Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Knihy - Armáda, zbrane a vojenská technika s. 1 z 31

Peklo severního moře 1916-1918


Druhý, závěrečný díl (1916–1918) rozsáhlého, strhujícího vyprávění o životě, bojích i umírání příslušníků německého Císařského námořnictva za Světové války se opět věnuje všem nejvýznamnějším událostem na Severním moři, mnoha akcím u-bootů. Dlouho pobudeme v bitvě u Skagerraku v r. 1916; ale tentokrát nás kniha zavede i na palubu Jeho Veličenstva Pomocného křižníku WOLF, jenž na své bojové misi dorazí až k Austrálii. Odtud se úspěšně vrátí do německého Kielu, a prožijeme i revoluční hnutí v Císařském námořnictvu, jež vyvrcholí vzpourou, tak zásadní pro další vývoj německého státu. A opět budeme přítomni na jednáních císaře Viléma II. s admirály, poznáme život v německém zázemí… Samozřejmě prožijme i osudové chvíle hlavních postav našeho vyprávění – námořníka Jana Waldena a jeho kamarádů. A opět: Pro ty přátele historie námořního vojenství, kterým nestačí jen suchá faktografie a tabulkové přehledy, nýbrž se chtějí dovědět mnohé i o živoucí podstatě námořního válčení v letech 1914–1918, je tato kniha vítaným přínosem. Věříme, že až ji dočtete, budete se k ní znovu a znovu vracet.
U dodávateľa
22,28 € 23,45 €

Pancéřoví granátníci


Armády v průběhu historie nasazovaly pěchotu jako hlavní útočnou sílu, ale shromažďování a rozmisťování těchto jednotek a jejich vybavení může být časově velmi náročné, a to i od doby zavedení železnic a motorových vozidel. Když němečtí vojenští plánovači ve 30. letech 20. století vytvářeli Panzerwaffe, uvědomili si, že rychlý pohyb tankového útoku vyžaduje motorizovanou pěchotu, která poskytuje veškerou nezbytnou podporu. Touto pěchotní složkou byla pro tankovou divizi integrální Schützenbrigade (střelecká brigáda), původně přepravovaná na nákladních automobilech, ale od roku 1939 vybavená univerzálnějšími transportéry (Mannschaftstransportwagen, později Schützenpanzerwagen). Tyto polopásové obrněné transportéry změnily motorizovanou pěchotu na mechanizovanou a v průběhu léta 1942 došlo i ke změně názvu ze Schützen- na Panzergrenadier (obrněná pěchota). Český název pancéřoví granátníci byl používán v období 2. sv. války, současná terminologie používá termín tankoví granátníci, což věcně odpovídá motorizované/mechanizované pěchotě.
Na sklade 2Ks
25,64 € 26,99 €

AEROspeciál 13: Letouny MiG OKB Arťoma Mikojana 2. část


Publikace navazuje na AEROspeciál č. 11, který dokumentuje ve fotografii MiGy od MiG-1 po MiG-19. Navazující 2. část zachycuje další konstrukce od MiG-21 až po MiG-31K, dále letounové střely této konstrukční kanceláře a cvičný MiG-AT. S MiGy je spojena i historie našeho letectva po 2. světové válce a MiGy-29 ještě v současnosti dosluhují například na Slovensku nebo v Polsku. V tragickém konfliktu na Ukrajině MiGy slouží na obou bojujících stranách - útočícího Ruska a bránící se Ukrajiny.
U dodávateľa
7,99 € 8,41 €
Pútač na knihu Priatelia - oficiálna kuchárka
Pútač na knihy druhej akosti

Armáda 13: Slovenská Rychlá divize v bojích na řece Mius 1941-1942


Pro boje na nově otevřené východní frontě byly na Slovensku zprvu zformovány dva útvary, jednalo se o Armádní skupinu a Rychlou skupinu. Rychlá skupina představovala mobilní útvar, sestavený z obrněných a motorizovaných jednotek Slovenské armády a dne 23. června byla podřízena velení německé 17. armády, zařazené do sestavy Skupina armád Jih. Předmětem našeho zájmu je Rychlá divize, která představovala mobilní útvar, plně motorizovaný a vyzbrojený tanky i obrněnými automobily. Základem Rychlé divize se stala Rychlá skupina, která byla již na začátku července 1941 reorganizována, posílena a přejmenována na Rychlou brigádu. Tato brigáda čítala k 8. červenci 1941 celkem 117 důstojníků, 39 rotmistrů a 3 390 příslušníků mužstva, dále pak 20 tanků typu TL-35, 9 LT-38, 7 typu LT-40 a 5 obrněných automobilů OA vz. 30. Mimo to byla vybavena 37 protitankovými děly ráže 37 mm, 4 děly ráže 75 mm vz. 15, 12 děly ráže 100 mm vz. 30, 4 děly ráže 105 mm vz. 35 a 2 minomety. Velitelem Rychlé brigády se stal plk. Rudolf Pilfousek a byl podřízen veliteli německé 17. armády gen. C. H. von Stülpnagelovi. Vrcholem bojového nasazení brigády se stala 22. července 1941 bitva u Lipovce, v níž se střetla se silami 44. horské střelecké divize. V tvrdém boji sice brigáda obstála a za cenu svých 75 padlých způsobila nepříteli ztráty ve výši 1 tisíce mužů, ale následně byla stažena do týlu, posílena a opět reorganizována. Výsledkem reorganizace se stalo posílení brigády a její povýšení na divizi. Nově ustavená Rychlá divize se v průběhu léta 1941 zúčastnila velkých obkličovacích bitev na Ukrajině, jako byla ta u Umaně. V září se dokonce podílela na obklíčení sovětského uskupení vojsk u Kyjeva, během nějž vojska Skupiny armád Jih zklikvidovaly většinu sil sovětského Jihozápadního a Záložního frontu. Po vítězství u Kyjeva se stala Rychlá divize součástí 1. tankové skupiny polního maršála Ewalda von Kleista (od 25. října přejmenována na 1. tankovou armádu) a společně s ní pokračovala v tažení na východ. Již 20. září vydal Hitler souhlas, aby von Kleistova skupina zahájila výpad směrem k Azovskému moři a k Rostovu na Donu. Prvním cílem německého postupu se stala průmyslová oblast Donbasu. Ačkoliv se německá vojska a společně s nimi i Slováci, museli potýkat se stále sílícím odporem i s nepřízní počasí, podařilo se 25. října obsadit Charkov. V době, kdy se podařilo dosáhnout tohoto triumfu a na středním úseku fronty byly u Brjansku a Vjazmy poraženy síly bránící Moskvu, se německý nápor zastavil. Příčin bylo několik. Jednak odpor Rudé armády značně zesílil a do konce října přišli Němci asi o 1/5 svých sil, které vrhli do ofenzivy, další příčinou bylo roztažení fronty, která se nyní táhla od Baltského moře až k Azovskému, což kladlo další nároky na již tak prořídlé německé řady. V neposlední řadě byl příčinou i nástup rasputice, období, kdy se na podzim a na jaře promění všechny nezpevněné cesty v moře bláta, v němž utone jakýkoliv pohyb. A to se stalo i německé armádě a jejím spojencům v říjnu a listopadu 1941. Publikace podrobně popisuje činnost Rychlé divize v bojích na řece Mius v letech 1941 a 1942.
U dodávateľa
7,99 € 8,41 €

StuG III - německé útočné dělo


Všechny varianty. Podrobná anatomie. Kanony & munice. V boji s nepřítelem. Německý Sturmgeschütz III se stal jedním z nejefektivnějších obrněnců druhé světové války. Původně dělostřelecká zbraň měla poskytovat palebnou podporu mobilní pěchotě, ale její účel se postupem času změnil. Instalace výkonného kanonu spolu s nízkým profilem udělala ze StuGu III efektivního ničitele nepřátelské techniky, který byl navíc levný. Není divu, že během války začal nahrazovat konstrukčně složitější klasické tanky. Autor Mark Healy na následujících stránkách vypráví poutavý příběh spletitého vývoje, výroby i nasazení populárního útočného děla, který doprovází bohatý obrazový materiál dokumentující jak bitvy na západní i východní frontě, tak dodnes zachovalý a perfektně udržovaný StuG ve Finsku. Prototyp a první verze Cesta k sériové výrobě Na bojišti Proti bunkrům, pěchotě i tankům nepřítele Obrněnec v detailu Pancéřování, stanoviště osádky, pohonné jednotky Hlavní zbraň Prodloužený a výkonný 75mm kanon
U dodávateľa
8,88 € 9,35 €

Válka nad alejí MiGů


Koncem čtyřicátých let napětí mezi západem a východem dosáhlo kritického bodu. V té situaci na Korejském poloostrově propukla válka, která mohla lehce přejít v celosvětový konflikt. Ze začátku to ale vypadalo na jednoduché vítězství Severní Koreje, podporované Sovětským Svazem. Nakonec ale válka trvala tři roky a skončila patem. Po celou dobu hrálo v konfliktu důležitou roli americké letectvo. To představovalo ohromující bojovou sílu. Disponovalo flotilou těžkých čtyřmotorových bombardérů, které dokázaly doslova vymazávat města v hlubokém týlu nepřítele. Jejich doprovod zajišťovaly stíhačky s dlouhým doletem a u jednotek už sloužily i první stíhačky poháněné proudovým motorem. Pro noční stíhání pak existovalo několik typů, nesoucích kvalitní radiolokátory pro nalezení nepřítele skrývajícího se v temnotách. Přímou podporu pozemních útvarů pak zajišťovaly stíhací bombardéry. Ty pročesávaly nepřátelský týl i frontu a tam pomocí pum, napalmu a neřízených raket ničily všechny dostupné pozemní cíle. Na moři pak Američané naprosto dominovali. Měli mohutnou flotilu letadlových lodí, které mohly doplout prakticky na jakékoliv místo na zemi a napadnout je pomocí bombardérů startujících z jejich palub. V oblasti nedaleko hranic s Čínou po celou dobu trvání konfliktu existovala oblast působení sovětských stíhaček. Říkalo se jí Alej MiGů a právě zde probíhala většina leteckých soubojů.
U dodávateľa
13,84 € 14,57 €

Stíhači nad východní frontou


Stíhači vždy byli armádní elitou. Většinou šlo o výrazné individuality, jež obklopovala aureola rytířů nebes. Když ale v červnu 1941 napadlo nacistické Německo Stalinův Sovětský svaz, začala na východě válka jiného charakteru. Nyní už nebylo pro rytířství místo. Stíhači Luftwaffe byli svým založením lovci, Sověti bojovali s odhodláním hraničícím až se sebeobětováním. Seznamte se s pestrou mozaikou slavných strojů, leteckých es a taktik boje. Průvodcem vám bude jeden z nejerudovanějších českých autorů.
Na sklade 2Ks
27,07 € 28,49 €

AEROmodel 12 - Avia BH-21 a Letov Š-16


Obsahuje vystřihovací papírové modely v měřítku 1:48 Avia BH-21 a Letov Š-16 včetně monografie obou letadel Pozor změna papíru modelů na mat 170 gramů Avia BH-21-historie a vystřihovací model úspěšného československého stíhacího letounu, který patřil ve dvacátých letech minulého století bezesporu mezi nejlepší stíhací letouny na světě. Umožnil mohutný rozvoj našeho stíhacího letectva a zároveň stál u zrodu čs. akrobatické školy s mnoha mezinárodními úspěchy. Kromě našeho letectva Avia BH-21 sloužila i v belgickém letectvu, kde byla vyrobena v licenci. Letov Š-16 - historie a vystřihovací model lehkého bombardovacího a průzkumného letounu. Letoun Š-16 měl moderní konstrukci trupu z duralových trubek a kovová křídla, což stroji dávalo vysokou odolnost a pevnost. Pro své letové vlastnosti byl čs. letci velmi oblíben. Sloužil v našem letectvu až do počátku třicátých let. Byl exportován do Turecka, Lotyšska a Jugoslávie (1 ks v plovákové verzi)
U dodávateľa
6,65 € 7,00 €

Bitva o Atlantik


Na světových oceánech pustošily německé ponorky spojenecké floty. Od začátku války probíhala Bitva o Atlantik a Královské námořnictvo, americké námořnictvo a spojenecké obchodní lodě zaznamenávaly proti tomuto podvodnímu postrachu ohromné ztráty. U-505 byla spuštěna na vodu 25. května 1941. Během následujících tří let potopila celkem osm lodí. Ale převaha, jakou kdysi ponorky měly, začínala slábnout a situace se pomalu měnila ve prospěch spojeneckých námořnictev. Ve svých skvělých vzpomínkách Daniel Gallery vysvětluje, jak velel Operační skupině 21.12 v bitvě proti ponorkovému nebezpečí. Jako velitel eskortní letadlové lodě USS Guadalcanal vedl svou posádku při potopení tří těchto hrozivých ponorek, ale jeho největším úspěchem bylo zajetí U-505 u pobřeží Afriky. Byl prvním americkým důstojníkem, který od války v roce 1812 zajal nepřátelskou válečnou loď. Toto vítězství zajistilo Spojeným státům nejen velký úspěch, ale také šifrovací knihy, šifrovací stroj Enigma a další tajné materiály nalezené na palubě. Zrekonstruovaná U-505 je nyní vystavena v Muzeu vědy a průmyslu v Chicagu.
U dodávateľa
12,95 € 13,63 €

C.K. Pionýrské vojsko - 8. část


Čtenář se ve svazcích této řady seznámí s vojenskou historií z poněkud jiné strany. Dozví se něco o zákulisí bojů v popisech činnosti části technického vojska staré c. k. armády zvané pionýři, a také o jejich vzniku, organizaci a vybavení. Mezi zakladatele tohoto druhu vojska patřil Čech, pozdější polní maršál Radecký. Úkolem pionýrů bylo stručně řečeno především budovat a samozřejmě také ničit mosty a komunikace. Tak se může čtenář seznámit i s tou stránkou operací, která je v ostatních dílech opomíjená, a zároveň s každodenností pionýrského vojska a mnoha dalšími zajímavostmi, které během času zcela upadly v zapomnění.
U dodávateľa
9,91 € 10,43 €

C.K. Pionýrské vojsko 9. část - Dodatky


Čtenář se ve svazcích této řady seznámí s vojenskou historií z poněkud jiné strany. Dozví se něco o zákulisí bojů v popisech činnosti části technického vojska staré c. k. armády zvané pionýři, a také o jejich vzniku, organizaci a vybavení. Mezi zakladatele tohoto druhu vojska patřil Čech, pozdější polní maršál Radecký. Úkolem pionýrů bylo stručně řečeno především budovat a samozřejmě také ničit mosty a komunikace. Tak se může čtenář seznámit i s tou stránkou operací, která je v ostatních dílech opomíjená, a zároveň s každodenností pionýrského vojska a mnoha dalšími zajímavostmi, které během času zcela upadly v zapomnění.
U dodávateľa
11,12 € 11,70 €

Na křídlech Roa


Boj dobrovolníků z řad příslušníků národů někdejšího SSSR proti stalinskému režimu v letech 2. světové války s přihlédnutím k nasazení a výzbroji letců Ruské osvobozenecké armády generála Vlasova, kteří v roce 1945 zasáhli do bojů rovněž na území Československa.
Na sklade 1Ks
20,49 € 21,57 €

Harckocsik


A gyönyörű képekkel illusztrált kemény táblás kiadásban a harckocsik és egyéb lánctalpas járművekkel ismerkedhetnek meg az olvasók. Tartalom: A modern hadviselés megszületése Az I. világháború A két háború között A II. világháború A hidegháború évei Modern páncélosok A jövő tankjai
U dodávateľa
7,63 € 8,03 €

Balistika, 2. vydání


Střely, přesnost střelby, účinek Knih popisujících existující dlouhé i krátké palné zbraně byla napsána celá řada. Avšak knihy věnované problematice dějů ve zbrani, pohybu, konstrukci a účinku střel jsou však podstatně vzácnější. Stále častěji jsem se setkával s přáním, abych za využití svých článků vytvořil knihu, která by tak doplnila zjevnou mezeru v literatuře zasvěcené problematice zbraní a střeliva.
Na sklade 2Ks
22,75 € 23,95 €

Svoboda přišla také od západu


Ačkoliv předešlé publikace edice Osvobození 1945 přinášejí mnoho nových informací, které se doposud v přehršli tiskových materiálů o osvobození Čech od západu neobjevo-valy, je zřejmé, že do nich stejně nebylo možné zařadit vše zajímavé, co by zařazení za-sloužilo. Hlavní témata závěrečné 20. publikace se proto vztahují právě k takovýmto zajímavostem. Publikace má několik základních tematických okruhů, z nichž stěžejním je úvaha na téma proč Spojenci nakonec přece jen 2. sv. válku vyhráli a došli až do ČSR. Z dalších je možné jmenovat téma letecké války nad západními Čechami nebo výměnu stráží, v jejímž rámci přišly na čs. území v druhé vlně, po odchodu divizí V. a XII. sboru, nové jednotky US Army a setrvaly zde až do definitivního ukončení pobytu spojeneckých vojsk na podzim 1945. Velmi zajímavá je stať, přibližující zcela unikátní filatelistickou sbírku, nemající zřejmě nikde ve světě obdoby, sestavená z originálních obálek polní pošty jednotek US Army dislokovaných na konci války na československém území. Čtenářský zájem nezklamou ani autentické vzpomínky pamětníků na dobu osvobození.
Predpredaj
7,54 € 7,94 €

Pod křídly RAF 1: V druhém exilu


Zcela poprvé publikovaná, několikadílná souborná práce o osudech čs. letců v řadách britského Královského letectva za mírových let, zavede čtenáře zprvu do etapy od osvobození ČSR až k následkům komunistického puče z února 1948. V reakci na čistky v armádě, zatýkání a absurdní obvinění se letci opět vydávají za hranice do svobodného světa. Díky pochopení britské strany se řadě z nich daří opětovně přejít pod ochranu Královského letectva a většině pak nastoupit druhou etapu služby v letových a pozemních zařazeních. S čs. exilovými letci se tak setkáváme od konce 40. do počátku 70. let minulého století v široké paletě činností a za aktivní účasti na významných, či méně známých operacích a událostech v dobách studené války.
Na sklade 1Ks
39,74 € 41,83 €

Královna bitev


Vůbec poprvé předkládá kniha Královna bitev – vznik moderního dělostřelectva a české země čtenáři nedávno objevené informace o významné reformě rakouského dělostřelectva. Ta se z podstatné části uskutečnila na území jižních Čech v letech 1744–1753. Nové dělostřelectvo se od roku 1756 zasloužilo o mnoho porážek pruské armády, včetně vítězství v bitvě u Kolína 18. června 1757, a pomohlo tak zachránit územní integritu českého státu. Novou výzbroj a taktiku postupně převzaly všechny evropské armády a setkáváme se s ní dodnes. Čtenář se současně seznámí s historií dělostřelectva před rokem 1744 a jeho vývojem až do současné doby, na kterém se podílela řada českých dělostřelců a techniků.
U dodávateľa
22,28 € 23,45 €

Avia B-71/SB - Lehký bombardovací a zvědný letoun B-71 v československém letectvu


Publikace se věnuje našemu, v kritickém roce 1938 nejmodernějšímu letounu Avia B71, respektive sovětskému rychlému bombardéru SB, jehož hvězda vyletěla vzhůru v občanské válce ve Španělsku v letech 1936 1939. Jeho licenční výroba se u nás po složitých jednáních pomalu rozbíhala v letech 1938 1939 a současně bylo zakoupeno v SSSR 61 kusů tohoto letounu. Tyto stroje byly vybaveny čs. motory i výzbrojí a byly postupně zařazovány do výzbroje. Autor popisuje krátce vznik letounu v SSSR, setkání několika našich letců se letouny SB ve Španělsku, hledání stroje této kategorie pro naše letectvo ve Francii, Anglii i SSSR a důvody, které vedly k našemu rozhodnutí pro sovětský SB. Následuje popis složitých jednání o licenční výrobě u nás, kdy byla protihodnotou do SSSR dodána licence horského kanonu Škoda. Následují kapitoly o zkouškách letounu ve VTLÚ, zavádění letounu do výzbroje a zkušenostech z provozu, o výcviku osádek a zvláštním cvičení Letecké brigády v roce 1938 se zřetelem na prověření použití B71. Popsáno je zařazení B71 do výzbroje u Leteckých plukům 1, 2, 5, 6 i v Bojovém středisku bombardovacím v Kunovicích a nasazení B71 v době mobilizace. V této souvislosti se autor snaží přiblížit i reálné možnosti a konkrétní kroky SSSR vojenské pomoci v době mnichovské krize. Následují kapitoly o demobilizaci a snahy o odprodání letounů do zahraničí. Dále rozběh licenční výroby stroje v našich továrnách, která byla nakonec realizována až pro Luftwaffe. Najdeme zde i technický popis stroje, soupis zakoupených strojů B71 podle výrobních čísel a dostupné informace o jejich službě, kapitolu o zbarvení a označování letounů. A přehled nehod. Zmíněny jsou také zachované stroje SB v muzeích. Publikace je v pevné vazbě, formát 230 x 297 mm, 272 stran, 450 čb. a bar. fotografií, dokumentů a skic. Barevné bokorysy a třípohled.
U dodávateľa
66,93 € 70,45 €

Opuštěné vraky druhé světové války


Tato výpravná obrazová publikace se podstatně liší od běžných publikací, věnovaných historii největšího konfliktu 20. století. Je to vlastně fotoalbum s minimem textu, ale s více než dvěma sty překvapivých fotografií chátrajících zbraní a výzbroje, jež po sobě zanechaly bojující strany prakticky na všech kontinentech, snad s výjimkou Antarktidy. Po stručném úvodu následují v pěti kapitolách fotografie ze všech válčišť druhé světové války, od západní a východní Evropy přes Středozemí, Střední východ a severní Afriku až po Asii a Tichomoří. Všude tam se zachovalo velké množství zbraní, munice, letadel, obrněných vozidel a pevnostních staveb válečného arsenálu, jehož bezpříkladnou obrovitost fotografie bezděčně dokumentují. Nechybí ani kapitola o obou amerických kontinentech, kde se sice přímo nebojovalo, ale kde stále stojí pobřežní opevnění a kde lze v horských pustinách najít vraky letadel, jež se zřítila při cvičných letech nebo při návratu z protiponorkových patrol. Působivost rozmanitých, v knize zobrazených artefaktů, od samopalu PPŠ-41, vykopaného pod dlažbou Volgogradu, přes torza opuštěných vozidel v Západní poušti a vraky potopených lodí v laguně Truk až k pobřežním bateriím a opevněným liniím, jako byl Atlantický val či obrovitý ponorkový bunkr v Lorientu, ale též československé pohraniční opevnění, ještě umocňuje skutečnost, že se jedná o zrezavělé nebo krustou mořských živočichů pokryté trosky, náboje nebo o omšelé, ve vegetaci se ztrácející betonové stavby. To vyvolává natolik silný pocit zmaru, že teprve při pohledu na tyto válečné památky v různém stupni rozkladu, roztroušené po celém světě, si člověk v celé nahosti uvědomí gigantický rozsah a tragédii konfliktu, který skončil před více než pětasedmdesáti léty. Snad ještě více než nablýskané exponáty ve vojenských muzeích vypovídají fotografie opuštěných zbraní v této knížce o hrdinství a utrpění mužů, kteří s nimi a v nich bojovali a až příliš často umírali.
U dodávateľa
23,71 € 24,96 €