% Zľavy na hry %

Akadémiai Kiadó

vydavateľstvo

Szeretettel és szigorral


A könyv az iskoláról szól mindazoknak, akik érintettek az oktatás kérdéseiben: elsősorban pedagógusoknak é szülőknek, valamint a tanári pályára készülő hallgatóknak. A szerző célja a szemléletformálás, egyfajta hídverés a tanárok és tanítványaik szül ei között, annak segítése, hogy mindkét fél jobban megértse a másik nézőpontját. Megismerhetjük, miért látják másként a tanárok és a szülők az iskolában zajló eseményeket. Beszél a konfliktusokról és a mögöttük meghúzódó okokról. Bemutatja a szülők é s tanárok közötti együttműködés jelenlegi formáit, az abban rejlő pszichológiai buktatókat és lehetőségeket.
Vypredané
10,89 € 11,46 €

Bevezetés a piackutatásba


A vállalati marketingdöntéseket alátámasztó és megkönnyítő kutatásokról kevés magyar nyelvű fordítás áll rendelkezésre. Könyvünk célcsoportja a "megbízó", a vállalati menedzser, aki a cég termékmenedzserei, kreatív szakemberei, marketingvezetői és a piackutató ügynökség között koordinál. Jó alapokat szerezhetnek a könyvből azok a hallgatók is, akik a diploma megszerzését követően valamelyik piackutató cégnél folytatják pályájukat.
Vypredané
20,46 € 21,54 €

Világvallások A-Zs


A VILÁGVALLÁSOK lexikona az anglikanizmustól a zoroasztrianizmusig, az amishoktól a zelótákig részletesen áttekinti az összes jelentősebb vallás, vallási mozgalom, felekezet és kultúra jellemzőit és történetét. A neves angol kiadó által szerkesztett mű magyar kiadása több mint 8000 szócikkben szolgál egyedülállóan részletes és megbízható információval, többek között az alábbi témákban: - a nagy világvallások (buddhizmus, iszlám, judaizmus, kereszténység, hinduizmus) jelene és múltja, - a magyarországi történelmi egyházak (evangélikus, katolikus, református, zsidó) és a magyar vallástudomány jelentősebb alakjainak bemutatása, - szentek, teológusok, guruk, próféták - művek és elvek, követők és kritikusok, - szent helyek és hagyományok, - koronként új fényben mutatkozó örök etikai kérdések, - a vallástudomány változatos határterületei: vallásszociológia, vallásantropológia, vallásfilozófia. A tudományos igényű lexikon nélkülözhetetlen kalauz mindazok számára, akik tanulmányaik, munkájuk kapcsán hittudománnyal, vallással foglalkoznak, de haszonnal forgathatják azok is, akik érdeklődésüknek engedve veszik kezükbe a kötetet.
Vypredané
27,41 € 28,85 €

dostupné aj ako:

Akadémiai helyesírási szótár


"Gyorsan változó világunkban anyanyelvünk is részese a folyamatoknak, maga is változik, fejlődik, új kifejezésekkel gazdagodik, ezért fontosnak tartjuk, hogy friss, a korábbiaknál jóval bővebb szóállománnyal rendelkező kiadvánnyal segítsük a helyes írásmód használatát. A szójegyzék A magyar helyesírás szabályai című mű szabályain alapul, de a legfőbb szempont a minél nagyobb szóanyag bemutatása volt. Arra törekedtünk, hogy aki kézbe veszi a kötetet, minél több szó helyes írásmódját találja meg. A Magyar helyesírási szótár című alapművet jelen kiadványunk nem váltja ki, nem is ez volt a szándékunk: egy viszonylag nagy szólistával, a szavakhoz kapcsolt információk (elválasztás, kivételek) nélkül kívánunk gyors és használható segítséget nyújtani a magyar szavak helyesírásához." (a Kiadó)
Vypredané
18,23 € 19,19 €

Magyar értelmező kéziszótár + NET


75 000 címszó - 150 000 kifejezés - az MTA Nyelvtudományi Intézete és az Akadémiai Kiadó közös kiadványa - új kiadás - a magyar nyelv egyetlen akadémiai szintű referenciaműve - a kiadvány 2007-ben elnyerte az MTA Szótári Munkabizottsága által odaítélt "Kiváló magyar szótár" díjat - a magyar irodalmi és köznyelv szókincse - bőséges, modern szóanyag - új szókapcsolatok, kifejezések, szólások, minősítések, értelmezések és etimológiák - a szavak gyakoriságát jelző számok a Magyar Nemzeti Szövegtár adatai alapján - ízelítő a határon túli magyar nyelv szókészletéből, sajátos jelentéseiből - az MTA érvényes helyesírási szabályzatán alapul - mindenkinek szóló, könnyen kezelhető, átfogó kézikönyv - kemény papírkötés - a szótár a bőrkötéses változat teljes anyagát tartalmazza kemény papírkötéses kivitelben - a szótár teljes anyaga megtalálható a www.szotar.net weboldalon
U dodávateľa
32,70 € 34,42 €

Angol alapfokú nyelvvizsga írásbeli-szóbeli (CD melléklettel)


Új rigó sorozatunk követi az Akadémiai Kiadó korábbi Origó Nyelvizsgakönyveinek hagyományát: - eredeti vizsgaanyagokat ad közre az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ Origó nyelvvizsgarendszerének feladatbankjából - minden feladattípus megoldásához hasznos tanácsokat ... Folytatás ›› nyújt a nyelvvizsgára készülőknek - bemutatja az alapfokú írásbeli nyelvvizsga minden feladattípusát (a Közös Európai Referenciakeret B1 szintjén) - audio CD-n bemutatja a szóbeli nyelvvizsga hallás utáni szövegértés vizsgatípusát A(z) Angol alapfokú nyelvvizsga írásbeli-szóbeli (CD melléklettel) (Könyv) szerzője Dezsényi István.
Vypredané
9,47 € 9,97 €

Můj otec


Niklas Frank napsal knihu, která je obžalobou činů a zločinů jeho otce Hanse Franka, jednoho z nejmocnějších nacistických pohlavárů. Jde o působivou koláž s výňatky z deníků, citáty z projevů a úřední písemnosti. Otcem byl Hans Frank, jeden z čelných Hitl
Vypredané
12,75 € 13,42 €

Angol-magyar kifejezéstár / English-Hungarian Idioms


speciális szókapcsolatok, azaz kifejezések tárháza -16000 angol kifejezés -közel 3200 példamondat -a leggyakoribb brit és amerikai angol kifejezések -az informális és a formális nyelv sajátos fordulatai -egyszerű, világos szerkezet -gyors kereshetőség -nyelvtanulók, tanárok, fordítók számára -kezdő, középhaladó és haladó nyelvtanulóknak is
Vypredané
16,44 € 17,31 €

Idegen szavak és kifejezések szótára + NET


Az Idegen szavak és kifejezések kéziszótárának célja, hogy napjaink igényeihez igazodva összegyűjtse és bemutassa a magyar nyelvbe bekerült idegen szókészleti elemeket, tájékoztatást adjon a nyelvünkben szokásos írásmódjukról és kiejtésükről, számos szakmai és stílusbeli minősítéssel megmutassa azt a szövegkörnyezet, ahol helyesen és indokoltan használhatók. Az átdolgozott és felújított szótár több mint 30 000 címszót tartalmaz. A szótár felöleli a magyar szövegekben a mindennapi használatban előforduló, jobbára még ma is idegennek érzett szavakat, szókapcsolatokat, tulajdonneveket és magyarázatukat. A címszóanyagot főként az informatika, jog, közgazdaságtan, a műszaki tudományok és a természettudományok területén bővítettük és korszerűsítettük. Az első kiadás óta eltelt idő alatt ezek a szakterületek jelentősen fejlődtek, amelynek hatása a nyelvi változásokon, új szavak keletkezésén és elterjedésén is lemérhető.
Vypredané
25,54 € 26,88 €

Flow - Az áramlat


A Flow a tökéletes élmény pszichológiájának eredeti, legátfogóbb kifejtése. Csíkszentmihályi Mihály, a pozitív pszichológia vezető gondolkodója, forradalmi művével saját kiteljesedésük lehetőségeit tudatosan vagy ösztönösen kutató milliók életére volt hatással. Elismert pszichológusok, üzletemberek, művészek, politikusok és sportolók, továbbá a lélek működésével és rejtélyeivel rendszeresen foglalkozó szülők, pedagógusok, orvosok és kreatív szakemberek sokasága merített ihletet a könyvből. A boldogság keresése és a kizökkent sorsok helyreállítása utáni vágy az emberi lélek mélyéről ered, az ideális életről való elmélkedés egyidős a filozófiai gondolkodással. A flow elméletének ritka erénye, hogy komoly kutatómunka alapozta meg, ugyanakkor leírása, illetve rendre beigazolódó következtetései a pszichológiában járatlanok számára is érthetőek és sokszor a rendkívüli felismerés erejével hatnak. A Flow most -Az elme kerekei sorozatban-, az 1997-es kiadáshoz képest lényegében változatlan szöveggel jelenik meg.
U dodávateľa
13,44 € 14,15 €

Magyar értelmező szótár + NET


Magyarországon egyedülálló hangosszótár 25000 szó kiejtésével! -a kiejtés a szó mellett található ikonra kattintva hallgaható meg a www.szotar.net weboldalon -alapos 25000 címszó, a magyar nyelv leggyakoribb szavai, a beszélt nyelv szókincse, részletes értelmezések, az interneten a szótár teljes anyaga és az össze címszó kiejtése elérhető -felhasználóbarát egyszerű, világos szerkezet, gyors kereshetőség, átfogó szakmai és stiláris jelzések a helyes szóválasztáshoz, magyarul tanulóknak is ajánlott, az internetes szótár többféle keresési lehetőséget biztosít
Vypredané
16,04 € 16,88 €

Médiaszelídítők


A vállalatvezetők nagy része járatlan a médiával való kommunikációban és nem szeret vele foglalkozni. Gyakran nem a megfelelő emberek kezébe adják a közönségkapcsolati funkciók irányítását, mert nem tudják jól azonosítani a szükséges képességeket. A "Médiaszelídítők" bemutatja azokat a buktatókat, melyekben a probléma gyökerezik, illetve azokat a lehetőségeket és eszközöket is, melyek együtt kezelik a felülről irányított és az alulról jövő kommunikációt - így építve a szervezet köré egy láthatatlan és megerősítő tőkét.
Vypredané
7,76 € 8,17 €

Angol junior nyelvvizsga (audio CD + virtuális melléklettel)


10-14 éves nyelvtanulók számára készült, akik már legalább 200 órán át tanulták az angol nyelvet, és kíváncsiak nyelvtudásuk valódi szintjére -objektív nyelvi mérést biztosít: az iskolai méréstől és értékeléstől függetlenül ad visszajelzést tanároknak, tanulóknak és szülőknek egyaránt, arról, hol tart a nyelvtanuló az idegen nyelv elsajátításának folyamatában, ezen belül az egyes részkészségeket külön-külön is méri -kiváló "ugródeszka" az akkreditált vizsgák letétele előtt -követelményrendszere a Közös Európai Referenciakeret A2-es szintjének felel meg Junior nyelvvizsgakötet: -az eredeti mintafeladatsorok közreadásával a nemcsak nyelvvizsgára való felkészülést segíti, hanem általános gyakorlásra és készségfejlesztésre is kiválóan alkalmas -audio-CD-n bemutatja a szóbeli nyelvvizsga hallás utáni értés vizsgatípusát -használata változatossá teheti a nyelvórákat, érdekesebbé, motiválóbbá a nyelvtanulást Meglepetés! A könyvben található egyedi regisztrációs számmal a www.virtualismelleklet. hu oldalon elérhető 3 érdekes internetes nyelvi játék: scrabble, szópárosító, szókirakó.
Vypredané
7,76 € 8,17 €

Humor a tudományban


A humor tudományáról sok mű született már, ám a tudomány humoráról most jelenik meg első ízben átfogó munka. Már maga az alapötlet is érdekes, hiszen hajlamosak vagyunk úgy vélni: a tudományok művelői komoly arcú, szakállas tudósok, akik sosem mosolyognak - hacsak azért nem, mert éppen erről írnak tanulmányt. Beck Mihály könyvéből azonban kiderül hogy a tudomány nagyon is emberi dolog, ahol mindig van min nevetni: ironikus díjakon, humoros koholmányokon, a tudományos elnevezések vicces vonatkozásain, esetleg bolondos vagy képtelen találmányokon, szabadalmakon. A könyv tréfás, szórakoztató történeteivel, tanulságos anekdotáival közelebb hozza az olvasóhoz a tudósok távolinak, merevnek hitt világát.
Vypredané
9,98 € 10,50 €

Magyar-Német kéziszótár Ungarisch-Deutsches Handwörterbuch + NET


Szótári adatok: -51000 címszó -általános köznyelvi szókincs -50 tudományág alapszókincse -149000 ekvivalens -39000 példamondatÚjdonságok: -kommunikációs segédlet -hivatalos- és magánlevélminták -e-mail- és sms használat -életrajz, és pályázat minta -apróhirdetés minták -új helyesírási szabályokHasználhatóság: -gyors és könnyű keresést biztosító Keresőtábla -világos, könnyen áttekinthető szócikkszerkezet -nyomtatott + elektronikus szótár
Vypredané
27,22 € 28,65 €

Időskori demenciák családi, társadalmi és pszichológiai vonatkozásai


Az időskori szellemi leépülés korunk egyik legfélelmetesebb problémája. Sokan rettegnek tőle, miközben meglepően keveset tudnak róla. Ha szakembereket kérdezünk, rendszerint igen borúlátóak, és úgy érzik, hogy a tisztességes gondozáson túl nem sokat tehetünk. Szembe kell néznünk azzal is, hogy az ellátási hátterek elégtelenek, és a gondozó családok nagy terheket hordozva gyakran magukra maradnak. Ez a könyv a gondozásnak és a gondozó családok támogatásának olyan útjait mutatja be, amelyek egy átalakuló gondozási kultúrában esélyt kínálnak arra, hogy a demenciával küzdők és gondozóik egy támogató környezetben minél tovább megőrizhessék önmagukat, egy élhető élet apró örömeit és emberi kapcsolataik kölcsönösségét. A könyv fontos üzenete, hogy a demenciával küzdő idősek nehézségeik ellenére autonóm felnőtt emberek a megélt lét tapasztalataival, érzésekkel, vágyakkal, az emberi kapcsolatok megőrzésének igényével, és egyben olyanok, akiknek támaszra van szükségük, hogy boldogulni tudjanak az egyre nehezebben megfejthető világban.
Vypredané
10,74 € 11,31 €