Nap Kiadó

vydavateľstvo

Senkik


U dodávateľa
6,65 € 7,00 €

Hetedik ecloga


"Második kötetéhez érkezett "Egy vers" sorozatunk. A sorozatszerkesztő Pomogáts Béla választása a szebbnél szebb Radnóti-versek közül azért esett a Hetedik eclogára, "mert ez a vers ma figyelmeztetés: a ma is kiszolgáltatott helyzetbe került humánum vallomása, amely ugyanakkor nem nélkülözi a reményt". A vers megtalálása és első közlése óta keletkezett recepciójából nyújtunk át egy csokorravalót, hogy a magunk gondolatai mellé megismerhessük másokét (költőkét, írókét, irodalmárokét) is." (A kiadó)
U dodávateľa
9,14 € 9,62 €

dostupné aj ako:

Mezsgye


Bárczi Zsófia (1973) író, irodalomtörténész, egyetemi oktató, Érsekújvárban él.Mezsgye című könyvében az irodalomnak ismét olyan távoli területei kerülnek egymás mellé, amelyek felbukkantak már a szerző előző köteteiben is: a szlovákiai magyar irodalom kérdései, a magyar irodalom spanyol fordítása és a katolikus irodalmiság. A könyv központi részét a két háború közti "(cseh)szlovákiai magyar regényre" vonatkozó tanulmányok képezik, melyekben a szerző a korszak irodalomtudományos érdeklődésének homlokterében kihullott művek újraolvasására és átértékelésére tesz kísérletet. A válság, az identitás, a személyesség, a peremlét tematizálásának kérdésein túl a regénnyelv metaforizálódása, a világszerű és szövegszerű olvashatóság kérdései, az identitás megalkotásának módszerei foglalkoztatják a szerzőt.
U dodávateľa
5,70 € 6,00 €

A Csallóköz szívében


A könyv bemutatja a Csallóközt, megpróbálva egy újabb emléket állítani az itt élő nép nagyságának és történelmi helytállásának.
Vypredané
9,50 € 10,00 €

Tizenharmadik iskola


U dodávateľa
7,91 € 8,33 €

Nem tovább a halálnál


válogatott írások : versek, elbeszélések, szatírák, kisregények, vallomások
Vypredané
11,04 € 11,62 €

Fiume és környéke a 19. századi magyar útirajzokban


2020-ban Fiume Európa egyik fővárosa lett. Ebből az alkalomból – és hogy ne menjen feledésbe, hogy ez a város magyar város is volt – született az antológia Fiuméról.„Érdekes, hogy a tengeri halpiac reggeltől estig, sőt néha késő éjjel is, folyton tele van vásárló közönséggel. A piacon legtöbb a hal ősszel, tavaszkor és télen, ha ugyan ekkor csendes az időjárás. Ha igen nagy szelek fújnak, vagy pedig ha szélcsend van, a halpiac rendesen üres. De még szomorúbb képet nyújt meleg nyári napokon, mikor a halárusok tétlenül, keresztbe vetett karokkal ácsorognak a csarnokban és néha azt a néhány halat kínálgatják, amit horoggal, vagy parti hálóval fogdosott össze éjnek idején egynémely avatatlan kontár. Ezek is egytől-egyig „scombri”-ik (Somber scomber). Horoggal halásszák. Nyáron néha olyan tömérdek számban jelennek meg a partok közelében, hogy szinte kézzel is lehet őket fogdosni. Ilyenkor aztán besózzák és hordókba rakva kerülnek forgalomba. A nyári halpiac rendes vendége a tinhal. Egészben alig látható, mert nagy, néha 3–4 méter hosszú, s fölszeletelve árulgatják, akárcsak a szarvasmarha húsát. Tengerpartokon fogják a tonnarákban vagy tinhalász telepeken. Partunkon néha rengeteg nagy seregekben szoktak megjelenni. Ha sokat fognak, akkor a java részét Triesztbe és Velencébe szállítják” – olvashatjuk a könyvben Garády Viktortól 1901-ből. De benne van Kossuth Lajos Fiuméból írt levele feleségének, olvashatunk Széchenyi Naplójában fiumei látogatásáról és sok más korabeli magyar vonatkozású írást.Az NKA támogatásával.
U dodávateľa
10,73 € 11,29 €