Kalligram

vydavateľstvo

O umení


Dominantnou témou tvorby veľkého nemeckého básnika (1875-1926) je hľadanie Boha a existencialistická problematika smrti ako súčasti života - rozšírením diapazónu tejto problematiky z básnických zbierok sú jeho príležitostne písané eseje, v ktorých sa zaoberá buď konkrétnymi témami z výtvarného umenia, resp. hudby a literatúry, alebo širšie uvažuje nad zmyslom a poslaním básnickej tvorby a umeleckej tvorby vo všeobecnosti.
Vypredané
7,89 € 8,30 €

Pôvod druhov


Jedno z najprevratnejších a najvplyvnejších diel modernej vedy a myslenia vyšlo v anglickom origináli v roku 1859. Po prvý raz tu Darwin predostiera ucelený pohľad na vývoj druhov oslobodený od spirituálnych a náboženských predstáv svojej i predchádz ajúcich dôb. Druhy podľa Darwina vznikajú dlhotrvajúcim procesom prírodného výberu, nie sú nemenné, pretože podliehajú neúprosným prírodným zákonom v tvrdej konkurencii s ostatnými organizmami.
Vypredané
14,16 € 14,90 €

Lexikón Islámu


Publikácia podáva stručné definície islámskych náboženských a právnych termínov, ako i krátke profily významných postáv, ktoré významne ovplyvnili islám. Predstavuje náboženské sekty, politické hnutia a militantné skupiny, uvádza kľúčové historické udalosti a informácie o muslimských krajinách či krajinách s významnou moslimskou menšinou.
Vypredané
11,04 € 11,62 €

O demokracii v Amerike


Alexis de Tocqueville vo svojom najznámejšom diele O demokracii v Amerike predpovedal príchod nezmyselného byrokratického plánovania či funkciu štátu ako zaopatrovacieho ústavu. Podarilo sa mu vystihnúť všetky hodnoty západnej civilizácie, najmä náboženstva a viery, bez ktorej podľa neho neexistuje autorita a napokon ani politická sloboda. Tocquevillovo dielo svojou esejistickou formou oslovuje zrozumiteľne čitateľov a ako vzor analytického hodnotenia dejín a spoločnosti má svoju trvalú platnosť.
Vypredané
18,92 € 19,92 €

Dobrý Stalin


Kniha predstavuje autobiografický príbeh o dospievaní v rodine sovietskeho diplomata. (120X200,str.319,TV,ČB,r.vyd.2005)
Vypredané
11,00 € 11,58 €

Kráľ Matej v New Honte


Nový román Lajos Grendela je záverečným dielom tzv. Newhontskej trilógie, ktorú tvoria romány Masový hrob, U nás New Honte a Kráľ Matej v New Honte. Prostredie je známe už aj z predošlých diel: južné Slovensko po roku 1990, po páde komunistického režimu. Všetko je chaotické, nejasné, bizarné až groteskné. Román má viacero zaujímavých, dobre vykreslených postáv, typických pre toto prechodné obdobie, ktoré hľadajú svoje miesto v pozmenenom svete. Grendel tak ako v predchádzajúcich románoch majstrovsky pracuje so satirickými tónmi pri charakterizovaní doby i svojich hrdinov.
Vypredané
6,28 € 6,61 €

Buď v pohode


Be Cool Hollywoodsky producent Chili Palmer, bývalý gangster, zažil veľký triumf a veľké fiasko. Zúfalo hľadá nový filmový hit. Keď dávny spoločník skončí s guľkou v hlave, Chilimu sa otvárajú nové možnosti. Smrť nahrávacieho mogula zavedie Chiliho do pokryveného sveta rockových hviezd, popových primadon a hiphopových gangstríkov, sveta plného drám, žiarlivosti a zrady. Chili palmer začína s novým filmom a ľudia začínajú zomierať ...
Vypredané
8,83 € 9,29 €

Vlky žerú psy


Kriminálny príbeh z prostredia Černobyľa, pätnásť rokov po známej katastrofe v ukrajinskej atómovej elektrárni. Zdanlivo neriešiteľné tajomstvo smrti nových ruských zbohatlíkov tvorí základ strhujúceho trilleru otvárajúceho sériu bestsellerov s inšpektorom Renkom.
Vypredané
11,32 € 11,92 €

Návod na použitie zvyšnej časti života


Vzorec na výpočet zvyšku života nejestvuje, hoci v každom okamihu má každý človek pred sebou istý zvyšok života s neistou dĺžkou trvania. (110X185,str.162,MV,ČB,r.vyd.2005)
Vypredané
5,36 € 5,64 €

Si Žid?


Adresátom otázky Si žid? je sám rozprávač, ktorý vlastne celkom nevie, čím je. Z maďarských Židov narodených v päťdesiatych rokoch mnohí až do svojho dospievania nevedeli, že sú Židia, len cítili, že sú akosi zvláštni, a aj svet okolo nich je čudný. Autor si dobre pamätá úbohý predmetný svet doby a jej šťavnaté tuposti. Svoje poetické pátranie, okorenené zdravou dávkou humoru, zvláda výborne. (120X200, 160 strán, TV, ČB, r. vyd. 2005)
Vypredané
6,94 € 7,30 €

Samizdat o odboji 2


Druhý diel knihy Samizdat o odboji obsahuje ďalšie štúdie, v ktorých Jozef Jablonický v 70. a 80. rokoch 20. storočia oponoval oficiálnemu marxisticko-leninskému výkladu protifašistickej rezistencie. Poukazoval na príčiny a dôsledky dejinných udalost í druhého odboja. Jeho cieľom bolo vyvážene deskribovať jednotlivých aktérov týchto dejov. Zároveň v čase normalizácie upozorňoval na neopodstatnené vyzdvihovanie zástoja členov V. ilegálneho Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska na úkor o bčianskeho odboja a povstaleckej armády.
Vypredané
18,89 € 19,88 €

Historici a čas


Historik Jean Leduc patrí k vedúcim postavám novej línie francúzskych spoločenských vied. V knihe Historici a čas predkladá nezvyčajný prístup k objektu skúmania - môžeme ho nazvať metavedou o histórii. Používa napríklad nové prístupy, ktoré problema tizujú čas, chápanie času historikmi a rozličné predstavy o tomto jave, zaoberá sa aj literatúrou, jej interpretačnými metódami.
Vypredané
9,15 € 9,63 €

Logika liberalizmu


Publikácia obsahuje zásadné diela Johna Stuarta Milla (1806-1873), ktorými prispel do klasického dedičstva politickej filozofie liberalizmu. Väčšina týchto Millových prác tu vychádza v slovenskom preklade po prvýkrát. Zväzok uvádza zasvätená štúdia z pera editora a prekladateľa Emila Višňovského s názvom Millov variant klasického liberalizmu.
Vypredané
18,92 € 19,92 €

Aténsky ľud proti občanovi Sokratovi


Z pôvodnej Platonovej Obrany Sokratovej vieme, že ľuďom sa nepáčila metóda kladenia dotieravých otázok, pomocou ktorej filozof skúmal svet. Z hľadiska svojho okolia pôsobil Sokrates ako čudák: neuznával materiálne hodnoty, zároveň odsudzoval i podpor oval aténsku demokraciu a nebál sa smrti (čo vyšlo najavo počas procesu). Autor podrobne opisuje mechanizmus demokracie v jej ranom štádiu a na príklade procesu známeho z dejín filozofie, pričom z neho vyvodzuje poučenie i pre dnešné časy.
Vypredané
3,94 € 4,15 €

Dobrá vôľa, spravodlivý rozum


Autorov hlboký doktrinálny ponor do poznávacích východísk a techník rozhodovacej činnosti súdov má ambíciu stať sa v domácom prostredí súčasťou základnej odporúčanej literatúry v oblasti považovanej za teóriu súdnej aplikácie (ústavného) práva.
Vypredané
9,15 € 9,63 €

Pred časom


U dodávateľa
9,15 € 9,63 €