hozzá az életünkhöz. Hiszem, hogy a verseknek az említett szempontok szerint válogatott gyűjteménye alkalmas arra, hogy a régi versbarátoknak friss és maradandó élményeket szerezzen, és arra is, hogy új versbarátokat toborozzon. Kassai Tibor
U dodávateľa
10,68 € 11,24 €

Lesy atď.


Britská poetka Alice Oswaldová patrí spolu s Američankou Louise Glückovou a Kanaďankou Anne Carsonovou do trojice najuznávanejších básnikov a poetiek v anglicky hovoriacich krajinách. Po 300 rokoch je prvou ženou-profesorkou poézie na Univerzite v Oxforde. Zameriava sa na prírodu, ekológiu a hudbu, ako aj na často veľmi komplikované myšlienkové pochody človeka. Básnická zbierka Lesy atď. (2005) je jedna z najcharakteristickejších. Jej verše plynú so zdanlivou ľahkosťou, no pri smerovaní k často prekvapujúcemu záveru sú takmer nebadateľne, no dômyselne rytmicky a rýmovo poprepletané. Prebásnenie je náročnou výzvou a vyžaduje mimoriadne skúseného prekladateľa. Jej knihy vychádzajú v najprestížnejších britských vydavateľstvách Faber and Faber a Jonathan Cape a za svoju tvorbu získala všetky najvýznamnejšie ostrovné ceny, vrátane ceny T. S. Eliota a Griffin Poetry Prize. Knihu preložila a doslov napísala Jana Kantorová-Báliková.
Na sklade 2Ks
9,41 € 9,90 €

Táto fascinujúca kategória vás prevedie rôznymi krajinami, kultúrami a jazykmi cez básnické diela z celého sveta. Nájdete tu básnické poklady z rôznych časových období, ktoré odzrkadľujú rôznorodosť a bohatstvo ľudských citov, skúseností a fantázie.

Svetová poézia nám otvára brány do nekonečných možností výrazu a porozumenia. Nájdete tu básne od slávnych básnikov z rôznych krajín a kultúr, ktoré vás prenesú do odľahlých miest, odhalia vám zaujímavosti histórie a hlboké emócie. Od starovekých klasikov, cez romantických básnikov 19. storočia, až po súčasných autorov, všetky básnické diela ponúkajú jedinečný pohľad na svet a ľudskú dušu.

Pri prehľadávaní tejto kategórie narazíte na básnické zbierky rôznych štýlov a tematiky, od lyrických básní o láske, prírode a snahe, cez diela o existenciálnych otázkach a ľudských skúsenostiach, až po spoločensky angažované básne, ktoré reflektujú aktuálne udalosti a problémy na celom svete.