Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Alena Miltová - Slon

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: Jan Keller

  Tři sociální světy

  Vydavateľstvo: Alena Miltová - Slon
  Dátum vydania: 24. februára 2011
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 10,58 €
  Vaša cena: 10,05 
  Práce se zabývá proměnami sociální struktury dnešní společnosti. Autor hájí tezi, podle níž společnost přechází od pouhé nerovnosti k naprosté nesouměřitelnosti. Tuto tezi dokládá na řadě údajů a sleduje procesy, které tuto proměnu způsobují. Podává charakteristiku tří sociálních světů (elita, střední vrstvy, deklasovaní), … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Drulák

  Metodologie výzkumu politiky

  Vydavateľstvo: Alena Miltová - Slon
  Dátum vydania: 7. mája 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 28,15 €
  Vaša cena: 26,74 
  Kniha představuje soubor metodologií a metod využitelných při výzkumu v oborech mezinárodní vztahy a politologie. Cílem publikace je seznámit čtenáře s širokou škálou metodologických přístupů, z nichž si může vybrat ten, který nejlépe vyhovuje jeho výzkumným potřebám. Autoři se věnují případové studii … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Mišovič

  Kvalitativní výzkum se zaměřením na polostrukturovaný rozhovor

  Vydavateľstvo: Alena Miltová - Slon
  Dátum vydania: 29. novembra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 21,39 €
  Vaša cena: 20,32 
  S rostoucím využíváním kvalitativního výzkumu v posledních desetiletích a zařazením kvalitativních výzkumných metod do osnov různých studijních oborů na vysokých školách se technika polostrukturovaného rozhovoru stala značně populární, zřejmě pro svoji zdánlivou jednoduchost a dostupnost. Realizace polostrukturovaného … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Miroslav Novák

  Strany, volby a demokracie

  Vydavateľstvo: Alena Miltová - Slon
  Dátum vydania: 15. novembra 2016
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 23,45 €
  Vaša cena: 22,28 
  Kniha se s důrazem na dílo a odkaz tří světově významných politologů - Maurice Duvergera, Giovanniho Sartoriho a Arenda Lijpharta - zaměřuje na důkladnou analýzu vývoje organizace stran, typů stranických systémů, jejich vztahů s volebními systémy a s nimi úzce spjatými modely demokracie. Díky tomu čtenář této … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Steven Saxonberg, Hana Hašková, Jiří Mudrák

  Péče o nejmenší

  Vydavateľstvo: Alena Miltová - Slon
  Dátum vydania: 22. apríla 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 17,62 €
  Vaša cena: 16,74 
  Málokterá oblast veřejné politiky je opředena tolika mýty jako péče o předškolní děti. Tyto mýty znemožňují potřebné změny rodinné politiky, neboť blokují rozvoj racionální společenské diskuse, která by se neopírala o ideologické argumenty, ale o poznatky soudobých mezinárodně uznávaných vědeckých studií. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Hana Horáková

  Kultura jako všelék?

  Vydavateľstvo: Alena Miltová - Slon
  Dátum vydania: 28. júna 2012
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 18,33 €
  Vaša cena: 17,41 
  Kniha je výsledkem několikaleté badatelské práce autorky na téma kultura z antropologického hlediska. Reaguje na převahu postmodernistického diskurzu o kultuře v akademickém prostředí i veřejném prostoru a nabízí kritický pohled na roli kultury v obou těchto oblastech. Vytyčuje několik zásadních problémů, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Eriksen Thomas Hylland

  Etnicita a nacionalismus

  Vydavateľstvo: Alena Miltová - Slon
  Dátum vydania: 15. februára 2012
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 21,62 €
  Vaša cena: 20,54 
  V oblasti sociální antropologie je etnicita hlavním tématem už od konce šedesátých let a rovněž dnes zůstává centrálním objektem výzkumů. Přestože tato kniha vychází zejména z příspěvků antropologie ke studiu etnicity a spřízněných fenoménů, její záběr přesahuje hranice akademické antropologie. Díky dlouhodobému … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jean-Claude Kaufmann

  Chápajíci rozhovor

  Vydavateľstvo: Alena Miltová - Slon
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 12,46 €
  Vaša cena: 11,84 
  Kniha provádí čtenáře všemi fázemi kvalitativního výzkumu založeného na metodě chápajícího rozhovoru - od přípravy rozhovorů k sepsání závěrečné zprávy. Autor představuje metodu, ke které došel na základě svých bohatých zkušeností s terénním výzkumem. Dělá to nekonvenčně otevřeným způsobem a jako ilustraci … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Demografie nejen pro demografy

  Vydavateľstvo: Alena Miltová - Slon
  Dátum vydania: 4. decembra 2009
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 10,10 €
  Vaša cena: 9,60 
  Smyslem této publikace je poskytnout začínajícím studentům (nejen) demografie výchozí, stručné informace (nejen) o demografii a odrostlejším a pokročilejším absolventům nejrůznějších oborů umožnit rychlou orientaci v pojmech, problémech a souvislostech ob … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Libora Oates-Indruchová

  Ženská literární tradice a hledání identit

  Vydavateľstvo: Alena Miltová - Slon
  Dátum vydania: 15. apríla 2008
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 21,10 €
  Vaša cena: 20,05 
  Tato kniha svou koncepcí a strukturou volně navazuje na antologii Dívčí válka s ideologií: Klasické texty angloamerického feministického myšlení (SLON 1988). Obsahem se ale zaměřuje na literární teorii a literární kritiku a snaží se představit zejména nové teoretické přístupy feministické a genderové perspektivy. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Olga Šmídová, Jadwiga Švanderová

  Sociální konstrukce nerovností pod kvalitativní lupou

  Vydavateľstvo: Alena Miltová - Slon
  Dátum vydania: 12. februára 2010
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 15,28 €
  Vaša cena: 14,52 
  Autorky a autoři předkládají v této monografii výsledky tří teoreticko-metodologicky propojených výzkumů sociálních nerovností. Výzkumy se teoreticky opírají o nové trendy obecně charakterizované jako tzv. kulturní obrat ve studiu nerovností. Metodologicky navazují na kvalitativní přístupy ke zkoumání sociálních … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Jinakost, postižení, kritika

  Vydavateľstvo: Alena Miltová - Slon
  Dátum vydania: 22. apríla 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 36,52 €
  Vaša cena: 34,69 
  Kniha Jinakost – postižení – kritika nabízí nové pohledy na tělesnou a intelektuální jinakost. „Postižení“ ukazuje nikoliv jako patologický jev čekající na vyléčení a charitativní pomoc, nýbrž jako společenský vztah, který otevírá možnost pro kritickou reflexi společnosti, společenských nerovností, kulturních představ … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Eva Heřmanová

  Koncepty, teorie a měření kvality života

  Vydavateľstvo: Alena Miltová - Slon
  Dátum vydania: 16. januára 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 17,77 €
  Vaša cena: 16,88 
  Kniha je pojata jako komplexní pohled na problematiku kvality života, jak se obsahově a metodicky měnila od poloviny 20. století do dnešní doby. Podává přehled základních informačních a datových zdrojů k danému tématu, jakož i institucí a nejvýznačnějších osobností, které se tímto tématem zabývaly nebo zabývají. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ivo Možný

  Rodina a společnost

  Vydavateľstvo: Alena Miltová - Slon
  Dátum vydania: 9. júna 2006
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 13,16 €
  Vaša cena: 12,50 
  Kniha přináší úvod do sociologického pohledu na rodinu. V první části knihy (kapitoly 1 až 3) autor podává přehled o vývoji teoretického uvažování o rodině od jeho počátků v 19. století, přes stále inspirující velké teorie z poloviny minulého století až po nové, často převratné vidění rodiny a jejího … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Keller

  Sociologie organizace a byrokracie

  Vydavateľstvo: Alena Miltová - Slon
  Dátum vydania: 6. septembra 2007
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 9,35 €
  Vaša cena: 8,88 
  Sociologie organizace a byrokracie vychází opět po jedenácti letech. Kniha byla přepracována a rozšířena především ve dvou ohledech. Zatímco původní vydání z roku 1996 vycházelo primárně z francouzské literatury, toto nové vydání je postaveno především na literatuře anglosaské. Díky tomu bylo možno dát větší … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marek Hrubec

  Odjištěná společnost

  Vydavateľstvo: Alena Miltová - Slon
  Dátum vydania: 1. septembra 2015
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 10,82 €
  Vaša cena: 10,28 
  Rozhovory v této knize osvětlují mnohé konflikty současné společnosti, ať už v oblasti sociální, ekonomické, politické, kulturní nebo vojenské. Tyto konflikty přinášejí do každodenního života mnoha lidí i celé společnosti velkou míru nejistoty a rizika. V této souvislosti můžeme obrazně mluvit o odjištěné … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ivan Petrúšek, Lukáš Linek

  Sociální stát, nerovnosti, politika

  Vydavateľstvo: Alena Miltová - Slon
  Dátum vydania: 1. októbra 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 15,51 €
  Vaša cena: 14,73 
  Tato monografie se věnuje obecným očekáváním a představám obyvatel České republiky ohledně sociálního státu od 90. let minulého století do roku 2016. Konkrétněji se zaměřuje na to, co si česká veřejnost myslí o rozsahu sociálního státu, výši sociálních výdajů, míře zdanění a jeho progresivitě a v neposlední … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Vladimíra Dvořáková

  O prostoru korupčních příležitostí

  Vydavateľstvo: Alena Miltová - Slon
  Dátum vydania: 16. júna 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 18,33 €
  Vaša cena: 17,41 
  Kniha je zaměřena na zkoumání prostoru korupčních příležitostí. Reflektuje současné diskuse o korupci, způsoby jejího zkoumání, měření a monitoringu, předkládá základní typologie korupce a rozebírá související pojmy, jako je patronáž a klientelismus. Konkrétnímu rozboru korupčního prostoru v současném … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Miroslav Tížik, Dilbar Alieva

  Príspevok Alfreda Schütza k sociologickej teórii

  Vydavateľstvo: Alena Miltová - Slon
  Dátum vydania: 18. januára 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 25,80 €
  Vaša cena: 24,51 
  Kniha poprvé u nás ve větším rozsahu představuje dílo významného sociologa 20. století Alfreda Schütze a přináší první překlady jeho textů. První část knihy Schützove sociologické inšpirácie pre dnešok tvoří autorské příspěvky zaměřené na analýzu teoretického obsahu a potenciálu fenomenologické sociologie a na … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Branislav Pupala

  Škola zlatých golierov

  Vydavateľstvo: Alena Miltová - Slon
  Dátum vydania: 27. novembra 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 15,02 €
  Vaša cena: 14,27 
  V našich podmienkach ide o prvé ucelené knižné dielo, ktoré komplexne analyzuje infiltráciu neoliberálnej ideológie do školskej sféry a jej dopady na všetky úrovne správy vzdelávania. Na základe rekonštrukcie vzniku a vývoja neoliberalizmu ako formy sociálnych vzťahov knižka ukazuje, ako tento spôsob transformácie sociálnych … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Martin Ďurďovič

  Vyprávění a rozhovor

  Vydavateľstvo: Alena Miltová - Slon
  Dátum vydania: 8. októbra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 18,33 €
  Vaša cena: 17,41 
  Kniha je příspěvkem k obecné sociální teorii. Argumentace je vedena dvojím zájmem. Na jednu stranu je to zájem o problematiku intersubjektivity v sociologii. Výzkum intersubjektivity rozumění, která je předpokladem koordinace jednání mezi jedinci, nabízí alternativu vůči často diskutovanému dilematu mezi individualismem a holismem. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Pavel Dufek

  Liberální demokracie v době krize

  Vydavateľstvo: Alena Miltová - Slon
  Dátum vydania: 8. októbra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 15,98 €
  Vaša cena: 15,18 
  Liberální demokracie je na počátku 21. stoletá údajně v krizi politické, hospodářské, krizi důvěry, krizi reprezentace, krizi konstitucionalismu, krizi sebedůvěry. Existuje cesta ven z této krize? A kam vlastně liberální demokracie míří? Političtí filosofové a filosofky se domnívají, že právě jejich disciplína dokáže … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Kdo šetří, má za tři?

  Vydavateľstvo: Alena Miltová - Slon
  Dátum vydania: 21. marca 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 20,68 €
  Vaša cena: 19,65 
  Otázka, zda a jak šetřit, je trvalou součástí rodinných i veřejných diskuzí a budí někdy až vášnivé emoce. V základech těchto diskuzí je podle autorů knihy nejen mnohoznačnost, ale především morální rozměr pojmu šetrnost a dalších ekonomických pojmů. Autoři ukazují, že lidé o významy a hodnocení … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Karel B. Muller

  Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu

  Vydavateľstvo: Alena Miltová - Slon
  Dátum vydania: 26. februára 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 21,62 €
  Vaša cena: 20,54 
  Studie se zaměřuje na porozumění případům dobrého vládnutí v Česku. Autor zkoumal tři menší města a jejich politické představitele, kteří ve zkoumaném období prosazovali principy dobrého vládnutí. Na pozadí zkoumaných případů dobrého vládnutí se studie zaměřila nejen na výzkum politických elit, ale také na výzkum … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Horský, Miroslav Hroch

  Sto let. Hodnota svobody, nebo cena za nezávislost?

  Vydavateľstvo: Alena Miltová - Slon
  Dátum vydania: 16. októbra 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,05 €
  Vaša cena: 13,35 
  Sté výročí vzniku Československa podnítilo několik historiků všech generací k sepsání netradičních kritických úvah. Jejich cílem není ani herostratovsky umenšovat národní sebevědomí bouráním mýtů, ani se lacině podbízet ideologicky laděným nacionalistickým oslavám. Nejde konečně ani o to, zastínit rozbor problému záplavou … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marhánková J. Hasmanová, Martina Štípková

  Prarodičovství v současné české společnosti

  Vydavateľstvo: Alena Miltová - Slon
  Dátum vydania: 10. septembra 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 16,45 €
  Vaša cena: 15,63 
  Kniha představuje dnešní české prarodiče v kontextu současných demografických procesů spojených s tzv. stárnutím populace. Mapuje i historický vývoj role prarodičů v rámci československé/české rodiny a zabývá se vlivem rostoucí různosti rodinných forem na roli a pozici prarodičů v rodině. Současné české … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Irena Řehořová

  Kulturní paměť a film

  Vydavateľstvo: Alena Miltová - Slon
  Dátum vydania: 4. septembra 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 14,10 €
  Vaša cena: 13,40 
  Kniha je příspěvkem k současné debatě o hraném filmu jako médiu kulturně zprostředkované paměti. Autorka nahlíží filmy jako díla, která nabízejí jednak obraz éry, v níž byla vytvořena, jednak obrazy uplynulých událostí, k nimž se vztahuje jejich děj. Z těchto dvou perspektiv v knize zkoumá čtyři české (československé) … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Barbora Hubatková, Marcela Kafková Petrová, Lucie Vidovičová

  Stárnutí na venkově

  Vydavateľstvo: Alena Miltová - Slon
  Dátum vydania: 18. februára 2021
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 11,28 €
  Vaša cena: 10,72 
  Vznik této knihy byl motivován třemi otázkami: Co znamená stárnutí na venkově? Jaké podoby zde má aktivní stárnutí? A je venkov místem přátelským k vyššímu věku? Jednotící linkou studie jsou úvahy nad tím, jakým způsobem gerontologické brýle mění pohled na venkov a venkovské pohled na stárnutí, resp. co znamená městská … Zobraziť viac info ►
 • Autor: David Fiedor

  Hazard v České republice

  Vydavateľstvo: Alena Miltová - Slon
  Dátum vydania: 1. októbra 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 27,73 €
  Vaša cena: 26,34 
  Hlavním cílem knihy je analyzovat základní geografické aspekty hazardních her na území České republiky, tj. zaměřit se na jejich rozvoj v čase a prostoru. Kniha je rozdělena do tří nosných částí. Nejprve je čtenáři představena samotná motivace hráčů k hraní hazardních her a popsány dopady hazardního hraní na jedince … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Libor Benda

  Akademická svoboda jako filosofický problém

  Vydavateľstvo: Alena Miltová - Slon
  Dátum vydania: 27. októbra 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 11,28 €
  Vaša cena: 10,72 
  Co je akademická svoboda? Jaký je její smysl? V čem se odlišuje od intelektuální svobody a svobody slova? Akademická svoboda je pokládána za fundamentální princip, jímž je podmíněna schopnost akademických institucí vykonávat svoji společenskou funkci s plnou profesionální integritou. Jedná se však také o značně problematický … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Vymětal

  Peníze a politika

  Vydavateľstvo: Alena Miltová - Slon
  Dátum vydania: 1. októbra 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 32,85 €
  Vaša cena: 31,21 
  Kniha nabízí jedinečný pohled na financování politiky, zejména politických stran a volebních kampaní v ČR, a to od počátku 90. let až po současnost. Autor situaci financování politiky v České republice zasazuje do kontextu teoretických modelů a praktických mezinárodních zkušeností, zejména v Evropě, což umožňuje … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Hans Joas, Wolfgang Knöbl

  Sociální teorie

  Vydavateľstvo: Alena Miltová - Slon
  Dátum vydania: 1. júla 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 23,03 €
  Vaša cena: 21,88 
  Kniha obsahuje čtyři vybrané kapitoly (přednášky) z rozsáhlé knihy Sozialtheorie: zwanzig einführende Vorlesungen, která vyšla v němčině poprvé v roce 2004, v angličtině v roce 2009 a od té doby v obou jazycích v dalších vydáních a také v překladech do řady jazyků. Vybrané přednášky jsou doplněny o překlad … Zobraziť viac info ►