Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Série


Edície


Najnovšie - Knihy - História, vojnová literatúra s. 1 z 715

Zlověstné oceány 1., 2. vydání


Začátek 1. světové války na Dálném východě a legendární námořní bitvy křižníkové eskadry německého viceadmirála von Spee. Nejprve u Coronelu a poté u Falkland. V první rozstříleli britskou eskadru Němci, v druhé německou Britové.
Predpredaj
19,60 € 20,63 €

Rohanové


Rohanové patřili k nejvýznamnějším francouzským šlechtickým rodům. Z jejich řad vzešli významní vojevůdci i podporovatelé umění, čtyři štrasburští biskupové a několik vychovatelek královských dětí. Po vypuknutí Velké francouzské revoluce opustili Francii a vstoupili do vojenských služeb Habsburků. Roku 1820 zakoupili zámek Sychrov, který se stal jejich hlavním sídlem. V severních Čechách vybudovali rozsáhlé panství, na kterém podporovali kulturní i průmyslový rozvoj. Kníže Kamil Rohan Sychrov přestavěl ve skvost novogotické architektury. Kniha Rohanové přibližuje jak dějiny rodu ve Francii, tak osudy jeho členů usazených v Čechách.
Predpredaj
17,81 € 18,75 €

Okupace 1939


Okupace zbytku českých zemí německou brannou mocí roku 1939 patří k nejtragičtějším událostem našich novodobých národních dějin. Okupací zbytku českých zemí přišel český národ o svoji dvě desítky let trvající samostatnost a dostal se do područí svého nyní již dominantního souseda, přičemž mu v delším horizontu hrozila násilná asimilace. Historická událost z poloviny března 1939 je sice široké veřejnosti velmi dobře známa, ovšem pouze v obecné rovině. Předkládaná publikace se věnuje detailnímu popisu procesu vojenské okupace a neutralizace vlastní branné moci, jež v této fázi vývoje již neměla šanci na ozbrojený odpor.
Predpredaj
16,03 € 16,87 €
Pútač Panta Rhei je klasika
Pútač na knihu Čierna a purpurová - Wojciech Dutka

Kronika Slovenského štátu 1944 - 1945


Osud samostatnej Slovenskej republiky z rokov 1939 – 1945 sa blíži k svojmu trpkému naplneniu. Stredoeurópsky pešiak v hazardnej hre Veľkonemeckej ríše hodlá hrať svoju rolu až do úplného konca. Ľudácky režim Hitlerovho verného vazala síce vzbudzuje dojem nerušeného pokračovania úspešného príbehu malého národa pod ochranou mocného spojenca, ale plán novej Európy sa už začína rúcať. Východný front sa nezadržateľne posúva k hraniciam štátu a domáce odbojové hnutie v spolupráci so zahraničnými československými centrálami kuje plány na ozbrojené vystúpenie. Nacistické Nemecko však ešte nepovedalo posledné slovo a svoj satelit nemieni vydať napospas Spojencom bez boja. V januári 1944 pokračuje šiesty rok druhej svetovej vojny a spolu s ňou sa začína záverečná časť Kroniky Slovenského štátu. Kolektív autorov z Historického ústavu SAV pod vedením PhDr. Ľudovíta Hallona, DrSc. v spolupráci s Vojenským historickým ústavom a Ottovým nakladateľstvom s úsilím o čo najvyššiu mieru objektivity prináša kaleidoskop diania vo všetkých dôležitých sférach spoločnosti neodvratne smerujúcej k zániku Slovenskej a obnove Československej republiky. Čitateľsky prístupné texty opäť nadobúdajú vizuálne pútavý rozmer vďaka desiatkam fotografií, plagátov, reprodukcií, letákov či ukážok z dobových dokumentov a tlače. Vzhľadom na ťažiskovú tému Slovenského národného povstania rozšíril zoznam autorov doc. PhDr. Marek Syrný, PhD. z Múzea SNP v Banskej Bystrici a aj on prispel k úspešnému zavŕšeniu ojedinelého projektu.
Predpredaj
33,24 € 34,99 €

Zabiju tě pro pár stovek


Není tělo – není vražda! Platnost této teorie zajistila Ivanu Roubalovi svého času svobodu pohybu i veškeré činnosti. Bohužel… Později byl pravomocně odsouzený za pět prokázaných vražd, mrtvých měl ale podle všeho na svědomí více. Kde jsou těla? Sežrána prasaty na jeho statku? Těžko… Otázky se množí – odpovědi na ně hledá badatel a spisovatel v jedné osobě, Ondřej Krotil.
Predpredaj
14,24 € 14,99 €

Zmizelá Šumava, 3. vydání


Kniha Zmizelá Šumava vypráví 21 příběhů o životě a místech, která na dnešních mapách Šumavy už nenaleznete. Do osudů obyvatel na pomezí českoněmecké hranice totiž nemilosrdně zasáhly „velké“ dějiny 20. století, nejprve obě světové války, poté odsun německých obyvatel, neprodyšné uzavření hranice a vytvoření vojenského výcvikového prostoru Dobrá voda, kterému musely ustoupit nuceně vysídlené obce i osady.
Predpredaj
18,99 € 19,99 €

Zmizelá Šumava 2, 2. vydání


Odhalte další příběhy starých, dnes již zaniklých osad a osudy obyvatel Šumavy. Budete svědky zániku samoty Torfstich, dozvíte se, jaké legendy obestírají hrad Kašperk, objevíte Sterzmühle, šumavský skvost v údolí říčky Pstružné, i osadu Vogelsang, kterou Švédové nikdy nedobyli. Dvacet nových příběhů z tohoto mnohdy drsného kraje doprovázejí dobové i současné fotografie.
Predpredaj
18,99 € 19,99 €

Československo v období socialismu 1945-1989, 2. vydání


Známý historik Jan Rychlík hledá kořeny socialismu na československém území už v roce 1945. Fundované shrnutí všech hlavních period socialistického Československa vás s pomocí dobových dokumentů provede od únorového převratu přes „zlatá šedesátá“ až do rozpadu režimu v roce 1989. V jeho unikátní studii se organicky prolíná realita řadových obyvatel i špiček komunistického režimu a stranou nezůstává ani slovenský úhel pohledu.
Predpredaj
23,27 € 24,49 €

1918 - Rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa, 2. vydání


Připomeňte si okolnosti ničivého konfliktu, který přepsal mapu Evropy. Historik Jan Rychlík sleduje rozpad habsburské monarchie nejen z hlediska národnostních aspirací Čechů a Slováků, ale z pohledu všech jejích národů. Ukazuje, že představy a požadavky jednotlivých národů byly vzájemně neslučitelné. Problém monarchie tedy nebyl v tom, že by nechtěla vyřešit své národnostní problémy, ale v tom, že tyto problémy byly neřešitelné.
Predpredaj
17,57 € 18,49 €

Devadesátky!, 2. vydání


Pamatujete si na dobu, kdy jste každou sobotu obědvali u Volejte řediteli, v neděli nakupovali nanuky u Family Frostu a odpoledne koukali na nové díly Beverly Hills 90210? Pak je tato unikátní publikace právě pro vás. Těšit se můžete nejen na mimořádně pestré vzpomínky osobností, ale také na charakteristiku různých oblastí devadesátkové éry – od gastronomie, módy nebo erotiky až po nezapomenutelné sportovní a hudební události.
U dodávateľa
17,57 € 18,49 €

Dějiny Íránu, 2. vydání


Přehledně uspořádaná kniha informuje o zakladateli zoroastrovského náboženství, o mocné říši Achajmenovců, kterou si podrobil Alexandr Makedonský, líčí boje Parthů a Sásánovců s Římany, sleduje dobytí Íránu Araby a příchod islámu, ničivé nájezdy Mongolů, rozkvět perské kultury a literatury za ílchánů a Tímúrovců i snahy safíjovských šáhů o sjednocení íránské společnosti. Neopomine ani události vedoucí k nástupu dynastie Pahlaví a k jejímu svržení tzv. islámskou revolucí. Text uzavírá stručný výklad o šíitském islámu, genealogická tabulka dynastií, chronologie událostí, přehled česko-íránských vztahů s souhrn statistických údajů o Íránu.
Predpredaj
17,81 € 18,75 €

Náš stát


Autoři publikace se věnují různým podobám moderního českého (československého) státu od roku 1848 do současnosti. Vedle základních charakteristik státu se zamýšlejí nad tím, jaké společenské a národní skupiny určité státní formy přijímaly a které je naopak problematizovaly, nebo dokonce odmítaly. Dospívají přitom k mnohdy překvapivým závěrům. Kniha dokládá mezioborovou spolupráci historika a politologa.
Predpredaj
12,95 € 13,63 €

Moravské šlépěje ve světě - Po stopách Moravských bratří


Moravští bratři jsou veřejnosti známější až v posledních letech, kdy se historici a autoři literatury faktu začali obsáhleji věnovat jednak dílčím událostem po Bílé hoře, tak i působením našich krajanů ve světě. Přitom má tato církev velmi bohatou historii, sahající až k Jednotě bratrské, Janu Amosu Komenskému a dalším významným osobnostem. Věnovali se především misijní činnosti, a to na všech kontinentech světa, nevyjímaje i tak nehostinné kouty, jako je třeba Grónsko. Přesto se informace o Moravských bratrech objevují většinou jen jako dílčí kapitoly připojené k jiným tématům. Kniha Taťany Březinové je tak jednou z mála publikací, která se jim věnuje opravdu podrobně, popisuje historii jejich vzniku, život významných osobností i misijní činnost ve světě. Jedná se tak o významný střípek do mozaiky české historie
Predpredaj
12,90 € 13,58 €

Smrt Evropy


Základem tématu i děje nové Junkovy knížky jsou pevná a nezpochybnitelná historická fakta. Projekt Wotanův oštěp, který z nich vychází, je však holý nesmysl, stejně jako je další líčení alternativního konce Hitlerovy říše fikcí, kterou by si nikdo soudný nikdy nemohl přát a také my ji čtenářům nenutíme. Přesto je možné přijmout tuto autorovu konstrukci jako reálné varování českého čtenáře před hrozbou dnes již zcela nezpochybnitelnou, protože se takto nabízená licence může proměnit v neblahou realitu našeho mateřského kontinentu až příliš snadno. Jak by se skutečně mohlo stát v duchu závěru knihy: nepotrestají nás bohové, ale potrestáme sami sebe. Už za to, že soudobá euroatlantická civilizace nemá šanci obstát, je-li tolik oslabena zevnitř programovou nesvorností, hlásáním falešných ideí a bůhví odkud řízeným rozsevem civilizačních chorob, ničících běžného Evropana na těle i na duchu.
Predpredaj
14,69 € 15,46 €

Spomienky baróna Tótha na Turkov a Tatárov


Trvalo takmer dvestopäťdesiat rokov, kým sa zrodil slovenský preklad slávnych memoárov významného európskeho vzdelanca a diplomata so slovenskými koreňmi Františka Tótha. Svoje cestopisné spomienky vydal knižne v roku 1784 v Paríži pod názvom Mémoires sur les Turcs et les Tartares. Obrovský čitateľský záujem si už zakrátko vyžiadal preklad do angličtiny, dánčiny, švédčiny, neskôr aj do nemčiny a iných jazykov . Čitatelia boli dielom nadšení , no nielen preto, že im umožnilo nahliadnuť do exotického sveta, ktorý bol pre nich neprekonateľne vzdialený a zahalený tisíc a jedným tajomstvom. František Tóth / barón Francois de Tott/ vtipne a pútavo opisuje len to, čo sám videl a zažil ako vyslanec francúzkeho kráľa v Osmanskej ríši , Krymskom chanáte či Levante. Rozdielny spôsob myslenia a vnímania života v Európe a Oriente je zjavný aj dnes, v tom je kniha stále aktuálna a poučná. V súčasnosti sú Tóthove spomienky preložené aj do maďarčiny či turečtiny. Slovenský preklad je však v niečom iný. Okrem dobových litografií obsahujú spomienky baróna Tótha na Turkov a Tatárov aj historické štúdie. Ktoré približujú život a dobu Františka Tótha.
U dodávateľa
20,90 € 22,00 €

Slovenský časopis historický 1/2022


Slovenský časopis historický 1/2022
U dodávateľa
14,16 € 14,90 €

Salvy pod plachtami 2. díl - Revoluční a napoleonské války na moři


Druhý svazek Salv pod plachtami pokrývá období Francouzské revoluce a napoleonského císařství, tedy roky 1789–1815. Na souši sice Francie vítězila nad celou Evropou, na mořích a oceánech ale byla situace naprosto odlišná. Revoluce vnesla do francouzského loďstva rozvrat, v jehož důsledku rostla britská převaha a z Velké Británie se stala vládkyně nad všemi vodami. Napoleonova chybná strategická rozhodnutí pak dovedla francouzské eskadry k porážkám, z nichž se už navzdory usilovné snaze o jejich obnovu nevzpamatovaly a v závěru napoleonských válek byly odsouzeny ke zcela pasivní roli. Byl to ovšem čas velkých námořních bitev 13. prai-rialu, kterému Britové říkají Slavný 1. červen, u Aboukiru, mysu Svatého Vincenta, Camperduinu, Trafalgaru a mnoha dalších, v nichž si Francouzi i jejich španělští a nizozemští spojenci statečností nezadali s britskými námořníky.
U dodávateľa
22,28 € 23,45 €

Americká revoluce - Bitvy a osudy válečníků IX. 1775-1783


Devátý svazek projektu Bitvy a osudy válečníků je věnován konfliktu Velké Británie s americkými osadníky ve třinácti koloniích, z nichž se v průběhu války a americké revoluce zrodily Spojené státy americké. Vypráví příběh od počátečních sporů o daně a politické zastoupení, z nichž nejznámější, ne však jediný, je Bostonský čajový dýchánek, věnuje se ale hlavně válečnému měření sil od prvních šarvátek u Lexingtonu a Concordu až po americko-francouzské vítězství u Yorktownu. Jsou zde popsány desítky bitev od Bunker’s Hill u Bostonu přes dobytí New Yorku, první obrat u Princetownu a americké vítězství u Saratogy, britská ofenziva k Philadelphii s následnou bitvou u Monmouth Courthouse, bitvy svedené v Georgii i obou Karolínách (Savannah, Camden, Cowpens, Guilford Courthouse) i námořní bitva v Chesapeake Bay, která předznamenala americké vítězství u Yorktownu. Z osudů protagonistů tady najdete příběh „zrádce všech zrádců“ Benedicta Arnolda a britského spymastera Johna Andrého, který jej ke zradě svedl. Jedná se o první souhrnnou knihu o válce za americkou nezávislost v češtině a zdánlivě nepřehledné, územně velice roztříštěné operace obou soupeřů tu na sebe navazují jasně a s přehledem.
U dodávateľa
22,28 € 23,45 €

Africké století


Mnohé africké země mají potenciál hrát v 21. století významnou roli na mezinárodní scéně. Budoucnost Afriky spočívá v překonání dědictví minulosti, v úsilí o budování společnosti, která nebude postavena na vládě úzké elity a která bude schopna diverzifikovat svoji ekonomiku. Stabilita a ekonomický vzestup tohoto kontinentu, o nějž se v současnosti již vede tichý zápas, se dřív či později musí stát i nutnou prioritou Evropy. Vyhlídkami afrického kontinentu se v knize zabývá tým českých i afrických odborníků.
Predpredaj
15,67 € 16,49 €