! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Kalich

vydavateľstvo

Ježipetr


Překlad hrůzostrašných naučných básniček, které autor věnoval dětem od tří do šesti let. Básně jistě ocení i dospělí čtenáři. Knížka vyšla poprvé již v roce 1845 a od té doby vychází stále znovu v mnoha světových jazycích. Českému čtenáři se dostává do rukou poprvé. Původní ilustrace nejsou pouhým výtvarným doprovodem, básně na ně přímo odkazují.
Vypredané
4,80 € 5,05 €

Bob Dylan


Unikátní anglicko-české výpravné vydání všech písňových textů legendárního hudebníka. Vedle textů ze všech řadových alb obsahuje další desítky textů písní, z nichž mnohé nebyly (zatím) vydány.
Vypredané
39,65 € 41,74 €

Problém člověka


Po právu uznávaný židovský myslitel se ve svých úvahách o smyslu a bytí člověka ubírá od Aristotela až k průzkumu učení Heideggerova a Schelerova.
Vypredané
3,46 € 3,64 €

Deník staré paní


Oblíbená česká socioložka a publicistka napsala kdysi tento deník jako praktickou pomůcku pro ty, kdo se ocitají na prahu stáří, i pro ty, kteří s nimi toto období prožívají. Pro knižní vydání v Kalichu jej však podstatně přepracovala a doplnila. D o krátkých deníkových zápisků staré paní vtělila své bohaté zkušenosti a znalosti problémů, které toto období života nese s sebou, a v meditacích hlavní osoby nabídla i jejich možná pozitivní řešení. Knížka bude nepochybně povzbuzením a pomocí vš em postiženým jednotlivcům i rodinám.
Vypredané
7,82 € 8,23 €

Otázky a odpovědi


Netradičně pojatý "Evangelický katechismus pro mládež i dospělé, skupiny i jednotlivce" nepředkládá hotové odpovědi, klade si za cíl umožnit rozhovor. Je rozdělen do tří sešitů uložených v deskách. První jsou tzv. PRACOVNÍ LISTY, které formou otázek a několika odpovědí probírají třicet klíčových témat. Na otázky víry je vždy možno hledat vlastní odpověď. Druhý sešit je nazván ZÁKLADY KŘESŤANSKÉ VÍRY; autor tu formuluje u každého tématu nejdůležitější myšlenky křesťanského vyznání v jeho reformačním pojetí. Uzavírá jej Příloha s nejdůležitějšími informace o církvích a náboženstvích. Třetí sešit přináší STRUČNÉ SHRNUTÍ, tj. 125 nejdůležitějších otázek a odpovědí.
Vypredané
8,93 € 9,40 €

Nenucený výsek Jaroslav Dušek


Herec, režisér, moderátor a protagonista divadelního souboru Vizita hovoří o svém divadle, o improvizacích, o svých vizích, o Indovi, který nejí, o taxikaření, o smrti… Šokující odhalení „šoumena“, který si nerozumí s „šoubyznysem“. Rozhovory s Jaroslavem Duškem vedli Michal Plzák a Ivana Čechová. Knihu doplňuje unikátní CD s ukázkami hudebních improvizací divadla Vizita, na nichž se spolu s J. Duškem podílejí Dan Bárta, Jaromír Honzák, Martin Zbrožek a René Pařez.
Vypredané
12,49 € 13,15 €

Rozkvetly skály


Švýcarský spisovatel Benjamin Vallotton (1877–1962) syn protestantského kazatele a literárně činné matky svá rodinná obdarování nepromarnil. Vystudoval teologii stal se učitelem a hojně překládaným autorem více než padesáti francouzsky psaných knih. Řadu svých románů a povídek věnoval každodennímu životu obyvatel švýcarského kantonu Vaud a později frankofonního Alsaska. V románu Rozkvetly skály (Sur le roc Payot 1924) ) vzdal hold rodnému kraji své matky alpskému údolí Fressinières ve francouzském kantonu Hautes-Alpes kam se sám uchýlil v době německé okupace Francie. Příběh protestantské komunity se odehrává kolem roku 1800 na úbočí Dormillouského hřebenu ve výšce více než 1700 m nad mořem. Tato místa kraj horských údolí kaňonů a ledovcových kaskád se stala útočištěm románských valdenských které ještě v pozdním středověku opakovaně stíhala a pronásledovala inkvizice. Založili tu chudičké osady dokázali v nich postavit školu i kostel. S neobyčejnou obrazivostí ústy dospívající dívky vypráví autor o tomto světě „mimo svět" o úchvatné přírodě která však dokáže být také velmi krutá o životě a hodnotách rodinného společenství které nejen setrvává ale dál pracuje ve víře a učení předků.Vynikající český překlad profesora Amedea Molnára potomka italských valdenských poetické kvality originálu nepochybně umocnil. Vznikl spontánně v roce 1970 a byl tehdy na pokračování otiskován v týdeníku Kostnické jiskry. Knižního vydání se mu však mohlo dostat až nyní.
Vypredané
2,23 € 2,35 €

Viky, Viktor a bůh


Prvotina Renaty Eremiášové Viky, Viktor a Bůh zpracovává téma nového náboženského hnutí a velmi přesně zobrazuje jeho dynamiku. Jedná se o blíže nespecifikované hnutí charismatického typu s křesťanskými základy, ale čtenář může jeho charakteristiky (např.
Vypredané
4,47 € 4,70 €

dostupné aj ako:

Život se zvířaty


Svědectví Bible vidí lidi a zvířata v těsném společenství. Jsou si navzájem blízcí. A ačkoliv je zvláštní role lidí zdůrazňována, Písmo jako celek považuje za samozřejmé, že zvířata jsou součástí lidského prostředí. Jsou to boží tvorové a jako všechno, co
Vypredané
4,47 € 4,70 €

Rubato


Slovenský básník a filmový scenárista, autor románů, novel, povídek, básnických sbírek, scénářů a knih pro děti se narodil v roce 1938 a zemřel 6. října 1995 vlastní rukou. Do literatury vstoupil románem Narcis (1965); v českém překladu vyšly jeho romány Rozum (1982, č. 1989) a Láska (dokončeno v roce 1972, vyšlo 2002, č. 2005). Román Rubato (1990) vypráví žena, trestaná vražedkyně Uršula; vedle poměrně jednoduchého děje se čtenář ocitá v „myšlenkovém“ světě Uršuliných reflexí, bohatém a ambivalentním světě jejích vnitřních monologů. Nejčastěji se hrdinka upíná k úvahám o Bohu a smrti, k úvahám o své sociální roli ve společnosti a k budoucnosti. Výsledný text je potom prolnutím obou těchto rovin. Rytmus jejich střídání není nijak vyrovnaný, ale přerývaný, jak už napovídá samotný název knihy: Rubato.
Vypredané
8,93 € 9,40 €

Já a ty


Po dvou významných knihách (Problém člověka a Chasidská vyprávění) vychází v Kalichu další dílo tohoto vynikajícího židovského myslitele, pro pochopení Buberova myšlení klíčové. Na základě biblického svědectví dochází Buber k závratnému rozpoznání, že v každém lidském Ty se s námi setkává Ty Boží. Předmluva Jan Heller.
Vypredané
7,14 € 7,52 €

Saint-Exupéry


Podmanivě napsaná biografie se řadí k těm nejlepším, jež byly o tomto slavném letci a citlivém vizionáři napsány.
Vypredané
17,68 € 18,61 €

Dopisy vnučce


Nová knížka socioložky Jiřiny Šiklové, koncipovaná jako dopisy staromilské babičky dospívající vnučce, je poučenou a přitom dokonale srozumitelnou formou dialogu mezi generacemi. Dopisy jsou sice adresovány mladým lidem, ale jsou určeny i lidem starým, tedy „babičkám“. Cílevědomě ukazují na kontinuitu generací a snaží se vytvářet mezi nimi porozumění: aby mladí trochu chápali, jak uvažuje stará generace, a naopak, aby si staří uvědomovali, co se asi děje v mladých. Autorka – babička píše přitom naprosto konkrétně (i když ze sociálně psychologického a sociologického hlediska) o nejrůznějších tématech: O tom, že i dnešní staří lidé byli kdysi mladí a měli podobné problémy jako dnešní mladí... O tom, že zamilovanost ještě není láska… O časopisech pro dívky… O tom, že zmatky dospívání prožívají taky kluci… O emancipaci a rovnosti muže a ženy… O vztahu k mamince i k otci, k sourozencům vlastním i nevlastním…O smyslu života a co to všechno znamená.Obrázky k textu nakreslila autorčina „nefiktivní“ vnučka.
Vypredané
6,43 € 6,77 €

Vyhaslý případ


Greenovo „srdce temnoty“ z roku 1961 rozehrává věčná témata svatosti, povolání, lásky, víry a zoufalství s mistrovstvím, pro něž bývá právem nazýván Dostojevským dvacátého století. V autobiografické knize Úniky (Kalich 2006) Greene v souvislosti s Vyhaslý
U dodávateľa
10,72 € 11,28 €

Apokalypsa aneb Zpěv o naději


Nové vydání výkladu Janova Zjevení, poslední biblické knihy, která vždy budila rozpaky či naopak sváděla k takovým katastrofickým výkladům, jež obcházejí základní poslání této knihy: povzbudit k naději, která prosvítá temnotami.
Vypredané
4,47 € 4,70 €