Méry Ratio Kiadó

vydavateľstvo

Erdélyi mézeskalács


"Örömteremtő embernek születtem. Úgy hiszem, tudatos alkotónak. De a vállamra telepedő évek során rájöttem, hogy nincs új a Nap alatt; ha örömöt akarunk, a jót kell utánoznunk, az igazat kell újrateremtenünk, a szépet újraálmodnunk. És meg kell osztanunk titkainkat. Szét kell szórnunk aranyainkat, mert igazán csakis az a miénk, amit másokba átültettünk, másokkal megértettünk, elfogadtattunk. A titok, amelyről ez a könyv szól, mindössze néhány mozdulat. Tizenkét éves voltam, amikor reám bízta ezeket a mozdulatokat a mézeskalácsos mester. Mutatta. Nem erőltette, hanem hagyta, hogy megbámuljam, nézzem és eltanuljam. Megengedte, hogy ellopjam. A faltól-falig nyújtózkodó, tenyérnyi vastag tölgyasztallapra elém tett egy kisebb Tordai pogácsának való mézestészta-darabot, kezembe nyomta az arasznyi hosszú, sétapálca-vastag sodrófát, és biztatott, hogy hozzá hasonlóan, egymás után következő, lendületes mozdulatokkal négy egyforma fület hajtsak az előzőleg hengeresre nyújtott pogácsa-embriónak. Ezután két mozdulattal hosszú hasat nyomtam a sodrófával a tészta közepére, beecseteltem tojássárgájával, és két villa egymásba csúsztatott ágait a pogácsa hasába szúrva, hosszanti irányban mozgatva a nyolc villahegyet, recés szélű árkot ástam, amely a sütőben a Tordai pogácsa mókusbarna színétől elütve osztrák-sárgán, szabálytalan alakban kitüremkedve, valóságos csodává szilárdult. Figyeltem a mester mozdulatait, és láttam, megmagyarázhatatlan módon felfogtam, mit miért és hogyan kell tennem ahhoz, hogy a kezem alól kikerülő Tordai pogácsáknak Tordai pogácsa alakjuk legyen. Már az első sikerült." - A szerző
Vypredané
10,59 € 11,15 €

Szlovákiai magyar könyvművészet 1918 -1945


"A kilencvenes években bekövetkezett rendszerváltásig a huszadik századi magyar képzőművészet ismeretlen fejezeteit jelentették a trianoni döntés nyomán Magyarország határain kívül, a szomszédos országokban élt és alkotó magyar képzőművészeti életnek, de nélkülük képzőművészetünk szerves fejlődéséről sem beszélhetünk. A világháború után, majd a kádári kultúrpolitika 3T -azaz tiltott, tűrt, támogatott- kategóriái által sújtott művészek és művészettörténeti kutatások következtében a "legelfelejtettebbek" az 1918 után a szülőföldjükön - Csehszlovákia, Ukrajna, Románia, Jugoszlávia területén - maradt alkotó művészek. A kiközösítés kettő volt: A közép-európai országok közös ideológiai eszméi alapján az egyes országokban élő magyar alkotók életművei az adott többségi nemzet kultúrájában sem kaptak helyet, sőt, gyakorlatilag 1918-tól nem tartoztak bele annak fejlődésvonalába. Ez a többszörös kivetettség eredményezte, hogy képzőművészetünk szerves kapcsolatait más művészekkel (szlovák, cseh, román, orosz, ukrán, horvát) sem sikerült feltárnunk és meghatároznunk. És ez a megállapítás kölcsönös. A "Szlovákiai magyar könyvművészet 1918-1945" című kötetünk e súlyos adósságnak a törlesztéséhez kíván hozzájárulni és a hosszú évtizedeken át lassan alig pótolható szálakat "felszedni". Feladatunknak tekintettük, hogy a kötet oldalain megörökítsük azokat a szlovákiai magyar képzőművészeket, akik közül számosan kiállítások hiányában csupán a könyvek illusztrálásán keresztül tudtak bemutatkozni a közönségnek. A könyv először tárgyalja átfogóan és egyben részletekbe menően a szlováki magyar könyvművészet jellemző vonásait és közép-európai összefüggéseit, miközben a téma "hátterében" kirajzolódik a szlovákiai magyarság magára találása, önszerveződésének folyamata is." (a Kiadó)
Vypredané
7,60 € 8,00 €

A bakabányai Szent Miklós templom


"Az ortodox és a katolikus egyház ma is legnépszerűbb szentjét -bár manapság nem éppen életszentsége és legendás csodái miatt szereti őt a nagyvilág- előző kötetünkben már bemutattam. Ezért itt csak röviden sorolnám a vele kapcsolatos alapvető tudnivalókat, bővebben szólnék viszont arról, ami őt ténylegesen Bakabányához, általában pedig a bányászathoz, bányavárosokhoz köti. Erről ugyanis jelzett, "A szepesszombati Szent György-templom" című albumban nem esett szó." (a Szerzők)
Vypredané
28,86 € 30,38 €

Gyászos idők tündöklő csillaga


"Rác Miska, kedvesen cigányom, idősebb, ősz hajú, széles arcú, sötét szemű, vastag ajkú, olajbarna színű, göndör hajú és mindig jókedvű katonám volt. Gyönyörűen tárogatózott és szép nótáival, de ötleteivel, bohókás megjegyzéseivel a tisztek és a legénységet gyakran mulattatta. Nagyon szerettem ezt az embert, mert ezeken felül egyenes jellemű, őszinte és természetes volt. A tárogatóját még a rajvonalba is elvitte és gyakran elcsöndesedett mindkét oldalon a fegyverropogás, ha megszólalt a Monte San Michelén a Rác Miska tárogatója. A Vallone-völgy közvetlenül a Monte San Michele alatt volt, ott tartózkodott azon csapattesttartalékban, amelyik néhány napon belül a Monte San Michelén felváltotta a rajvonalat. De volt a Vallone-völgyben egy nagy temető is. Ez volt a 20. hadosztály honvéd ezredeinek temetője, ahol több mint ezer honvéd, köztük 250 4-es honvéd is, örök álmát alussza. Holdvilágos estén, amikor a 4-es honvéd ezred táborozott a Vallone-völgyében tartalék gyanánt, Rác Miska kiballagott a temetőbe és a sírokban pihenő honvéd bajtársaknak fújta tárogatóját, szebbnél szebb dalait. Megrendítő és megható volt a Rác Miska kegyelete." (Kratochvil Károly)
Vypredané
16,07 € 16,92 €

Jó mulatság, férfimunka


Ez a könyv röviden megpróbálja számba venni nemzetünk legkiválóbbjainak tevékenységét, ismertetni mindazok életútját és eredményeit, akik hozzájárultak népünk felemelkedéséhez. Tekintve, hogy a szerző főként tudomány- és technikatörténettel foglalkozik, az olvasót bizonyára nem lepi meg, hogy elsősorban e területek képviselői kaptak helyet jelen kötetében. A jelenlegi kötet összeállítójának legfőbb célja, hogy a múlt legkiválóbbjainak felmutatásával látván láttassa, hogy a legnehezebb helyzetből is megtalálható a kiút, ahogyan azt eleink meg is találták, hogy a világ dolgai iránt érdeklődő, nyitott olvasó olyan ismeretekkel gyarapodjon, amelyek szélesítik látókörét, elmélyítik tudását és nemzeti önismeretét.
Vypredané
16,44 € 17,31 €

Bubu visszatér


A hatéves Andris legkedvesebb játéka a plüssmackója, Bubu. És anyukája éppen őt dobja ki a kukába. Bububól ugyanis hull a fűrészpor, és ez nem tesz jót Andris asztmájának. Este elalvás előtt Andris elképzeli, hogy Bubut honvágy gyötri, és hogy hazatérése érdekében mennyi viszontagságon kell keresztülmennie az erdei állatok és lények világában, akik ellentétben vele, nincsenek kényeztetéshez szokva. Így sző az óvodáskori tudásra támaszkodó naiv gyermeki fantázia, melynek mozgatórugója a szeretett játék iránti vágyódás, megható és izgalmas történetet a mackóról, aki szívesen maradt volna a polcon, mégis saját plüsslábára kellett állnia, hogy igazi hőssé váljon.
Vypredané
10,59 € 11,15 €

Egy a haza - Békemenet 2012


A kiadvány Bayer Zsolt és Bencsik András írásait és a 2012-es Békemenetről készült fotókat tartalmazza. A kötetet kiegészíti egy Orbán Viktorral készült interjú.
Vypredané
16,07 € 16,92 €

Toldi


Arany Toldiját sokan illusztrálták, de arany Toldit még senki sem. Az arany a mesehős, a naphérosz színe. Ez illik a magyar Héraklészhez, vagy, ha jobban tetszik, Herculeshez. Toldi Miklós nem suttyó falusi legényke lenne? Hát az olyan mesehősök, mint a Világhírű Kis Miklós, Aranyhajú Kis Miklós, Erős Jankó, a finn Kullervo micsodák? Parasztlegények, egyszersmind naphéroszok. Arany János sokat tudott erről, tessék csak figyelmesen olvasni remekművét. Vajon miért tagolta épp 12 énekre a hónapok száma szerint? Mitől emberfeletti erejű ez a kis legény, akinek még legénytoll sem pelyhedzik az állán? Puszta kézzel dönti földre a megvadult bikát, akár a táltosok. Miért szorul bele annyi düh, amennyi csak a pusztító Napba? És annyi igazságérzet, mint a mindent látó napistenekbe? Hogy képes egy ültő helyében annyi húst magába tömni, annyi bort ledönteni a torkán, amennyit a görög Héraklész vagy a Nagyevő szokott?" (Jankovics Marcell)
Vypredané
14,43 € 15,19 €

Ha a polip szuszog Kolozsvárott II. kötet


"E kötetbe három szempont alapján válogatott a kiadó: -Versek, emlékezések, Sziveri János és Szőcs Géza barátságának tárgyi lenyomati, dokumentumai, Sziveri-fotók és kéziratok, -a kiadványunk első kötetében olvasható írások tekintetében fontosnak gondolt, Kolozsvárral és Erdéllyel kapcsolatos ismeretek, -és minták Szőcs Géza korábbi prózájából, mely minták a szerző Erdély-képének a Sziveri-beszélgetőkönyvhöz társítható, azt megelőlegező vagy folytató vagy kiegészítő vagy értelmező hordozói." (részlet a könyvből)
Vypredané
10,59 € 11,15 €

Ha polip szuszog Kolozsvárott I. kötet


Erdélyt mindig is tündér természetűnek nevezték, ami azt jelentette változó, bizonytalan, váratlan, hallucinatív, állandótlan, lebegő, igen is meg nem is, hol így, hol úgy, árnyék, varázslat, lidércfény a szekrényen, illúzió, tízcentivel a föld fölött, fénytörés, kámforból varrt köpönyeg a fogasra vetve, felfele folyó patakok, aranyhajszálak az éjszakában, duplák, hol így, hol úgy, meg nem fogható, meg nem magyarázható, meg nem fejthető, hátha-lényegű, majdnem-szerű, számon kérhetetlen, ellenőrizhetetlen. Titkos fejedelmek földje, amely fölött egy ismeretlen égitest uralkodik. Szőcs Géza huszonegy története mint huszonegy lámpás világítja meg Erdély holttestét a felejtés alkonyatában. Akit érdekelt Erdély, annak ott e könyv helye a pincéjében vagy a padlásán.
Vypredané
10,59 € 11,15 €

Levelek Burmából


A Nobel-békedíjas burmai politikus első könyve Magyarországon. "Olyan ember lévén, akinek élete összefonódott a burmai demokráciáért folytatott küzdelemmel, írásaimban mindig igyekeztem országunk életének politikai vonatkozásaira összpontosítani. Minekutána azonban a politika az emberekről szól, megpróbáltam politikai harcunk emberi arcát kiemelni. Írtam arról, milyen hatással vannak az emberekre az olyan hivatalos követelmények, mint például az éjszakai látogatók kötelező bejelentése. Azt, hogy mit jelent az infláció, egy közönséges reggeli mindennapi példáján mutattam be. Írtam a barátaimról és kollégáimról, pártom, a Nemzeti Liga a Demokráciáért tevékenységéről és a politikai foglyok pereiről és megpróbáltatásairól. Bemutattam a hagyományos ünnepeket és a buddhista szertartásokat, amelyek az élet szerves részét képezik Burmában. Megpróbáltam rámutatni, mennyire sokrétű a politika, és milyen szorosan összefügg a társadalmi és gazdasági kérdésekkel..." (a Szerző)
Na sklade 1Ks
12,75 € 13,42 €

Magyar Prága, arany Prága


Kevés olyan város található a világon, amelyről annyi legenda, különös történet és történészi értékelés látott napvilágot, mint Prágáról. A Óvárosnak és a Kisoldalnak alig van utcája, sőt háza, amelyhez ne fűződne valamilyen misztikus történet. Ennek magyarázata, hogy a város szinte megalapításától kezdve kultúrák kereszteződésében élt: egyaránt magukénak vallják a németek, a csehek, a zsidók és számos más nemzet tagjai, akik valamennyien gazdagították történeteikkel, mítoszaikkal, hiedelmeikkel. Falai történelmi eseményeknek voltak tanúi, melyeket egyrészt tudományosan feldolgoztak, másrészt a népi fantázia is megörökített. Évszázadokon át a cseh királyság fővárosa volt. De ennél nagyobb rangot is elért: volt a Habsburg Birodalom, sőt a Német-római Császárság központja is. Évezredek óta a kelet-nyugati és az észak-déli kereskedelmi útvonalak csomópontja. Már a középkorban magas védőfallal körbevett szárazvám udvarral rendelkezett, ahol a mesés kelet kincseit és a fejlett nyugat kézműves termékeit tárolták, hogy aztán az északi államokba szállítsák a mai Svédországtól egészen Oroszország távol-keleti vidékeiig.
Na sklade 1Ks
12,61 € 13,27 €

Grafikák


"A tehetséges emberek több szálon tehetségesek. A sokoldalúság a nem egyszer terhes ajándékuk. Régóta foglalkoztat, hogy a sokoldalú tehetségek közül ki miért lett az, ami. Például Cseh Tamás miért lett zeneszerző, előadóművész, amikor tízévesen már zseniálisan rajzolt, amint azt a könyvben látható képek bizonyítják. Szempontjaim természetesen elfogultak - a képzőművészet irányában, az elmélyült alkotómunka lehetőségének örömében kérdezek..." Jankovics Marcell
U dodávateľa
21,15 € 22,26 €

Szmrecsányi Szűz Mária-temploma


Szmrecsány (szlovák Smrecany) szlovákiai kisközség a Zsolnai kerületben, a Liptószentmiklósi járásban. Liptószentmiklóstól északi irányban 5 km-re fekszik, a Magas-Tátra nyugati lábánál, a Smrecanka patak két partján. A laza szerkezetű, nagyobb kiterjedésű Szmrecsány a szomszédos, zártabb, egyutcás Zsárral (Ziar) mára teljesen egybeépült [...] Környéke ma is kedvelt kirándulóhely. [...] Szmrecsány a XIII. században keletkezhetett [...] A XIX. Századig itt birtokos Szmrecsányi család névadó faluja ... Gótikus stílusú, XIV. századi katolikus temploma mellé csak 1880-ban épült lutheránus templom a falu többségi evangélikusai számára.
Na sklade 1Ks
28,86 € 30,38 €

dostupné aj ako:

Dóm svätej Alžbety v Košiciach


Svätá Alžbeta Uhorská, ktorej 800. výročie narodenia sme si pripomínali v roku 2007, je dcérou uhorského kráľa Ondreja II. a Gertrúdy Meranskej a zároveň sestrou Bela IV. Narodila sa v Blatnom Potoku (Sárospatak). Ako štvorročnú ju zasnúbili s durínskym grófom Hermanom. Malá Alžbeta vyrastala na durínskom dvore. Ibaže o päť rokov neskôr Herman zomrel. Následne sa Alžbeta stala snúbenicou druhorodeného syna, o sedem rokov staršieho Ľudovíta. Za grófa Ľudovíta sa vydala ako 14-ročná. Ako 15-ročná porodila syna, o dva roky neskôr dcéru a o ďalší rok neskôr druhú dcéru. Keď sa jej narodila tretia dcéra, už bola vdova. Alžbeta bola veľmi pobožná a to ju odlúčilo od všetkých okrem manžela. Chudobným pomáhala tam, kde vedela. Počas hladomoru v roku 1225 dala otvoriť sýpky. Dávala piecť chlieb počas celého dňa a rozdávala ho hladujúcim. Vo Wartburgu dala postaviť nemocnicu pre malomocných a aj sama sa zapojila do poskytovania starostlivosti pre nich. Nepohŕdala ani fyzickou prácou, postila sa a trýznila svoje telo. Ich manželstvo z lásky však, žiaľ, trvalo veľmi krátko. V roku 1227 sa Ľudovít vydal na križiacku výpravu, ale ešte po ceste ochorel a zomrel. Zúfalá vdova bez Ľudovítovej ochrany nemohla ďalej ostať na hrade. V roku 1228 so svojimi deťmi odišla z hradu Wartburg a odsťahovala sa do Marburgu. V nasledujúcich rokoch významnú úlohu v jej živote zohrával františkán Konrád z Marburgu, prvý nemecký inkvizítor, ktorého ako spovedníka pre Alžbetu vybral pápež. Alžbeta ešte za Ľudovítovho života sľúbila Konrádovi poslušnosť. Zo svojich vdovských prostriedkov založila v Marburgu chudobinec. Pôsobila tam ako ošetrovateľka. Chodila v šedom oblečení, pretože bola členkou františkánskeho tretieho rádu. Výchovu svojich detí prenechala na príbuzných, ktorí ju považovali za blázna. Ponechala si svoj majetok, no iba z toho dôvodu, aby ho mohla rozdať chudobným. Pritom mala na výber a mohla sa rozhodnúť pre moc, pompu a honosný dvorný život. Cisár Fridrich II. ju požiadal o ruku, ale ona ho odmietla. V roku 1231 ochorela a 17. novembra zomrela. Pochovali ju v Marburgu. V roku 1235, čiže len štyri roky po smrti, ju vyhlásili za svätú. U nás má sviatok 19. novembra, no vo svete 17. novembra.
Vypredané
27,55 € 29,00 €

Kostol svätého Juraja v Spišskej Sobote


Mesto Poprad, ktoré sa pozerá na Vysoké Tatry, leží na území Spiša, ktoré v minulosti obývali Sasi. Dnešný Poprad sa v dôsledku socialistického urbanistického plánovania podobá na zbúchanú hliníkovú korunu. Na svojich piatich vŕškoch však má päť drahokamov. Stredovekým jadrom je Poprad a ďalšími drahokamami sú v jeho susedstve situované štyri niekdajšie saské mestečká, ktoré boli v minulosti samostatné, no časom sa stali súčasťou Popradu. Sú to Matejovce, Veľká, Stráže pod Tatrami a Spišská Sobota. Keďže časom tieto mestečká zrástli, dnes majú spoločnú históriu. Na ich minulosť a pozoruhodnosti môžu byť hrdí Sasi, Slováci i Maďari. Najvýznamnejšou pamiatkou Spišskej Soboty je rímskokatolícky kostol a renesančná zvonica. Kostol, ktorý vysvätili na sviatok svätého Juraja a svätému Jurajovi, je najstaršou stavbou mesta. Nachádza sa na námestí šošovkovitého tvaru, ktoré lemujú staré domy. Mesto dostalo svoj názov i patróna, svätého Juraj bojujúceho s drakom, podľa nemeckého pomenovania Georgenberg. Pohraničné mestá, ktoré sa v rannom stredoveku zo strategických dôvodov a kvôli obrane stavali na kopcoch, sú často pomenované podľa niektorého svätca z radov vojakov.
Vypredané
27,55 € 29,00 €