Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Aitec

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: Martina Mosná

  Pracovný zošit z informatickej výchovy pre 2.ročník ZŠ

  Vydavateľstvo: Aitec
  Dátum vydania: 1. januára 2009
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 4,80 €
  Vaša cena: 4,56 
  Pracovný zošit z informatickej výchovy upevňuje učivo podľa požiadaviek ISCED1. Pracovný zošit je rozdelený na kapitoly, v ktorých sú zaujímavé úlohy, overovacie otázky na pochopenie učiva z informatiky. Žiaci sú vtiahnutí do pútavého deja. Prostredníctvom neho sa pokúšajú vyriešiť záhadu uneseného šimpanza. Žiaci … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Rút Dobišová Adame

  Prvouka pre druhákov

  Vydavateľstvo: Aitec
  Dátum vydania: 1. januára 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 6,05 €
  Vaša cena: 5,75 
  Pracovná učebnica Prvouka pre druhákov je spracovaná podľa iŠVP pre 1. stupeň ZŠ a obsahuje základné učivo, ktoré plne pokrýva požiadavky dvoch vzdelávacích oblastí: *Človek a príroda Rastliny, Živočíchy, Človek, Neživá príroda a skúmanie prírodných javov, *Človek a spoločnosť, v ktorej žije. Učivo … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Zuzana Hirschnerová

  Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl - Metodická príručka

  Vydavateľstvo: Aitec
  Dátum vydania: 6. septembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,90 €
  Vaša cena: 11,31 
  Inovovaná metodická príručka k súboru slovenského jazyka pre 2. ročník je spracovaná a aktualizovaný podľa platných požiadaviek iŠVP ISCED 1 na jazykové vyučovanie. Spracovaním a koncepciou na ňu nadväzuje Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ. Didaktická koncepcia *Metodická príručka je edukačným sprievodcom koordinácie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Zuzana Hirschnerová

  Slovenský jazyk pre 4. ročník základných škôl - Pracovný zošit

  Vydavateľstvo: Aitec
  Dátum vydania: 6. septembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 5,60 €
  Vaša cena: 5,32 
  *Inovovaný pracovný zošit zo slovenského jazyka je spracovaný a aktualizovaný podľa platných požiadaviek iŠVP ISCED 1 na jazykové vyučovanie. Spracovaním nadväzuje na koncepciu učebnice Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ. *Pracovný zošit môžete využívať od školského roku 2019/2020. Didaktická koncepcia *Didaktické spracovanie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Zuzana Hirschnerová

  Slovenský jazyk pre 4. ročník základných škôl - Metodická príručka

  Vydavateľstvo: Aitec
  Dátum vydania: 6. septembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 11,90 €
  Vaša cena: 11,31 
  Inovovaná metodická príručka k súboru slovenského jazyka pre 4. ročník je spracovaná a aktualizovaný podľa platných požiadaviek iŠVP ISCED 1 na jazykové vyučovanie. Spracovaním nadväzuje na koncepciu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ. Didaktická koncepcia *Metodická príručka je edukačným sprievodcom koordinácie úloh učebnice … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Zuzana Hirschnerová

  Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl - Metodická príručka

  Vydavateľstvo: Aitec
  Dátum vydania: 6. septembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 11,90 €
  Vaša cena: 11,31 
  Inovovaná metodická príručka zo slovenského jazyka je spracovaná a aktualizovaná podľa platných požiadaviek iŠVP ISCED 1 na jazykové vyučovanie. Spracovaním nadväzuje na koncepciu učebnice a pracovného zošita Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ. Didaktická koncepcia *Podrobne spracovaná metodická príručka je ideálnym pomocníkom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Zuzana Hirschnerová

  Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl - Pracovný zošit

  Vydavateľstvo: Aitec
  Dátum vydania: 6. septembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 5,60 €
  Vaša cena: 5,32 
  *Inovovaný pracovný zošit zo slovenského jazyka je spracovaný a aktualizovaný podľa platných požiadaviek iŠVP ISCED 1 na jazykové vyučovanie. Séria zaručuje koncepčné, obsahové a pojmové prepojenie učiva slovenského jazyka a literatúry v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa ZŠ s propedeutickými prvkami aj pre … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Zuzana Hirschnerová

  Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl - Pracovný zošit

  Vydavateľstvo: Aitec
  Dátum vydania: 6. septembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 5,60 €
  Vaša cena: 5,32 
  *Inovovaný pracovný zošit zo slovenského jazyka je spracovaný a aktualizovaný podľa platných požiadaviek iŠVP ISCED 1 na jazykové vyučovanie. Spracovaním nadväzuje na koncepciu učebnice Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ. *Pracovný zošit môžete využívať od školského roku 2019/2020. Didaktická koncepcia *Didaktické spracovanie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Zuzana Kováčová-Švecová

  Diktáty pre 3. a 4. ročník ZŠ

  Vydavateľstvo: Aitec
  Dátum vydania: 6. septembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 7,10 €
  Vaša cena: 6,75 
  Odborno-metodická príručka pre učiteľa je vhodným doplnkovým materiálom na výučbu spisovného jazyka v oblasti pravopisu na 1. stupni základných škôl. Ponúka postupy a návrhy cvičení pre učiteľa a pomáha žiakom uľahčiť a dokonale si osvojiť pravopisné normy a pravidlá slovenského jazyka pre 3. a 4. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Zuzana Lacková

  Čítanka pre 2. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

  Vydavateľstvo: Aitec
  Dátum vydania: 1. januára 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 4,25 €
  Vaša cena: 4,04 
  Pracovný zošit je spracovaný moderne a zaujímavo. Využíva medzipredmetové vzťahy, prierezové témy, slovné hry a prácu s textom i ilustráciou. Zaujímavým, no pritom jednoduchým spôsobom precvičuje používanie pojmov z čítanky a vysvetľuje význam frazeologizmov. Úlohy v pracovnom zošite učia žiaka … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková

  Prírodoveda pre štvrtákov - Pracovná učebnica

  Vydavateľstvo: Aitec
  Dátum vydania: 20. septembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 7,54 €
  Vaša cena: 7,16 
  Pracovná učebnica je spracovaná podľa iŠVP pre 1. stupeň ZŠ - ISCED 1 pre oblasť Človek a Príroda z roku 2015. Koncepčne nadväzuje na pracovné učebnice Prvouka pre 1. ročník základnej školy, Prvouka pre druhákov a Prírodoveda pre tretiakov. Pracovná učebnica je záverečné dielo skúsených autoriek série učebných … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková

  Prírodoveda pre štvrtákov - Metodické komentáre

  Vydavateľstvo: Aitec
  Dátum vydania: 20. septembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 10,49 €
  Vaša cena: 9,97 
  Metodické komentáre k Prírodovede pre štvrtákov vysvetľujú autorskú koncepciu vyučovania prírodovedy použitú v pracovnej učebnici. Metodické komentáre k pracovnej učebnici Prírodoveda pre štvrtákov objasňujú didaktické postupy a ciele. Obsahujú podrobne spracované komentáre k jednotlivým úlohám v pracovnej učebnici … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Pavol Černek

  Matematika pre 2. ročník ZŠ - pracovný zošit - 1.časť

  Vydavateľstvo: Aitec
  Dátum vydania: 1. januára 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 6,60 €
  Vaša cena: 6,27 
  Pracovný zošit Matematika pre 2. ročník základných škôl – 1. časť autorov Pavla Černeka a kol. je súčasťou súboru učebných materiálov pre žiaka. Súbor nadväzuje na učebnicu matematiky pre 1. ročník ZŠ a prináša koncepčné prepojenie učebných materiálov týchto autorov pre 1. a 2. ročník ZŠ, v ktorých … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Zuzana Hirschnerová

  Čítanka pre 3. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

  Vydavateľstvo: Aitec
  Dátum vydania: 1. januára 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 4,95 €
  Vaša cena: 4,70 
  Pracovný zošit od autorov novej Čítanky pre 3. ročník ZŠ zaručuje nadväznosť v precvičovanom učive na novú platnú učebnicu. Pracovný zošit obsahuje úlohy na prehĺbenie a rozšírenie schopností pracovať s textom. Úlohy zároveň rozvíjajú všestranne kompetenciu čítať s porozumením, a to vzhľadom na žiaka … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jana Dudášová, Peter Mäsiar, Petronela Muchová

  Vlastiveda pre tretiakov

  Vydavateľstvo: Aitec
  Dátum vydania: 16. mája 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 5,50 €
  Vaša cena: 5,23 
  Pracovná učebnica Vlastiveda pre tretiakov je zostavená podľa iŠVP ISCED 1 pre oblasť Človek a spoločnosť platného od septembra 2015. Kladie dôraz na splnenie cieľov a vzdelávacieho štandardu predmetu Vlastiveda. Autori Jana Dudášová, Peter Mäsiar a Petronela Muchová sú aj aktívni učitelia na 1. stupni ZŠ. Učivo spracované … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jana Dudášová, Peter Mäsiar, Petronela Muchová

  Vlastiveda pre tretiakov

  Vydavateľstvo: Aitec
  Dátum vydania: 16. mája 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 10,50 €
  Vaša cena: 9,98 
  Metodické komentáre pre učiteľa obsahujú podrobné metodické pokyny potrebné na prácu s danými úlohami. Vysvetľujú autorskú koncepciu vyučovania vlastivedy v pracovnej učebnici. Obsahujú podrobne spracované komentáre k jednotlivým úlohám v pracovnej učebnici a vymedzenie kľúčových slov a edukačných cieľov. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková

  Prírodoveda pre tretiakov

  Vydavateľstvo: Aitec
  Dátum vydania: 10. júna 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 5,90 €
  Vaša cena: 5,61 
  Pracovná učebnica Prírodoveda pre tretiakov je spracovaná podľa iŠVP pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1 pre oblasť Človek a príroda z roku 2015 a koncepčne nadväzuje na pracovné učebnice Prvouka pre 1. ročník základnej školy a Prvouka pre druhákov od autoriek Rút Dobišovej Adame a Oľgy Kováčikovej. Spracovanie obsahu … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková

  Prírodoveda pre tretiakov

  Vydavateľstvo: Aitec
  Dátum vydania: 16. mája 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 10,50 €
  Vaša cena: 9,98 
  Metodické komentáre k pracovnej učebnici Prírodovede pre tretiakov vysvetľujú autorskú koncepciu vyučovania prírodovedy použitú v pracovnej učebnici a zároveň objasňujú didaktické postupy a ciele. Obsahujú podrobne spracované komentáre k jednotlivým úlohám v pracovnej učebnici Prírodoveda pre tretiakov, návrhy riešení … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Eva Dienerová

  Čítanka pre 2. ročník základných škôl

  Vydavateľstvo: Aitec
  Dátum vydania: 3. októbra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 7,15 €
  Vaša cena: 6,79 
  Čítanka ponúka rôzne druhy textov rozdelených na 16 tematicky prepojených kapitol, výber textov rešpektuje okruhy záujmu detského čitateľa, refl ektuje tradíciei moderné trendy v detskej literatúre. Obsahuje otázky a úlohy k textom, ktoré sú zamerané na upevňovanie kľúčových čitateľských kompetencií potrebných na čítanie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Zošit Š3

  Vydavateľstvo: Aitec
  Dátum vydania: 3. októbra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 1,40 €
  Vaša cena: 1,33 
  Zošit Š3 je súčasťou série pomocných pracovných listov pre žiakov 1. stupňa. Zošit svojím konceptom predstavuje sadu pracovných listov, ktoré pomáhajú učiteľovi i žiakovi. Ich použitie vychádza z požiadaviek základných škôl. Predkladá žiakom pracovné predlohy, ktoré si častokrát učitelia a rodičia vyrábajú … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková

  Prvouka pre druhákov (metodické komentáre)

  Vydavateľstvo: Aitec
  Dátum vydania: 3. októbra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 9,18 €
  Vaša cena: 8,72 
  Metodické komentáre k Prvouke pre druhákov vysvetľujú autorskú koncepciu vyučovania prvouky použitú v pracovnej učebnici. Vysvetľujú didaktické postupy a ciele pracovnej učebnice Prvouka pre druhákov. Obsahujú podrobne spracované komentáre k jednotlivým úlohám v pracovnej učebnici Prvouka pre druhákov. Súčasťou Metodických … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Miroslav Belic, Jana Striežovská

  Matematika pre tretiakov

  Vydavateľstvo: Aitec
  Dátum vydania: 3. októbra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 5,80 €
  Vaša cena: 5,51 
  Matematika pre tretiakov … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Eva Šavlová, Veronika Ambrozová

  Hurá do školského klubu! 1

  Vydavateľstvo: Aitec
  Dátum vydania: 3. októbra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 4,70 €
  Vaša cena: 4,47 
  Titul predstavuje úvodnú časť novej štvordielnej série interaktívnych pracovných zošitov pre školské kluby detí. Pracovný zošit Hurá do školského klubu! 1 je vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania ustanovenými v iŠVP. Je spracovaný podľa odporúčaní uvedených v dokumente Tvorba … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Iveta Bujdošová, Jana Smolková

  Eliška Knižka

  Vydavateľstvo: Aitec
  Dátum vydania: 3. októbra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 1,60 €
  Vaša cena: 1,52 
  Pracovný zošit pre druhákov nadväzuje na Čítanku a Pracovný zošit k Čítanke pre 2. ročník ZŠ a ako doplnkový titul je najmä podporou pre prácu s mimočítankovou literatúrou a čítanie s porozumením. Úlohy svojím charakterom prebúdzajú zvedavosť žiakov a povzbudzujú ich pri riešení a práci s textom. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Zuzana Kováčová-Švecová, Martina Šimunčíková

  Diktáty pre 1. a 2. ročník ZŠ

  Vydavateľstvo: Aitec
  Dátum vydania: 3. októbra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 7,50 €
  Vaša cena: 7,13 
  Odborno-metodická príručka pre učiteľa je vhodným doplnkom na výučbu spisovného jazyka v oblasti pravopisu na 1. stupni základných škôl a pomáha učiteľovi podporovať získavanie pravopisných zručností a návykov žiakov 1. a 2. ročníka. Reaguje na potrebu učiteľov mať k dispozícii na jednom mieste súbor jazykových … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Zošit P

  Vydavateľstvo: Aitec
  Dátum vydania: 2. októbra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 2,00 €
  Vaša cena: 1,90 
  Zošit na nácvik prvkov a tvarov písmen v prípravnom období. *Pracovný zošit patrí do série doplnkových zošitov, ktoré pomáhajú pedagógom lepšie a efektívnejšie precvičovať učivo. *Pracovný zošit je spracovaný podľa požiadaviek elementárneho písania v prípravnom období a je vhodný pre všetkých žiakov … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Miroslav Belic

  Matematika pre druhákov - pracovný zošit 1. časť

  Vydavateľstvo: Aitec
  Dátum vydania: 23. septembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 4,95 €
  Vaša cena: 4,70 
  Pracovný zošit pre 2. ročník ZŠ, alternatívny odporúčaný pracovný zošit z matematiky pre 2. ročník ZŠ. Pracovný zošit patrí do série učebných textov Matematika pre druhákov a je v plnom rozsahu spracovaný podľa požiadaviek iŠVP. Obsah a spracovanie reflektuje požiadavky slovenských učiteľov na osvedčené … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jana Striežovská

  Písanie pre 1. ročník - Súbor - 1- 6 predpisových zošitov

  Vydavateľstvo: Aitec
  Dátum vydania: 3. marca 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 8,25 €
  Vaša cena: 7,84 
  Súbor predpisových zošitov korešponduje so súborom Šlabikár LIPKA® (1. časť, 2. časť, čítanka). Súbor 6 predpisových zošitov prináša didakticky uvážený a osvedčený nácvik písania prípravných cvikov a prvkov písmen. Zošity majú stálu didaktickú štruktúru s možnosťou využitia efektu pozitívneho steeotypu … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Rút Adame

  Prírodoveda 2 pre 1. stupeň základných škôl

  Vydavateľstvo: Aitec
  Dátum vydania: 1. januára 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 4,04 €
  Vaša cena: 3,84 
  Pracovná učebnica Prírodoveda 2 preferuje osvedčené postupy tradičného vyučovania prírodovedy v škole. Učivo je sprístupnené formou kvalitných didaktických úloh. Didaktické spracovanie prírodovedného učiva je na tematických dvojstranách, rozsahom prispôsobených vyučovacej jednotke. Učivo je rozdelené do šiestich tematických … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Rút Adame

  Prírodoveda 4 pre 1. stupeň základných škôl

  Vydavateľstvo: Aitec
  Dátum vydania: 1. januára 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 6,80 €
  Vaša cena: 6,46 
  Anotácia Pracovná učebnica od skúsených autoriek nadväzuje na učivo 3. ročníka a obsahuje v praxi overené tematické pracovné strany. Učivo je usporiadané v logických, na seba nadväzujúcich krokoch s dôrazom na aktívnu úlohu žiaka pri poznávaní v motivačnom rámci „detektívneho pátrania“. Vhodné zaradenie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Zuzana Hirschnerová

  Čítanka pre 4. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

  Vydavateľstvo: Aitec
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 4,95 €
  Vaša cena: 4,70 
  Moderný pracovný zošit svojím zameraním a štruktúrou plne nadväzuje na učebnicu Čítanka pre 4. ročník základných škôl a zároveň dopĺňa sériu pracovných zošitov k čítankám pre 1. stupeň základných škôl. Okrem úloh súvisiacich priamo s textami v čítanke pre štvrtákov obsahuje aj rozširujúce literárne … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mária Kožuchová

  Vlastiveda pre 4. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

  Vydavateľstvo: Aitec
  Dátum vydania: 1. januára 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 4,99 €
  Vaša cena: 4,74 
  Autorky učebnice Vlastiveda pre 4. ročník Mária Kožuchová a Renáta Matušková zostavili sériu zaujímavých a pre žiaka pútavých pracovných listov, ktoré priamo nadväzujú na novú učebnicu vlastivedy z roku 2011. Úlohy v pracovnom zošite nútia žiaka premýšľať nad daným vlastivedným problémom z viacerých … Zobraziť viac info ►