Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: Richard Straka, Kolektív autorov, Marek Števček

  Prednášky a texty z civilného procesu (2. vydanie)

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 1. októbra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 16,00 €
  Vaša cena: 15,20 
  Druhé, aktualizované a doplnené vydanie tejto učebnej pomôcky je prvou pomocou pri príprave na skúšky z kurzov civilného procesného práva v rámci univerzitného štúdia. Jeho koncepcia je jednoduchá ide ťažiskovo o prepis prednášok autora skrípt z kurzu civilného procesného práva na Právnickej fakulte UK z posledných … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Marián Vrabko

  Správne právo procesné. Všeobecná časť (2. vydanie)

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 6. decembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 29,00 €
  Vaša cena: 27,55 
  Autorský kolektív pod vedením prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc. prináša v poradí už druhé vydanie všeobecnej časti správneho práva procesného. Tematicky pritom nadväzuje na všeobecnú časť správneho práva hmotného. Zásadnou zmenou, ktorou učebnica prešla, bolo zapracovanie zákona č. 162/2015 Z. z. (Správny súdny poriadok). Prijatie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Andrea Erdősová, Lilla Garayová

  Svetové právne systémy

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 9. novembra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 18,00 €
  Vaša cena: 17,10 
  Svetové právne systémy sa dlhodobo tešia veľkému záujmu študentov. Autorky obsahovú náplň predmetu spracovali pútavo. Z publikácie cítiť erudíciu a kvalifikovaný odborný jazyk. Považujem ju za potenciálne obohacujúce odborné čítanie nielen pre študentov práva, ale aj pre absolventov práva a dokonca aj pre iný odborný … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Vučka

  Právní psaní

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 23. augusta 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 18,33 €
  Vaša cena: 17,41 
  Umění napsat dobrý text může představovat rozdíl mezi výhrou a prohrou v řízení. Každý právník by to měl zvládat, protože je to podstatou jeho práce a nutným předpokladem jeho úspěchu. Dovednost právního psaní přitom nepřijde sama od sebe; je nutné ji cíleně trénovat. První publikace tohoto typu na českém trhu … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Viliam Myšička, Kolektív autorov

  Inovácie a trendy v M&A

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 21. augusta 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 25,00 €
  Vaša cena: 23,75 
  "M&A transakciám sa na Slovensku venuje mnoho právnikov, finančníkov a daňových poradcov, ktorí sa svoje remeslo pri neexistencii odbornej literatúry v tejto oblasti zväčša učili za pochodu od skúsenejších kolegov. Veľmi sa teším, že v priebehu dvoch rokov vychádza už druhá kniha, ktorá má ambíciu túto medzeru vyplniť. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Janka Hasanová, Peter Potásch

  Správny poriadok. Komentár (3. vydanie)

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 20. decembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 59,00 €
  Vaša cena: 56,05 
  Tretie vydanie komentára k Správnemu poriadku je významné nielen svojím doplneným a prepracovaným obsahom, ale aj zložením rozšíreného autorského kolektívu, pričom ide o uznávaných odborníkov nielen z akademickej oblasti, ale aj verejnej správy, súdnictva či advokácie. Znenie komentára tak zahŕňa rôzne výkladové perspektívy … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Exekučný poriadok 3. vydanie. Komentár

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 7. septembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 89,00 €
  Vaša cena: 84,55 
  Tretie aktualizované, doplnené a rozšírené vydanie komentára k Exekučnému poriadku ponúka komplexný a systematický výklad jednotlivých ustanovení tohto významného procesného kódexu a zohľadňuje aktuálne znenie Exekučného poriadku. Autori využili svoje dlhoročné teoretické i praktické skúsenosti a ponúkajú … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Soňa Kubincová, Mojmír Mamojka

  Postavenie a hospodárenie štátnych podnikov

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 22. augusta 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 55,00 €
  Vaša cena: 52,25 
  Kolektív renomovaných autorov predkladá podrobnú analýzu aktuálnej, značne rozkolísanej a nedostatočne prehľadnej právnej úpravy štátnych podnikov. Publikácia taktiež poukazuje na prekrývanie alebo naopak absenciu určitých právnych inštitútov vzťahujúcich sa na štátne podniky a súčasne zdôrazňuje opodstatnenosť existencie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Karol Rosinský

  Vzory podaní v trestnom konaní a základy trestného procesu

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 2. septembra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 69,00 €
  Vaša cena: 65,55 
  Publikácia poskytuje základný prehľad o podaniach fyzických i právnických osôb (návrhoch, žiadostiach, podnetoch a opravných prostriedkoch) v priebehu trestného konania a približuje prístupným spôsobom informácie o postavení jednotlivých osôb v trestnom konaní, o ich právach a možnostiach ich … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Andraško, Matúš Mesarčík

  Právne aspekty otvorených údajov

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 15. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 18,00 €
  Vaša cena: 17,10 
  Nové technológie nenávratne pozmenili charakter tradičného spôsobu uplatňovania práva na slobodný prístup k informáciám. S informáciami verejného sektora a jeho špeciálnym druhom, ktorým sú otvorené údaje, vznikajú nové možnosti rozvoja internetových, mobilných a cloudových aplikácií založených na takýchto údajoch. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Teória práva (2. vydanie)

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 27. septembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 39,00 €
  Vaša cena: 37,05 
  Druhé, doplnené a aktualizované vydanie učebnice Teória práva obsahuje v porovnaní s prvým vydaním viaceré úpravy a doplnenia, najmä v kapitolách venovaných tvorbe, výkladu a aplikácii práva. Učebnica reaguje na spoločenský a právny vývoj, vrátane ústavných zmien či novej úpravy procesu tvorby právnych … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Judikatúra k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 22. septembra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 49,00 €
  Vaša cena: 46,55 
  Predkladaná publikácia má za cieľ stať sa prvou ucelenou a samostatnou zbierkou judikatúry týkajúcej sa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, pričom pozostáva z kompilácie takmer 450 súdnych rozhodnutí a stanovísk, zoradených podľa jednotlivých ustanovení, resp. častí tohto tzv. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Tomáš Moravec, Jiřina Hásová, Petr Valenta

  Vybrané instituty insolvenčního zákona v rozhodnutích Nejvyššího soudu

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 17. decembra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 21,15 €
  Vaša cena: 20,09 
  Zákon č. 181/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), prošel několika novelizacemi a je již dotvářen soudní judikaturou. Tato judikatura interpretuje jednotlivá ustanovení insolevenčního zákona a používané pojmy. Publikace obsahuje ucelený a srozumitelný přehled soudních rozhodnutí Nejvyššího … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Katarína Cangárová

  Právo štátnej pomoci

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 9. novembra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 39,00 €
  Vaša cena: 37,05 
  Predkladaná publikácia po prvýkrát v slovenskej odbornej literatúre komplexne spracúva problematiku práva štátnej pomoci. Zaoberá sa všetkými dôležitými otázkami práva štátnej pomoci. Objasňuje teoretické a právne východiská, ciele právnej úpravy a európske a národné pramene práva vrátane štátnej pomoci na … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky. Komentár

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 30. októbra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 119,00 €
  Vaša cena: 113,05 
  Jedinečný komentár k zákonu č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky od autorského kolektívu odborníkov z aplikačnej praxe a z akademickej sféry, z ktorých sa niektorí v rámci legislatívneho procesu podieľali aj na tvorbe samotného komentovaného zákona o ústavnom súde, resp. z ktorých sa … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Najdôležitejšie rozsudky v medzinárodnom práve verejnom, 2.vydanie

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 2. októbra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 29,00 €
  Vaša cena: 27,55 
  Druhé, doplnené vydanie publikácie predstavuje sumár najdôležitejších rozhodnutí súdnych, arbitrážnych a iných medzinárodných orgánov v slovenskom jazyku, aktualizovaný najmä o kľúčové rozhodnutia prijaté od prvého vydania z roku 2016. Publikácia si zachováva štruktúru ôsmich častí, podľa typu orgánu, ktorý … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ivan Ikrényi

  Nariadenie o insolvenčnom konaní. Komentár

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 24. apríla 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 89,00 €
  Vaša cena: 84,55 
  Medzinárodné insolvenčné právo je na Slovensku relatívne neznámou právnou disciplínou upravujúcou množinu právnych vzťahov týkajúcich sa insolvenčného konania s cezhraničným prvkom. Komentár k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, ktoré nahradilo nariadenie Rady … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Marek Števček

  Občiansky zákonník I a II. zväzok. Komentár (2. vydanie)

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 2. decembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 199,00 €
  Vaša cena: 189,05 
  Nakladateľstvo C. H. Beck prináša druhé, aktualizované vydanie Veľkého komentára k Občianskemu zákonníku. Výnimočnosťou komentára je úzka špecializácia a jedinečné zloženie autorského kolektívu, vedeného prof. JUDr. Markom Števčekom, PhD. , ktorý pozostáva z odborníkov venujúcim sa civilnému právu v teórii … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Helena Barancová

  Zákonník práce. Komentár (2. vydanie)

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 2. decembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 129,00 €
  Vaša cena: 122,55 
  Nakladateľstvo C. H. Beck prináša čitateľom druhé, aktualizované a doplnené vydanie Veľkého komentára k Zákonníku práce vytvoreného autorským kolektívom pod vedením prof. Heleny Barancovej. Komentár obsahuje komplexný a detailný pohľad na pracovnoprávnu oblasť a jednotlivé ustanovenia tohto základného predpisu pracovného … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Martina Gajdošová

  Združenia a sloboda združovania (2.vydanie)

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 30. októbra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 35,00 €
  Vaša cena: 33,25 
  Publikáciu Združenia a sloboda združovania možno pokojne nazvať prvou monografiou v Slovenskej republike s týmto zameraním, pričom sa vyznačuje prehľadnou a jasnou štruktúrou a pozostáva zo siedmich kapitol. Jej koncové úvahy patria okrem iného dvom aktuálnym problémom: otázke občianstva člena politickej strany rozšíreniu … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Zákon o verejnom obstarávaní

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 7. októbra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 149,00 €
  Vaša cena: 141,55 
  Veľký komentár k zákonu o verejnom obstarávaní obsahuje rozsiahly, komplexný a podrobný rozbor jednotlivých ustanovení zákona, bohatú judikatúru a tiež rozhodnutia Rady Úradu pre verejné obstarávanie. Kolektív odborníkov na verejné obstarávanie pôsobiacich v advokátskej praxi poskytuje v komentári ucelený pohľad … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Elena Berthotyová

  Judikatúra v azylových veciach

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 8. novembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 29,00 €
  Vaša cena: 27,55 
  Predkladaná publikácia predstavuje starostlivo zostavený, zrozumiteľne popísaný a kvalitne vecne spracovaný výber kľúčových rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, Súdneho dvora Európskej únie a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (obohatený o právne vety z judikatúry Najvyššieho správneho súdu Českej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Čollák

  Zákaz zneužitia práva v súkromnom práve a v práve obchodných spoločností

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 2. novembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 19,00 €
  Vaša cena: 18,05 
  . .. Z hľadiska systematického je práca dobre vystavaná a poskytuje prehľad a rýchlu orientáciu pre čitateľa. .. . .. Z pohľadu koherentnosti spracúvanej témy bolo skutočne podstatné preskúmanie následkov zneužitia práva, a teda pomenovať situácie, čo sa bude diať, ak k zneužitiu práva v prípade in concreto dôjde. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mikuláš Gurtler

  Poistenie právnej ochrany

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 2. novembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 15,00 €
  Vaša cena: 14,25 
  Publikácia vznikla s cieľom ponúknuť odbornej, ako aj laickej verejnosti, poisťovniam, finančným sprostredkovateľom a študentom vysokých škôl v odbore poisťovníctva praktického sprievodcu v oblasti poistenia právnej ochrany objasnením jej princípov a zásad, postavenia poistenia právnej ochrany na vecnom poistnom trhu, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jakub Berthoty, Kolektív autorov

  Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 5. októbra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 69,00 €
  Vaša cena: 65,55 
  Verím, že publikácia pomôže čitateľom zorientovať sa v oblasti ochrany osobných údajov a vyriešiť nejednu praktickú otázku. Publikácia od autorského kolektívu obsahuje mnoho zaujímavých debát a určite ju odporúčam slovenskému odbornému čitateľovi." Mgr. Martin Husovec, PhD. Assistant professor, Tilburg University, Law … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 1. októbra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 69,00 €
  Vaša cena: 65,55 
  Publikácia spracovaná kolektívom renomovaných autorov prináša doposiaľ najucelenejší pohľad na problematiku trestnej zodpovednosti právnických osôb. Ide o precízny komentár jednotlivých ustanovení zákona č. 91/2016 Z. z. s podrobným pohľadom na aplikáciu trestnej zodpovednosti právnických osôb s osobitným dôrazom práve … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kristína Absolonová

  Návratové konanie

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 22. augusta 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 18,00 €
  Vaša cena: 17,10 
  Migrácia obyvateľstva a cezhraničné partnerstvá prinášajú čoraz viac medzinárodných únosov detí, kedy sa jeden z rodičov rozhodne opustiť miesto obvyklého pobytu maloletého dieťaťa a premiestni sa s ním na územie iného štátu. Maloleté deti sa stávajú nástrojom v rukách rodičov, putujú medzi krajinami, opakovane … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marek Kordík, Kolektív autorov, Lucia Kurilovská

  Trestná zodpovednosť právnickej osoby a jej trestné stíhanie

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 21. júna 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 45,00 €
  Vaša cena: 42,75 
  Účelom tejto publikácie je poskytnúť návod a ucelený výklad inštitútu trestnej zodpovednosti právnických osôb odbornej verejnosti tak, aby všetci dotknutí dokázali tento inštitút uplatňovať a používať. Len jeho aplikácia a používanie v praxi dokáže preklenúť polaritu spoločnosti na zástancov a odporcov … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Matúš Mesarčík

  Ochrana osobných údajov

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 4. decembra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 27,00 €
  Vaša cena: 25,65 
  Učebnica predstavuje komplexné spracovanie problematiky ochrany osobných údajov. Dielo je vhodné jednak pre študentov právnických fakúlt, ale aj pre odbornú verejnosť, a jednak aj pre širokú verejnosť. Z recenzného posudku Mgr. Rastislava Munka, PhD. Autor dopĺňa výklad o praktické príklady, grafické znázornenia postupov a judikatúru. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Barbora Vlachová

  Rozhodování správních orgánů ve spotřebitelských sporech

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 9. decembra 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 16,45 €
  Vaša cena: 15,63 
  Publikace se zabývá mimosoudním řešením spotřebitelských sporů, a to zejména správními orgány jako alternativou ke standardnímu soudnímu řízení. V obecné části jsou popsány základní atributy tohoto způsobu řešení sporů, včetně možnosti soudního přezkumu a výkonu rozhodnutí. Zvláštní část přibližuje jednotlivé … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Pracovní poměr

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 9. decembra 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 65,33 €
  Vaša cena: 62,06 
  Komentář je zaměřen na právní úpravu pracovního poměru včetně souvisejících ustanovení zákoníku práce a dalších právních předpisů a na odměňování podle téhož zákona s ohledem na ustálenou judikaturu. Součástí výkladu jsou obecná ustanovení zákoníku práce významná pro aplikaci pracovněprávních vztahů … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kateřina Mencnerová

  Rozvod manželství

  Vydavateľstvo: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka
  Dátum vydania: 9. novembra 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 13,63 €
  Vaša cena: 12,95 
  Publikace poskytuje ucelený přehled o problematice rozvodu manželství. Je rozdělena do dvou částí. První část představuje praktický manuál určený zejména pro samotné manžely, kteří se rozhodli své manželství ukončit. Srozumitelným způsobem vysvětluje jednotlivé procesní kroky, které musí manželé podstoupit, a pomáhá … Zobraziť viac info ►