Centrum pro studium demokracie

vydavateľstvo

Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů


Tento malý slovník představuje reprezentativní výběr klíčových osobností českého katolicismu ve 20. století. Formou stručných medailonů portrétuje aktivní duchovní a laiky, veličiny církevního, kulturního a politického života. Stranou nezůstali především ti, kteří se podíleli na uvědomělém a rozhodném odporu proti totalitním politickým režimům minulého století. Součástí publikace je i antologie textů, z nichž většina patří do zlaté kulturní pokladnice české novodobé kultury a která současně dokládá zájem křesťanů o časné i duchovní hodnoty. Slovník mohou při své práci využít všichni, kdo se zajímají o nejnovější národní historii a o její náboženský rozměr.
Vypredané
11,12 € 11,70 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů (-70%)


Tento malý slovník představuje reprezentativní výběr klíčových osobností českého katolicismu ve 20. století. Formou stručných medailonů portrétuje aktivní duchovní a laiky, veličiny církevního, kulturního a politického života. Stranou nezůstali především ti, kteří se podíleli na uvědomělém a rozhodném odporu proti totalitním politickým režimům minulého století. Součástí publikace je i antologie textů, z nichž většina patří do zlaté kulturní pokladnice české novodobé kultury a která současně dokládá zájem křesťanů o časné i duchovní hodnoty. Slovník mohou při své práci využít všichni, kdo se zajímají o nejnovější národní historii a o její náboženský rozměr.
Na sklade 1Ks
3,51 € 11,70 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Mezi tradicí a reformou (-70%)


Editor představuje fenomén moravského katolicismu souborem rozhovorů s pamětníky a odborníky (J. Kaman, F. Kunetka, R. Malý, P. Marek, C. Martinek, M. Munzarová, K. Rechlík, P. Švanda a další). Jde o vystižení klíčových momentů v životě katolické církve na Moravě v době, kdy bylo křesťanství vystaveno sekularizačním a totalitárním proudům. Jednotliví autoři hodnotí významné osobnosti (K. Dostál- -Lutinov, J. Florian, D. Pecka, J. Zahradníček, F. Davídek) a pokoušejí se vystihnout a zobecnit významné události 20. století.
Na sklade 1Ks
2,38 € 7,94 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Tichý hlas voličov (-70%)


Táto kniha ako prvá prináša komplexné spracovanie témy preferenčného hlasovania v parlamentných voľbách na Slovensku. Tento mechanizmus sa v slovenských podmienkach uplatňuje od roku 1990, no jeho dosah na personálne zloženie parlamentu je značne obmedzený. Autor v publikácii uskutočňuje detailnú analýzu súčasného stavu a predstavuje jeho hlavné aspekty a dôsledky. Nad rámec toho rozoberá jednotlivé alternatívy k existujúcemu systému, ktoré boli predstavené v posledných rokoch. Ako pristupujú slovenskí občania k prednostnému hlasovaniu? Aké dopady malo zavedenie celoštátneho volebného obvodu? Akú šancu na zvolenie majú kandidáti na dne listiny a prečo sa tento krok opakovane podaril Igorovi Matovičovi? Získavajú slovenskí poslanci podporu po celom území štátu? A môže sa vplyv slovenských voličov v otázke výberu členov parlamentu posilniť pomocou zmeny aktuálneho volebného zá­kona? Na tieto i ďalšie otázky nájde čitateľ v predstavenej knihe odpovede, vychádzajúce z autorovho dlhodobého zamerania na danú problema­tiku a podložené bohatým grafickým a faktografickým spracovaním. Peter Spáč (1984) pôsobí ako odborný asistent na Katedre politológie na Masarykovej univerzite v Brne. Medzi oblasti jeho odborného záujmu patria volebné systémy a ich reformy, vnútrostranícke nominačné procesy a špeciálne slovenská politika. Je autorom či spoluautorom viacerých publikácií. Zo slovenského prostredia jeho dosiaľ najvýznamnejšiu knihu predstavuje Priama a zastupiteľská demokracia na Slovensku. Volebné reformy a referendá po roku 1989 (2010).
Na sklade 1Ks
3,51 € 11,70 €

dostupné aj ako: