Lidové noviny

vydavateľstvo

Slovník českých synonym


Nepostradatelná praktická pomůcka určená všem aktivním uživatelům spisovné češtiny v běžné denní praxi. Obsahuje více než 20 000 hesel, přes 40 000 synonym.
Vypredané
12,01 € 12,64 €

Amarú, syn hadí Každý své břímě


Dvě díla Františka Křeliny, spisovatele, který se hlásil ve 30. letech k tzv. ruralistům, konzervativnímu proudu, který kladl důraz na sepětí člověka se svým rodištěm, půdou a křesťanstvím. Za své názory byl po roce 1948 mnoho let vězněn a perzekvován. Česká knižnice vydává jeho vrcholné dílo, pozdní poetickou prózu Každý své břímě (1969), v níž je zachycena postava lidického faráře a jeho střetnutí s německými protihráči v osudné lidické noci, a dále barvitý příběh Amarú, syn hadí, inspirovaný osudem moravského jezuitského misionáře, který v 17. století působil mezi jihoamerickými Indiány a byl umučen.
Vypredané
14,52 € 15,28 €

Dějiny Indonésie


Historie Indonésie, která je pro nás zejména dějinami zámořských objevů portugalských a nizozemských plavců, kteří souostroví navštěvovali nejprve proto, aby zbohatli, později aby získali i jiné než materiální statky. Když vznikla Nizozemská východní Indie staly se indonéské dějiny i dějinami imperialistického a akulturačního hnutí, které se dnes mnohým jeví jako setkání tradice s moderností, anebo jako politický a duchovní vývoj směřující ke střetu civilizací. Teprve když si připomeneme historické paralely, skutečnost, že Borobudur vznikal v době, kdy evropští panovníci teprve zakládali své kolonizační kláštery a po lesích pronásledovali své nekřesťanské bližní, aby je naučili modlit se a pracovat, uvědomíme si, že indonéské dějiny jsou nejen významnou součástí dějin světa a že svět zůstal poznání a porozumění indonéských dějin dlužen nejen mnohé, ale i mnoho.
Vypredané
16,74 € 17,62 €

Dramata a prózy


Druhý svazek z díla Viktora Dyka v České knižnice zachycuje v reprezentativním výběru jeho dílo dramatické – hry Zmoudření Dona Quijota (1913) a Veliký Mág (1914) – a jeho prózy – ranou povídku Stud (1900), povídkový soubor Píseň o vrbě (1908) a novelu Krysař (1915), prozaický vrchol Dykova díla.
Vypredané
14,29 € 15,04 €

Karel Michal Soubor díla


Objemný svazek edice Česká knižnice přináší celé pozoruhodné dílo někdejšího geometra, správce jízdárny, nedostudovaného medika, filmového scénáristy a posrpnového exulanta (který v exilu nedokázal žít) Karla Michala, vlastním jménem Pavla Buksy (1932-1984). Obsahuje svéráznou detektivku Krok stranou, sbírku hořce humoristických povídek o strašidlech a jiných nadpřirozených jevech v každodenní skutečnosti Bubáci pro všední den, tragickou grotesku o české paličatosti Čest a sláva, novelu o podivných cestách spravedlnosti Gypsová dáma i svazeček apokryfních příběhů Rodný kraj.
Vypredané
20,08 € 21,14 €

Dojmy z přírody a společnosti co život opomíjí


Tento svazek edice Česká knižnice obsahuje dvě nejcharakterističtější povídkové sbírky Josefa Karla Šlejhara, výrazného prozaika z přelomu 19. a 20. století. Šlejhar zaměřil celé své literární dílo na usvědčení zla, které podle jeho vize prostupuje moderní společnost. Lidská bezcitnost postihuje podle Šlejhara stejně děti a bezbranné jako zvířata nebo stromy. Proto autor už ve své rané próze Kuře melancholik (1889) využívá paralely týraného dítěte a zmrzačeného kuřete a na obdobném podobenství zakládá i své sbírky povídek.
Vypredané
16,16 € 17,01 €

Do Indie, kam jinam


Netradiční cestopis spisovatelky Ivy Pekárkové, která svým neopakovatelným stylem s humorem popisuje, jak se po Indii putuje samotné ženě s krosnou na zádech, je dalším pohledem na tuto vzálenou a přitažlivou zemi tisíce podob a tváří.
Vypredané
10,49 € 11,04 €

Povídky


Z povídkového díla Boženy Němcové, které obsahuje dvacet dva titulů včetně prací nedokončených a dubiózních, byly pro jednosvazkový výbor České knižnice vybrány dvě ukázky raných obrázků i Domácí nemoc /i a i Obrázek vesnický /i , dále zralé prózy počínaje i Setrami, Karla, Čtyři doby, Divá Bára, Chudí lidé, V zámku a v podzámčí, Dobrý člověk, Chyže pod horami /i a pro své nesporné umělecké kvality i pro svědectví o autorčině tvůrčí situaci a směřování v posledních letech jejího života také zlomek nedokončené prózy i Cesta z pouti /i .
Vypredané
15,41 € 16,22 €

Jan Maria Plojhar


První svazek z díla básníka, prozaika a dramatika Julia Zeyera (1841-1901), zahleděného většinou do dávných časů nebo dalekých krajů, je v edici Česká knižnice román s autobiografickými rysy odehrávající se v autorově současnosti a vydaný poprvé roku 1891. Je to mj. i nervní, bolestně prožívaný příspěvek velkého českého novoromantika k nově kladeným otázkám českého osudu a české národní identity. Jeho titulní hrdina, mladík prožívající chorobu a smrt po boku krásné dívky v krajině etruských ruin střední Itálie, má stejně jako sám autor mnoho výhrad ke své zemi i národu, k smířlivosti s útlakem, k malichernosti jeho vůdců, a romanticky rozdíraný nepřekonatelným rozporem mezi snem o velkých činech a přízemí skutečností marně se snaží zakotvit a najít si místo.
Vypredané
10,94 € 11,52 €

dostupné aj ako:

Výlety 2 Po hezkých a zajímavých místech Čech,Moravy a Slezska


V tomto díle zavítáme do Prahy (Střešovice)- a středních Čech (Ondřejov, St. Boleslav), vystoupíme na moravské palladium na Svatém Kopečku, zasníme se v jezerní krajině kolem Valtic, projdeme romanticky položené hrady v Českém Středohoří a prastaré hvozdy na Chebsku, při procházce Vysočinou se zastavíme na Lipnici, navštívíme malebná renesanční města na českomoravském pomezí (Dačice, Slavonice)a projdeme druhou část Švejkovy anabáze do Budějovic. Trasy jsou doprovázeny podrobným popisem cesty a zajímavostí a mapou.
Vypredané
6,20 € 6,53 €

Výlety 3 Po hezkých a zajímavých místech Čech,Moravy a Slezska


V tomto díle zavítáme opět do pražských Střešovic, Středních Čech (Ondřejov, St. Boleslav), vystoupíme na bájnou horu Říp, poputujeme jezerní krajinou kolem Valtic, vyrazíme přes pohraniční hvozdy (Waldsassen, Šluknov), při procházce Vysočinou se zastavíme na Třešti, navštívíme malebnou renesanční Telč, zavzpomínáme na vorařskou slávu Vltavy, projdeme třetí část Švejkovy anabáze do Budějovic. Trasy jsou doprovázeny podrobným popisem cesty a zajímavostí a mapou.
Vypredané
6,20 € 6,53 €

Encyklopedický slovník češtiny


První souhrnné dílo o naší mateřštině představuje prostřednictvím odborných termínů jak češtinu v celé její mnohotvárnosti, tak dosavadní výsledky bohemistiky. Shrnuje a vykládá nejdůležitější otázky struktury a fungování češtiny a věnuje pozornost všem důležitým teoretickým koncepcím o češtině u nás i v zahraničí.
Vypredané
20,05 € 21,10 €

Dějiny Nizozemska


Jestliže je toto úsloví vyjádřením malicherného počínání, pak dějiny Nizozemska představují naopak sílu vůle, která přemohla nejen přírodní živly, ale nepodlehla ani politicky silným protivníkům, ba naopak. Vedle kulis z polderů, mezi zálivy a grachty se odehrává dramatický příběh země, kterou dnes symbolizují idylické dřeváky a tulipány, ale i provokativní marihuanový kouř. V zapomnění však neupadl ani Vilém Oranžský, ani vévoda z Alby, natožpak bojovní gézové či blahobyt zajišťující kávová burza.
Vypredané
20,31 € 21,38 €

Nepřemožitelný


Historický román zachycuje dobu vlády Karla X. po abdikaci královny Kristiny, léta 1648–1660. Román sleduje Karla X. od kolébky v roce 1622 až po předčasnou smrt nachlazením roku 1660. Paralelním ústředním hrdinou románu vedle Karla X. je stejně jako v knize Nepokojná léta Erik Dahlbergh. Jeho osud je líčen konfrontací deníkových zápisků, kde se vyvyšuje, buduje si větší zásluhy, než mu přísluší, s historickou skutečností. Válka pro něj představuje nejjistější cestu ke kariéře. Nezodpovězenou otázkou románu zůstává, kdo z těch dvou je vlastně nepřemožitelný – ten, který byl za nepřemožitelného považován svými současníky, ale brzy zapomenut, nebo malíř, po němž zůstalo obsáhlé dílo.
Vypredané
19,87 € 20,92 €

Dějiny Indie


Jedinečný počin autorského kolektivu českých indologů soustředěných v Orientálním ústavu ČS AV a působících i na řadě fakult Univerzity Karlovy je významným příspěvkem nejen k dílům české, ale i světové indologie. Jednotlivé části napsali odborníci, kteří se danou problematikou zabývají v rámci svého odborného působení na nejvyšší možné úrovni jak na bázi vědeckého, tak pedagogického působení
Vypredané
31,21 € 32,85 €

Ženy v evropských dějinách


Autorka sleduje dějiny evropské ženy od středověku až po dnešní dobu. Seznamuje nás se sociálním, politickým a právním postavením žen v minulosti a nepomíjí ani problematiku každodenního života a kultury. Těžištěm knihy je tvz. querelle de femmes, evropsk
Vypredané
15,58 € 16,40 €