Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Krystal OP

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: Tomáš Akvinský

  O habitech v Teologické sumě

  Vydavateľstvo: Krystal OP
  Dátum vydania: 15. júna 2021
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 5,64 €
  Vaša cena: 5,36 
  Pojednání o habitech v Teologické sumě (STh I-II, q. 4954) navazuje na traktát o vášních (STh I-II, q. 2248). Habity jsou jisté kvality, které člověka uschopňují k relativně trvalé a snadné činnosti. Nauka o těchto principech lidských úkonů má zásadní význam pro morální a duchovní život člověka. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Tomáš Akvinský

  O eucharistii v Teologické sumě

  Vydavateľstvo: Krystal OP
  Dátum vydania: 10. mája 2021
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 18,33 €
  Vaša cena: 17,41 
  Traktát o svátosti eucharistie je posledním úplným traktátem Teologické sumy (STh III, q. 7383). Tomáš ho s velkou pravděpodobností sepisoval na podzim roku 1273, krátce předtím než se po hluboké duchovní zkušenosti, jíž se mu dostalo právě při slavení eucharistie, definitivně odmlčel. Lze ho tak pokládat za jakousi Tomášovu … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jean-Jacques Pérenne

  Pierre Claverie

  Vydavateľstvo: Krystal OP
  Dátum vydania: 29. apríla 2021
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 16,22 €
  Vaša cena: 15,41 
  Život, který byl obětován, darován za druhé, má v sobě určité tajemství. Takový byl i život Pierra Claverieho OP, dominikána a biskupa v alžírském Oranu, a tato kniha nám umožňuje do jeho tajemství nahlédnout. Pierre Claverie zasvětil svůj život Alžírsku a Alžířanům, uprostřed této země zkoušené … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Anna Lécu

  Přikryl jsi mou hanbu

  Vydavateľstvo: Krystal OP
  Dátum vydania: 1. januára 2021
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 7,29 €
  Vaša cena: 6,93 
  Člověka po pádu dusí hanba, padá pod ní, skrývá se, pohrdá sebou. Ale Bůh se nestydí za člověka, kterého stvořil. Naopak, obnovuje ho a nabízí mu oděv, kterým by zakryl svou nahotu. Nejprve je to oděv ze zvířecí kůže, oděv zástupné oběti. Oděvy dalších biblických postav ukazují, s jakou láskou Bůh člověka zahaluje … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Vladimír J. Koudelka

  Dominik

  Vydavateľstvo: Krystal OP
  Dátum vydania: 12. januára 2021
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 8,93 €
  Vaša cena: 8,48 
  Kdo byl zakladatel Řádu bratří kazatelů svatý Dominik? Na jakých principech založil svůj řád a co odkázal svým následovníkům? Osobnost svatého Dominika a jeho dílo přibližuje publikace vycházející z historických pramenů: z nejstarších stanov řádu, papežských dokumentů, životopisných děl, legend a svědectví … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Tomáš Akvinský

  O životě činném a kontemplativním v Teologické sumě

  Vydavateľstvo: Krystal OP
  Dátum vydania: 24. septembra 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 4,70 €
  Vaša cena: 4,47 
  Traktát o činném a kontemplativním životě (STh II-II, q. 179–182) je zařazen téměř na samém konci druhého dílu druhé části Teologické sumy, předchází závěrečnému pojednání o řeholnících (q. 183–189). Tomáš však toto téma nepojednává pouze z úzkého pohledu řeholního života, ale předkládá zde … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Katarína Sienská

  Dialog

  Vydavateľstvo: Krystal OP
  Dátum vydania: 24. septembra 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 19,74 €
  Vaša cena: 18,75 
  Čtvrté vydání klasického díla dominikánské duchovní školy, v níž se protíná teologie s mystikou. Překlad byl revidován podle kritického vydání J. Cavallini. Učitelka církve dochází k věčným pravdám, které až podivuhodně souznějí se scholastickou naukou, a to nikoli cestou vědeckého zkoumání, ale vlitým darem … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Tomáš Akvinský

  O stvoření v šesti dnech v Teologické sumě

  Vydavateľstvo: Krystal OP
  Dátum vydania: 17. septembra 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 7,52 €
  Vaša cena: 7,14 
  Tomášův traktát o hexaemeronu (STh I, q. 6574), tedy o šesti dnech stvoření, jak jsou popsány na začátku Bible, představuje jakési teologické rozvinutí kratšího a spíše filosoficky laděného traktátu o stvoření obecně, který je zařazen v otázkách 4449. Téma stvoření Tomáš rozděluje na tři základní … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Tomáš Akvinský

  O svátostech obecně v Teologické sumě

  Vydavateľstvo: Krystal OP
  Dátum vydania: 5. septembra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 10,34 €
  Vaša cena: 9,82 
  Na traktát o Ježíši Kristu a jeho spásném díle navazuje v Teologické sumě traktát o svátostech. Za pomoci svátostí se Bůh setkává s člověkem, kterého stvořil, aby mu dal účast na své vlastní blaženosti. I ve stavu před hříchem potřeboval člověk dar nadpřirozené milosti, aby mohl dosáhnout blaženého … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Tomáš Akvinský

  O mimořádných darech Ducha v Teologické sumě

  Vydavateľstvo: Krystal OP
  Dátum vydania: 3. februára 2021
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 7,99 €
  Vaša cena: 7,59 
  V této části Sumy (STh II-II, q. 171178) Tomáš pojednává o charismatech, tedy mimořádných darech Ducha svatého, které jsou dány některým křesťanům k užitku celé církve. Postupně se věnuje daru prorokování (prophetia), vytržení (raptus), milosti jazyků (gratia linguarum), řeči moudrosti a poznání (sermo sapientiae et … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Bernard z Clairvaux

  Kázání na žalm Qui habitat

  Vydavateľstvo: Krystal OP
  Dátum vydania: 26. novembra 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 10,34 €
  Vaša cena: 9,82 
  Sedmnáct Bernardových kázání na Žalm 91 (90) Qui habitat Kdo žije pod ochranou Nejvyššího, známý např. z modlitby nedělního breviáře. Bernard tato kázání přednesl patrně v postní době, vyzývá své posluchače k boji proti pokušením a zároveň upozorňuje, v kom je naše útočiště, pomoc a naděje. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Sv. Jan Chrysostomos

  Křestní katecheze

  Vydavateľstvo: Krystal OP
  Dátum vydania: 26. októbra 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 10,11 €
  Vaša cena: 9,60 
  Dvanáct křestních katechezí svatého Jana Chrysostoma (Zlatoústého), jednoho z nejplodnějších církevních otců, nás uvádí do tajemství křtu. Díky zápalu a vytříbenému jazyku autora si můžeme zpřítomnit atmosféru tehdejších příprav na křest, samotného obřadu křtu a velikonočních slavností, připomenout si význam … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Radek Tichý

  Křest, biřmování, eucharistie

  Vydavateľstvo: Krystal OP
  Dátum vydania: 14. apríla 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 15,51 €
  Vaša cena: 14,73 
  Publikace vychází z přednášek pronesených v rámci druhého ročníku Letní školy liturgiky v želivském klášteře v roce 2019, jež byla věnována iniciačním svátostem. Je tvořena dvěma částmi. První z nich představuje předběžná témata: všeobecné uvedení do teologie svátostí a souhrnné dějiny křesťanské … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Bernard z Clairvaux

  Kázání na dobu postní a velikonoční

  Vydavateľstvo: Krystal OP
  Dátum vydania: 27. februára 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 15,51 €
  Vaša cena: 14,73 
  Sbírka kázání svatého Bernarda pro okruh doby postní a velikonoční navazuje na předchozí výbor adventních a vánočních kázání. Hluboká znalost Písma a církevních otců, psychologická a duchovní zkušenost svatého Bernarda se mohou stát bohatou inspirací pro dnešní kazatele, ale především pro duše usilující … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jean-Hervé Nicolas

  Syntéza dogmatické teologie III

  Vydavateľstvo: Krystal OP
  Dátum vydania: 29. novembra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 20,68 €
  Vaša cena: 19,65 
  Syntéza dogmatické teologie vznikla zredigováním kursů dogmatické teologie, které dával P. Jean-Hervé Nicolas (1910-2001), jeden z nejvýznamnějších představitelů soudobého tomismu, na teologické fakultě ve Fribourgu. Díky znalosti současných teologů a dokonalému ovládnutí teologické metody Tomáše Akvinského předkládá … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Tomáš Akvinský

  O víře v Teologické sumě

  Vydavateľstvo: Krystal OP
  Dátum vydania: 24. októbra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,16 €
  Vaša cena: 12,50 
  Naše jednání, má-li být etické, musí být primárně řízeno intelektem, a to jak na rovině přirozené, tak na rovině nadpřirozené, kde je rozum osvícen vírou. V traktátu o víře (STh II-II, q. 116) se Tomáš tedy nejprve ptá po definici víry, zkoumá její úkony, dary Ducha svatého, které k ní patří, a nakonec … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Adam Mackerle

  Etické aspekty u předexilních Malých proroků

  Vydavateľstvo: Krystal OP
  Dátum vydania: 15. mája 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 18,80 €
  Vaša cena: 17,86 
  Je-li Bible pro křesťanství Božím slovem a normou víry, je logické, že se křesťané obracejí právě na ni, chtějí-li vědět, co je dobré a co špatné, co je Bohu milé a co se mu oškliví. Často však je obtížné, zvláště ve Starém zákoně, nalézt odpovědi na naše otázky, a to i když se obrátíme na knihy … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Timothy Radcliffe

  Proč chodit do kostela?

  Vydavateľstvo: Krystal OP
  Dátum vydania: 1. decembra 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 14,10 €
  Vaša cena: 13,40 
  Tato kniha není komentářem eucharistické liturgie. Ani to není striktně řečeno teologie eucharistie, jako kdyby člověk byl zastáncem např. určité teologie manželství nebo křtu. Je to spíše velmi nedokonalé zkoumání toho, jak se eucharistie týká všeho. Všechny naše zkušenosti s tím, co to znamená být živí, nacházet i ztrácet … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Tomáš Akvinský

  O prozřetelnosti a předurčení

  Vydavateľstvo: Krystal OP
  Dátum vydania: 26. marca 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 20,68 €
  Vaša cena: 19,65 
  Kniha obsahuje první český překlad páté až sedmé otázky Tomášových disputovaných otázek o pravdě. Tomáš Akvinský v nich otevírá problematické body víry v prozřetelnost a předurčení, koriguje některá svá dřívější vyjádření a připravuje půdu pro další reflexi nad tématem, ke kterému se bude vracet … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Svatý Bonaventura

  Putování mysli do Boha

  Vydavateľstvo: Krystal OP
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 7,76 €
  Vaša cena: 7,37 
  Itinerarium mentis in Deum, nejznámější spis sv. Bonaventury, představuje svým rozsahem sice jen nepatrný zlomek jeho díla, přesto se v něm setkáváme ve zhuštěné podobě prakticky se vším podstatným, co charakterizuje Bonaventuru jako filozofa, teologa a mystika. Za Itinerariem se skrývá originální mystická zkušenost, kterou … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Radek Tichý

  Oremus

  Vydavateľstvo: Krystal OP
  Dátum vydania: 8. februára 2017
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 10,58 €
  Vaša cena: 10,05 
  Vstupní modlitbě mešní liturgie nebývá věnována velká pozornost, tato průkopnická publikace však dokazuje, že je opomíjena neprávem. Je studnicí tradice a historie církve, v níž se obvykle skrývá hluboká teologická a duchovní moudrost. Autor ukazuje, že vstupní modlitby jsou jak po stránce jazykové, tak obsahové živým … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Charles Journet

  Promluvy o modlitbě

  Vydavateľstvo: Krystal OP
  Dátum vydania: 17. decembra 2015
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 8,00 €
  Vaša cena: 7,60 
  Kniha Promluvy o modlitbě nám přináší jedny z nejkrásnějších duchovních cvičení, která kázal kardinál Journet. Jejich hlubokou inspiraci vyjadřuje podtitul: Modlitba s Ježíšem. Půvab těchto stránek se promítá především do jejich výrazu: ihned si povšimneme, že autor hovoří z vlastní zkušenosti. Ne, že … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Lukáš Novák, Vlastimil Vohánka

  Kapitoly z epistemologie a noetiky

  Vydavateľstvo: Krystal OP
  Dátum vydania: 23. februára 2015
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 15,04 €
  Vaša cena: 14,29 
  Cílem této knihy je zmapovat nejdůležitější pojmové a problémové souvislosti mezi tradiční realistickou aristotelsko-scholastickou teorií poznání a současnou analytickou epistemologií, pokusit se alespoň v některých bodech tradiční koncepci obhájit proti typickým námitkám a poskytnout hlubší výklad některých … Zobraziť viac info ►
 • Autor: John Henry Newman

  Rizika víry

  Vydavateľstvo: Krystal OP
  Dátum vydania: 21. decembra 2011
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 8,93 €
  Vaša cena: 8,48 
  Kardinál John Henry Newman (1801 - 1890) Jako duchovní anglikánské církve a univerzitní kazatel v Oxfordu se stal vedoucí osobností volného sdružení, jehož cílem byla mravní a náboženská obnova anglikanismu. Jeho záměrem bylo ukázat, že anglikánská církev je nejen anglickým národním dědictvím, ale pravou církví Kristovou. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Q. S. F. Tertulián

  O modlitbě

  Vydavateľstvo: Krystal OP
  Dátum vydania: 15. júna 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 7,05 €
  Vaša cena: 6,70 
  Osmý svazek edice Patristika přináší nejstarší křesťanské pojednání o modlitbě z pera afrického spisovatele Tertuliána. Spis z počátku 3. století nám umožňuje nahlédnout do teologie křesťanské modlitby a získat představu o jejích vnějších projevech. Přibližuje nám, s jakými problémy a potížemi, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Charles Journet

  Sedm Kristových slov na kříži

  Vydavateľstvo: Krystal OP
  Dátum vydania: 28. februára 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 9,64 €
  Vaša cena: 9,16 
  Meditace kardinála Journeta o posledních Ježíšových slovech na kříži. Přivádí nás do tajemství vykoupení, centra a základu celého křesťanství. Nejvyšší projev nekonečné lásky k Bohu dává smysl osobní existenci křesťana i křesťanské vizi dějin. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Emery Gilles

  Trojice

  Vydavateľstvo: Krystal OP
  Dátum vydania: 2. januára 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 11,28 €
  Vaša cena: 10,72 
  Kniha představuje prameny a vývoj trojiční křesťanské kultury. Nabízí potřebnou průpravu k tomu, aby čtenář tuto kulturu mohl nejen ocenit, ale také do ní vstoupit. Není pouhým historickým či systematickým úvodem, ale spíše modelem plně rozvinuté trojiční vnímavosti v biblické, liturgické i dogmatické oblasti. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: David Vopřada

  Svatý Augustin

  Vydavateľstvo: Krystal OP
  Dátum vydania: 21. júna 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 6,11 €
  Vaša cena: 5,80 
  Sedmý svazek edice Patristika obsahuje pět promluv svatého Augustina o modlitbě Otče náš. (Poslední promluva byla objevena teprve nedávno a ohledně Augustinova autorství panují jisté pochybnosti.) Jedná se o promluvy, které Augustin pronesl v rámci mystagogické katecheze určené kandidátům křtu, v nichž jim byla … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Tomasz Kwiecień

  Chvála těla

  Vydavateľstvo: Krystal OP
  Dátum vydania: 23. januára 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 9,87 €
  Vaša cena: 9,38 
  Knížka mluví o vnějším rozměru liturgie, o významu nejprostších gest, o úctě k minulosti, o tom, že Bůh si vyvolil to nejvíce lidské, aby k sobě přitáhl člověka; o tělesnosti, kterou Bůh stvořil a které požehnal, aby se stala nástrojem setkání s jeho láskou a jeho tajemstvími. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Guy Bedouelle

  9 tváří dominikánské svatosti

  Vydavateľstvo: Krystal OP
  Dátum vydania: 20. januára 2017
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 8,70 €
  Vaša cena: 8,27 
  V návaznosti na Devět způsobů modlitby svatého Dominika představuje francouzský dominikánský teolog a historik Guy Bedouelle (1940–2012) devět cest dominikánského života a svatosti. Tak jako Dominikova modlitba nabývá viditelných podob v jeho postojích a gestech, tak se bohatství jeho charismatu zviditelňuje v jednotlivých … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Tomáš Akvinský

  O blaženosti v Teologické sumě

  Vydavateľstvo: Krystal OP
  Dátum vydania: 16. augusta 2016
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 7,52 €
  Vaša cena: 7,14 
  Další díl Teologické sumy (ST I-II, q. 1-5) se zabývá posledním cílem člověka, který je zároveň principem lidského jednání, alespoň toho mravně dobrého. Tomáš souhlasí s Aristotelem, když říká, že posledním cílem člověka je blaženost. Její křesťanské vymezení se však od čistě filosofického podstatně liší. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Tomáš Akvinský

  O lásce a milosrdenství v Teologické sumě

  Vydavateľstvo: Krystal OP
  Dátum vydania: 12. apríla 2016
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 12,92 €
  Vaša cena: 12,27 
  V roce zasvěceném Božímu milosrdenství bychom se měli také ptát po našem lidském milosrdenství, vždyť i my máme být milosrdní, jako je milosrdný náš nebeský Otec. Přestože se láska (a milosrdenství jako její účinek) často chápe jako protiklad rozumu, svatý Tomáš ukazuje, že je tomu právě naopak – láska je vrcholným … Zobraziť viac info ►