Nap Kiadó

vydavateľstvo

"Életem túsza vagyok magam is..." - Hangoskönyv (CD)


A CD-n Csoóri Sándor verseit hallgathatjuk a költő saját előadásában
Vypredané
8,73 € 9,19 €

Krízis és karnevál


Az Emlékezet sorozat szám szerint utolsó darabja készült el Ambrus Lajosnak, az életművet kitűnően ismerő írónak az összeállításában. Nehéz feladat volt a recepció összeállítása, hiszen ígéretes indulás után politikai okokból évtizedes hallgatás és elhallgatás következett, viszont a mű és életmű utóélete annál gazdagabb.
U dodávateľa
9,15 € 9,63 €

Föld nyitott sebem


Csoóri Sándor a Műfajok őrségváltása című esszéje végén jutott arra a következtetésre, hogy a vers háttérbe szorulhat ugyan az olvasók, de még a költők gondolkodásában is, ám "a nyelv nem mond le róla". És azzal fejezte be írását, hogy "Még az se lesz baj, ha a költő már csak a maga számára ír verset. A költészet még az ínséges állapotában is megőrzi a világ újrateremtésének személyes titkát." Csoóri Sándor most kézbe vehető gyűjteményes kötetéhez biztatóbb ajánlást aligha adhatnánk e gondolatoknál. A költő több mint öt évtizedes harca a versért, a világ újrateremtéséért éppolyan hősies vállalkozás volt, mint amit közéleti küzdelmeiben, politikai szerepvállalásában csodálhattunk. A nemzeti lelkiismeret talán legérzékenyebb kifejezőjeként sok műfajban maradandót alkotva is költészete volt élete biztos pontja, az az otthon, ahova hazatérhetett. Verseit ebben a gyűjteményben most nemcsak olvashatjuk, hanem jó néhányukat a benne található CD-ről saját előadásában meg is hallgathatjuk.
Vypredané
14,25 € 15,00 €

Az otthon udvarában


Publicisztikai írások - 1999-2009Közhely tulajdonképpen, hogy minden utunk az első otthon, a szülői ház, mondhatnám úgy is, a szülőföld udvarában kezdődik. Aztán az évek múlásával, a megélt valóság, az emberi lét törvényei és konvenciói, vagy éppen a megváltoztatásukra irányuló szándékok és cselekedetek mentén, a művészeti források és információs csatornák révén egyre táguló spirális pályát rajzolva visz előre bennünket. De, ha szerteágazóra sikeredik is, hol külső, hol belső kényszer hatására váratlanul vissza-vissza kanyarodik születésünk, eszmélésünk, cseperedésünk idejébe és terébe, ahol ilyenkor már-már elfeledett mellékutcákra, keskeny utakra, ösvényekre derül fény az emlékezetben.
U dodávateľa
10,73 € 11,29 €

Hol vagy hazám? - Kelet-Közép-Európa himnuszai


"(...) Kulturális-nyelvi meghatározottságunk okán, kis túlzással, ismeretlen világnak tekintünk egy másik nemzetet. Mi magyarok vagyunk, ők pedig mások. És ez a szemlélet nem csupán ránk jellemző. Így néz a másikra mindenki a saját nemzete képletes ablakából. Előítéletek választanak el és kapcsolnak össze bennünket abban a Közép-Európában is, ahol más volt a nemzetté válás útja, mint Nyugaton, és más, mint Keleten. A modern nemzet tervét e tájakon gyakran egymás ellen készítettük, és ezeket az elválasztó szakadékokat előszeretettel mélyítették a térséget igájuk alá hajtó totalitárius nagyhatalmak. A legfőbb gond pedig, ismetélhetjük Németh László hét évtizedes üzenetét, hogy nem ismerjük egymást. Pedig hosszú évszázadok együtt- és egymás mellett élése összecsiszolta a térségben élő népeket. Gondolkodásmódunk, mentalitásunk megannyi hasonlóságát nemzeti jelképeink - közöttük a himnuszok- is bizonyítják. Párbeszédet kezdeményez ez a kötet a nemzeti himnuszok segítségével. Kelet-Közép-Európa népei között. Tizenhárom ország himnuszát egymás mellé téve, egymás tükrében mutatjuk be őket. A kölcsönös megismerés szükségességének a jegyében. Abban a meggyőződésben, hogy az igazi európaiság egyik fontos ismérve a szűkebben és tágabban vett jó szomszédság. (...)" (részlet az Előszóból)
U dodávateľa
9,19 € 9,67 €

Középkori templomok


A kötet a Garam- és Ipoly-vidék középkori templomait mutatja be, színes felvételekkel, rendkívül gazdag képanyaggal, településenként járva végig a környéket.
Vypredané
13,89 € 14,62 €

A szétzilált nemzet


A Nap Kiadó Magyar Esszék sorozatának új tagja „A szétzilált nemzet” című kötet, mely Csoóri 2007-től írt esszéiből közöl merítést, melyhez Görömbei András írt kísérő gondolatokat. Azon keveseknek, akik még olvasnak Magyarországon igaz élményt jelent majd belelapozni ezekbe az írásokba. "Az új Csoóri-esszék világát is áthatják a kemény tartásra, eltökélt cselekvésre mutató magatartáspéldák. A gordiuszi csomót nem szétvágó, hanem kibogozó Illyés Gyula és a Szárszói beszédet megíró és elmondó Németh László példája örök érvényű erkölcsi tanulság is. De feledhetetlen a Petőfi századost - jobb kezének előző napi megsebesülése miatt - bal kézzel kitüntető Bem tábornok is. Feledhetetlen a Himnusz újraírására felkért Illyés és Kodály magatartása is. Milyen a zenei értéke Erkel munkájának? - kérdezte Illyés. - Nem helyettesíthető! - felelte Kodály megfellebbezhetetlenül. - Ki rendezte a tegnapi tüntetést az apja temetésén - kérdezte a nyomozó Kós Károly lányától. Ő azt válaszolta: - A Halott! - Ezzel az erkölcsi igényességgel szól Csoóri Sándor a nemzetről is." (Görömbei András)
Vypredané
10,59 € 11,15 €

Csángómagyar falvak III.


A sorozat harmadik kötetében a szerző 73 moldvai magyar vonatkozású település történeti tárát mutatja be.
Vypredané
10,78 € 11,35 €

Innen el


"Nehogy azt higgye már valaki, hogy ő jó szívvel menekül. A menekülés a halál egyik fajtája, a sikeres halálé, aminek bekövetkeztével a menekülő testi jelenléte megszűnik mindazoknak, akik otthon maradnak, hiányozni fog a szülőknek, a barátoknak, a rokonoknak, a szomszédoknak, az ismerősöknek, a lányomnak, de fordítva is igaz: a menekülő elveszti eddigi életét, eddigi életének minden tartozékát, a szagokat, a látványt, az ismert közösség biztonságát, az emlékeihez köthető tárgyakat, a házak téli melegét, mindent, mi távozásának koporsójába nem fér bele. És előre elveszti azt a történésfolyamatot, amit az itt hagyottak nélküle fognak megélni, nélküle fognak közös emlékezetté formálni. Nem lesz részese azoknak a benyomásoknak, nagy ijedelmeknek, kocsikázásnak, csapatos korcsolyázásnak, sokak által megtárgyalt filmeknek, viharoknak, lakodalmaknak, névnapi vacsoráknak, csillagszámlálós téli játékoknak a lányos házak akácillatú melegében, melyek közösséggé dagasztják az egyívásúakat, az egy faluban élőket, az egy gyárban dolgozókat. Nem fogja a többiekkel együtt méregetni az épülő házak napi növekedését, a kenyér színének és árának egymáshoz való viszonyulását, a vasárnapi focimeccseken nem fogja együtt szidni alkalmi haverokkal a bírót, és barátaitól eltérően nem ugyanazokat a lányokat fogja kergetni a szemével. Kimarad abból a jövőből, amelyik a leendő, de folytatólagos múlt megteremtője, kimarad abból a jövőből, amely a közös emlékek tárháza lesz. Kimarad abból a jelenlegi helyzetből szerencsétlennek feltételezett, de itt-ott érett szőlő illatúnak ígérkező, néha kellemes jövőből, amit az ország népe együtt fog megélni. Kimarad mindenből." (részlet a kötetből)
U dodávateľa
14,25 € 15,00 €

A magyarság rendeltetéséről


A kötet középpontjában a 20. század első felének szellemi folyamatait vizsgáló tanulmányok és esszék állnak. Móricz, Németh László, Illyés Gyula, Bibó István, Szabó Dezső életművének egy-egy sajátos metszetéről, területéről ír. Látszólag talán nem központi kérdésekről, valójában mindig az egészről, az életművek lényegére utalva, azok, és ezen túlmenően a magyar kultúra egészében gondolkodva. Gróh Gáspár számára nincs részkérdés: a tárgyalt szerzők világához közelítve nemcsak azok mélyebb megismerését teszi lehetővé, hanem a korszak magyar eszmetörténetét, a magyar gondolkodás belső mozgását világítja meg. Ez teszi természetessé, hogy az életművek középpontjától távolinak tűnő témákat is tényleges súlyuknak megfelelően tárgyalja. Így elemzi Füst Milánnak a hajdani Magyarország Felvidékéhez fűződő élményeit vagy Liszt Ferencnek a magyar nemzeti, illetve népzenéhez való kapcsolatát. A tanulmányok centrumában a nemzet a modernizáció összefüggésében jelenik meg, a magyar hagyomány továbbvitele a művészi és közéleti demokrácia dimenziójában kapja meg ma is alapvetően fontos jelentését. Gróh Gáspár szívesen ír olyan kérdésekről, amelyek a szellemi élet nagy törésvonalai körül találhatók, és többnyire komoly viták középpontjában állnak. Ő maga azonban nem e polémiákat akarja folytatni: olyan összefoglaló álláspont kialakítására törekszik, amelyik a hitviták helyett az értelmes párbeszéd alapja lehet.
Vypredané
12,06 € 12,69 €

Saját halottam vagyok


"Ebben a könyvben azon tűnődöm, vajon miért állított minket újra és újra megoldandó feladatok elé a hétköznapok történelme, vagy egyszerűbben fogalmazva a politika. Tudtunk-e jól dönteni egy-egy váratlan helyzetben? Kellett-e döntenünk egyáltalán? Nem akarok politizálni. Senkit nem akarok meggyőződésében befolyásolni vagy megbántani. Saját kalandjaimat mesélem el novellaszerű kis történetekben. Tehát én vagyok ennek a furácska "majdnem regénynek" a hőse, amelyben persze éppen arról mesélek, hogy hőssé nem tudtam válni sohasem. Egyszerű, emberi történetek ezek. Tele szívdobogással, kétséggel és reménnyel, vágyával egy egészséges, félelmek nélküli világnak." (a Szerző)
Vypredané
10,78 € 11,35 €

A szabadság bennünk van


Gera Zoltán Kossuth-díjas színművészünk kilencvenedik születésnapját köszöntjük ezzel a vele készült interjúkötettel. Ő maga írja: "Minden lehetőséget fel kell használni arra, hogy cselekedjünk, és nem majd, hanem most! Mindig MOST! Sokan hajlamosak a halogatásra, csak a jövőben élnek, majd ez leszek, majd az leszek... Állandóan "halasztásos" állapotban vannak, halasztanak, halogatnak, várnak. Pedig az életet nem lehet "váróteremben" eltölteni! Ha nem figyelünk, ha nem szállunk fel idejében a vonatokra, lemaradunk, és csak azt vesszük észre, hogy a többiek elmentek. Megkeseredünk. Tele leszünk panasszal, váddal, gyűlölettel, irigységgel. Elhatalmasodnak bennünk a negatív gondolatok, és akkor előbb-utóbb "toxikálódik" a lelkünk." Bizony művész úr, igaza van! (Galántai Csaba)
Vypredané
9,14 € 9,62 €

Forgatások mosolya


Két évtizeddel ezelőtt, amikor ez a kötet megjelent, Fodor András így írt róla: "Dallos Szilvia valódi eseteket felsorakoztató anekdotagyűjteményében többről van szó, mint filmről, forgatásról, kis ügyetlenkedésekről és mulatságos esetekről. Valóságos társadalomrajz és művelődéstörténet bontakozik ki ezekből a feljegyzésekből, amiket az olvasó élvezni fog, s észrevétlenül lesz részese egy művészeti ág, szakma belső életének, ugyanakkor annak, ami rajta kívül a világban történt..." Nos, mindez ma is igaz. De kielégíthetjük azzal, hogy mára a magyar film történetének is része. Ehhez illeszkedik a folytatás: a mostani új és bővített kiadás történetei szinte máig élnek. Több mint hét évtized vidám filmes történeteit nyújtja át nekünk a szerző, Dallos Szilvia színésznő, aki szerencsénkre éles szemű, kitűnő tollú író is. Forgassák ezt a könyvet, jó mulatást kívánunk!
U dodávateľa
12,06 € 12,69 €

Olvasás és szövegértés


Könyvem négy fejezetében az olvasás és a szövegértés aktuális kérdésköreit igyekeztem megközelíteni. Tanulmányaimban korábbi és újabb kutatásaim eredményeit szintetizálom, néhányuk noha eltérő szerkesztésekben korábban is megjelent. Munkám zömében a könyv, az olvasás, a szövegértés, a metakogníció kulcsfogalmak köré épül. Úgy gondolom, hogy a 21. századi társadalom és pedagógia nagy kihívásainak tekinthető a funkcionális analfabetizmus problémájának megoldása. (a Szerző) A(z) Olvasás és szövegértés (Könyv) szerzője Erdélyi Margit.
Vypredané
7,68 € 8,08 €

Apokalipszis poszt


Mizser Attila tanulmánykötete a huszadik század második felének magyar prózáját az apokaliptikus hagyomány és beszédmód szempontjából értelmezi. A vizsgált művek más-más módon illeszkednek ebbe a kontextusba, eltérő tematikus, strukturális, narratív, retorikai, szövegalkotási sajátosságok mentén hajtják végre az apokalipszis (azaz a "felfedés", a "leleplezés") gesztusait. A szerző változatos szempontrendszert alkalmazó, ötletgazdag, innovatív elemzéseit filozófiai, teológiai, történelmi és médiumelméleti narratívák, valamint a cyberpunk animációs film kontextusai árnyalják. A(z) Apokalipszis poszt (Könyv) szerzője Mizser Attila.
U dodávateľa
11,69 € 12,31 €

A Csallóközből Alaszkába - Tengerentúli kaland


A szerző édesapjával megvalósítja annak gyerekkori álmát: óriási szervezést, húszéves gyűjtögetést követően Alaszkába utaznak. Ennek az útnak az útinaplója ez a fényképekkel illusztrált kötet.
Vypredané
7,68 € 8,08 €