! Doprava ZADARMO už od 15 € !

Helikon Kiadó

vydavateľstvo

Eszter hagyatéka és három kisregény


A kötet négy kisregénye időben szinte az egész Márai-életművet átíveli: A mészáros 1924-ben, az Eszter hagyatéka és a Déli szél 1939-ben látott napvilágot, a kötetet záró "krimi", a Szívszerelem (1985) pedig most jelenik meg először nyomtatásban. Valamennyi témája jellegzetesen márais: az emberi kapcsolatokat vizsgálja sors és titok, találkozás és elválás motívumain keresztül gazdag leírásokkal és belső monológokkal. Az Eszter hagyatéka Olaszországban és Németországban az elmúlt év legnagyobb könyvsikere volt.
Vypredané
14,58 € 15,35 €

Mr. Gwyn


Jasper Gwyn, az alkotói válságban szenvedő író egyik napról a másikra úgy dönt, hogy abbahagyja az írást. Mi ez? Kiüresedés? Kiégés? "Mérsékelten sikeres" szerzőként csupán néhány rövidebb elbeszélésssel és több tucat, a Guardian számára írt cikkel büszkélkedhet... azonban ... Folytatás ›› három regénye oly mértékben különbözik egymástól, hogy ha valaki nem tudná a tényt, nemigen jöhetne rá, hogy ugyanaz a kéz alkotta őket. A mesélő tehetségéhez nem férhet kétség, uganakkor zavarba ejtő az a könnyedség, ahogyan a szereplői érzelmeit megfogalmazza. Mintha valamennyiük gondolatait ismerné...Jasper Gwyn tehát negyvenhárom éves korában megírja utolsó cikkét, melyben ötvenkét olyan dolgot sorol fel, amit attól a naptól kezdve soha többé nem tesz. És ezek közül a legutolsó a könyvírás. Alkotói karrierje ezennel véget is ér. Vagy mégsem? A(z) Mr. Gwyn (Könyv) szerzője Alessandro Baricco.
Vypredané
9,10 € 9,58 €

A gyertyák csonkig égnek


Az 1942-ben megjelent, nagy indulatoktól feszülő, szuggesztív erejű regény - az író stílusművészetének remeke - vakító élességgel világít a barátság, a hűség és az árulás örvényeibe. Két régi barát évtizedek után újra találkozik, s végigbeszélik az éjszakát. A múltra visszatekintve egyikükből vádlott, másikukból vádló lesz: egyikük annak idején elárulta, sőt majdnem megölte barátját, elcsábította a feleségét, örökre tönkretette az életét. Ám a tragédiát valójában nem alkalmi gyengeség okozta: egy világrend széthullása a hagyományos erkölcsi értékek megrendülését is jelenti.
Vypredané
10,56 € 11,12 €

A huszadik századi üveg


A huszadik századi üveg különleges, színes és illusztrált útmutatója, amely történelmi hátteret, árlistákat és értékes ötleteket is tartalmaz. Ezernél is több üvegtárgy katalógusa árakkal, részletes leírással, naprakész értékeléssel és összehasonlító árakkal, hogy a gyűjtők könnyebben eligazodjanak a legkeresettebb darabok között. A könyv több mint ezer, kifejezetten e kötethez készült csodálatos fotó segítségével mutatja be az összes népszerű üvegfajtát, köztük a különleges kortárs alkotásokat is.
Vypredané
36,26 € 38,17 €

Illustrated History of Hungary


Különleges könyvvel lepjük meg a tisztelt magyar olvasót: egyetlen kötetben nyújtjuk át az egész magyar történelmet. A könyv csaknem 700 képpel és térképpel ad színes összefoglalást történelmünkről és művelődésünkről, a néppé alakulás évezredeitől napjainkig. A neves történész szerzők a legújabb kutatások eredményeit is ötvözve hiteles képet rajzolnak arról a népről, amely a Kárpát-medencében gyökeret verve, államot alapítva nemcsak átvette Európától, amit átvenni érdemes volt, hanem sajátos magyar szellemiségével gazdagította is a közös európai kultúrkincset.
Vypredané
36,18 € 38,08 €

A szegények iskolája


Az író A szegények iskolája című esszéjét 1933-ban jelentette meg a Pantheon Kiadó. Ebben Márai Sándor az ember létállapota felől közelíti meg a szegénység fogalmát, tartalmát, s önmagát is közéjük sorolja. A mű sztoikus gondolatokon alapuló próbálkozás az élet titkával szemben, ugyanakkor az egész írást átszövi az irónia: nem tudományos értekezést írt, hanem "szatirikus esszét", ahogyan már Bálint György fogalmazott.
Vypredané
7,27 € 7,65 €

Pszichológiai lexikon


A lexikon nem csupán a szakembernek, sokkal inkább a művelt nagyközönségnek készült. Azokat az általános ismerteket öleli fel, értelmezi és magyarázza, amelyekkel a mindennapjainkban találkozhatunk, esetleg használjuk is őket fogalmi szinten, anélkül hogy pontos tartalmukat ismernénk. A pszichológia ismerettára manapság már az általános műveltség része, fogalmainak használata nélkül nem tudjuk sem magunkat, sem másokat értelmezni, leírni, elfogadtatni. Két terület egyesítésére vállalkozott a lexikon: az általános ismeretanyagot szócikkekben közli, ugyanakkor bizonyos fontos problématerületeket rövid esszék formájában tárgyal. Ezzel is jelzik a lexikon írói, szerkesztői, hogy a pszichológia kettős természetű: egyfelől tudomány, másfelől viszont minden embert érintő cselekvési terület. Ezek az esszék segítenek megérteni az egyes lelki jelenségeket, a tanulmányok végén található gazdag irodalomjegyzék pedig a szakemberek számára is hasznos forrásul szolgál.
Vypredané
15,80 € 16,63 €

Egy polgár vallomásai


Az író talán legjelentősebb alkotása ez a mű, amely egyúttal a két világháború közötti magyar irodalomnak is egyik remekműve. Rákóczi Confessiójához hasonló szenvedélyes önfeltárás jellemzi Márai írását, a legőszintébben, szinte pőrére vetkezetten írja meg gyermek- és ifjúéveit, testi- és lelki fejlődését, férfivá érését. De mindezeknek a történéseknek nála a család ad keretet, a családnak pedig az osztály, a polgárság, mert annak életformája, kultúrája szolgáltatja a mintát az egész családnak. A kötelezettségről vall ez a remekmű, hitvallásos módon: hűnek maradni egy városhoz: Kassához, egy osztályhoz: a polgársághoz, egy életformához: az európai kultúrához - még akkor is, amikor a város már "elveszett", az osztály széthullott, és az európai kultúrán is sebet ejtettek erőszakos hatalmak. A gyermekévek tájairól, a Felvidék magas fenyveseitől Budapestre, Berlinbe, Párizsba, Londonba és Velencébe kalauzolja el az olvasót, a személyes lét mezsgyéjét pedig a születés mérföldkövétől apja haláláig jelöli ki.
Vypredané
14,58 € 15,35 €

A teljes napló 1946


Márai Sándor naplóinak eddigi magyar kiadása korántsem teljes - a köteteket vagy maga az író, vagy a kiadó állította össze, esetenként kihagyva a személyesebb, illetve politikailag "kínosabb" feljegyzéseket. A helyzet orvoslására született Ami a naplóból kimaradt sorozat azonban szintén válogatás, teljes naplókiadás tehát nincsen. A kiadó e hiányosságot kívánja megszüntetni, amikor új sorozatban közreadja a jegyzetekkel, hely-, név- és tárgymutatóval kiegészített teljes naplót, amely tartalmaz minden eddig megjelent, valamint számos, nyomtatásban még soha nem közölt, a hagyatékból frissen előkerült feljegyzést.
Vypredané
1,90 € 2,00 €

A teljes napló 1947


Márai Sándor naplóinak eddigi magyar kiadása korántsem teljes - a köteteket vagy maga az író, vagy a kiadó állította össze, esetenként kihagyva a személyesebb, illetve politikailag ''kínosabb'' feljegyzéseket. A helyzet orvoslására született Ami a naplóból kimaradt sorozat azonban szintén válogatás, teljes naplókiadás tehát nincsen. A Helikon Kiadó ezt a hiányosságot kívánja megszüntetni, amikor új sorozatban közreadja a jegyzetekkel, hely-, név- és tárgymutatóval kiegészített teljes naplót, amely tartalmaz minden eddig megjelent, valamint számos, nyomtatásban még soha nem közölt, a hagyatékból frissen előkerült feljegyzést. A nagyszabású vállalkozás kétségtelenül hozzájárul majd Márai Sándor, az író és az ember minél teljesebb megértéséhez.
U dodávateľa
18,23 € 19,19 €

Kuruzslók hajnala


A Helikon Kiadó több kötetbe gyűjtve adja közre Márai Sándornak eddig csak a nyomtatott sajtóban megjelent írásait. Pályája igazi kezdetétől, 1919-től a német csapatok 1944-es magyarországi megszállásáig írja tárcáit, tudósításait. A lehetetlenre vállalkozik, amikor naponta akár két-három írással is jelentkezik: a keltezéssel ellátott napi sajtóban megragadni a végtelent és maradandóvá tenni azt, ami elenyészik s mindezt az írott szó felelősségének tudatában... Nem az eseményt írtam meg, hanem azt, amit bennem mindenkor kiváltott - nyilatkozta A Reggel című lapnak.
Vypredané
5,70 € 6,00 €

A császárváros


Járt már a Kedves Olvasó Bécsben? Nem is egyszer? Talán mégsem tudja, hogy a bécsiek szívesen laknak gáztartályokban, természetesen luxuskivitelűekben, vagy azt, hogy a Városnak szépséges Lidója van a Dunapartján, és hogy poétáik hirdetőoszlopokon teszik közzé verseiket? Hát azt tudja-e, milyen a bécsi állatkert? Milyenek a hétköznapjai a híres bécsi fiúkórusnak? Merre vannak a legfrissebben rendbe hozott paloták? Mi a titka a lipicai ménesnek? Ahol e könyv szerzője él, a tizenkét éve Bécsből - egy ideje a Népszabadságot - tudósító Szászi Júlia, aki most a városnak egy másik arcát rajzolja meg, nem azt, amit minden útikönyvből megismerhetünk. Hanem azt, amit inkább csak az ott élőknek mutat.
Vypredané
0,94 € 0,99 €

Csutora


"Óvatosság, olvasó! Kutyatörténet következik... Talán kötelességmulasztás kutyáról írni... Annyi sürgős, halaszthatatlan mondanivaló lenne az emberrel kapcsolatban... A világban komor próféták járnak, akik másféle kötelességre intik mostanában az író t, mint kutyaregényre. Erre gondol, de rögtön szégyenkezik is, mert a próféták szavát különben sem érzi kötelező parancsnak; s egyszeriben szolidaritást vállal a prófétákkal szemben a kutyával... Nem, csak a kutya és az ember idilljéről adni hírt , e z csakugyan kevéssé izgalmas feladat... De talán, ha nagyon odafigyel a kutyára, megtud az emberről is valamit..."
Vypredané
5,48 € 5,77 €

San Gennaro vére


A nápolyi kisemberek - halászok, cipészek, vendéglősök - színes életét némileg megváltoztatja, hogy az 1940-es évek végén valahonnan Kelet-Európából menekültek érkeznek ide, köztük egy titokzatos pár, "a szellem embere" és élettársa. A férfi végül öngyilkos lesz, s e tettének okait kutatják a pap, a rendőr, a hatóság képviselői. A regényben, mely valójában rejtett önvallomás, Márai arról szól, miért is érezte úgy, hogy el kell hagynia hazáját, vállalnia kell az önkéntes száműzetést, bármilyen keserű is az. E vallomás során érdekes képet rajzol a korabeli Magyarországról éppúgy, mint Nyugat-Európáról, az emigráns létről, befogadásról és kirekesztettségről.
Vypredané
5,35 € 5,63 €

Műsoron kívül


Izgalmas Márai szemével megismerni a világot, az embereket, az élet rejtett és feltárt mélységeit. Erre vállalkozik a Műsoron kívül című, tárcákat és elbeszéléseket tartalmazó 1931-ben megjelent kötet, mely írások eredetileg az Ujság című napilapban jelentek meg. Az író több ezer, hírlapokban megjelent írása közül kap egy színes csokorra valót az olvasó.Életképeket mutatnak be a könyv tárcái. Pontos leírást adnak tárgyukról, de még jellemzőbb a finom irónia, az együttérzés és az emberi viszonyulás a legjellegtelenebbnek tűnő dolgokhoz is. Így ismerkedhetünk meg a gyilkos kezeivel, melyek úgy hasonlítanak bármelyikünkére; a burzsujmasinával mint szimbólummal; avagy az író cselédjével, Terézzel, aki egy kicsit emlékeztet Édes Annára, Kosztolányi felejthetetlen hősére.Nem véletlen, hogy az olvasó oly sokféle témával találkozik a könyv lapjain: az író tudatosan igyekezett az élet gazdagságát bemutatni írásaiban. Teszi mindezt olyan színvonalon, mely a publicisták számárszámár
Vypredané
6,30 € 6,63 €

Ajándék a végzettől


A hírlapíró Márai a szemtanú hitelességével és a gondolkodó felelősségével számol be élményeiről, érzéseiről, gondolatairól, egyáltalán - a korról.
Vypredané
7,89 € 8,30 €