Ľubomír Feldek

autor

Ľubomír Feldek
Básnik, dramatik, spisovateľ, prekladateľ a inovátor detskej literatúry Ľubomír Feldek bol vo svojich začiatkoch členom Trnavskej skupiny a debutoval zbierkou Jediný slaný domov.

V septembri 2011 sa dostala na pulty jeho kniha Keď vládzeš ísť, aj keď musíš nadísť, ktorú tvorí výber jeho textov, uverejňovaných v rôznych periodikách. V tom istom mesiaci podpísal deklaráciu na podporu Pamätníka Novembra 1989 na bratislavskom námestí Slobody. V októbri 2011 uviedli na Žilinskom literárnom festivale jeho dielo Žilinská kniha Ľubomíra Feldeka, ktoré je súborom autorových spomienok na rodisko.
      Ľubomír Feldek sa narodil v Žiline 9. októbra 1936. Študoval slovenčinu a literatúru na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Počas štúdií začal pracovať ako redaktor vo vydavateľstve Mladé letá. Roku 1958 ho prepustili a tak od roku 1959 pracoval ako pomocný robotník v tlačiarni, v rokoch 1960-1961 ako redaktor závodného časopisu Tesla Orava v Nižnej nad Oravou. Do roku 1973 bol spisovateľom v slobodnom povolaní. V rokoch 1973-1986 pracoval ako vedúci redaktor oddelenia pôvodnej a prekladovej poézie vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ a odvtedy je spisovateľom v slobodnom povolaní.
      V novembri 1989 spoluzakladal hnutie Verejnosť proti násiliu (VPN) a do mája 1990 pôsobil v jeho koordinačnom centre. Od mája 1990 do konca roku 1990 viedol týždenník Ahoj, Európa, vychádzajúci ako príloha denníka Verejnosť. Potom žil určité obdobie v Prahe (ČR).
      Ľubomír Feldek je majstrom všetkých literárnych žánrov. Do literatúry vstúpil ako stredoškolák. V čase štúdií v Bratislave vytvoril s Jánom Stacho, Jozefom Mihalkovičom a Jánom Ondrušom Trnavskú skupinu, ktorá do vtedajšej schematickej poézie priniesla zmyslovú konkrétnosť, metaforu a experiment. Svedectvo o neľahkých literárnych a životných osudoch predstaviteľov Trnavskej skupiny podal neskôr Ľubomír Feldek v knihe Prekliata Trnavská skupina (2007).
      V tvorbe pre deti vniesol do tradičnej, moralizátorskej poézie nový spôsob (Hra pre tvoje modré oči - 1959). Vydal básnické zbierky Jediný slaný domov (1961), Kriedový kruh (1970), Paracelsus (1973), Dvaja okolo stola (1976), Poznámky na epos (1980), Slovák na Mesiaci (1986), Plakať je krásne (1990) a výber z poézie pod názvom Usmiaty otec (1991), Odzemok na rozlúčku a 19 jarmočných piesní (1992), Milovanie v pokročilom veku (1994) a Lekárnička zamilovaných (2004).
      Napísal divadelné hry: Metafora (1977), Teta na zjedenie (1978), Jánošík podľa Vivaldiho (1979), Utekajte, slečna Nituš (1986), Umenie neodísť (1988), Skúška (1988), Smrť v ružovom (1995) a Teta-neteta (1995). Je autorom filmového scenára k filmu Perinbaba (1984).
      Vyšli mu aj prózy Van Stiphout (1980), Svet je aj inde (v spolupráci s manželkou Oľgou, 1998), napísal eseje Z reči do reči (1977), Homo scribens (1982).
      Z kníh a hier pre deti najväčšmi zaujali: Hlava, ktorú som mal vtedy (1967), O hluchej babke a vnúčikovi Zlatúšikovi (1967), Zelené jelene (1968), Modrá kniha rozprávok (1974), Na motýlích krídlach (1977), 5 x Botafogo (1977), Zelená kniha rozprávok (1983), Perinbaba (1987). Pre nevidiace deti preložil limeriky, ktoré slovenskí moderátori nahovorili na CD knihu s názvom Limeriky z knihy nezmyslov (2010). Limerik je krátka päťveršová báseň, ktorá pomenúva určitý hendikep.
      Neodmysliteľnou súčasťou Feldekových aktivít je jeho bohatá prekladateľská činnosť. Vyšla séria jeho prekladov diel Williama Shakespeara, medzi nimi Romeo a Júlia, Hamlet, Trojkráľový večer, Sen svätojánskej noci. Ďalej prekladal diela takých autorov ako sú: Rabíndranáth Thákur, Karel Jaromír Erben, Ján Kollár, Johann Wolfgang Goethe, Heinrich Heine, Alexander Sergejevič Puškin či Julian Tuwim a ďalší. Preložil napríklad aj detskú operu O nakrivo postavenom komíne od Karla Loosa, ktorú uviedli v máji 2011 v rámci rodinných koncertov Slovenskej filharmónie v Bratislave.
      Je držiteľom ocenenia Cena Ivana Krasku za debut Jediný slaný domov (1961) a titulu Zaslúžilý umelec (1979). Krištáľové krídlo dostal za rok 2007 v kategórii literatúra a publicistika.
      V roku 2001 rozhodol Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu, že Slovenská republika porušila ľudské práva spisovateľa a publicistu Ľubomíra Feldeka, s ktorým sa na Slovensku sporil bývalý minister kultúry Dušan Slobodník.

(Zdroj TASR, foto: Wefo)

viac

Oko za oko


Hoci je Oko za oko komédia, Shakespeare v nej skúma vážne otázky. Knieža Vincentio sa preoblečie za mnícha a nechá vládnuť svojho zástupcu Angela, o ktorom sa domnieva, že je stelesnená cnosť. Angelo sa však na tróne ani poriadne nezohreje, a príde o svoj čistý štít. Táto hra hlása, že aj nad vladárom musí ešte vládnuť zákon. No aj v treťom tisícročí vieme, že sa to ľahko povie a ťažko uskutočňuje. Z anglického originálu Measure for Measure (The Arden Shakespeare, London 1965) preložil a sprievodné texty napísal Ľubomír Feldek. Ilustrácia na obálke Peter Uchnár.
Na sklade 5Ks
7,51 € 7,90 €

Dvaja veronskí šľachtici


That done, our day of marriage shall be yours, One feast, one house, one mutual happiness. Dvom šťastným svadbám – jednej hostine – stôl potom v jednom dome prestrime. Na začiatku ukážkové priateľstvo Valentína a Protea, aj ich ukážková zaľúbenosť do dvoch dám, Júlie a Silvie. Potom zrada. A po zrade odpustenie. Aj taký býva život. Práve z podhubia tejto frivolnej hry vyrástla tragédia Romeo a Júlia – hra o milencoch, ktorí si boli verní až za hrob.
Na sklade 1Ks
6,56 € 6,90 €

Moja žena Oľga a nekonečno


Nekonvenčná knižka, pre vekovo neohraničeného adresáta, teda určená tak deťom, ako aj ich rodičom a prarodičom. Tvoria ju vtipné čriepky z autorovho životopisu poprestýkané jeho najpôsobivejšími básňami. Autorom ilustrácií aj takisto nekonvenčnej grafickej úpravy je Miroslav Cipár.
Na sklade 1Ks
1,52 € 1,60 €

Alexander Dubček. Posledná kapitola


Kniha fotografií Karola Kállaya predstavuje osobnosť Alexandra Dubčeka na verejnosti i v súkromí od roku 1988 až po tragický koniec v roku 1992. Prináša texty, ktoré ešte neboli na Slovensku publikované (vyšli v nemeckých mesačníkoch Merian a Stern v roku 1988), ale i spomienky na rok 1968 a 1989 majstrovsky spracované Ľubomírom Feldekom.
Na sklade 1Ks
14,20 € 14,95 €

Zimná rozprávka


Sicílsky kráľ Leontes je podobný žiarlivec ako Othello, nepotrebuje ani Jaga, sám si v duši roznieti podozrenie, že mu manželka bola neverná s českým kráľom. Dievčatko, ktoré mu manželka porodí, dá pohodiť v Čechách. Českí pastieri však dievčatko zachránia. Čo čert nechce, zaľúbi sa doň syn českého kráľa Florizel...
Na sklade 2Ks
8,46 € 8,90 €

Päť rozprávkových hier


Lomidrevo Dlhý, Široký a Bystrozraký alebo Keď má bača šťastie na zázraky Popolvár Tri Prasiatka a Vlk Úžerník Ľadové zrkadlo Ľubomír Feldek je jedným z posledných žijúcich klasikov slovenskej literatúry, osobitne poézie, drámy a prekladu, ale aj prózy pre deti a esejistiky. Ak by som mal v skratke charakterizovať jeho rozsiahle dielo, vyzdvihol by som okrem dobovej aktuálnosti, často zvýraznenej satirickým švihom, nebývalú všestrannosť, hravosť, ľahkosť, humor, bohatú obraznosť, jazykové majstrovstvo čistej slovenčiny, hru s jazykom, ambíciu osloviť zároveň detského i dospelého čitateľa či diváka. Toto všetko nachádzame aj vo Feldekových rozprávkových hrách, vytvorených v období od deväťdesiatych rokov minulého storočia až po súčasnosť. Všetky tieto skúsenosti a záľuby sa prirodzene stretli pri písaní rozprávkových hier pre deti, publikovaných v tomto zborníku, ktoré tvoria samostatnú skupinu v rámci Feldekovej dramatickej tvorby. Príznačný pre autora je fakt, že aj v týchto hrách sa inšpiroval rozprávkou len voľne. Hoci sú tieto hry prvotne určené deťom, spôsobom, akým sú napísané, rôznymi narážkami a slovným humorom, vedia osloviť aj dospelých. Feldek opäť využíva hravosť, antiiluzívne a interaktívne prvky, miešanie činohry a spevohry, veršované časti. Práve verše sú najsilnejšou zbraňou autora. Päť rozprávkových hier Ľubomíra Feldeka predstavuje výzvu pre slovenské divadlá, výzvu, ktorú sa istotne oplatí prijať. Z divadelného hľadiska sú to krehké texty, úspešnosť ich inscenovanej podoby závisí do veľkej miery od invencie divadelníkov. Vždy, keď sa Feldekove texty šťastne stretnú s adekvátnou javiskovou realizáciou, sme a budeme svedkami silných divadelných zážitkov. Juraj Šebesta ĽUBOMÍR FELDEK (* 9. 10. 1936 Žilina) Pochádza z úradníckej rodiny. Základné a stredné vzdelanie získal v Senici a v Žiline, kde v roku 1954 aj zmaturoval. Po skončení strednej školy študoval na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave slovenský jazyk a literatúru. Už počas štúdií začal pracovať ako redaktor vo vydavateľstve Mladé letá, odkiaľ však musel roku 1958 odísť v súvislosti s politickou perzekúciou otca. Zároveň mu na jeden rok zamedzili možnosť uzavrieť vysokoškolské štúdium štátnou skúškou, ktorú napokon vykonal v roku1959. Po skončení štúdia pracoval ako redaktor závodného časopisu v Nižnej na Orave. V rokoch 1961 – 1973 bol spisovateľom v slobodnom povolaní, v rokoch 1973 – 1986 pracoval ako vedúci redaktor oddelenia pôvodnej a prekladovej poézie vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ a súčasne aj ako dramaturg divadla Nová scéna v Bratislave. V novembri 1989 sa podieľal na založení hnutia Verejnosť proti násiliu. Od roku 1990 bol vedúcim redaktorom kultúrnej prílohy Ahoj, Európa denníka Verejnosť. Za svoju tvorbu získal mnohé ocenenia: v roku 1961 Cenu Ivana Kraska za debut Jediný slaný domov, v roku 1979 titul zaslúžilý umelec; v roku 2007 ho ruský prezident Vladimír Putin vyznamenal za „veľký príspevok k rozvoju ruskoslovenských kultúrnych vzťahov“. V roku 2008 dostal Krištáľové krídlo 2007 v kategórii Literatúra a publicistika. Je autorom viacerých básnických zbierok, prozaických kníh i divadelných hier pre deti i pre dospelých. Okrem vlastnej literárnej tvorby sa dlhodobo venuje prekladom poézie a drámy. Žije v Prahe a v Bratislave.
U dodávateľa
12,35 € 13,00 €

Kráľ Lear


Azda na nijakého zo svojich hrdinov nenaložil Shakespespeare toľko utrpenia ako na kráľa Leara, ktorý – podobne ako kráľ zo slovenskej ľudovej rozprávky Soľ nad zlato – zavrhol svoju najmladšiu dcéru, hoci ho mala najradšej, a kruto sa sklamal v dvoch starších. Všetkých nás čaká posledný účet – každý z nás sa môže uvidieť v mohutnom zrkadle tejto tragédie. William Shakespeare (1564 – 1616) nebol len veľký dramatik – bude sa o ňom vždy hovoriť aj ako o najväčšom básnikovi divadla.
Na sklade 1Ks
10,36 € 10,90 €

Uspávanka pre Martinka


Figliar Botafogo, alias Ľubomír Feldek a jeho dvojník, maliar Svetozár Mydlo prinášajú deťom ohňostroj nápadov a výmyslov v knihe Uspávanka pre Martinka. Namiesto sľúbených uspávaniek tu nájdu veselú Kuchársku knihu pre deti, Pieseň o šašovi, básničky Hladný hroch, Stratený zverinec, a celkom na záver Uspávanku pre Martinku, pardón, Uspávanka pre Martinka. Niektoré texty z knihy už takmer zľudoveli, napríklad báseň Ako sa pečú buchty: /Keď sa nikto nedíva, /vezmeme dve kladivá./ BUCH ja, BUCH ty,/ máme buchty./ Nový výber sa môže stať skvelou literárnou „show“ v tom najlepšom slova zmysle a inšpiráciou pre recitátorov.
Na sklade 1Ks
6,94 € 7,30 €

Princ a Večernica


Známy príbeh lásky Princa Slavomíra a Večernice, ktorý majstrovsky napísal náš popredný spisovateľ, básnik, prekladateľ, rozprávkár Ľubomír Feldek. Je plný humoru, romantiky, veršov, kresieb a farebných fotografií z rodinného muzikálu Princ a Večernica, ktorý uvádza Divadlo Nová scéna. Spolu s knižkou vstúpite do Modrého kráľovstva, v ktorom panuje dobrý kráľ Mojmír s kráľovnou Anežkou a tí majú tri utešené dcéry súce na vydaj – Ladu, Nivu a Vesnu. Ich brat Slavomír sa vyberie do sveta, aby na ceste podstúpil ťažké skúšky, zmúdrel a porazil zlú čarodejnicu Mrákavu. Na jeho ceste mu pomáhajú švagrovia Slnečník, Mesačník a Veterník, ktorí ho naučia, že aj obyčajný človek môže byť kráľom a že dobre vidíme iba srdcom. A za toto všetko ako odmenu získa Princ Slavomír lásku krásnej princeznej z nočnej oblohy Večernice. Kniha, ktorá chytí za srdce všetky generácie, pretože boj za lásku a dobro je večný.
Na sklade 2Ks
13,30 € 14,00 €

Na písme zostalo


Publikácia predstavuje najstaršie písomné pamiatky z historického obdobia Veľkej Moravy viažuce sa k územiu dnešného Slovenska. Jej cieľom je čitateľovi objasniť spoločenskú, umeleckú a historickú hodnotu staroslovienskych textov. Značná pozornosť je venovaná ukážkam z veľkomoravskej literárnej tvorby - predkladá pôvodné texty i preklady doplnené komentovanou časťou. Ide napríklad o dokumenty Zákon súdnych ljudem, Kyjevské listy, Cividalské evanjelium, Nomokánon, Napomenutie vladárom. Týmto spôsobom chce priblížiť a sprístupniť čitateľovi činnosť Konštantína a Metoda, obsahom ju možno zaradiť do celkového spoločenského a kultúrneho vývinu našich predkov v 8. a 9. storočí. Publikácia obsahuje nádherné ilustrácie a umelecké fotografie dokumentov a je vydaná k 1150. výročiu príchodu Konštantína a Metoda na naše územie.
U dodávateľa
6,08 € 6,40 €

Coriolanus


Coriolanus mal kritický pohľad na Rimanov, no Shakespeare ním dráždil hlavne svojich anglických súčasníkov. Nádherný Coriolanov príbeh sa končí tragicky, ale jeho posolstvo je živé dodnes – a bude aktuálne vždy a všade, kde zavládne rozčarovanie z politiky. William Shakespeare (1564 – 1616) nebol len veľký dramatik – bude sa o ňom vždy hovoriť aj ako o najväčšom básnikovi divadla. Aj nový slovenský preklad je dielom básnika – hru preložil Ľubomír Feldek. Preklad sa opiera o najlepšie kritické vydanie THE ARDEN SHAKESPEARE.
Na sklade 2Ks
7,51 € 7,90 €

Dvaja ľudia


Témou knihy sú vzťahy. "Dvaja ľudia" sú dve spojené osoby, ale líšia sa v osobnosti, v správaní, v schop-nostiach, ale aj v obmedzeniach. Ich vzťah prináša veľa radosti, ale tiež musia rešpektovať to, čo ich rozdeľuje. V obrazoch a niekoľkých jednotlivých vetách kniha vťahuje čitateľa do sveta naplneného poéziou, krásou a snami. Pomáha tak pochopiť, že krása nie je luxus, ale má svoje korene v každodennom živote.
Na sklade 2Ks
8,36 € 8,80 €

Prvá vodka po smrti


Ľubomír Feldek už roky vdychuje svojimi fejtónmi do denníka SME ľudskosť, jemnocit a leganciu. S pokojom, pokorou a veľkorysosťou človeka, ktorý má veľa spomienok a vie, že tie sú dôležité aj pre ďalšie generácie. Nechce do čitateľa vnášať ťažobu. Hľadá poéziu v rýchlom prúde udalostí, ktoré nás často strhávajú bez šance nadýchnuť sa. Spomalí nás, aby sme videli drobné nuansy bytia, ktoré občas prezradia viac než dlhočizné prísne analýzy. V tejto knihe prinášame čitateľom výber fejtónov, ktoré autor napísal v rokoch 2014 až 2016 pre denník SME, ako aj bonus, ktorý v novinách nikdy nevyšiel v podobe rozprávky o Európe a rozprávky o Slovensku.
Na sklade 1Ks
4,74 € 4,99 €

dostupné aj ako:

Saturnin (slovensky)


Nové vydanie slávnej knihy Zdeňka Jirotku Saturnin, ktorá pobavila už niekoľko generácií čitateľov. Dozviete sa z nej, čo sa stane, keď vám svojimi nápadmi spestruje život verný sluha. V preklade Ľubomíra Feldeka vychádza prvý raz v slovenčine. Ilustroval Adolf Born.
Na sklade 2Ks
15,19 € 15,99 €

Nechce sa mi pracovať


Pri tomto výbere z Apollinairovej tvorby sa Ľubomír Feldek inšpiroval zbierkou Oeuvres poétiques (Éditions Gallimard, 1965). Z väčšej časti doň zahrnul nové básne, ktoré v slovenskom preklade ešte nevyšli, a revidoval tie, čo už publikované boli ako súčasť iných výberov. Zbierka obsahuje Apollinairove básnické cykly Zvieratník alebo Orfeov sprievod; Je; Alkoholy; Melancholický sliedič; Básne pre Lou; Básne pre Madeleine; Vitam Impendere Amori; Kalligramy, Básne mieru a vojny. Básnický výber obohacuje nielen preklad autorovej poslednej posmrtne vydanej hry Farba doby, ale aj bohatý obrazový materiál. Súčasťou knihe je krátka edičná poznámka prekladateľa a kalendárium.
U dodávateľa
14,20 € 14,95 €

Van Stiphout


Táto reedícia sa opiera o prvé slovenské vydanie, z ktorého cenzúra vyčiarkla okolo 20 strán textu, a o prvé maďarské vydanie, ktoré obsahuje aj strany v slovenskom vydaní chýbajúce. Spätný preklad z maďarčiny, urobil Jozef Husák. Autor potom zo spätného prekladu vrátil do reedície iba niektoré pasáže. Posledná kapitola obsahuje vsuvku, ktorú autor dopísal pre toto vydanie.
Na sklade 1Ks
8,17 € 8,60 €