Akadémiai Kiadó

vydavateľstvo

Szó, ami szó


A kiadvány hiánypótló munka a magyar, mint idegen nyelv tanításában. Válogatást nyújt a mindennapi szóbeli és írásbeli nyelvhasználatban előforduló szólásokból tematikus elrendezésben, mely lehetővé teszi a szisztematikus szókincsbővítést azoknak a tanulóknak, akik a magyar nyelv tanulásában túljutottak a biztos alapok megszerzésén, s megközelítőleg B2-es szinten állnak.
Vypredané
14,43 € 15,19 €

Egy szó mint száz


Az "Egy szó mint száz" hiánypótló munka a magyar mint idegen nyelv tanításában. A kötet tizenkilenc témakör szókincsét mutatja be tárgykörönként rendszerezve. A szókincs újfajta feldolgozásának köszönhetően a mű bármelyik nyelvkönyv kiegészítéseként használható. A szókincs átfogó és rendszeres bemutatását a hétköznapi nyelvhasználatot tükröző példamondatok, kulturális információk, valamint a tematikus egységek tipikus beszédhelyzetei gazdagítják. Az alapszókincshez tartozó szavak - a tájékozódás megkönnyítése érdekében - kiemelésre kerültek. Ajánlható kezdőtől a haladó szintig önálló tanuláshoz csakúgy, mint csoportban való feldolgozáshoz.
Na sklade 1Ks
15,53 € 16,35 €

Hogyan gondolkodnak az orvosok?


Jerome Groopman, a neves amerikai főorvos annak a kérdésnek eredt a nyomába, hogy az orvosok vajon milyen gondolatmenetek során állítják fel betegeik diagnózisát. Az orvosképzésben tanított módszerek alkalmazásán túl a szerző arra volt kíváncsi, mennyire befolyásolja e döntési mechanizmust az orvos pillanatnyi hangulata, napi rutinja, a pácienshez fűződő viszonya - és nem utolsósorban a betegtől kapott, talán jelentéktelennek tűnő információk. Hiszen az orvos sem tévedhetetlen, és igenis követhet el hibákat; ezért is fontos, ha a beteg tudja, minek alapján dönt orvosa, és hogyan segítheti őt ebben. Bár a könyv elsősorban laikusoknak szól, orvosok és más, az egészségügyben dolgozó szakemberek is haszonnal forgathatják.
Vypredané
12,43 € 13,08 €

Angol-magyar szótár - Bluebird


A nyelvtanulók igényeihez alakított szótári tartalom: -brit, amerikai nyelvhasználat -gyakorisági sorrend -világos nyelvtani információk -hangsúlyjelölés az angol szavakban -áttekinthető szerkezet -gyors kereshetőség -magyarázatok a helyes szóválaszt áshoz -szakmai és stiláris jelzések és szimbólumok -az élőbeszéd szókincse -segítség az aktív nyelvhasználathoz
Vypredané
14,58 € 15,35 €

Magyar-latin kéziszótár


A szótár több mint 45 000 címszava s körülbelül kétannyit kitevő magyar szókapcsolat-készlete mai magyar nyelvünk legfontosabb és leggyakoribb anyagát tartalmazza. Ebben az anyagban benne vannak azok a szaknyelvi szavak is, amelyek az iskolai tanítás révén vagy gyakori használatuk miatt már köznyelviekké váltak, továbbá a fontosabb földrajzi nevek és az utónevek. Annak érdekében, hogy régebbi szövegek átültetéséhez is segítséget nyújtson, felvételt nyertek olyan címszavak és szókapcsolatok is (pl. inas, tanonc, tanügyi főtanácsos), amelyek már elavultaknak számítanak.
Vypredané
30,51 € 32,12 €

Let's Play English


Játsszunk angolul a nyelvórán és otthon is! Játsszanak a gyerekek egymással, és játsszanak a gyerekek a szüleikkel is! A 10+1 játékból álló különleges nyelvi társas játékgyűjtemény élvezetessé teszi a 8-10 éves korosztály érdeklődésének és angoltudásának megfelelő témakörök szókincsének és nyelvtanának gyakorlását. Játékos párbeszédek segítségével szórakoztatva fejleszti a diákok beszédkészségét. A füzetek és a játékkártyák kedves színes illusztrációi élményszerűvé varázsolják az angol nyelv kisiskolás korban való elsajátítását. A nyelvi társas játékok párban játszandók és változatosan, kreatívan, többször is ismételhetők.
Vypredané
9,10 € 9,58 €

Magyar-Spanyol - Spanyol-Magyar útiszótár


A szótárnak jó hasznát veszik a spanyol nyelvterületre készülők, utazók. A kötet új, átdolgozott kiadás
Vypredané
9,32 € 9,81 €

Magyar-angol angol-magyar útiszótár


Ez a szótár azoknak kíván segítséget nyújtani, akik angol nyelvterületen csekély angol nyelvtudással meg akarják értetni magukat és tolmács nélkül is el akarnak igazodni a számukra idegen világban. Címének és rendeltetésének megfelelően, tartalmazza a szótár a mindennapi élet legszükségesebb általános, valamint az utazás és turistaforgalom speciális szókincsét olyan válogatásban és feldolgozásban, hogy segítségével egyszerű mondatok, kérdések is könnyen összeállíthatók. Ezeknek a kérdéseknek és mondatoknak egy része "előre gyártva" meg is található a szótárban azok számára, akik egyelőre nem is akarnak megtanulni angolul.
Vypredané
8,95 € 9,42 €

Szerb-magyar kisszótár


A szótár alapszóanyaga Hadrovics László 1957-ben első kiadásban megjelent Szerbhorvát-magyar szótárából való. Ennek anyagából különítették el a szerzők a szerb címszavakat.
Vypredané
11,32 € 11,92 €

Euroszótár - Magyar-Német / Német-Magyar


Az "euroszótárak" jellegzetes és legfontosabb vonása a szókészletük: az általános szókincset meghaladó szavak és kifejezések kiválasztásakor a súlypont a gazdaság, a kereskedelem, az utazás és a hivatal területére esett, de eközben kellő képviselethez jutottak az olyan fontos területek is, mint a politika, a technika és a kultúra. A szótár további jellemzői: mintegy 48 000 címszó és kifejezés, az aktuális szókinccsel; nemzetközi fonetikai átírás a könnyebb kiejtéshez; részletes bevezető; függelékek; új szótártípus: utazáshoz, továbbképzéshez és munkához.
Vypredané
12,24 € 12,88 €

Magyar-angol nagyszótár+CD


Magyar-Angol nagyszótár (CD melléklettel) (Könyv) ismertetője - 120 000 címszó - 200 000 kifejezés - a legnagyobb méretű általános szókincset tartalmazó szótár Magyarországon - 60 szakterület szókincse a jogtudománytól az informatikán át a közgazdaságtanig - bőséges nyelvtani információk - fontos szókapcsolatok, kifejezések és példák - bőrkötés - a szótár teljes anyagát tartalmazó CD-vel - többféle keresési lehetőség a szócikkeken belül is - minimális rendszerkövetelmények: Windows 98/ME/NT/2000/XP; 166 MHz-es processzor; 64 MB memória; TCP/IP protokoll; Web-böngésző (MS IE 6.0); rendszergazda jogosultság (NT/2000) A(z) Magyar-Angol nagyszótár (CD melléklettel) (Könyv) szerzője Országh László, Futász Dezső, Kövecses Zoltán.
Na sklade 1Ks
63,30 € 66,63 €

Olasz-Magyar Szótár


Az új olasz-magyar kéziszótár a korábbi, Herczeg Gyula-féle nagyszótár anyagára épülve és ezt az anyagot korszerűsítve a mai nyelvállapotot tükröző legmodernebb szóállományt tartalmazza. Szótárunk elsősorban a hazai olaszul tanuló, olasz nyelvet használó, nyelvvizsgára készülő közönségnek készült. A mintegy 50 ezres címszóállományú szótárban jelentős szerephez jut a gazdasági, társadalmi és technikai változásokat követő szakszókincs, s nagy hangsúlyt fektettünk az élőnyelvi példák bemutatására. Helyet kapnak benne a mai olasz nyelvbe újonnan bekerült, gyakran használt idegen eredetű szavak is. (Részlet Juhász Zsuzsanna előszavából)
Vypredané
76,94 € 80,99 €

Magyar-olasz, olasz-magyar útiszótár


Ez a szótár azoknak kíván segítséget nyújtani, akik olasz nyelvterületen csekély olasz nyelvtudással meg akarják értetni magukat, és tolmács nélkül is el szeretnének igazodni a számukra idegen világban. Címének és rendeltetésének megfelelően a szótár tartalmazza a mindennapi élet legszükségesebb általános, valamint az utazás és turistaforgalom speciális szókincsét olyan válogatásban és feldolgozásban, hogy segítségével egyszerű mondatok és kérdések is könnyen összeállíthatók. Ezeknek a mondatoknak és kérdéseknek egy része készen is megtalálható a szótárban azok számára, akik szinte semmit nem tudnak olaszul.
Vypredané
9,32 € 9,81 €

Magyar-Spanyol kisszótár


A spanyol nyelvet mintegy 400 millió ember beszéli szerte a világon. Magyarországon is egyre többen tanulják, beszélik. Gáldi László szótárának felújítását a megjelenése óta eltelt időszak hatalmas társadalmi, gazdasági, politikai változásai indokolták. Az élet változásai magukkal hozták a szókincs változását, bővülését. Az átdolgozáskor a szerkesztők arra törekedtek, hogy az új elemként felvett magyar szavak, kifejezések és spanyol megfelelőik az aktuális nyelvállapotot, a mai beszélt nyelvet tükrözzék, és hogy a szócikkekben szereplő kifejezések és példák megkönnyítsék az aktív nyelvhasználatot. Az átdolgozás eredményeképp a címszavak száma közel 20 százalékkal, mintegy 31 000-re nőtt.
Vypredané
10,78 € 11,35 €

A latin nyelv szótára


Az ókori latin nyelv egész szókincsét felölelő és újkori jelentéseket is tartalmazó szótár. Segítségével a latin irodalom bármely műve megérthető. A felhasználói igényeknek megfelelően kemény kötésű és műbőr kötésű változatban is kapható.
Vypredané
38,36 € 40,38 €

Magyar-angol diákszótár


Ez a szótár korszerű és élő nyelvi anyagával bárkinek hasznára lehet, de mi különösen a nyelvtanuló diákság igényeit tartottuk szem előtt. A szótárba felvett mintegy 30000 címszó és 20000 szókapcsolat (idióma és példamondat) segítséget jelenthet használóinak köznyelvi szövegek ... Folytatás ›› angolra fordításában, de mindenekelőtt abban, hogy angol nyelvi ismereteit a gyakorlatban, a használatban tudja gyümölcsöztetni. A(z) Magyar-Angol diákszótár Könyv szerzője .
Vypredané
21,10 € 22,21 €