Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

-10% na nákupy od 25€ s kupónom ABCDEF

Wolters Kluwer

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: Branislav Fábry, Rudolf Kasinec, Martin Turčan

  Teória práva - 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 30. septembra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 15,20 €
  Vaša cena: 14,44 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Cieľom učebnice Teória práva je poskytnúť čitateľovi zrozumiteľným spôsobom orientáciu v zložitom komplexe pojmov a kategórií, ktoré sú spoločné pre viaceré odvetvia práva alebo charakterizujú právo ako také. Učebnica je členená do sedemnástich kapitol, v ktorých sa venuje problematike od miesta, významu, pojmu a podstate … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Poistné právo pre ekonómov

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 30. septembra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 13,20 €
  Vaša cena: 12,54 
  Odošleme ihneď
  Vysokoškolská učebnica „Poistné právo pre ekonómov“ zapĺňa doterajšiu medzeru v študijnej literatúre a prináša prehľad slovenskej právnej úpravy tak, aby sa študenti, ako aj odborná verejnosť vedeli orientovať v tak zložitej oblasti, akou je poistné právo. Učebnica predkladá výklad kľúčových pojmov a zameriava … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Dejiny právneho a politického myslenia

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 30. septembra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 16,50 €
  Vaša cena: 15,68 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Učebnica politickej, právnej a sociálnej filozofie, ktorá predstavuje teoretické riešenia politicko-právnych a právno-filozofických problémov v jednotlivých etapách vývoja politického a právneho myslenia i spoločenských zmien, ktoré boli významnými ideovými počinmi reflektované. Ide najmä o prínos najvýznamnejších … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Klučka

  Medzinárodné právo verejné

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 30. novembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 21,00 €
  Vaša cena: 19,95 
  U dodávateľa, termín orientačný
  V publikácii Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť), tretie, doplnené a prepracované vydanie, je obsiahnutý výklad základných inštitútov a noriem medzinárodného práva (historický vývoj medzinárodného práva, vymedzenie jeho pojmu, predmetu, osobitostí, subjekty, pravidlá, kodifikácia medzinárodného … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Lisý, Kolektív autorov

  Ekonómia 2016

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 30. septembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 30,00 €
  Vaša cena: 28,50 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Autori sa v publikácii zaoberajú najdôležitejšími otázkami mikroekonómie, makroekonómie a medzinárodných ekonomických vzťahov. Ponúkajú vyváženú, nezaujatú prezentáciu odlišných teoretických prístupov a návrhov na praktické riešenia, pričom vyžívajú poznatky hlavného prúdu ekonómie a zároveň konfrontujú … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Anton Dulak, Denisa Dulaková

  Repetitórium z občianskeho práva hmotného

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 30. septembra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 12,50 €
  Vaša cena: 11,88 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Cieľom druhého dielu učebnej pomôcky Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi je sprostredkovať základy občianskeho záväzkového práva. Autori týmto spôsobom reagujú na opakované požiadavky študentov viesť odborné semináre formou riešenia praktických zadaní a príkladov z reálneho … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marián Drozd

  Daň z pridanej hodnoty

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 24. apríla 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 16,50 €
  Vaša cena: 15,68 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Publikácia "Daň z pridanej hodnoty. Otázky a odpovede" zachytáva 227 odborných stanovísk autora na otázky súvisiace s uplatňovaním zákona o dani z pridanej hodnoty. Autor, Ing. Marián Drozd, má dlhoročnú prax ako daňový poradca, audítor a znalec v odvetví daňovníctvo, pričom sa venuje aj publikačnej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Rudolf Šlosár, Amália Spitzová, Oľga Ďuricová

  Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií - Pracovná časť

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 21. augusta 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 9,40 €
  Vaša cena: 8,93 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Samostatná pracovná časť tematicky nadväzuje na učebnicu Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií. Obsahuje množstvo úloh a testov na riešenie v škole i doma. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Papula, Zuzana Papulová, Ján Papula

  Strategický manažment

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 7. októbra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 21,30 €
  Vaša cena: 20,24 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Prostredie sa nepretržite mení a vyvíja, pričom zmeny v prostredí nenastupujú rovnomerne a plynulo, ale ich tempo sa stále zrýchľuje. V dôsledku toho máme v súčasnosti dojem, akoby sa budúcnosť približovala čoraz rýchlejšie. Napriek tomu stále platí: ,,Budúcnosť bude priať tým, ktorí o nej uvažujú, s predstihom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Erik Šoltés

  Štatistické metódy pre ekonómov

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 31. januára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 13,30 €
  Vaša cena: 12,64 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Zbierka príkladov nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Štatistické metódy pre ekonómov, ktorá vyšla vo vydavateľstve Wolters Kluwer (pôvodne Iura Edition) v roku 2009. Pri zostavovaní zbierky príkladov vychádzali autori z predpokladu, že študent pochopí princípy štatistických metód a bude schopný výsledky z ich aplikácie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marcela Tittlová, Boris Balog, Martin Fakla

  Amnestie a milosti v právnom poriadku Slovenskej republiky

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 30. septembra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 13,50 €
  Vaša cena: 12,83 
  Odošleme ihneď
  Na amnestie a milosti je možné pozerať z rozličných pohľadov, a to tak odborných, ako aj laických. Predmetom záujmu autorov publikácie nie je politologický, sociologický alebo historický pohľad na amnestie a milosti, ale pohľad právny. Zameriavajú sa na amnestie v právnom poriadku Slovenskej republiky s osobitným … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jarmila Chovancova, Tomáš Gábriš

  Antológia k dejinám právneho a politického myslenia

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 15. októbra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 14,50 €
  Vaša cena: 13,78 
  Nedostupné
  Predkladaná publikácia predstavuje výber najvýznamnejších ideových iniciatív. Zámerom zostaviteľov je oboznámiť študentov práva s dedičstvom politickej, právnej a sociálnej filozofie a zároveň poukázať na konfrontáciu rôznych stanovísk a na rozličné štýly myslenia a spôsoby argumentácie. Učebné texty … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ingrid Konečná Veverková

  Rozpočet obce a vyššieho územného celku

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 30. septembra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 10,80 €
  Vaša cena: 10,26 
  Odošleme ihneď
  Publikácia „Rozpočet obce a vyššieho územného celku“ predstavuje užitočnú pomôcku pri spracovaní jedného z najdôležitejších dokumentov, ktoré sa  v podmienkach  územnej samosprávy spracúvajú. Cieľom autorky Ing. Ingrid Konečnej Veverkovej bolo sprístupniť odbornej verejnosti praktické informácie z rozpočtového … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Peter Mosný, Miriam Laclavíková

  Dejiny štátu a práva na území Slovenska I. (Druhé prepracované a rozšírené vydanie)

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 31. decembra 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 12,00 €
  Vaša cena: 11,40 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Druhé prepracované a rozšírené vydanie učebného textu nadväzuje na snahu spoluautorov predstaviť slovenskú národnoštátoprávnu históriu nielen v stručnejšej, ale súčasne aj v zrozumiteľnejšej a prístupnejšej forme. Skúsenosti s praktickým uplatnením prvého vydania predmetného učebného textu v konkrétnom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Aktuálne otázky teórie práva

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 30. septembra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 14,50 €
  Vaša cena: 13,78 
  Odošleme ihneď
  Prekladaná učebnica „Aktuálne otázky teórie práva“ predstavuje primárne pomôcku pre študentov druhého semestra štúdia práva v bakalárskom stupni na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Autorský tím sa tak vzhľadom na adresáta učebnice skladá takmer výlučne z kmeňových zamestnancov Katedry teórie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Rudolf Sivák, Kolektív autorov

  Financie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 10. novembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 22,50 €
  Vaša cena: 21,38 
  Nedostupné
  Druhé prepracované a doplnené vydanie. Vysokoškolská ucebnica je zostavená tak, aby umožnila študentom, resp. dalším citatelom pochopit podstatu nancií, význam ich formy a funkcie v ekonomickom systéme, ako aj spôsob ich riadenia vrátane historického aspektu financií. Kolektív autorov – vysokoškolských učiteľov Národohospodárskej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Daria Rozborilová

  Ekonómia praktikum 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 31. januára 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 16,80 €
  Vaša cena: 15,96 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Druhé, prepracované a rozšírené vydanie Praktiká Ekonomická teória 1 a Ekonomická teória 2 sú koncipované tak, aby študenti, ktorí s ním budú pracovať, mali možnosť postupne sa oboznamovať s problematikou, vnímať súvislosti a dokázať aj interpretovať nové poznatky, formulovať vlastné zadania a vyvodiť … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marek Domin

  Volebné právo a volebné systémy

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. apríla 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 16,30 €
  Vaša cena: 15,49 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Cieľom publikácie je systematické spracovanie problematiky volebného práva Slovenskej republiky, ako aj základných otázok volebného práva a volebných systémov vo všeobecnosti. Obsah publikácie je rozdelený na dve kapitoly. Prvá kapitola sa venuje všeobecným otázkam volieb, volebného práva a volebných systémov. Výklad je zameraný … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Tamara Paceková

  Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - komentár 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. apríla 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 22,70 €
  Vaša cena: 21,57 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Cieľom BOZP je vytvárať systém pravidiel a požiadaviek, ktoré chránia zamestnancov a ďalšie osoby pred negatívnymi vplyvmi v pracovnom procese a upravovať vzájomné vzťahy subjektov, ktoré ovplyvňujú úroveň starostlivosti o BOZP. Druhé, aktualizované vydanie komentára ponúka odborný výklad ustanovení zákona … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora

  Trestné právo hmotné II. Osobitná časť

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. februára 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 33,00 €
  Vaša cena: 31,35 
  Odošleme ihneď
  Učebnica Trestné právo hmotné - osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestného práva hmotného - všeobecnú časť. Základnou úlohou osobitnej časti Trestného zákona je konkretizovať všeobecný pojem trestného činu vymedzený vo všeobecnej časti Trestného zákona a ustanoviť príslušné sankcie. Táto konkretizácia … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora

  Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 30. septembra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 31,70 €
  Vaša cena: 30,12 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona v roku 2006. Zmeny Trestného zákona sa významným spôsobom dotkli mnohých trestnoprávnych inštitútov. Prijatím viacerých transpozičných zákonov pokročila významným spôsobom aj europeizácia trestného práva. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Miroslav Bázlik, Teodor Hrehovčík

  Súdny preklad a tlmočenie 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 17. marca 2014
  Jazyk: anglický, slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 20,00 €
  Vaša cena: 19,00 
  Odošleme ihneď
  Publikácia predstavuje komplexný pohľad na teóriu a prax prekladateľskej i tlmočníckej činnosti na pozadí anglického a slovenského jazyka. Obsahuje možné riešenia prekladov slovných spojení alebo kratších textov. V porovnaní so slovníkom prezentuje nielen odbornú terminológiu, ale aj kontexty, v ktorých sa príslušné … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Zuzana Hamuľáková

  Príklady zo správneho práva procesného

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 30. októbra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 14,70 €
  Vaša cena: 13,97 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Učebnica je určená na výučbu praktických seminárov správneho práva procesného a obsahuje okrem praktických cvičení a úloh aj vybrané Konzultačné stanoviská Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, vybrané judikáty súdov rôznych stupňov a vzory jednotlivých najčastejšie používaných inštitútov správneho konania podľa … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ľubomír Čunderlík

  Právo finančného trhu

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 18. decembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 15,90 €
  Vaša cena: 15,11 
  Odošleme ihneď
  Cieľom vysokoškolskej učebnice „Právo finančného trhu“ je predostrieť v zrozumiteľnej, prehľadnej a kompaktnej podobe systém právnej úpravy finančného trhu a recentné trendy v regulácii jeho sektorov. Text je zameraný na právnu reguláciu finančného trhu na Slovensku v členení podľa jeho pododvetví (najmä … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marek Maslák

  Pozemkové úpravy z právneho hľadiska

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. júla 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 14,30 €
  Vaša cena: 13,59 
  Odošleme ihneď
  Predkladaná publikácia prehľadne popisuje podstatu a zmysel konania o pozemkových úpravách a jeho jednotlivé fázy. Jej prínosom je však aj to, že autor v publikácii ponúka aj návrhy de lege ferenda a hlbšie analyzuje jednotlivé problematické otázky vyskytujúce sa v konaní, akými sú vplyv nezákonnosti v jednej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Božena Grancová, Katarína Kročková

  Judikatúra vo veciach riadenia obchodných spoločností

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 31. mája 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 19,80 €
  Vaša cena: 18,81 
  Odošleme ihneď
  Poznať právo dnes znamená tiež poznať rozhodovaciu činnosť súdov pri riešení káuz a pri aplikácií právnych noriem na konkrétny prípad. To je názor nielen autoriek Judikatúry vo veciach riadenia obchodných spoločností, ale aj vydavateľstva Wolters Kluwer. Aj preto prinášame ako novinku výber rozhodnutí slovenských, ako aj českých … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 9. apríla 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 39,60 €
  Vaša cena: 37,62 
  Odošleme ihneď
  Autorský kolektív si v komentári k zákonu č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve vytýčil cieľ, a to informovanie odbornej verejnosti o základných inštitútoch v zrozumiteľnej podobe, ako aj vyjadrenie právnych názorov na otvorené otázky vznikajúce pri uskutočňovaní finančného … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dagmar Tragalová

  Rodinná mediácia, 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 31. marca 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 19,80 €
  Vaša cena: 18,81 
  Odošleme ihneď
  Druhé vydanie publikácie sa zameriava na pomoc rodine pri riešení konfliktov, venuje sa potrebám jednotlivca, emóciám v konflikte a správaniu, ktoré možno od účastníkov konfliktu očakávať. Ponúka riešenia vzťahových konfliktov tak, ako ju riešia súdy a pomáhajúce profesie, intervenujúce v procese rozpadu rodiny. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Ekonomické základy práva

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 29. februára 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 11,33 €
  Vaša cena: 10,76 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Učebnice Ekonomické základy práva je skvělým propojením základních informací z oblasti práva a ekonomie. Už v úvodu je vysvětlen dlouhodobý vztah, který mezi oběma odvětvími panuje a zároveň důležitost, proč by studenti těchto oborů měli ovládat aspoň základy oboru druhého. Kromě obecných informací o vztahu … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jana Kušnírová, Juraj Válek

  Daňovníctvo - Daňová teória a politika I.

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 17. júna 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 9,90 €
  Vaša cena: 9,41 
  Odošleme ihneď
  Štvrté vydanie zbierky predstavuje základný študijný materiál o vybraných problémoch z oblasti daňovej sústavy platnej v Slovenskej republike v podobe riešených a neriešených príkladov. Autori zbierku rozdelili na kapitoly podľa jednotlivých druhov daní. Obsahom každej kapitoly sú teoretické otázky a vzorové … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Juraj Kunák

  Anglicko-slovenský právny slovník

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 10. augusta 2018
  Jazyk: anglický, slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 19,80 €
  Vaša cena: 18,81 
  Odošleme ihneď
  Moderne koncipovaný anglicko - slovenský právny slovník je určený predovšetkým odborným a vedúcim pracovníkom právnických inštitúcií, advokátom, obhajcom, prokurátorom, ďalším záujemcom, ktorí pravidelne pracujú s odborným anglickým textom, a v neposlednom rade študentom práva. Pri jeho zostavovaní autor využil svoje … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Martin Krupa

  E-shop od nápadu po úspech

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 30. septembra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 19,80 €
  Vaša cena: 18,81 
  Odošleme ihneď
  Nakupovanie prostredníctvom internetu je dlhodobo na vzostupe a možno predpokladať, že počet kupujúcich, ako aj predávajúcich bude naďalej rásť. Do dnešného dňa sa však na slovenskom knižnom trhu neobjavila kniha, ktorá by sa venovala špeciálne e-shopom. Knižná novinka „E-shop od nápadu po úspech. Kompletný sprievodca pre návrh, … Zobraziť viac info ►