Osveta

vydavateľstvo

Erektilné poruchy


Postgraduálna monografia zaoberajúca sa problematikou erektilných porúch. Publikácia komplexne zhŕňa najnovšie poznatky týkajúce sa anatómie penisu, fyziológie a patofyziológie erekcie, diagnostických postupov a liečebných metód pri erektilných poruc hách. Text vhodne dopĺňa obrazový materiál. Kniha je určená predovšetkým urológom, andrológom, sexuológom, cievnym chirurgom, psychiatrom, ale aj všeobecným lekárom, gynekológom, endokrinológom, neurológom a farmakológom.
Vypredané
1,58 € 1,66 €

Reumatológia v teórii a praxi IV


Postgraduálna príručka určená reumatológom, internistom, neurológom, ortopédom, balneológom, všeobecným lekárom a iným špecialistom.
Vypredané
1,58 € 1,66 €

EMG atlas


Praktická príručka pre široký okruh neurológov, najmä budúcich pracovníkov elektrofyziologických laboratórií. Má slúžiť aj ako pomôcka pri postgraduálnom vzdelávaní v odbore neurológie.
Vypredané
2,84 € 2,99 €

Nádory močového mechúra


Monografia komplexne spracúva problematiku nádorov močového mechúra epidemológiu, etiológiu, molekulárnu genetiku, patológiu, diagnostické postupy, klasifikáciu a liečbu. Kniha je určená urológom, onkológom, patológom, rádioterapeutom, praktickým l ekárom, ako aj študentom lekárskych fakúlt.
Na sklade 1Ks
2,84 € 2,99 €

Žalúdočné ťažkosti - Dyspepsie


Dyspepsia v najširšom zmysle slova predstavuje súbor príznakov a ťažkostí, ktoré sa spájajú s porušenou činnosťou tráviacich orgánov, s výnimkou bolestí. Publikácia je rozdelená na všeobecnú časť, kde sa dočítate o zložení a činnosti žalúdka, čo je ž alúdočná dyspepsia, aká je príčina funkčnej žalúdočnej dyspepsie. V špeciálnej časti Vám autori ponúkajú šetriace diéty, vhodné a nevhodné potraviny a množstvo receptov.
Na sklade 1Ks
1,58 € 1,66 €

Diéta pri vredovej chorobe žalúdka a dvanástnika


Jednou z podmienok úspešnej liečby je poznať základy choroby, získať chorého pre aktívnu spoluprácu s lekárom a plniť zásady liečby aj po zahojení vredu. Pre pochopenie zásad liečenia a prevencie vredu je dôležité poznať základné údaje o stavbe žalúd ka. Knihu tvorí všeobecná časť, ktorá sa venuje anatómii žalúdka, príčinami ochorenia, liečbou, operačným zákrokom a profylaxii choroby. Špeciálna časť sa venuje prípravou jednotlivých pokrmov a obsahuje vzor celodennej stravy na 7 dní.
Vypredané
1,58 € 1,66 €

Naléhavé stavy v oftalmologii


Stručné spracování naléhavých situací v očním lékařství. Naléhavými stavy v očním lékařství, hlavně při úrazech, zánětech, prudkých bolestech či náhlých poruchách zraku, býva praktický lékař často zaskočen. Pokud nejde o běžné, banální afekce, jeho z nalosti a zkušenosti k spolehlivému posouzení často nestačí. Přitom správná diagnóza a správný léčebný přístup od samého začátku těchto náhlých očních příhod často mívají pro pacienta a jeho zrak rozhodující význam.
U dodávateľa
8,22 € 8,65 €

Peter Župník


Pre fotografickú knihu Petra Župníka nie je nič bližšie než svet lístia, trávy, kameňov, ciest... je to priestor, ktorý má rád, ktorý mu je blízky a ktorý svojimi snímkami oslavuje. Tento svet je ale súčasne svetom problému. Autor je nemysliteľný bez surrealizmu, často siaha k snímkam pokojnej krajiny, ktorá má v sebe istú veľkosť a môže fascinovať. Dbá o kompozíciu, zvažuje, či zvoliť veľké alebo menšie formáty. Vo svojich ťažiskových dielach rozvinul plamienkový štýl akúsi svojskú obdobu pla mienkovej (flamboyantnej) gotiky. Uvádza veci nehybné do pohybu a veci pohybujúce sa, nadobúdajú druhotné až raketové zrýchlenie.
Vypredané
1,86 € 1,96 €

Preventívne lekárstvo


Učebnica pre stredné zdravotnícke školy je zameraná na základy ochrany a rozvoja zdravia ľudí vo všetkých oblastiach hygieny životného i pracovného prostredia, chorôb a ich prevencie, epidemiológie, mikrobiológie, imunológie a výchovy obyvateľstva k zdraviu.
Vypredané
1,58 € 1,66 €

Žraloky a iní obyvatelia morských hlbín - Okná do


Niet azda hrôzostrašnejšieho pohľadu, ako je plutva hladného veľkého bieleho žraloka, ktorou rozráža hladinu mora. Žralok však nie je jediným postrachom morských hlbín. Svetové oceány sú plné rôznych `príšer` a niektoré z nich sú oveľa strašnejšie ako žralok. V tejto knihe sa zoznámite s mnohými obyvateľmi morských hlbín - veľkými i menšími, nebezpečnými i ohyzdnými.
Vypredané
5,11 € 5,38 €

Denník Majky z majáka


V knihe Vás zaujme pozorný, svojmu veku akurátne kritický pohľad mladej Majky vo forme denníka nielen na rodičov, dobrodružstvá babky, súkromný život profesorov, vlastne celé okolie. Bežné príhody sú podfarbené dráždivým humorom typickým pre terajšiu mladú generáciu. Kadečo Vám bude povedomé, podobné príhody sa určite prihodili každému z Vás. A predsa, vety položené na papier sú akési iné, môžete sa ku nim kedykoľvek vrátiť, vždy Vás oslovia niečím iným.
Vypredané
1,26 € 1,33 €

Vademecum Medici 6. vydanie


Šieste prepracované, aktualizované, doplnené a rozšírené vydanie Vademecum MEDICI. Komplexné medicínske dielo pre lekársku verejnosť.
Vypredané
23,75 € 25,00 €

Priateľ lesa


Chceš sa naučiť spoznávať hmyzm, stromy, vytýčiť si trasu výletu a predpovedať počasie? Chceš vedieť, ako si možno pripraviť prístrešok alebo plť, pripraviť mäso na ražni, urobiť zbierka kameňov, zhotoviť pekný lampión? Chceš sa naučiť zbierať huby či lesné plodiny, pozorovať hviezdy, chovať žubrienky, ľahko sa pohybovať po hlbokom snehu? Ak áno, potom je táto knižka napísaná práve pre teba a určite sa stane tvojím nerozlučným priateľom.
Vypredané
9,94 € 10,46 €

Kamaráti na lúke


Leporelo pre najmenšie deti s riekankami o zvieratkách, ktoré žijú na lúke: Motýľ, Čmeliak, Lienka, Včielky, Krtko, Jašterička.
Vypredané
1,89 € 1,99 €

Základy klinickej genetiky 4. vyd.


Cieľ, spôsob spracovania textu a zameranie na potreby pregraduálneho a postgraduálneho štúdia medicínskej komunity zostávajú v porovnaní s predchádzajúcimi vydaniami Základov klinickej genetiky nezmenené. Za päť rokov, ktoré uplynuly od tretieho vyda nia, nastal v genetike veľký rozvoj nových poznatkov s praktickým dopadom na kliniku. Hlavnú zásluhu na tom má intenzívna a systematická realizácia medzinárodného výskumu - Human Genome Project, ako aj novo zavedený Human Proteome Project. Preto bola publikácia o tjeto poznatky rozšírená a obsahovo prepracovaná. V súčasnosti je nutné aby si študenti a lekári tieto nové poznatky osvojili, dokázali ich vzužiť v klinike a vedeli ich v styku s pacientom správne interpretovať. V kapitolách sú doplnen é údaje molekulárnogenetického charakteru s osvetlením ich významu.
Na sklade 2Ks
7,60 € 8,00 €

Akademická príručka 2.vydanie


Akademická príručka predstavuje rozsiahly a novopoňatý projekt týkajúci sa dnes mimoriadne dôležitých otázok získavania, spracovávania a prezentovania jednotlivých druhov informácií. Predkladaná publikácia je z hľadiska rozsahu, obsahu a formy nielen v priestore Slovenska ojedinelá.
Vypredané
10,40 € 10,95 €