Herba

vydavateľstvo

Gastroenterológia


Ultrasonografická diagnostika ochorení gastrointestinálneho traktuEndoskopická diagnostika Ezofágogastroduodenoskopia Kolonoskopia Enteroskopia Endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia Endoskopická ultrasonografia Videokapsulová endoskopiaPraktický prístup k najčastejším symptómom a syndrómom v gastroenterológii Dysfágia Nekardiálna bolesť na hrudníku Nauzea a vomitus Dyspepsia Hnačka Obstipácia Inkontinencia stolice Akútna bolesť brucha Ileus Krvácanie do hornej časti tráviacej trubice Krvácanie do dolnej časti tráviacej trubice Okultné krvácanie Meteorizmus IkterusOchorenia pažeráka Divertikuly pažeráka Hiátová hernia Poruchy motility pažeráka Gastroezofágová refluxová choroba Barrettov pažerák Iné ochorenia pažeráka Nádory pažerákaOchorenia žalúdka a duodena Akútna gastritída Chronická gastritída Gastropatie Peptický vred žalúdka a duodena Poresekčné žalúdkové syndrómy Dumping syndróm Benígne tumory žalúdka a dvanástnika Malígne tumory žalúdka a dvanástnikaOchorenia tenkého a hrubého čreva Celiakia Intolerancia laktózy Angiodysplázie Benígne tumory tenkého čreva Malígne tumory tenkého čreva Crohnova choroba Ulcerózna kolitída Dráždivé hrubé črevo Divertikulová choroba Ischemická kolitída Radiačná kolitída Mikroskopické kolitídy Črevné infekcie Črevné parazity Pseudomembranózna kolitída Polypy hrubého čreva Polypózy Malígne tumory hrubého čreva a rektaOchorenia konečníka a anu Hemoroidy Fisúry anu Fistuly anu Prolaps anu a prolaps rekta Proctalgia fugax Pruritus ani Sexuálne prenosné ochorenia anu a rekta Benígne a malígne tumory anuOchorenia žlčových ciest a žlčníka Cholelitiáza Biliárne striktúry Dyskinézy biliárneho traktu Choledochálne cysty Primárna sklerotizujúca cholangitída a iné cholangiopatie Tumory žlčníka a žlčových ciestOchorenia pankreasu Akútna pankreatitída Chronická pankreatitída Autoimunitná pankreatitída Cystické lézie pankreasu Karcinóm pankreasu Neuroendokrinné tumory pankreasu
Vypredané
14,25 € 15,00 €

Komplexný pohľad na problematiku lymfedému


Lymfedém je celoživotné ochorenie, ktoré výrazne ovplyvňuje život jednotlivcov a celého okolia pacienta. V posledných rokoch má počet pacientov s touto diagnózou stúpajúcu tendenciu a vyžaduje si skorú a správnu terapeutickú edukáciu, ako aj prijatie pozitívneho postoja k liečebnému procesu, získanie zručností a návykov nevyhnutných k samotnej terapii.Obsah: Diagnostika lymfedému 1 Diagnostické kritériá lymfedému 2 Diferenciálna diagnostika lymfedému 3 Štádiá lymfedému 4 Komplikácie lymfedému 5 Preventívne opatrenia a identifikácia rizikových pacientov v subklinickom štádiu ochoreniaTypy liečebných postupov pri lymfedéme 1 Farmakoterapia lymfedému 2 Chirurgická terapia 3 Terapia lymfedému fyzioterapeutickými postupmi 4 LymfotapingKomplexná dekongestívna terapia (CDT) – fázy liečby lymfedému 1 I. fáza – intenzívna liečba 1.1 Manuálna lymfodrenáž 1.2 Externá kompresia 1.3 Antiedematózne cvičenia 1.4 Prístrojová lymfodrenáž 2 II. fáza – udržiavacia liečba 3 Paliatívna liečba 4 Režimové opatrenia 5 Kúpeľná liečbaVplyv dekongestívnej fyzioterapie na vývoj lymfedému Medicínske, sociálne a spoločenské problémy lymfedému 1 Lymfedém ako medicínsky problém 2 Lymfedém ako psychologický problém 3 Lymfedém ako spoločenský problém 4 Sociálne dôsledky ochorenia a sociálna rehabilitácia 5 Zdravotná starostlivosť a pracovné zaradenie
Na sklade 1Ks
18,81 € 19,80 €

Artroplastika bedrového kĺbu


Aktuality z ortopédie zameranej na zhrnutie najnovších poznatkov a najmodernejších trendov v diagnostike a liečbe ochorení a úrazov v odbore ortopédia a jej subšpecializáciách. Ochorenia pohybového aparátu patria celosvetovo medzi najčastejšie príčiny vyhľadania lekára, a to najmä v spojitosti so starnutím populácie.
Vypredané
7,70 € 8,10 €

Traumatológia hrudníka a brucha dospelých


Úvod Traumatológia hrudníka Anatomické poznámky k úrazovému hrudníku (Miroslav Kilian) Stena hrudníka Pleurálna dutina Pľúca Dolné dýchacie cesty Cievy pľúcMediastinum Orientácia chirurga na hrudníku a röntgenovej snímke hrudníka (Miroslav Kilian) Orientácia chirurga na hrudníku Orientácia chirurga na röntgenovej snímke hrudníka Hodnotenie pneumotoraxu Hodnotenie hemotoraxu Hodnotenie ARDS Tupé úrazy hrudníka všeobecne (Miroslav Kilian) Tupé poranenie hrudníka Manažment pacientov s tupým poranením hrudnej steny Úrazy hrudnej steny – tupé (Miroslav Kilian, Marián Šajter) Kontúzia, exkoriácia Hematóm Décollement traumatique Traumatická asfyxia Poranenie skeletu hrudníka Liečba dôsledkov tupých úrazov hrudnej steny Extrapleurálny hematóm (Miroslav Kilian) Úrazy pohrudnice (Miroslav Kilian, Jozef Muri, Viktor Žalman) Pneumotorax Tenzný pneumotorax (ventilový, pretlakový) Hemotorax Chylotorax Tupé poranenie pľúc (Miroslav Kilian) Pľúcne kontúzie Pľúcne lacerácie Traumatické pľúcne pseudocysty (pneumatokély, hematokély, pneumo­hematokély) Syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS – acute respiratory distress syndrome) (Miroslav Kilian, Juraj Nechojdoma) Tupé poranenie trachey a bronchov (Miroslav Kilian, Jozef Muri) Tupé poranenie srdca (Miroslav Kilian, Marián Šajter) Otras srdca (commotio cordis) Pomliaždenie srdca (contusio cordis) Roztrhnutie srdca (ruptura cordis) Poranenie chlopní, koronárnych artérií Tupé poranenie hrudnej aorty (Miroslav Kilian, Roman Slyško, Viktor Žalman) Intimálne hemorágie, intimálna lacerácia, lacerácia médie Disekcia hrudnej aorty Pseudoaneuryzma hrudnej aorty Komplentná ruptúra hrudnej aorty Tupé poranenie ciev aortálneho oblúka Tupé poranenie pulmonálnych artérií Tupé poranenie pažeráka (Miroslav Kilian, Viktor Žalman) Tupé poranenie bránice (Miroslav Kilian, Jozef Muri, Viktor Žalman) Penetračné poranenia hrudníka – všeobecne (Miroslav Kilian, Viktor Žalman, Marián Šajter, Martin Lajoš) Otvorený pneumotorax (Miroslav Kilian) Penetračné poranenie hrudníka – jednotlivé (Miroslav Kilian, Marián Šajter, Viktor Žalman, Martin Lajoš, Roman Slyško) Penetračné poranenie hrudnej steny Penetračne poranenie pleury – otvorený pneumotorax Penetračné poranenie pľúc Penetračné poranenia trachey a bronchov Penetračné poranenia hrudnej časti pažeráka Penetračné poranenie bránice Penetračné poranenie srdca Penetračné poranenie ciev hrudníka Tracheostómia (Miroslav Kilian) Drenáž hrudníka (Miroslav Kilian) Zavedenie hrudného drénu Extrakcia drénu Princíp hrudnej drenáže Torakocentéza hrudníka Chirurgické prístupy do hrudníka pri úraze (Miroslav Kilian, Viktor Žalman, Marián Šajter)Traumatológia brucha Poranenie brušnej steny (Miroslav Kilian) Poranenie žalúdka (Miroslav Kilian, Viktor Žalman) Poranenie duodena (Viktor Žalman, Miroslav Kilian, Miroslav Pindura) Diagnóza Klasifikácia Terapia Komplikácie Poranenie tenkého čreva (Miroslav Kilian, Viktor Žalman, Jozef Beláček) Klasifikácia Diagnostika Klinický obraz Zobrazovacie metódy Terapia Poranenie hrubého čreva (Viktor Žalman, Miroslav Kilian, Jozef Beláček) Diagnostika Klasifikácia Terapia Poranenie závesných aparátov čreva (Viktor Žalman, Miroslav Kilian, Jozef Beláček) Klinický obraz Diagnostika Klasifikácia Terapia Komplikácie Poranenie rekta a anu (Viktor Žalman, Miroslav Kilian, Jozef Beláček) Poranenie rekta Klinický obraz Diagnostika Klasifikácia
Na sklade 1Ks
28,50 € 30,00 €

Aktuality v gastroenterológií 2017


1 Novinky z IBD priečinka Vývoj nových liekov v terapii nešpecifických črevných zápalov (IBD) Nové biomarkery a indexy prispievajúce k včasnému začatiu terapie Sliznicové zhojenie - grál liečby IBD? Omický prístup - vzdialený sen alebo blízka realita? Záver2 Prevencia nešpecifických črevných zápalov (IBD) Definícia predklinického štádia IBD Paralely s inými autoimunitnými chorobami Štúdie predklinického štádia IBD Štúdie rizikovej populácie3 Novinky v liečbe IBD azatioprinom I. Azatioprin v liečbe ulceróznej kolitídy II. Azatioprin v liečbe Crohnovej choroby III. Optimalizácia liečby azatioprinom4 Pouchitída s akcentom na jej etiopatogenézu IPAA Rizikové faktory vzniku pouchitídy Stručná klinika pouchitídy Patogenéza pouchitídy Záver5 Krvácanie do gastrointestinálneho traktu asociované s liečbou novými orálnymi antikoagulanciami 1. Úvod 2. Definícia a epidemiológia krvácania do GIT 3. Základná charakteristika prípravkov perorálnej antikoagulačnej liečby 4. Nové orálne antikoagulanciá 5. Závažné krvácanie do gastrointestinálneho traktu u antikoagulovaných pacientov 6. Prevencia a manažment závažného krvácania do gastrointestinálneho traktu asociovaného s liečbou NOAK 7. Opätovné začatie antikoagulačnej liečby 8. Záver
Vypredané
11,12 € 11,70 €

Kresťanstvo pre každého


Z obsahu vyberáme:Rímske impérium a kresťanstvo Židovský štát Židovstvo a kresťanstvo Kresťanstvo Čo je to viera? Šesť hlavných právd kresťanskej viery Modlitba pána Zdravas Mária Dvanásť článkov kresťanskej viery Sláva sv. Trojici Blahoslavenstvá Desať božích prikázaní Päť cirkevných prikázaní Sedem sviatostí Sedem darov svätého ducha Hriech podľa biblie Cesta k vnútornému pokoju (skutky pokánia)
Na sklade 1Ks
27,46 € 28,90 €

Vybrané štandardné diagnostické a liečebné postupy v pediatrii


Úvod Intenzívna medicína Základná neodkladná resuscitácia u detí (J. Köppl) Rozšírená neodkladná resuscitácia u detí (J. Köppl) Resuscitácia novorodenca (J. Köppl)Neurológia Afebrilný záchvat u detí (G. Ramosa Rivera, L Švecová) Febrilné kŕče (G. Ramosa Rivera, L. Švecová) Kraniotrauma (M. Kolníková) Syndróm intrakraniálnej hypertenzie (M. Kolníková, K. Balažovjechová) Vertigo (G. Ramosa Rivera)Dedičné poruchy metabolizmu Hepatálne zlyhanie pri DMP (D. Holešová) Hyperamonémia (K. Šebová) Ketóza (K. Šebová) Metabolická acidóza (D. Holešová) Podozrenie na dedičné metabolické poruchy (K. Šebová)Endokrinológia a diabetológia Diabetická ketoacidóza (J. Staník, Ľ. Barák) Hyperglykémia (J. Staník) Hypoglykémia (J. Staník) Príznaky hypotyreózy / tyreotoxikózy (J. Staník) Uzol štítnej žľazy (J. Staník) Nízky vzrast (Ľ. Košťálová) Obezita (J. Staník)Gastroenterológia Poleptanie, korozívna ezofagitída (I. Čierna) Akútna pankreatitída (I. Čierna) Ikterus novorodencov a dojčiat (J. Kosnáčová) Hepatopatia (J. Kosnáčová) Zlyhanie pečene (J. Kosnáčová) Chronické zlyhanie pečene (J. Kosnáčová)Hematológia Diagnostika hĺbkovej žilovej trombózy (M. Zavarská) Liečba končatinovej žilovej trombózy (M. Zavarská) Diseminovaná intravaskulárna koagulopatia (O. Fabri) Krvácanie (M. Grešíková) Trombocytopénia (Z. Laluhová-Striežencová) Hyperleukocytóza (A. Čižmár) Manažment febrilnej neutropénie (A. Kolenová) Stratégia farmakologickej liečby bolesti (M. Mikesková)Nefrológia Červený moč (Ľ. Podracká) Hematúria pozitívny testovací papierik na krv (Ľ. Podracká) Proteinúria pozitívny testovací papierik na bielkoviny (Ľ. Podracká) Akútna oligúria neznámej príčiny (Ľ. Podracká) Diferenciálna diagnostika polyúrie (L. Kovács) Acidóza (L. Kovács) Hyponátriémia (Ľ. Podracká) Hypernátriémia (L. Kovács) Hypokáliémia (L. Kovács) Hyperkáliémia (Ľ. Podracká) Liečba hyperkáliémie u detí (Ľ. Podracká) Hyperkalciúria (Ľ. Podracká, Ľ. Tichá) Hypomagnéziémia symptómy (Ľ. Tichá, Ľ. Podracká) Hypertenzia (K. Prochotská) Manažment liečby hypertenznej krízy u detí (Ľ. Podracká) Nekomplikovaná febrilná infekcia močových ciest u dojčiat a detí (V. Jankó, L. Kovács) Enuresis (L. Kovács)Osteológia Indikácie denzitometrického vyšetrenia (Ľ. Podracká, Ľ. Tichá) Hyperfosfatémia (Ľ. Podracká, Ľ. Tichá) Hypofosfatémia (Ľ. Tichá, Ľ. Podracká) Hyperkalciémia symptómy (Ľ. Tichá, Ľ. Podracká) Hypokalciémia (Ľ. Tichá) Liečba osteogenesis imperfecta (Ľ. Tichá)Ortopédia Bolesť kolenného kĺbu (P. Bukva) Vývojová dysplázia bedrového kĺbu (M. Kokavec) Deformity chrbtice (B. Liščák)Reumatológia Základy antipyretickej terapie febrilného dieťaťa (D. Mikušíková) Bolesť bedrového kĺbu (T. Dallos) Opuch kĺbu (T. Dallos) Purpura (T. Dallos)Dermatológia Akútne erytemato-skvamózne ložiská (D. Buchvald) Akútne erytémové ložiská (D. Buchvald) Akútny makulo-papulózny výsev (D. Buchvald) Akútny urtikariálny výsev (D. Buchvald) Akútny vezikulózny/pustulózny výsev (D. Buchvald)Alergológia, imunológia, pneumológia Akútna bronchiolitída (P. Čižnár, M. Hricová) Akútna exacerbácia bronchiálnej astmy (P. Čižnár) Pneumónia získaná v komunite (M. Hricová) Pravdepodobná anafylaxia (P. Čižnár)Otorinolaryngológia Náhla senzorineurálna porucha sluchu (I. Šebová) Poruchy prehĺtania (J. Barkóciová, I. Šebová) Rany v ústnej dutine a orofaryngu (Z. Ďurinová) Akútna rinosínusitída u detí (I. Šebová) Orbitocelulitída (I. Šebová)Oftalmológi
Vypredané
16,44 € 17,30 €

Mikrobiológia bleskovo


Kniha Mikrobiológia bleskovo. Autormi sú študenti 5. ročníka LF UPJŠ v Košiciach Z. Olejárová, P. Fulop, J. Fedorko a lektorka na Ústave lekárskej a klinickej mikrobiológie LF UPJŠ v Košiciach M. Nagyovej.Popis: Baktérie Huby Prvoky Červy Vírusy Prehľad
Vypredané
6,65 € 7,00 €

Manuál antimikróbnej chemoterapie - Tabelárium


Predhovor Predhovor k štvrtému vydaniu Skratky1 Základné údaje o antibiotikách a chemoterapeutikách 1.1 Rozdelenie antibiotík a chemoterapeutík podľa chemickej príbuznosti 1.2 Rozdelenie antibiotík podľa mechanizmu účinku 1.3 Etiopatogenetická liečba antibiotikami podľa pôvodcov ochorení 1.4 Antibiotikoterapia niektorých infekcií u dospelých 1.5 Antibiotikoterapia častých infekcií u detí2 Dávkovanie a dôležité farmakologické vlastnosti antibiotík 2.1 Spektrum účinnosti antibiotík a ich dávkovanie u dospelých a väčších detí 2.2 Dávkovanie antibiotík a chemoterapeutík dojčatám a starším deťom 2.3 Dávkovanie antibiotík novorodencom a predčasne narodeným deťom 2.4 Antibiotiká a chemoterapeutiká počas gravidity a laktácie 2.5 Prenikanie antibiotík do tkanív, orgánov a telových dutín 2.6 Najčastejšie nežiaduce účinky a kontraindikácie antibiotík 2.7 Výber alternatívnych antibiotík pri alergii pacienta na penicilíny pri bežných infekciách3 Vlastnosti antibiotík a chemoterapeutík spektrum účinnosti, indikácie, kontraindikácie, dávkovanieKlasické penicilíny Aminopenicilíny Karboxypenicilíny Ureidopenicilíny Oxazolylpenicilíny Cefalosporíny Karbapenémy Aminoglykozidy 1. generácie Aminoglykozidy 2., 3. a 4. generácie Kotrimoxazol Sulfónamidy Tetracyklíny Chloramfenikol, tiamfenikol Makrolidy Linkomycíny Kolistín Nitrofurány Nové chinolóny Glykopeptidy Streptogramíny, ketolidy, oxazolidinóny a everninomycíny4 Antituberkulotiká a chemoterapia tuberkulózy 4.1 Liečba novozistenej tuberkulózy5 Antimykotiká 5.1 Rozdelenie antimykotík podľa chemickej príbuznosti 5.2 Rozdelenie antimykotík podľa mechanizmu účinku 5.3 Etiologická účinnosť antibiotík na najčastejšie mykotické agensy 5.4 Antimykotiká počas gravidity a laktácie 5.5 Prenikanie antimykotík do tkanív, orgánov a telových dutín 5.6 Antimykotiká podľa pôvodcov ochorení a ich dávkovanie 5.7 Nežiaduce účinky antimykotík, poznámky6 Antivírusové chemoterapeutiká 6.1 Prehľad terapie protivírusovými liekmi7 Antiparazitiká a antimalariká 7.1 Prehľad terapie antiparazitikami a antimalarikami8 Antibiotická liečba v rôznych situáciách 8.1 Zásady antibiotikoterapie najčastejších ochorení v ambulanciách primárnej starostlivosti 8.2 Zásady antibiotikoterapie v nemocnici 8.3 Antibiotická prevencia a liečba infekčnej endokarditídy 8.4 Liečba infekcie vyvolanej HIV/AIDS 8.5 Očkovanie pred cestovaním do tropic­kých, subtropických a rozvojových krajín 8.6 Kauzálna liečba hnisavých neuroinfekcií 8.7 Antibiotická liečba infekčných hnačiek 8.8 Antibiotická terapia neutropenických pacientov s febrilitami nejasnej etiológie 8.9 Antibiotická liečba osteomyelitídy, infekcií šliach a mäkkých tkanív 8.10 Antibiotiká v gravidite 8.11 Dávkovanie antibiotík pri zníženej funkcii obličiek a počas dialýzy 8.12 Modifikátory biologickej odpovede 8.13 Anafylaktický a anafylaktoidný šok a ich terapia 8.14 Antibiotiká v chirurgii 8.15 Liečba helikobakterovej gastritídy9 Vzájomné interakcie a nežiaduce účinky antiinfekčných liekov 9.1 Vzájomné interakcie antiinfekčných liekov 9.2 Nežiaduce účinky antibiotík
Vypredané
11,12 € 11,70 €

Aktuality v gastroenterológii 2018


Obsah:Pele-mele z IBD literatúry (M. Bátovský) 1. Epidemiológia a liečba IBD vo vzťahu k mikrobiómu 2. Prečo vzniká leukopénia a infekcie po azatiopríne aj u IBD pacientov s normálnym genotypom TPMT? 3 Katelicidín vhodný biomarker slizničnej aktivity a prognózy IBD? 4. Izolovaná kolonická Crohnova choroba tretie nešpecifické zápalové ochorenie čreva?Aký je skutočný účinok vedolizumabu v reálnej klinickej praxi? (M. Bátovský) Úvod A. Hodnotenie účinnosti indukčnej liečby VDZ B. Hodnotenie účinnosti udržiavacej liečby VDZ C. Hodnotenie bezpečnosti VDZ D. Vedolizumab gravidita a výskyt malignít E. Vedolizumab na SlovenskuCudzie telesá v tráviacom trakte (M. Kačšák) Cudzie telesá v GIT v histórii medicíny Ako sa cudzie telesá dostávajú do tráviaceho traktu? Diagnostika cudzích telies v tráviacom trakte Liečba cudzích telies v tráviacom trakte Zvláštne syndrómy spojené s cudzími telesami v pažeráku Špeciálne druhy cudzích telies v gastrointestinálnom trakte Paneurópske organizácie sledujúce problematiku cudzích telies v GIT z celospoločenského hľadiska Vlastné skúsenosti s liečbou cudzích telies v tráviacom trakteEchinokokóza pečene (J. Mikloš) 1. Etiológia a životný cyklus 2. Patogenéza a klinické príznaky cystickej echinokokózy 3. Patogenéza a klinické príznaky alveolárnej echinokokózy pečene 4. Epidemiológia 5. Diagnostika cystickej echinokokózy pečene 6. Diagnostika alveolárnej echinokokózy pečene 7. Diferenciálna diagnostika echinokokózy pečene 8. Terapia cystickej echinokokózy pečene 9. Terapia alveolárnej echinokokózy pečene
U dodávateľa
11,12 € 11,70 €

Internistická propedeutika


OBSAH: Zoznam skratiek 7 Predhovor k I. vydaniu 13 Úvod 14 Ako čítať túto knihu 16Kapitola 1 MEDICÍNSKA ETIKA 17 1.1 Etika, zdravie a choroba 21 1.2 Etika lekára 22 1.3 Etika zdravotnej starostlivosti 23 1.4 Etika klinického výskumu 26Kapitola 2 ZÍSKAVANIE A SPRACOVANIE INFORMÁCIÍ 2.1 Komunikačné zručnosti 29 2.2 Diagnostický, terapeutický proces a určovanie prognózy 33 2.3 Zdravotná dokumentácia a právne aspekty zdravotnej starostlivosti 37 2.4 Medicína založená na dôkazoch 45 2.5 Klinický výskum 46 2.6 Elektronická medicína 48Kapitola 3 ANAMNÉZA 3.1 Všeobecné poznámky 53 3.2 Terajšia choroba, terajší stav 55 3.3 Osobná anamnéza 75 3.4 Gynekologická a andrologická anamnéza 76 3.5 Sociálna a pracovná anamnéza 82 3.6 Rodinná anamnéza 83Kapitola 4 FYZIKÁLNE VYŠETRENIE 4.1 Základné pojmy fyzikálneho vyšetrenia 87 4.2 Prítomný celkový stav 90 4.3 Koža a kožné adnexy 103 4.4 Prítomný stav orgánov 147 4.5 Vyšetrenie pohybového systému 196Kapitola 5 SYNDROMOLÓGIA 5.1 Význam syndromológie 205 5.2 Poruchy termoregulácie 207 5.3 Poruchy imunity 212 5.4 Poruchy krvného tlaku 220 5.5 Koronárne syndrómy a infarkt myokardu 230 5.6 Retencia tekutín – edém 232 5.7 Obezita 235 5.8 Chudnutie 238 5.9 Asténia a únavový syndróm 242 5.10 Neurologické syndrómy 245 5.11 Gravidita a vnútorné choroby 248 5.12 Geriatrické syndrómy 252Kapitola 6 LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA 6.1 Laboratórne vyšetrenia 275 6.2 Biochemické vyšetrenia 278 6.3 Hematologické vyšetrenia 301 6.4 Mikrobiologické vyšetrenia 310 6.7 Vyšetrenie moču 325 Miniatlas 1 Mikroskopické vyšetrenie kostnej drene a krvi 327 Miniatlas 2 Mikroskopické vyšetrenie moču 334 Minigaléria 342Kapitola 7 DIAGNOSTICKÉ ZOBRAZOVANIE 7.1 Zobrazovanie v medicíne 345 7.2 Röntgenové zobrazenie 346 7.3 Zobrazenie magnetickou rezonanciou 349 7.4 Zobrazenie ultrazvukom 357 7.5 Nukleárna medicína a molekulové zobrazenie 374 Miniatlas 3 Rádiodiagnostické zobrazenia 397 Minigaléria 466Kapitola 8 ENDOSKOPIE 8.1 Princípy endoskopie 469 8.2 Vyšetrenie očného pozadia 470 8.3 Otoskopia, rinoskopia, laryngoskopia 474 8.4 Bronchoskopia 477 8.5 Torakoskopia 483 8.6 Ezofágo-gastro-duodenoskopia 486 8.7 Kolonoskopia 490 8.8 Laparoskopia 493 Miniatlas 4 Endoskopia tráviacej trubice 496Kapitola 9 ELEKTROGRAFIA 9.1 Princípy snímania biopotenciálov 509 9.2 Elektrografia pri vyšetrení nervového systému 511 9.3 Elektrokardiografia 517Kapitola 10 BIOPSIE ORGÁNOV A TKANÍV 10.1 Patologická anatómia a jej metódy 567 10.2 Biopsia a cytológia 570 Miniatlas 5 Biopsie orgánov a tkanív 572 Minigaléria 586Kapitola 11 DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ VÝKONY 11.1 Punkcie ciev, injekcie a infúzie 589 11.2 Transfúzia krvi a krvných prípravkov 590 11.3 Orotracheálna intubácia 595 11.4 Žalúdkové sondy 598 11.5 Cievkovanie a punkcia močového mechúra 600 11.6 Punkcie telových dutín 602 11.7 Lumbálna punkcia 610 11.8 Punkcie orgánov 613 11.9 Vyšetrenia s katetrizáciou srdca 618 Minigaléria 624Kapitola 12 TERAPIA VNÚTORNÝCH CHORÔB 12.1 Životný štýl, životospráva 627 12.2 Lekárska psychológia 629 12.3 Diéty a liečebná výživa 636 12.4 Farmakoterapia 648 12.5 Hemoterapia 677 12.6 Oxygenoterapia 679 12.7 Eliminačná liečba 680 12.8 Invazívna liečba 684 12.9 Transplantácia orgánov, tkanív a buniek 685 12.10 Rádioterapia 693 12.11 Rehabilitácia vo vnútornom lekárstve 699 12.12 Ortopedická protetika 710 12.13 Kúpeľná starostlivosť 717 12.14 Alternatívna medicína 721Kapitola 13 INTENZÍVNA STAROSTLIVOSŤ VO VNÚTORNOM LEKÁRSTVE 13.1 Kardiopulmonálna resuscitácia 727 13.2 Intenzívna starostlivosť pri vnútorných chorobách 739 13.3 Kardioverzia a defibrilácia 740 13.4 Liečba šoku 742 13.5 Poruchy vnútorného prostredia 746 13.6 Akútne krvácanie 751 13.7 Najčastejšie otravy 756 Miniatlas 6 Jedovaté huby 762
Vypredané
95,00 € 100,00 €

Proglas (3. vydanie)


Prinášame vám tretie doplnené vydanie Proglasu od Konštantína Filozofa (sv. Cyril)Kniha Proglas od Konštantína Filozofa (Proglas ako Predslov k sv. Evanjeliu) je najstaršia slovanská písomná pamiatka.Prvýkrát vyšla knižne vo vydavateľstve Herba, spol. s r.o. v roku 1996. Druhé vydanie vyšlo v roku 1998. Tretie v roku 2018. Doplnené o prebásnený preklad do taliančiny, španielčiny a makedónčiny.Obsah*Ján Chryzostom kardinál Korec : Predslov k Proglasu *Konštantín Filozof (Sv. Cyril) : Proglas (slovenčina, staroslovienčina, angličtina) *San Costantino il Filosofo (Cirillo) : Il Prologo (taliančina) *Constantino el Filósofo (San Cirilo) : Proanafónesis (Španielčina) *Konstantin Filozof Sv. Cyril : Proglas (macedónčina) *Viliam Turčány : Filozof, ktorý stále miloval múdrosť *Viliam Turčány : Poznámky k hlaholike a umeleckej stavbe Proglasu *Viliam Turčány : Báseň venovaná Jánovi Chryzostomovi kardinálovi Korcovi *Viliam Turčány : Báseň venovaná Milanovi Rúfusovi *Viliam Turčány : Báseň venovaná Milanovi Lehkému *Korešpondencia a recenzné posudky
Na sklade 2Ks
14,25 € 15,00 €

Výživa vo vyššom veku


Obsah:1. Výživa starších ľudí a prevencia chorôb Starobné zmeny organizmu Zmeny príjmu a využitia živín vo vyššom veku Najčastejšie chyby pri stravovaní starších ľudí Látky s protektívnym účinkom Stredomorská di&eacu te;ta &n bsp; Vegetariánska diéta2. Hyponutrícia (malnutrícia) vo vyššom veku Sociálne a psychologické príčiny hyponutrície Anorexia Zvýšená spotreba živín Typy malnutrície Následky hyponutrície Manažment hyponutrície Antropometrické parametre Režimové opatrenia u malnutričných pacientov Realimentačný syndróm 3. Obezita vo vyššom veku BMI kritériá Obvod pásu Starobné zmeny organizmu Prak tické problémy pri posudzovaní stavu výživy vo vyššom veku Patogenéza obezity Následky obezity Priaznivé účinky obezity Paradox obezity Účinok redukcie hmotnosti Liečba obezity Chirurgická liečba Záver 4. Dehydratácia a poruchy metabolizmu iónov v starobe Dôsledky dehydratácie Prejavy dehydratácie Prevencia dehydratácie Diagnostika dehydratácie Liečba dehydratácie a porúch elektrolytov Záver 5. Orálna nutričná podpor a 6. Enterálna výživa Nazogastrická sonda (NGS) Perkutánna gastrostómia (PEG) Komplikácie kŕmenia PEG a NGS 7. Interakcie liekov a potravín Vplyv liekov na využitie živín Vplyv potravy na účinok liekov Vplyv príjmu potravy na vstrebávanie 8. Výživa u pacientov s kardiovaskulárnymi chorobami Prevencia aterosklerózy Prognóza a hmotnosť u pacientov so srdcovocievnymi chorobami Výživa u pacientov s kardiálnym zlyhaním Kardiálna kachexia Prevencia a liečba hyponutrície u pacientov s kardiálnym zlyhan&iac ute;m&nb sp; 9. Výživa u pacientov s chronickým ochorením obličiek Výživa pacientov v preddialyzačnej fáze CKD Príjem energie Príjem bielkovín Príjem kalcia, fosfátov, vitamínu D, minerálová a kostná choroba Príjem kália Príjem tekutín &nb sp; &nbs p; Diéta pri kombinovaných metabolických poruchách u pacienta s CKD Výživa pacientov liečených hemodialýzou Výživa pacientov liečených peritoneálnou dialýzou Malnutrícia u dialyzovaných pacientov Výživa pacientov po transplantácii obličky Výživa pacientov s akútnym renálnym zlyhaním (AKI) V&y acute;živa pacientov s nefrotickým syndrómom 10. Výživa u pacientov s demenciou Prevencia a liečba demencie pomocou výživy Zmeny výživy spôsobené demenciou Opatrenia na zlepšenie výživy dementných pacientov 11. Výživa u diabetika vyššieho veku Faktory ovplyvňujúce nutričný ; stav v séniu Nutričné požiadavky diabetika v séniu Nutričný stav Nutričná podpora v séniu 12. Výživa pri poruchách prehĺtania (dysfágii) Starostlivosť o pacientov s dysfágiou 13. Výživa u pacientov s chronickými ranami Výživa a hojenie chronických rán Vitamíny Minerály Tekutiny Zhrnutie 14. Výživa a svaly 15. Výživa u pacientov žijúcich v inštitúciách Inštitucionálna starostlivosť sociálneho typu & nbsp;&nb sp; Výživa v inštitucionálnej starostlivosti Metodika práce Výsledky Diskusia Záver 16. Ukončovanie parenterálnej výživy na konci života Kritériá na ukončenie parenterálnej výživy
Na sklade 1Ks
14,25 € 15,00 €

Poznávanie pravdy


Nájsť pravdu, znamená nájsť šťastie, nájsť šťastný spôsob života. Hľadanie pravdy má svoj zmysel hlavne z pohľadu života a času, čomu tiež venujeme pomerne rozsiahly priestor. V závere knihy predkladáme čitateľovi zamyslenie sa nad vzťahom medzi Stvoriteľom a stvorením, nad zmyslom pre pravdu a pre Boha, nad pravdou evanjelia. Pomôže nám pochopiť tento vzťah z pohľadu prítomného i budúceho života! Autor
Na sklade 1Ks
14,25 € 15,00 €

Výživa


Publikácia Výživa - nevyčerpateľný zdroj poznania a inšpirácie koncentruje zásady humánnej výživy preventívneho typu. Určená je najmä študentom medicínskych odborov zubné lekárstvo a dentálna hygiena.
Na sklade 1Ks
14,25 € 15,00 €

Laboratórna medicína pre študentov všeobecného lekárstva


Obsah: Klinické laboratóriumPoznámky k časti Klinické laboratórium Poznámky k laboratórnemu vybaveniu, reagenciám, systémom mier a váh Poznámky k príprave roztokov Poznámky k laboratórnej inštrumentácii Poznámky k automatizácii klinického laboratória Poznámky ku kvalite v klinickom laboratóriuLaboratórne vyšetreniaPoznámky k biochemickým vyšetreniam Poznámky k hematologickým vyšetreniam Poznámky k hemostazeologickým vyšetreniam Poznámky k imunologickým a sérologickým vyšetreniam Poznámky k mikrobiologickým vyšetreniam Poznámky k imunohematologickým a transfúziologickým vyšetreniam Poznámky k vyšetreniam niektorých telesných tekutínZdieľané činnostiPoznámky k vyšetreniu moču Rôzne Poznámky k odberu a spracovaniu krvi Poznámky k medicínskej mikroskopii Poznámky k „Point of Care Testing“ Poznámky k informačným technológiám v laboratórnej medicíneDoslov
Vypredané
14,25 € 15,00 €