Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Togga

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: Miroslav Černý

  Po stopách jazyků

  Vydavateľstvo: Togga
  Dátum vydania: 24. marca 2021
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 13,63 €
  Vaša cena: 12,95 
  Domorodé jazyky, archaické kultury, lingvistická dobrodružství, výpravy napříč umlkajícím světem, mapování jazykové krajiny, severské runy a ságy, indiánské mýty, japonské šermířské básně. To jsou jen některá z témat, o kterých ve své nové publikaci vypráví český etnolingvista, cestovatel a spisovatel … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Filip Srovnal

  Kaple Matky Boží

  Vydavateľstvo: Togga
  Dátum vydania: 18. marca 2021
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 13,63 €
  Vaša cena: 12,95 
  Když na sklonku roku 1349 dal Karel IV. norimberským měšťanům souhlas se zřízením velkého tržiště na místě dosavadního židovského ghetta, a nepřímo tak připustil následný pogrom, vymínil si, že na místě synagogy vznikne kaple zasvěcená Panně Marii. Tak se také stalo. Za deset let byla stavba hotová a v čele nového … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Friedrich J. W. Schelling

  Stuttgartské přednášky

  Vydavateľstvo: Togga
  Dátum vydania: 18. marca 2021
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 7,52 €
  Vaša cena: 7,14 
  Tento cyklus přednášek pronesl F. W. J. Schelling v roce 1810 ve svém rodišti pro úzký kroužek přátel, který ho požádal o stručné objasnění jeho filosofického systému. Jakkoli šlo o vzdělané publikum, postrádalo zvláštní filosofickou průpravu, což Schelliga vedlo k přístupnému a srozumitelnému vyjadřování. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Glombíček

  Ke genealogii zdravého rozumu

  Vydavateľstvo: Togga
  Dátum vydania: 12. februára 2021
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 16,92 €
  Vaša cena: 16,07 
  V osmnáctém století jako by se filosofická reflexe zdravého rozumu rozvinula více než kdy předtím. Když ovšem čteme tehdejší texty, jež využívají výrazy jako common sense, snadno se nám stane, že do nich budeme se samozřejmostí promítat naše současné rozumění, ve kterém bývá zásadní to, co už Immanuel Kant pohrdavě označil … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marcel Dubovec

  Sloboda a diferencia

  Vydavateľstvo: Togga
  Dátum vydania: 6. januára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 18,33 €
  Vaša cena: 17,41 
  Počiatkom i koncom všetkej filozofie je sloboda, formuluje F. W. J. Schelling. V duchu tohto hesla sa predkladaná kniha venuje otázke po význame pojmu slobody. Východiskovým bodom k tomuto skúmaniu je podrobne sledovaný Heideggerov motív slobody z rokov 1927 1930. Z neho sa ukazuje, že zmysel slobody bazíruje na rozličnosti, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: David Hume

  Pojednání o lidské přirozenosti

  Vydavateľstvo: Togga
  Dátum vydania: 9. septembra 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 13,63 €
  Vaša cena: 12,95 
  Druhá kniha Humova slavného filosofického díla Pojednání o lidské přirozenosti, která poprvé vyšla společně s knihou první v roce 1739, předkládá čtenáři Humovu originální teorii vášní a vůle. Hume se v ní soustředí zejména na výklad čtyř nepřímých vášní pýchy, studu, lásky a nenávisti v prožívání … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Karel Pexidr

  Můj přístup k filosofii

  Vydavateľstvo: Togga
  Dátum vydania: 7. septembra 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 4,23 €
  Vaša cena: 4,02 
  Karel Pexidr, autor četných filosofických publikací, se v této krátké brožuře zaměřuje jednak na vysvětlení svého osobního přístupu k filosofii (s doplněním několika životopisných informací), jednak na heslovité shrnutí outputů své filosofické práce, podrobněji zachycené v jednotlivých svých knihách. Objektivním přínosem … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Barbora Řebíková

  Lekce

  Vydavateľstvo: Togga
  Dátum vydania: 18. augusta 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 13,63 €
  Vaša cena: 12,95 
  Tato kniha je pozoruhodným pokusem o velmi neortodoxní učebnici základů lékařské etiky. Takový záměr klade na autora mimořádné nároky, kterým většina odborníků ne zcela dostojí: orientovat se alespoň v základech biologie a lékařství na straně jedné a znát alespoň základy filosofie a filosofického myšlení … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jakub Charvát

  Férové zastoupení v Evropském parlamentu

  Vydavateľstvo: Togga
  Dátum vydania: 21. júla 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 13,63 €
  Vaša cena: 12,95 
  Předkládaná monografie se věnuje otázce složení Evropského parlamentu z hlediska zastoupení jednotlivých členských zemí Evropské unie. Zkoumaná problematika je přitom nahlížena jednak z hlediska historického vývoje, jednak přináší analýzu současného stavu, a to včetně diskuse možných změn stávajícího mechanismu … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Dvořák

  Kauzalita činitele

  Vydavateľstvo: Togga
  Dátum vydania: 2. júna 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 10,34 €
  Vaša cena: 9,82 
  Kniha představuje téma svobody vůle v analytické filozofii z pozic jednoho konkrétního výkladu, totiž tzv. kauzality činitele. Tato teorie umožňuje uchovat mnohá běžná přesvědčení o tom, že jsou lidé alespoň někdy ve svých rozhodnutích svobodní a že za ně tak nesou mravní odpovědnost. Na tom nic nemění ani … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Michaela Fišerová

  Fragmentární vidění

  Vydavateľstvo: Togga
  Dátum vydania: 21. februára 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 10,81 €
  Vaša cena: 10,27 
  Kniha Fragmentární vidění přináší filosofickou úvahu o podmínkách možnosti fotografické reprezentace události vjemu. Hlavním filosofickým průvodcem úvahy je Jacques Derrida, jehož myšlení je pojímáno jako etické memento upozorňující na riziko totalitarismu uvnitř metafyziky, nikoliv jako návrh na jeho překonání. Právě … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Miroslav Černý

  Mizející hlasy

  Vydavateľstvo: Togga
  Dátum vydania: 26. februára 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,63 €
  Vaša cena: 12,95 
  Tato knížka nás zavede do ekvádorské Amazonie a dalších tří zajímavých destinací Gruzie, Senegalu a Filipín. Společně poputujeme pouští i pralesem, horami a nížinami, cestou necestou. Bude to putování dobrodružné, místy nebezpečné, chvílemi snad i zábavné, v řadě případů naopak truchlivé a smutné. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Adéla Rádková

  Politické myšlení Davida Huma

  Vydavateľstvo: Togga
  Dátum vydania: 29. novembra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 11,75 €
  Vaša cena: 11,16 
  David Hume byl jedním z předních filozofů osmnáctého století, který svými myšlenkami ovlivnil mnoho generací, a jen obtížně nalezneme nějakého studenta filozofie, který by se s jeho dílem nesetkal. Největší interpretační pozornost se však tradičně soustředí na Humova epistemologická témata a kritiku náboženství. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Lukáš Vytlačil

  Kronika obce Kačice 1932-1939

  Vydavateľstvo: Togga
  Dátum vydania: 4. novembra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 8,93 €
  Vaša cena: 8,48 
  Obecní kroniky patří mezi důležité prameny k regionálním dějinám. Pamětní kniha obce Kačice byla založena počátkem roku 1932 a byla kontinuálně vedena až do konce roku 1939, po kterém následovala třináctiletá proluka. Ve funkci kronikáře po celou sledovanou dobu působil Antonín Petráček, ředitel místní školy. Text je … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Milan Sýkora, Václav Matoušek

  Válečné události 17.19. století z interdisciplinární perspektivy

  Vydavateľstvo: Togga
  Dátum vydania: 1. júla 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 18,33 €
  Vaša cena: 17,41 
  Studium středověkého a novověkého vojenství, konfliktů a polních opevnění je v několika posledních desetiletích jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů v Čechách. Předkládaná monografie shrnuje převážně novější výzkumy téměř dvou desítek badatelů a je zaměřena na období novověku. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Sémiotické marginálie

  Vydavateľstvo: Togga
  Dátum vydania: 7. júna 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 10,81 €
  Vaša cena: 10,27 
  Kniha Sémiotické marginálie nabízí čtenáři pohled na několik vybraných témat z oblasti logiky, obecné teorie representace, teorie umění a sociální filosofie, které spojuje společný zájem autorů o teorii znaku v jejích různých tradicích, intepretacích a modifikacích. Kniha se skládá z kapitol exegeticky … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jakub Charvát

  Evropské volby v proměnách času: politika volebních reforem EU

  Vydavateľstvo: Togga
  Dátum vydania: 7. marca 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 8,93 €
  Vaša cena: 8,48 
  Předkládaná monografie představuje zajímavou a v českém prostředí originální přehledovou studii, která se velmi podrobně věnuje vývoji a hlavním charakteristikám voleb do Evropského parlamentu. Pozornost je přitom věnována třem klíčovým aspektům této problematiky, jimiž jsou: shrnutí vývoje diskusí o nastavení … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Daniel Špelda

  Člověk a hvězdy v raném novověku

  Vydavateľstvo: Togga
  Dátum vydania: 30. januára 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,63 €
  Vaša cena: 12,95 
  Během 17. století se zásadně proměnily představy o povaze a velikosti univerza. Relativně malý geocentrický kosmos novověká věda nahradila nepředstavitelně velkým vesmírem, v němž byla odstraněna teleologie přírody i hierarchie fyzikální vznešenosti. Změnily se názory na velikost i význam a postavení … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Hrad přepevný

  Vydavateľstvo: Togga
  Dátum vydania: 5. februára 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 27,73 €
  Vaša cena: 26,34 
  Kancionál vydaný pro potřeby Evangelické církve augsburského vyznání v České republice. Navazuje nejen na bohaté dědictví hymnologického odkazu Reformace, ale i křesťanské písňové hudby v širokém kontextu. Obsahuje 494 písní a liturgických zpěvů, které pocházejí z doby od středověku až do počátku 21. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Vrzáček

  Krabička poslední záchrany pro neziskové organizace

  Vydavateľstvo: Togga
  Dátum vydania: 9. augusta 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 13,63 €
  Vaša cena: 12,95 
  Řízení neziskovky je zcela specifickým druhem svobodného umění jedná se o manažerský desetiboj, kterému se řídící pracovník musí věnovat denně. Počet neziskovek v ČR každoročně roste. Mnohé z existujících organizací se profesionalizují. Hospodaří s vyššími rozpočty, zaměstnávají více pracovníků, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Vladimír Kučera

  Aby bylo jasno

  Vydavateľstvo: Togga
  Dátum vydania: 8. augusta 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 8,93 €
  Vaša cena: 8,48 
  Vladimíra Kučeru jsem znal ještě dříve, než jsem ho poznal. Četl jsem v časech předlistopadových sloupky nějakého Ladislava Kučírka, tuším, že v Mladé frontě. Všem jsem v tehdejší bídě psaného slova říkal: Toho čtěte, ten je dobrej. Dobrej? Dobře psal, nelhal, a kdo chtěl, rozuměl i tomu, co tam černé … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Roman Cílek

  Jak se krade moc

  Vydavateľstvo: Togga
  Dátum vydania: 7. mája 2021
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 13,63 €
  Vaša cena: 12,95 
  Moc. Pozoruhodné slovo. Geniální věrozvěst zlých časů Stefan Zweig napsal: Moc má uhrančivý pohled Medúzy. Kdo pohlédne do její tváře, už se ve snaze o její získání nedokáže zastavit a lhostejné mu začnou být jakékoli zábrany. Přesně tím Zweig pojmenoval dobu, o níž v sedmi dramatických a čtivě … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marian Hochel

  Vivant Denon a kouzlo empíru

  Vydavateľstvo: Togga
  Dátum vydania: 22. apríla 2021
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 18,33 €
  Vaša cena: 17,41 
  Jestliže se současná historiografie vyznačuje rozmanitostí tematickou i metodologickou, hledáním nových interpretací zdánlivě pečlivě probádaných fenoménů a přesahem do jiných vědních oborů, pak tato kniha zcela odpovídá jejím požadavkům. Autor si stanovil za svůj cíl prozkoumat formování Napoleonova obrazu a jeho … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Zuzana Rybaříková

  Úvod do logiky Lvovsko-varšavské školy

  Vydavateľstvo: Togga
  Dátum vydania: 20. novembra 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 18,33 €
  Vaša cena: 17,41 
  V 19. století se filozofie ocitla na křižovatce. V přírodních a technických vědách docházelo k nebývalému rozvoji, ale filozofie jako by ustrnula na místě. Inspirováni pokrokem přírodních věd, usilovali mnozí filozofové dosáhnout takového pokroku i ve filozofii a udělat z ní skutečně vědeckou disciplínu. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Horský, Vít Pokorný

  Antropologie smyslů

  Vydavateľstvo: Togga
  Dátum vydania: 1. augusta 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 15,04 €
  Vaša cena: 14,29 
  Předkládaná publikace se zabývá problémem smyslového vnímání z hlediska obecné antropologie. Jelikož vnímání představuje komplexní problém, je i náš přístup komplexní a zahrnuje několik různých hledisek: kognitivní psychologii, neurofyziologii, fenomenologii, sociokulturní antropologii, dějiny idejí či uměleckou … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Peter Popálený

  Vznik a profilace KSČ v období první republiky v českých zemích

  Vydavateľstvo: Togga
  Dátum vydania: 6. októbra 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 15,04 €
  Vaša cena: 14,29 
  Publikace pojednává o vzniku a vývoji Komunistické strany Československa v období první republiky se zaměřením na české země. V rámci jednotlivých kapitol je analyzováno profilování komunistické strany ve vazbě na komunistickou ideologii reprezentovanou Komunistickou internacionálou a jejím moskevským vedením. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Tomáš Jacko

  Trilogie

  Vydavateľstvo: Togga
  Dátum vydania: 31. augusta 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 23,03 €
  Vaša cena: 21,88 
  Obrazová publikace Trilogie, jejímž autorem je básník, překladatel a fotograf Tomáš Jacko, může být pro mnohé trochu oříškem. Na první pohled je zřejmé, že autor své inscenované snímky, vynikající technickou precizností a téměř magickou prací se světlem, nedává jen tak na odiv řazení do tematických trojic naznačuje, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Novotný

  Země a svět v uměleckém díle

  Vydavateľstvo: Togga
  Dátum vydania: 16. apríla 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 15,98 €
  Vaša cena: 15,18 
  Autorský kolektiv předkládá monografii k jednomu z nejznámějších Heideggerových pojednání Původ uměleckého díla. V publikaci se jednak v různých perspektivách řeší otázka zařazení tohoto pojednání do Heideggerovy celkové myslitelské cesty. Zároveň se Heideggerovo úsilí o uchopení svébytnosti uměleckého … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Michaela Fišerová, Martin Charvát

  Kyberfotografie

  Vydavateľstvo: Togga
  Dátum vydania: 25. februára 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 7,52 €
  Vaša cena: 7,14 
  Kolektivní monografie Michaely Fišerové a Martina Charváta zaměřuje pozornost na problematiku kyberfotografie z hlediska proponovaného současnou mediální filosofií, Foucaultovou genealogií a Derridovou dekonstrukcí. Autoři analyzují změnu dispozitivu, k níž došlo v kontextu nastupujících digitálních technologií v 21. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Václav Matoušek

  Krajina českých zemí v době třicetileté války v díle Matthäuse Meriana staršího

  Vydavateľstvo: Togga
  Dátum vydania: 1. januára 2018
  Jazyk: anglický, český
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 27,73 €
  Vaša cena: 26,34 
  Práce je věnována dílu Matthäuse Meriana staršího, resp. jeho rytinám, zobrazujícím bojiště třicetileté války v prostoru českých zemí s podrobnějším zaměřením na švédské tažení v Čechách roku 1647. Rytiny byly studovány, popsány a analyzovány s využitím mezioborových přístupů a metod jako … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Martin Petlach

  Volby a demokracie v Malajsii

  Vydavateľstvo: Togga
  Dátum vydania: 26. júna 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 15,98 €
  Vaša cena: 15,18 
  Jak funguje demokracie v Malajsii? Tato monografie jako první v českém prostředí přináší rozsáhlou analýzu volebních a politických jevů odehrávajících se v malajsijské politice. Malajsie prošla do získání své nezávislosti v roce 1957 koloniální nadvládou Portugalska, Nizozemska a Velké Británie. V následujícím … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Alžběta Zdeňková

  Tak pravil Našinec

  Vydavateľstvo: Togga
  Dátum vydania: 15. mája 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 8,93 €
  Vaša cena: 8,48 
  Tato kniha je souborem sto osmi příspěvků vytvořených na základě zpráv, které v roce 1917 vydával olomoucký katolicky orientovaný deník Našinec. Tak pravil Našinec se nevěnuje dění první světové války, ale jeho vlivu na společnost, dobovým zajímavostem a událostem, jež českou veřejnost bavily či pobuřovaly. Příspěvky … Zobraziť viac info ►