% Zľavy na hry %

Lidové noviny

vydavateľstvo

Pět amerických prezidentů,česká babička a já


Eliška Hašková-Coolidge sedmadvacet let pracovala pro americkou vládu, z toho osmnáct let v týmu Bílého domu, kde byl jejím prvním prezidentským šéfem J. F. Kennedy. Narodila se v Praze, jako osmiletá s rodiči emigrovala. Ve své knížce vzpomíná na svoje české kořeny, lidi, kteří ji formovali, americká studia i roky ve službách Lyndona Johnsona, Richarda Nixona, Geralda Forda a Jimmyho Cartera. Vypráví o světě vysoké washingtonské společnosti, v němž se díky svému původu, práci i sňatku pohybovala, i vztahu své rodiny k zemi, ze které vzešla.
Vypredané
8,88 € 9,35 €

Pianistka


Román Pianistka E. Jelinekové, představitelky tzv. „protivlastenecké“ poválečné rakouské literatury a čerstvé držitelky Nobelovy ceny za literaturu, bývá označován za částečně autobiografický. Důležitější je však zesměšnění tzv. vídeňské a rakouské kultury v příběhu znecitlivělé a vyšinuté učitelky klavíru, která žije v područí své matky a sama se vydá brutalitě svého žáka. Příběh je předváděn jakýmsi technizovaným odosobněným jazykem, který je pln násilí stejně jako „mezilidské vztahy“.
Vypredané
8,88 € 9,35 €

Aluminiová královna


Kniha rozhovorů naší přední novinářky se šesti ženami o jejich pohledu na rusko-čečenskou válku.
Vypredané
7,10 € 7,47 €

Prorok Muhammad


Životopisu jedné z nejpozoruhodnějších postav lidských dějin dal Barnaby Rogerson podobu živého, poutavého vyprávění, oscilujícího mezi podáním historika a beletrií. Tento přístup mu umožnil barvitě vylíčit společenské prostředí, morálku i motivace jednajících postav a obohatit „kanonický“ životopis řadou příběhů z muslimské lidové tradice. Osobnost zakladatele islámu tu vyvstává v plné dějinné velikosti, k níž patří i Muhammadova prostota a lidskost, neušetřená ani slabostí – přesně tak, jak ji ve své trvale živé historické paměti vidí stamiliony muslimů na celém světě.
Vypredané
10,49 € 11,04 €

Tschechisch kommunikativ


Jazykový kurz češtiny pro německy mluvící cizince, určený pro individuální i kolektivní výuku. Součástí učebnice jsou 2 CD s vybranými texty a cvičeními.
Vypredané
19,41 € 20,43 €

Úseky polojasna


Posmrtně vydávané vzpomínky Jiřího Loewyho představují jeho pestrý životní příběh a také osud jeho generace, zrozené v první republice a prožívající dětství za války, kterou únor 1948 zastihl na prahu dospělosti a listopad 1989 na konci aktivního věku – Jiří Loewy je s oblibou charakterizoval jako „chvístání krátkými úseky polojasna a předlouhými temnotami“. Vzpomínky vznikaly v letech 2002 – 2003 jako e-mailový rozhovor s historikem Tomášem Zahradníčkem.
Vypredané
8,88 € 9,35 €

Páni ze Sovince


Rod pánů ze Sovince asi nejvíc proslavilo jejich rodové sídlo hrad Sovinec. Třikrát zastávali jeho příslušníci prestižní úřad nejvyšších sudích. Sovincové se též významně podíleli na hospodářském podnikání, zejména zakládáním rybníků a účastí na dobývání rud. Z rodových větví nejdéle vydržela doubravická, jejíž poslední příslušníci se odstěhovali do Čech. Rod pánů ze Sovince vymřel roku 1580.
Vypredané
13,17 € 13,86 €

dostupné aj ako:

Jak využívat Český národní korpus


Jak využívat Český národní korpus - anotaceStudijní příručka pro přemýšlivé studenty kteří chtějí vniknout do zákonitostí českého jazyka poněkud jinak než je v tradičních učebnicích obvyklé. Pracuje s Českým národním korpusem který při svém rozsahu 100 mili. slovních tvarů umožňuje interpretovat jazykové jevy ze zcela nových hledisek především s využitím frekvence slov a tvarů a různých statistických funkcí.Příručka provede studenta jednoduchým i detailně sofistikovaným vyhledáváním jazykových jevů v Českém národním korpusu i problematikou spojenou s různými jazykovými rovinami od hláskosloví až po slovní zásobu a slovní spojení (kolokace).
Vypredané
8,88 € 9,35 €

Prahou s otevřenýma očima


Autorka úspěšné knihy Kam značky nevedou ve svém dalším netradičním průvodci upozorňuje na podivuhodné, opomíjené a takřka neznámé památky a tajemná zákoutí hlavního města. Nabízí více než devadesát námětů k neobyčejným procházkám Prahou. Popisy jednotlivých míst provázejí legendy, úryvky ze starých publikací či vlastivědných prací i vyprávění o významných osobnostech. Budete překvapeni, jak dobře znali někteří spisovatelé, výtvarní umělci a herci tajemnou Prahu, místa, kde žili a kudy vedly jejich kroky.
Vypredané
8,88 € 9,35 €

Přirozený román


Prozaický debut současného bulharského básníka, prozaika a dramatika G. Gospodinova vyvolal celosvětový ohlas. Je románem lyrickým i intelektuálním. Obdobně jako jiná významná díla postmoderní literatury tematizuje meze románového žánru a krizi vyprávění, nevyznačuje ho však jen hra s intertextualitou a množstvím perspektiv, hlavním autorovým záměrem je obnovit a vyrovnat vztah jazyka a reality. Inspirován světem hmyzu a rostlin stejně jako antickou i soudobou filozofií Gospodinov vytvořil osobitý útvar fasetového románu.
Vypredané
6,65 € 7,00 €

Druhá světová válka


Dokumenty shromážděné v této knize poskytují přehled nesmírně závažných událostí, jak je ve své době viděl člověk, který nesl hlavní tíhu odpovědnosti za válku a politiku Britského impéria. Tento podrobný záznam o každodenním vedení války a řízení státu je příspěvkem historii, který poslouží budoucnosti.
Vypredané
66,93 € 70,45 €

Praha v květnu 1945


V jubilejním roce konce druhé světové války si čtenář nemohl přát atraktivnější titul než Praha v květnu 1945 od předního českého odborníka Stanislava Kokošky. Jde o převratné, moderní, na archivním materiálu založené zpracování tématu, skrytého dlouhá léta pod pavučinou mýtů a ideologie. Kokoška příběh Pražského povstání důsledně tematizoval a pomohl tím čtenáři zorientovat se v často rozporuplném úsilí hlavních aktérů povstání: Američanů, Sovětů, Vlasovců, České národní rady i vojenského velení povstání.
Vypredané
10,05 € 10,58 €

Po Královské cestě


V knize, volně navazující na úspěšnou publikaci o Karlově mostě, se spolu s autory vydáme na zvláštní cestu „napříč Prahou“, a to ulicemi, jejichž sled tvoří starou historickou linii, která je novější turistickou literaturou běžně označována jako Královská cesta. Pokusíme se stopovat naši minulost a objevit nepřeberné památky její kulturnosti, v níž se můžeme směle srovnávat s turisticky nejatraktivnějšími centry Evropy.
Vypredané
8,88 € 9,35 €

Americký přítel


Kniha poutavým způsobem objasňuje zákulisní jednání vysoké diplomecie, které mělo jediný cíl - vymanit Československo z poválečné sféry vlivu SSSR.
Vypredané
12,45 € 13,11 €

dostupné aj ako:

Plameny nenávisti Etnické čistky v Evropě 20. století


Konec studené války vzbudil naděje, že Evropa už nezažije hrůzy, které doprovázely první i druhou světovou válku. Tyto naděje vzaly záhy za své při rozpadu bývalé Jugoslávie. Americký historik rekapituluje etnické čistky a případy genocidy, které poznamenaly celé 20. století a hledá, co je pro ně charakteristické.
Vypredané
10,05 € 10,58 €

Fritz Kolbe.Špion uvnitř Třetí říše


V červnu roku 2000 byly v USA otevřeny dosud neznámé archivy. Mezi nimi byl objeven i soubor 1600 přísně tajných dokumentů prvořadého významu od úředníka německého ministerstva zahraničí Fritze Kolbeho alias George Wooda. Přesto jméno Fritz Kolbe téměř nikdo v Německu dodnes nezná. Německé veřejné mínění po válce nikdy neuznalo zásluhy tohoto „zrádce“. Kniha Lucase Delattra vychází z autentických dokumentů a svědectví. Rekonstruuje pozoruhodný příběh Fritze Kolbeho a přináší množství neznámých informací o nacistickém Německu, o životě obyčejných Němců i nejvyšších nacistických pohlavárů.
Vypredané
11,38 € 11,98 €