! Doprava ZADARMO už od 20 € !
  • Počet strán: 256
  • Väzba: mäkká, brožovaná
  • EAN: 8584113062411
  • Jazyk: slovenský

DUPP 5-6/2019 Platenie preddavkov na daň z príjmov PO v roku 2019

neuvedený

Opäť sme si pre vás pripravili zaujimavé témy ako - platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2019, povinnosti zamestnávateľov v súvislosti so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, novely daňového poriadku s účinnosťou od 1. 9. 2018 a od 1. 1. 2019, vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov na dani a iné.
Obsah čísla:
TÉMA MESIACA
Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2019 (Ing. Sidónia Jakubovie)
Preddavok na daň je povinná platba, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa. Preddavky na daň sa platia miestne príslušnému správcovi dane, pričom po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.

DANE A ÚČTOVNÍCTVO
Povinnosti zamestnávateľov v súvislosti so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti (Ing. Dagmar Piršelová)
Povinnosti zamestnávateľov v súvislosti so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti vyplývajú najmä z § 35 až § 40 ZDP. Uvedieme si najdôležitejšie bežné povinnosti zamestnávateľov podľa vecných okruhov.
1. Povinnosti zamestnávateľov v priebehu roka
2. Vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu
3. Vzor tlačiva
4. Mesačný prehľad
5. Komentár na vyplnenie tlačiva mesačného prehľadu


Novely daňového poriadku s účinnosťou od 1. 9. 2018 a od 1. 1. 2019 (Ing. Božena Jurčíková)
V priebehu roka 2018 boli schválené tri novely zákona č. 563/2009 Z. z. aj s pripomienkami počas schvaľovacieho procesu v NR SR. Išlo len o krátke novely vyvolané novými zákonmi alebo novelami k osobitným predpisom, ktoré si vyžiadali legislatívnu úpravu len vybraných ustanovení daňového poriadku.


Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (novelizácia) (Ing. Juraj Válek, PhD.)


Vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov na dani (Ing. Dagmar Piršelová)
O vrátený rozdiel z ročného zúčtovania preddavkov zníži zamestnávateľ odvod zrazených bežných preddavkov na daň najneskôr do konca roka 2019 alebo ak musel z vlastných prostriedkov zaplatiť zamestnancom dodatočne uplatňovaný daňový bonus požiada o vrátenie dlžnej sumy na tlačive mesačného prehľadu po skončení kalendárneho štvrťroka.

PRÁVNE PREDPISY
Informácia k zákonu proti byrokracii v súvislosti so zrušením určitých povinností daňových subjektov (Ing. Božena Jurčíková)


Metodický pokyn k fakturácii podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov


Metodický pokyn k odpočítaniu dane podľa § 49 a k uplatneniu práva na odpočítanie dane podľa § 51 zákona o DPH


Metodický pokyn k zrušeniu registrácie pre daň podľa § 81 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov po 1. 1. 2019

PRÁVO V PODNIKANÍ
Novela zákona o odpadoch (Mgr. Gabriela Švedlárová)
Príspevok rozoberá novelu č. 312/2018 Z z., ktorá od januára mení zákon o odpadoch. Potrebu novelizovať zákon prinieslo najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013 z 20. novembra 2013 o recyklácii lodí a o zmene nariadenia (ES) č. 1013/2006 a smernice č. 2009/16/ES. Novela zákona zasahuje aj do ďalších tematických oblastí, ktorých zmenu alebo precizovanie si vyžiadala najmä aplikačná prax.


Aktuálne k problematike zamestnanosti, sociálnej sféry a dane z príjmov (Ing. Valéria Jarinkovičová a kolektív)
Opatrenia v sociálnej sfére, najmä v oblasti podpory zamestnanosti, majú pozitívny vplyv na ekonomický rast, a teda i výnos daní. V tomto aktualizovanom príspevku sa budeme zaoberať aj daňovým aspektom podpory zamestnanosti a sociálnej ochrany.
1. Úvod do problematiky
2. Stručný prehľad problematiky
3. Sociálna politika a ekonomický vývoj
4. Zhrnutie daňového aspektu aktívnej politiky trhu práce
5. Sociálna ochrana
6. Zmeny týkajúce sa dávok zo sociálneho poistenia
Záver


Zhrnutie o živnosti (Bc. Katarína Danajovičová)
Samostatnú zárobkovú činnosť je možné vykonávať aj na základe iných, rôznych opr
  • Počet strán: 256
  • Väzba: mäkká, brožovaná
  • EAN: 8584113062411
  • Jazyk: slovenský

Opäť sme si pre vás pripravili zaujimavé témy ako - platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2019, povinnosti zamestnávateľov v súvislosti so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, novely daňového poriadku s účinnosťou od 1. 9. 2018 a od 1. 1. 2019, vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov na dani a iné.
Obsah čísla:
TÉMA MESIACA
Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2019 (Ing. Sidónia Jakubovie)
Preddavok na daň je povinná platba, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa. Preddavky na daň sa platia miestne príslušnému správcovi dane, pričom po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.

DANE A ÚČTOVNÍCTVO
Povinnosti zamestnávateľov v súvislosti so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti (Ing. Dagmar Piršelová)
Povinnosti zamestnávateľov v súvislosti so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti vyplývajú najmä z § 35 až § 40 ZDP. Uvedieme si najdôležitejšie bežné povinnosti zamestnávateľov podľa vecných okruhov.
1. Povinnosti zamestnávateľov v priebehu roka
2. Vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu
3. Vzor tlačiva
4. Mesačný prehľad
5. Komentár na vyplnenie tlačiva mesačného prehľadu


Novely daňového poriadku s účinnosťou od 1. 9. 2018 a od 1. 1. 2019 (Ing. Božena Jurčíková)
V priebehu roka 2018 boli schválené tri novely zákona č. 563/2009 Z. z. aj s pripomienkami počas schvaľovacieho procesu v NR SR. Išlo len o krátke novely vyvolané novými zákonmi alebo novelami k osobitným predpisom, ktoré si vyžiadali legislatívnu úpravu len vybraných ustanovení daňového poriadku.


Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (novelizácia) (Ing. Juraj Válek, PhD.)


Vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov na dani (Ing. Dagmar Piršelová)
O vrátený rozdiel z ročného zúčtovania preddavkov zníži zamestnávateľ odvod zrazených bežných preddavkov na daň najneskôr do konca roka 2019 alebo ak musel z vlastných prostriedkov zaplatiť zamestnancom dodatočne uplatňovaný daňový bonus požiada o vrátenie dlžnej sumy na tlačive mesačného prehľadu po skončení kalendárneho štvrťroka.

PRÁVNE PREDPISY
Informácia k zákonu proti byrokracii v súvislosti so zrušením určitých povinností daňových subjektov (Ing. Božena Jurčíková)


Metodický pokyn k fakturácii podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov


Metodický pokyn k odpočítaniu dane podľa § 49 a k uplatneniu práva na odpočítanie dane podľa § 51 zákona o DPH


Metodický pokyn k zrušeniu registrácie pre daň podľa § 81 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov po 1. 1. 2019

PRÁVO V PODNIKANÍ
Novela zákona o odpadoch (Mgr. Gabriela Švedlárová)
Príspevok rozoberá novelu č. 312/2018 Z z., ktorá od januára mení zákon o odpadoch. Potrebu novelizovať zákon prinieslo najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013 z 20. novembra 2013 o recyklácii lodí a o zmene nariadenia (ES) č. 1013/2006 a smernice č. 2009/16/ES. Novela zákona zasahuje aj do ďalších tematických oblastí, ktorých zmenu alebo precizovanie si vyžiadala najmä aplikačná prax.


Aktuálne k problematike zamestnanosti, sociálnej sféry a dane z príjmov (Ing. Valéria Jarinkovičová a kolektív)
Opatrenia v sociálnej sfére, najmä v oblasti podpory zamestnanosti, majú pozitívny vplyv na ekonomický rast, a teda i výnos daní. V tomto aktualizovanom príspevku sa budeme zaoberať aj daňovým aspektom podpory zamestnanosti a sociálnej ochrany.
1. Úvod do problematiky
2. Stručný prehľad problematiky
3. Sociálna politika a ekonomický vývoj
4. Zhrnutie daňového aspektu aktívnej politiky trhu práce
5. Sociálna ochrana
6. Zmeny týkajúce sa dávok zo sociálneho poistenia
Záver


Zhrnutie o živnosti (Bc. Katarína Danajovičová)
Samostatnú zárobkovú činnosť je možné vykonávať aj na základe iných, rôznych opr
menej

book

221 861 kníh na sklade ihneď k odoslaniu

wallet

Poštovné zadarmo pre nákupy od 20€

store

Rezervácie v 62 kníhkupectvách


Hodnotenia (0)

0

Odporúčania