% Zľavy na hry %

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Série


Edície


Knihy - História, vojnová literatúra strana 6 z 500

Finanční stráž ve fotografii


Volné pokračování úspěšné knihy Mobilizace ve fotografii tentokráte věnované příslušníkům finanční stráže, jejich soubojům s pašeráky, ale i obraně vlasti v letech 1938–1939.Nebýt viděn, ale vidět vše – to byla zásada mužů v zelených uniformách, kteří střežili naše pohraniční hory a hvozdy za Rakouska-Uherska, za první republiky i několik let po druhé světové válce. Začtěte se s námi do jejich příběhů doplněných stovkami dobových, často dosud nepublikovaných snímků.„Lásku k vlasti dokaž činem“Dnes je státní hranice pro většinu z nás jen pomyslnou čárou na mapě. Díky Evropské unii již na pomezích mezi jednotlivými členskými státy nezažíváme žádné kontroly a je to tak dobře. V minulosti ale ochrana hranic patřila k důležitým úkolům státní moci. Již ve středověku bylo třeba se nejen bránit před vpádem nepřítele, ale také hájit ekonomické zájmy panovníka. Postupem času se právě druhý zmíněný úkol stále více profesionalizoval a v habsburské monarchii byl výsledkem tohoto vývoje vznik c. k. pohraniční stráže v roce 1830. Jednalo se o první jednotně řízený sbor na ochranu státní a celní hranice. Jeho činnost pak v roce 1843 převzala nově založená c. k. finanční stráž, přičemž jeden z jejích hlavních úkolů spočíval v dozoru nad státní a celní hranicí – zjednodušeně řečeno šlo o boj proti pašerákům a podloudnému obchodu. Finanční stráž představovala v době svého vzniku první stejnokrojem opatřený a ozbrojený sbor, který působil plošně na území celého státu – například dnes mnohem známější četnictvo se začalo rozvíjet až o několik let později. Od prvních dnů existence působili finančníci jak ve službě pomezní, tak i vnitrozemské. Dnes je však vnímáme především jako ochránce státní hranice, což je dáno tím, že v roce 1920 došlo k rozdělení dosud jednotného sboru na vnitrozemskou důchodkovou kontrolu a na hranicích sloužící pohraniční finanční stráž. A právě osudy příslušníků druhé zmíněné části sboru jsou předmětem našeho zájmu.Není žádným tajemstvím, že české země jsou z velké většiny obklopeny horskými masivy. Šumava, Krkonoše, Hrubý Jeseník, Krušné, Jizerské či Orlické hory tvořily přirozenou bariéru mezi naší vlastí a sousedními státy. V dobách první republiky dokonce hranice Československa na východě končila až u podkarpatoruské hory Pop Ivan. Příslušníci finanční stráže tak mnohdy sloužili v drsném a nehostinném prostředí, kde byli často odkázáni jen sami na sebe. I běžná pochůzková činnost byla v těžkém horském terénu velmi vyčerpávající, a to ani nemluvíme o boji s pašeráky, při němž šlo nesčetněkrát o holý život. I přesto všechno ale drtivá většina finančníků na své působení u sboru vzpomínala s láskou.
Na sklade 2Ks
22,28 € 23,45 €

Mobilizace ve fotografii


Na památku událostí roku 1938: mimořádných květnových opatření a zářijové mobilizace, mnichovské zrady, okupace pohraničí a konce první republiky.Kniha prostřednictvím více jak 300 unikátních, mnohdy dosud nepublikovaných snímků přiblíží ohromné odhodlání vojáků, četníků, policistů a příslušníků finanční stráže k obraně vlasti v letech 1938–1939. Vyvrací také stále přežívající mýtus, podle kterého jsme se v roce 1938 vzdali bez boje – fotografie a příběhy ze všech koutů tehdejšího Československa totiž svědčí o pravém opaku.Úvodní textová část publikace přibližuje historické okolnosti vzniku takzvané sudetské krize, popisuje snahy o modernizaci čs. armády a vybudování pevnostního systému i úkoly jednotlivých bezpečnostních složek. Stejně tak v ní najdete vylíčeny i všechny hlavní události, které předznamenaly zánik první a posléze také druhé republiky: mimořádná květnová opatření, řádění Sudetoněmeckého Freikorpsu v čs. pohraničních oblastech, zářijovou mobilizaci i prudké střety na Slovensku a zejména Podkarpatské Rusi.Hlavní část knihy je pak koncipována jako fotokronika, v níž jsou materiály uspořádány chronologicky od jara 1938 až do března 1939 a zavedou vás do všech koutů tehdejšího Československa. Navštívíte polní postavení armády i Stráže obrany státu, lehké a těžké opevnění nebo místa krvavých bojů a to vždy s co možná nejpodrobnějším popisem zobrazených míst či událostí.
Na sklade 1Ks
22,28 € 23,45 €

Severní Korea a dynastie Kimů


O Severní Koreji toho víme velmi málo a o vládnoucí dynastii Kimů ještě méně. Strohé zprávy z médií líčí zemi, uzavřenou před okolním světem, jako říši zla, která se chystá pomocí jaderných zbraní zničit celý okolní svět. Kniha Loretty Napoleoni proniká hlouběji do korejského systému a přináší informace, které nám mohou pomoci lépe porozumět tomu, proč je Severní Korea taková, jaká je.Severokorejský vůdce Kim Čong-un se jeví jako tyran, chvílemi směšný, chvílemi krvežíznivý, ale pokud jde o jeho výhrůžky a zda je schopen je naplnit, také nevyzpytatelný. Zkrátka, dle obecně zažitých konvencí je Severní Korea místo, kde se může stát cokoliv špatného, na co jen pomyslíme. Britsko-americká publicistka italského původu Loretta Napoleoni se ale snaží na shora zmíněná paradigmata nahlédnout nejen z jednoho úhlu pohledu, jehož východiskem jsou euro-americké principy demokracie. Neztotožňuje se s binárními definicemi jednoznačného dobra a zla, nýbrž pátrá, zda se věci opravdu mají tak, jak nám je líčí masová média. Její kniha je plná informací a svědectví diplomatů, disidentů a odborníků. Odpovědi na své otázky hledá v záhybech fascinujícího příběhu dvou Korejí, velkého konfliktu studené války, jenž zemi rozdělil, analyzuje excentrickou realitu severokorejského totalitarismu, snaží se pochopit myšlení národa, jehož každodennost ovlivňuje polonáboženská ideologie čučche, na Západě téměř neznámá, ale nepostradatelná pro vysvětlení sektářské psychologie Kimových „poddaných“, pokouší se proniknout do temné sítě počítačových zločinů připisovaných Severní Koreji.
Na sklade 1Ks
17,37 € 18,28 €
SCANDI Prehliadka súčasných severských filmov
Výpredaj kníh 2023

200 let egyptologie


V roce 2022 si světová egyptologie připomíná několik významných výročí. Před sto lety byla v Údolí králů objevena hrobka „zlatého krále“ Tutanchamona. A hlavně – uplynulo 200 let od chvíle, kdy Francouz Champollion rozluštil hieroglyfy. Vznikl nový vědní obor, egyptologie. Bez znalosti písma starých Egypťanů totiž bylo možné odkrývat a obdivovat monumentální stavby, nádherné sochy a stěny chrámů popsané hieroglyfy, nikdo ale nerozuměl jim, ani oné dávné civilizaci. Po Champollionově objevu přišli do Egypta první skuteční archeologové. Přední český egyptolog Miroslav Verner se při vyprávění s novinářkou Ivanou Faryovou vrací na začátek a přibližuje čtenářům hlavní milníky a nejzajímavější momenty tohoto dvousetletého příběhu.
U dodávateľa
26,74 € 28,15 €

Trianon másodszor


"A trianoni békeszerződés területi előírásainak visszaállítása nem volt eleve elrendelt szükségszerűség. Abban, hogy az 1946-os párizsi békekonferencián végül mégis ez a döntés született, több tényező játszott közre. Meghatározó szerepe - az első világháború utáni helyzethez hasonlóan - ebben is a győztes nagyhatalmaknak volt. Az ő döntésüket viszont nemcsak saját elveik és érdekeik, hanem Magyarország és riválisainak második világháborús szereplése, valamint a háború utáni diplomáciájuk is jelentősen befolyásolta."A második világháborút lezáró, 1947. február 10-én aláírt magyar békeszerződés egyetlen apró eltéréssel visszaállította Magyarország 1938 előtti, a trianoni békeszerződésben megállapított határait. Életműsorozatának újabb kötetében Romsics Ignác ezt a második világháború alatt kezdődött és 1947-re befejeződött döntéshozatali folyamatot, a párizsi békekonferencia előzményeit és döntéseit, a magyar delegáció működését és a különböző bizottságok vitáit rekonstruálja a rendelkezésre álló magyar és külföldi szakirodalom felhasználásával, valamint új forráscsoportok bevonásával. A kötet a korábban Az 1947-es párizsi békeszerződés címmel megjelent könyv újrakiadása.
U dodávateľa
14,72 € 15,49 €

Hasta la vista komunista


Po brutálnom zásahu komunistických bezpečnostných zložiek proti študentskému pochodu, organizovanému pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva 17. novembra 1989 v Prahe, začali na slovenských vysokých školách spontánne vznikať štrajkové výbory. O tridsať rokov neskôr vyspovedal publicista Karol Sudor väčšinu ich hlavných predstaviteľov, v tom čase spoločne pôsobiacich v Koordinačnom výbore slovenských vysokých škôl na pôde Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Vzniklo dvadsať obsiahlych rozhovorov, v ktorých jednotliví aktéri spomínajú na okupačný štrajk študentov v budove VŠMU i na spoločenské a politické dianie od novembrových udalostí 1989 po slobodné voľby v júni 1990. Okrem rozhovorov kniha obsahuje príspevky Jozefa Leikerta o udalostiach zo 17. novembra 1939 v Prahe a vyhlásení Medzinárodného dňa študentstva, Fedora Blaščáka o situácii v ČSSR roku 1989 a Zuzany Mistríkovej o vzniku a pôsobení koordinačného výboru. Texty dopĺňa bohatý obrazový materiál. Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Na sklade 2Ks
18,95 € 19,95 €

Po druhý raz a naposledy alebo Mierové rozdelenie Československa


31. decembra 1992 zanikla Česká a Slovenská Federatívna Republika. Čo všetko tomuto aktu predchádzalo? O čom sa v skutočne tri hodiny hádali Vladimír Mečiar a Václav Klaus v záhrade vily Tugendhat? Ako si na udalosti spred tridsiatich rokov spomína bývalá Mečiarova pravá ruka Anna Nagyová? Novinár Karol Wolf spomína na politiku a politikov búrlivých deväťdesiatych rokov a na jej presah do dnešných dní.
Na sklade 2Ks
14,16 € 14,90 €

Vysoká modrá zeď - ohlédnutí poslední


Protivzdušná obrana Československa v závěrečném období studené války * Publikace uzavírá trilogii pojednávající o budování československé protivzdušné obrany. Třetí závěrečná část popisuje situaci od roku 1980. Změny v organizaci a ve výzbroji stíhacího letectva, radiotechnických a protileteckých raketových jednotek. Podrobně popisuje zásahy proti narušitelům zvenčí a proti vlastním občanům snažícím se dostat vzdušnou cestou na západ. Nechybí jednotky zařazené do protivzdušné obrany a jejich výzbroj v uvedeném období a popis jejího tehdejšího potencionálního protivníka jeho organizaci a vybavení.
U dodávateľa
40,14 € 42,25 €

Rothschildové: Lesk a zkáza dynastie


Kniha mistrně vykresluje obraz vzestupu jedné z nejslavnějších bankéřských rodin a osudu její rakouské větve. Popisuje obchody, transakce, skandály i dramata a znovuoživuje příběh neuvěřitelného úspěchu, stejně jako strmého pádu. Salomon Mayer Rothschild se v předrevolučním období v polovině 19. století vypracoval na špičkového rakouského bankéře, jeho syn Anselm založil banku, vnuk Albert platil za nejbohatšího Evropana. Rothschildové se stali svobodnými pány a barony, financovali státy, války, továrny a železnice, byli to mecenáši a sběratelé. Jejich bohatství se stalo legendou a odrazilo se ve rčení „Být bohatý jako Rothschild.“
Na sklade 2Ks
22,28 € 23,45 €

In monte Oliveti


Publikace vznikla v rámci dlouhodobého výzkumu dějin knižní kultury jednoty bratrské, který probíhá v Historickém ústavu AV ČR. Její první část shrnuje některé konkrétní výsledky tohoto výzkumu (knihtisk v Litomyšli v první polovině 16. století a zdejší sbor jednoty bratrské, vznik a dějiny překladu Bible kralické, kancionálová tvorba jednoty bratrské), ve druhé části zachycuje většinu exponátů výstavy „In monte Oliveti. Litomyšl a knižní kultura jednoty bratrské v 16. století,“ kterou uspořádalo v létě 2019 Regionální muzeum v Litomyšli, po vzoru kritických výstavních katalogů.
U dodávateľa
22,72 € 23,92 €

Cisárska Čína: Podrobná vizuálna história


Jedinečný a presný sprievodca po bohatom dedičstve ČínyKniha vďaka jedinečnej spolupráci popredných svetových vydavateľstiev Dorling Kindersley (DK) a Encyclopedia of China Publishing House poskytuje vyvážený opis dejín Číny. Prináša jedinečné nahliadnutie do čínskej kultúry a spoločnosti a slúži ako úžasná vizuálna kronika minulosti Číny od mýtických panovníkov, ktorí vládli asi pred 5 000 rokmi, až po posledného cisára dynastie.Zároveň dáva odpovede na mnohé otázky, napríklad ako sa dynastiám Tchang a Sung darilo riadiť obrovské ríše, kedy ľudia vynašli písmo a peniaze a prečo postavili Čínsky múr. Skúma kľúčové čínske predstavy a mapuje široký rozsah histórie počas tisícročí, opisuje stovky významných konfliktov a vyzdvihuje príbehy výnimočných jednotlivcov.Publikácia predstavuje pokladnicu portrétov, malieb, fotografií a artefaktov, ktoré na Západe ešte nikto nevidel. Súčasťou rozprávania sú aj príbehy o legendárnej technickej zručnosti a o čínskych inováciách siahajúcich od výroby hodvábu cez tlač a objav železa až po vynájdenie kompasu a strelného prachu.Z anglického originálu preložil Róbert Hrebíček.
Na sklade > 5Ks
37,91 € 39,90 €

Kiugrás a történelemből


1944. október 15. a magyar történelem egyik legdrámaibb napja. Százezrek sorsát döntően befolyásolta, miközben a második világháború további alakulását is meghatározta. Ezen a napon tett kísérletet a háborúból való kiugrásra Horthy Miklós és kormánya. De mi állt a kiugrási kísérlet hátterében? Min múlott a fegyverletétel sorsa, és kik voltak a felelősök a kudarcáért? Ungváry Krisztián felkavaró részletességgel, óráról órára mutatja be a megelőző napok, hetek eseményeit és az aznap történteket. Írásával azonban nem csupán az események és a szereplők minden részletre kiterjedő bemutatása a célja. Egyedülálló történetírásra vállalkozik, a múltbeli események feltárásán keresztül ugyanis a döntési lehetőségeket is vizsgálja. A kiugrás történetén túl így a lehetséges alternatívákat is megismerjük a kötetből, ami nagyban hozzájárulhat a magyar emlékezetpolitika formálásához, miközben azt is megértjük, miért is volt világpolitikai jelentőségük a korabeli történéseknek.
U dodávateľa
16,06 € 16,90 €

Slovensko nenávidíme ťa


Počas celého tisícročia ovplyvňovali maďarsko-slovenské vzťahy rozhodujúcou mierou život, vývoj a doslova existenciu nášho slovenského národa. V dôsledku nedostatočného vzdelávania a naprostej absencii pronárodných médií si to u nás málokto uvedomuje. Bolo a je tak od príchodu tzv. staromaďarských kmeňov do strednej Európy až do dnešných dní. Skoro nik nevníma ani to, že aj od vzniku našej novodobej Slovenskej republiky je maďarský faktor v našej politike až priveľmi silný. Ako sa teda vyvíjali vzájomné vzťahy medzi našimi národmi? Ale najmä – aké boli a sú postoje maďarskej strany voči nášmu národu? Je to pravda, že keby nevznikla v r. 1918 Československá republika, boli by nás Maďari už všetkých pomaďarčili tak, ako sú pomaďarčení Slováci v súčasnom Maďarsku? Však ich ešte pred pár desaťročiami bolo pol milióna. Kde sú dnes? Všetci boli násilne či „dobrovoľne“ asimilovaní. Na druhej strane – ako je to možné, že našim spoluobčanom maďarskej národnosti sa na Slovensku tak dobre darí? V čom boli a sú príčiny tohto vývoja? Kniha plná málo známych i neznámych historických faktov, ale aj základných dokumentov o maďarsko-slovenských vzťahoch od počiatku až do súčasnosti.
U dodávateľa
17,10 € 18,00 €

Noční lovec - Karel Kuttelwascher


Ačkoli byl Karel Kuttelwascher (1916–1959) za druhé světové války nejúspěšnějším českým stíhačem RAF, jeho životu se dosud věnovala jen jedna knižní monografie, původně vydaná anglicky. Tento velký dluh naší historiografie nyní splácí publikace známého českého odborníka na leteckou historii. Kniha představuje Kuttelwascherovy osudy od dětství přes službu v předválečném československém letectvu po jeho bojovou kariéru ve Francii a zejména ve Velké Británii, kde se jako specialista na noční útoky nad nepřátelskými letišti zařadil mezi největší stíhací esa. Připomenuta je i Kuttelwascherova povalečná emigrace, kterou ukončila jeho předčasná smrt v pouhých 42 letech.
Na sklade 5Ks
17,81 € 18,75 €

To ví přece každý


Existuje velmi mnoho událostí našich národních dějin, jež nejsou opakovaně podrobovány vědeckému zkoumání, jelikož v minulosti na ně přijatý názor se rozšířil a stal se obecnou znalostí, a to bez ohledu na jeho správnost či úplnost. Takové téma má pak charakter tabu – není třeba o něm přemýšlet, není třeba jej hodnotit, není třeba o něm polemizovat, ani na akademické, ani na jiné úrovni. Argumentační klamy jsou projevem nedostatku kritického myšlení a mají přesvědčit druhou stranu o správnosti hájeného názoru za každou cenu, bez ohledu na věcnou pravdivost. Jedním z těchto klamů je argumentum ad populum, který by se dal vyjádřit úslovím, které autor použil jako titul své knihy: To ví přece každý.V knize autor představuje sedm témat z doby prvního čtvrtstoletí existence naší republiky, jejichž převažující interpretace pohříchu zamrzla v dobách dávno minulých, a otvírá tak prostor otázkám, zda to všechno nebylo poněkud jinak.
U dodávateľa
22,28 € 23,45 €

A vándorló katlan - A német 1. páncéloshadsereg küzdelme a túlélésért, 1944. március-április


1944. március elején a keleti hadszíntér déli részén, Ukrajna nyugati területein a szovjet csapatok az úgynevezett "második sztálini csapás" keretében a német 1. páncéloshadsereg megsemmisítését tervezték.A seregtest élén Hans Valentin Hube páncélostábornok, az egyik legtapasztaltabb páncélosparancsnok állt. Ő és az elöljáró Dél Hadseregcsoport főparancsnoka, Erich von Manstein tábornagy mindent elkövetett, hogy elkerüljenek egy újabb sztálingrádi (vagy még annál is nagyobb) léptékű német vereséget. A szovjet 1. Ukrán Front főerői, élükön Zsukov marsallal, heves harcokban, súlyos veszteségek árán 1944. március végéig szinte teljesen bekerítették a német páncéloshadsereget. Ez azonban nem mozdulatlanul várta a felmentést vagy a keserű véget, hanem mozgóvédelemben, terepszakaszról terepszakaszra, folyótól folyóig vonult vissza a saját csapatok felé, ráadásul végül nem is abban az irányban, amerre a szovjet felderítés gondolta.Ezen a hatalmas területen kibontakozó ádáz és fordulatos küzdelemben a németeknek minden szervezési és rögtönzési képességükre szükségük volt ahhoz, hogy elkerüljék az elkerülhetetlent, és a hadsereget harcképes állapotban tartsák. Gyorsan kiderült, hogy a szekér bizony néha a harckocsinál is hasznosabb lehet. Eközben az 1. páncéloshadsereg bal szárnyán egy kis galíciai város, Tarnopol birtoklásáért a német és szovjet csapatok a sztálingrádi harcok kegyetlenségével küzdöttek, mivel jelentős mértékben ettől függött, hogy az 1. páncéloshadsereg elpusztul-e vagy sikerül megmenekülnie. Az 1. páncéloshadsereg 1944. március-áprilisi élet-halál harcáról, benne a magyar VII. hadtest eddig alig ismert szerepéről, valamint Tarnopol kíméletlen ostromáról és a számos Tiger páncélossal végrehajtott német felmentő támadásokról korábban magyarul ilyen részletességgel még nem olvashattunk.A szerző - eddigi munkamódszeréhez híven - könyvét ismét igen jelentős mértékben a harcoló felek levéltári forrásaira alapozta, és eközben számos résztvevő visszaemlékezését is beépítette az elbeszélésébe. Munkája egyedülálló bepillantást nyújt a keleti hadszíntér valóságába annak legkülönbözőbb szintjein.
U dodávateľa
16,03 € 16,87 €

A gonosz serege


A náci Németországban Schutzstaffelnek nevezték. A világ a rettegett SS-ként ismerte meg - a Harmadik Birodalom leghűségesebb és legkönyörtelenebb erőszakszervezeteként.Kezdetben csak egy politikai verőemberekből álló kis osztag volt. Mégis, 1935 végére az SS magához ragadta Németország összes rendőrségi és belbiztonsági hatáskörét - a kis falvak "csendőreitől" kezdve egészen a politikai titkosrendőrségig és a Gestapóig. Végül pedig a fegyveres ága még Németország hivatalos hadseregének, a Wehrmachtnak is a riválisa lett.A gonosz serege a mítoszok és sztereotípiák mögé hatolva feltárja az SS valódi arcát, a megingathatatlan fanatikusokból és hataloméhes opportunistákból álló szervezetet, melynek tagjai szolgai módon követtek egy ideológiát, amely elvetette a hagyományos erkölcsöt - az ideológiát, amelyet a legvéresebb szélsőségekig is készek voltak átültetni a valóságba, s amely végül elvezetett a holokauszthoz.A könyv átfogó történelmi áttekintést nyújt az egyik valaha ismert legfélelmetesebb politikai és katonai szervezet születéséről, tevékenységéről és bukásáról - és azokról az eltorzult személyiségű, könyörtelen emberekről, akik az emberiség történetének egyik legfelháborítóbb bűnét elkövették.
U dodávateľa
12,04 € 12,67 €

Nemesség - Kézikönyv nemesi ügyekben


Lovag Marcziányi György (Igló, Szepes vármegye, 1844. április 9. - Budapest, 1898. július 21.) katonatiszt, író, Magyarországon a genealógia és heraldika tudományok egyik úttörője. Nemesség című könyve a magyar nemesség társadalomban elfoglalt helyét és szerepét, valamint a nemesség adományozásának miértjét, módját, szervezeteit és feladatait mutatja be. A könyv az eredeti kiadás reprint változata.
U dodávateľa
8,84 € 9,30 €

Příběhy psané válkou


Kniha „Příběhy psané válkou“ se snaží poukázat na obyčejné lidské přátelství, které se rodilo v těžké době druhé světové války a často pomohlo zachránit život, a které se v dnešní přetechnizované a uspěchané době bohužel kamsi vytrácí. Příběhy zde vyprávěné nemají za cíl přehnaně glorifikovat, ale ukázat obyčejné lidské vlastnosti, jako je odvaha, vlastenectví, důvtip, odhodlanost, hrdinství, vynalézavost, strach, smysl pro humor či nedostatek kázně. Také se nebojí poukázat na nepřipravenost, byrokracii a stupiditu některých rozkazů, zejména na začátku války, nebo na nevypočitatelné hrátky osudu či prostého lidského štěstí. Nevyhýbají se ani nahlédnout na kastování v jednotkách a rozdíly v životě důstojníků a mužstva. Autoři tak aspoň trochu splatí těmto lidem morální dluh, který k nim cítí.
Na sklade 2Ks
18,95 € 19,95 €