• Počet strán: 96
  • Väzba: mäkká, brožovaná
  • EAN: 9788081621956
  • Jazyk: slovenský

100 otázok a odpovedí - ZDP po novom, Optimalizácia

Kolektív autorov

Titul obsahuje súbor otázok a odpovedí z oblastí dane z príjmov a daňovej optimalizácie.

ZDP po novom:
- Daň z príjmov FO
- Závislá činnosť
- Oslobodený príjem
- Samostatne zárobková činnosť
- Daň z príjmov PO
- Sadzba dane

Optimalizácia:
- Daňová povinnosť FO
- Daňová povinnosť PO

Novela zákona o dani z príjmov zaviedla pravidlá, ktoré predchádzajú vzniku hybridných nesúladov, pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti u fyzických osôb, oslobodenie plnení poskytovaním v rámci aktívnej politiky práce na projekty na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a oslobodenie plnení poskytovaných Ministerstvom kultúry SR na účel odstraňovania následkov mimoriadnych udalostí alebo znižovania negatívnych vplyvov mimoriadnych situácií na oblasť kultúry, spresnenie a úprava podmienok pre uplatnenie sadzby dane vo výške 15 %, upustenie od vyrovnania preddavkov na daň z príjmov právnických osôb zaplatených do lehoty na podanie daňového priznania, povinnosť správcu dane oznamovať daňovníkovi na základe podaného daňového priznania výšku a splatnosť preddavku na daň z príjmov, nové pravidlá pre uplatňovanie daňového bonusu, posunutie spôsobu registrácie z úradnej moci a to od 1. 1. 2021, vypustenie oslobodenia tzv. 13. a 14. platu...

Daňová povinnosť FO a PO
Podľa ustanovenia § 15 daňového poriadku daňové priznanie je povinný podať:
• každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov, ktorým je aj ZDP,
• ten, koho správca dane na to vyzve.
Zákon upravuje, ktorým daňovníkom, v akej lehote a za akých podmienok vzniká povinnosť podať daňové priznanie.
Podľa § 32 ZDP má povinnosť podať daňové priznanie daňovník/FO, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP s výnimkou uvedenou v § 32 ods. 4 ZDP. Ak daňový subjekt opomenie povinnosť a nepodá daňové priznanie v lehote podľa hmotnoprávneho predpisu, správca dane je povinný vyzvať daňový subjekt na splnenie tejto povinnosti. Výzva musí obsahovať poučenie o následkoch spojených s nepodaním daňového priznania, a tým je určenie dane podľa pomôcok.
  • Počet strán: 96
  • Väzba: mäkká, brožovaná
  • EAN: 9788081621956
  • Jazyk: slovenský

Titul obsahuje súbor otázok a odpovedí z oblastí dane z príjmov a daňovej optimalizácie.

ZDP po novom:
- Daň z príjmov FO
- Závislá činnosť
- Oslobodený príjem
- Samostatne zárobková činnosť
- Daň z príjmov PO
- Sadzba dane

Optimalizácia:
- Daňová povinnosť FO
- Daňová povinnosť PO

Novela zákona o dani z príjmov zaviedla pravidlá, ktoré predchádzajú vzniku hybridných nesúladov, pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti u fyzických osôb, oslobodenie plnení poskytovaním v rámci aktívnej politiky práce na projekty na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a oslobodenie plnení poskytovaných Ministerstvom kultúry SR na účel odstraňovania následkov mimoriadnych udalostí alebo znižovania negatívnych vplyvov mimoriadnych situácií na oblasť kultúry, spresnenie a úprava podmienok pre uplatnenie sadzby dane vo výške 15 %, upustenie od vyrovnania preddavkov na daň z príjmov právnických osôb zaplatených do lehoty na podanie daňového priznania, povinnosť správcu dane oznamovať daňovníkovi na základe podaného daňového priznania výšku a splatnosť preddavku na daň z príjmov, nové pravidlá pre uplatňovanie daňového bonusu, posunutie spôsobu registrácie z úradnej moci a to od 1. 1. 2021, vypustenie oslobodenia tzv. 13. a 14. platu...

Daňová povinnosť FO a PO
Podľa ustanovenia § 15 daňového poriadku daňové priznanie je povinný podať:
• každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov, ktorým je aj ZDP,
• ten, koho správca dane na to vyzve.
Zákon upravuje, ktorým daňovníkom, v akej lehote a za akých podmienok vzniká povinnosť podať daňové priznanie.
Podľa § 32 ZDP má povinnosť podať daňové priznanie daňovník/FO, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP s výnimkou uvedenou v § 32 ods. 4 ZDP. Ak daňový subjekt opomenie povinnosť a nepodá daňové priznanie v lehote podľa hmotnoprávneho predpisu, správca dane je povinný vyzvať daňový subjekt na splnenie tejto povinnosti. Výzva musí obsahovať poučenie o následkoch spojených s nepodaním daňového priznania, a tým je určenie dane podľa pomôcok.
menej

book

212 102 kníh na sklade ihneď k odoslaniu

wallet

Poštovné zadarmo pre nákupy od 39€

store

Rezervácie v 61 kníhkupectvách


Hodnotenia (0)

0

Odporúčania