Modrý Peter

vydavateľstvo

Pokušenie veriť


Pokušenie veriť
Vypredané
3,80 € 4,00 €

Šesť hier


Šesť hier
Vypredané
5,23 € 5,50 €

Kôra nežne praská


Kôra nežne praská
Vypredané
4,18 € 4,40 €

Deti píšu Bohu


Listy v tejto knihe predstavujú tú časť detského sveta, ktorú si deti vyhradzujú na mimoriadne úvahy a želania. Ich obsah je vyjadrený v presvedčeniach, túžbach, otázkach a pochybnostiach, takých naliehavých a prirodzených pre každé dieťa...
Na sklade 1Ks
6,65 € 7,00 €

Básne


Vydanie Básní Františka Andraščíka nadväzujej na edíciu jeho Esejí (vybral, zostavil, predslov a edičnú poznámku napísal Ján Zambor, Levoča: Modrý Peter, edícia Sivá brada, 2006) a vydavateľsky kompletizuje jeho literárny odkaz. Prináša výber z autorovej zbierky Brieždenie (Košice: Krajské nakladateľstvo všeobecnej literatúry, 1963), úplnú kompozíciu Prísne ráno (Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1965) a skladbu Rekviem za živým (Bratislava: Smena, edícia Mladá tvorba, 1967), väčšinu básní zo zbierky Zaklínanie (Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1967), úplnú zbierku Úpenlivé ruky (Bratislava: Smena, Edícia Erb, 1985), doplnenú o básne, ktoré z nej boli vyradené, celú zbierku Svetadiel Tabu (Bratislava: Smena, edícia Erb, 1990), výber z časopisecky uverejnených básní z druhej polovice päťdesiatych a šesťdesiatych rokov a výber z básní z rokov 1990-2001.
U dodávateľa
14,63 € 15,40 €

Brum


Zbierka básní Petra Milčáka
U dodávateľa
5,23 € 5,50 €

Ja, Ikarus


Zbierka básní zosnulého kanadského básnika Aldena Nowlana.
U dodávateľa
5,89 € 6,20 €

Jakub s veľkými úšami


Nová autorská rozprávka Jána Milčáka, ktorý bol za svoju tvorbu pre deti zapísaný na čestnú listu H. CH. Andersena.
Na sklade 2Ks
5,70 € 6,00 €

Mini mýty


Čitateľovi predkladáme pomerne bizarný literárny produkt. Publikovaný text totiž pochádza pravdepodobne z niekoľkých navzájom závislých prameňov, i keď hypotéza, že má svoj pôvod v jedinom na sebe nezávislom prameni, sa tiež úplne vylúčiť nedá. Ide o súbor literárnych útvarov prevažne mytologického charakteru. Korpus je vybavený kritickými poznámkami. Neuvádzame ich však tak, ako boli pôvodne umiestnené, teda priamo uprsotred zbierky, tu sme si z dôvodov prehľadnosti dovolili do pôvodného rukopisu zasiahnuť. Domnievali sme sa, že bude primeranejšie, ak poznámky zaradíme podľa zaužívaného úzu až na koniec knihy, t. j. ako dodatok. Text predkladáme v necenzurovanej podobe. Upozorňujeme, že hodnovernosť kritickej prílohy je do značnej miery pochybná. Rozhodli sme sa však nepridávať k nej žiaden redakčný komentár. Vyvarovali sme sa tak úskaliu publikovať v jednom zväzku knihu spolu s ,, knihou ku knihe o knihe". Tým sa, pochopiteľne, vystavujeme riziku nepochopenia či hnevu čitateľa, ktorý veľmi rýchlo pochopí, že celá ťarcha zodpovednosti bola presunutá naňho.
Vypredané
12,54 € 13,20 €

Nedostižný Edo a jeho detektívne príbehy


Jednotlivé príbehy knihy vychádzajú v USA ako samostatné brožované vydania, našim vydavateľským úsilím bolo spojiť niekoľko príbehov do jednej knihy. „Nedostižný Edo“ je príkladom pozitívneho amerického bestselleru, u detských, ale aj dospelých čitateľov je obľúbený najmä kvôli svojej prostote, dômyselnosti a jemnému humoru, pričom na malej textovej ploche verne vystihuje svet detí túžiacich po tajomstve a hľadaní.
Na sklade 1Ks
6,65 € 7,00 €

Obrov brat


Zbierka rozprávok Jána Milčáka ilustrovaných Juliánou Chomovou.
U dodávateľa
6,27 € 6,60 €

Symetrické pozorovania


Nová zbierka básní.
U dodávateľa
5,23 € 5,50 €

Trinásta komnata


Zbierka rozprávok Jána Milčáka. Ilustrácie Renáty Milčákovej.
Vypredané
6,27 € 6,60 €

Mýtus a báseň


Viacročná, dlhotrvajúca lektúra vedomie čitateľa istým spôsobom rozširuje, no môže ho paradoxne aj obmedziť. Je totiž nástrojom, ktorý pri špecifickej čitateľskej orientácii, teda pri neustálom podvedomom alebo nezámernom preferovaní istej poetiky nemá možnosť toto vedomie nanovo aktualizovať alebo dokonca zbaviť akýchkoľvek obsahov, naopak, vyznačuje sa výroaznou tendenciou k jednostrannému upevňovaniu, k neustálemu subjektívne nastavenému formátovaniu. Pri každom novom čítaní dochádza k porovnávaniu čítaného textu a toho, čo sa za celé roky reguluje a potom uchováva v čitateľskom vedomí ako navrstvená, sama sebou neustále potvrdzovaná predstava o kvalite.
Vypredané
6,27 € 6,60 €

Čakanie na Turka


Komédia o ľuďoch, ktorí snívajú o starých časoch.
Na sklade 1Ks
6,65 € 7,00 €

Izolda: sny, listy Tristanovi


Anna Ondrejková (1954) pochádza z Liptovského Mikuláša. Pracuje ako knihovníčka, žije v neďalekom Bobrovci. Vydala básnické zbierky Kým trvá pieseň (1975), Snežná nevesta (1978), Plánka (1984), Sneh alebo Smutná jabloň plná nedozretých pávov (1993), Nespavosť (1994), Skoromed skorokrv (1998), Havrania, snová (2007), Izolda: sny, listy Tristanovi (2010). Venuje sa divadlu ako herečka, dramaturgička aj autorka textov, účinkuje ako performerka. Je autorkou ilustrácií, koláží a grafiky.
Na sklade 1Ks
5,70 € 6,00 €