! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Petrus

vydavateľstvo

Korenie koreňov fotografie+verše


Autor fotografií Pavel Breier nafotografoval na popud maliara Jozefa Šturdíka niekoľko stovák fotografií z mŕtveho ramena Dunaja. Šturdíka snímky tak uchvátili, že niektoré ho inšpirovali k napísaniu krátkych básní. Približne 50 fotografií s týmito básňami vychádza na 100 stranách v mimoriadnej grafickej úprave. Publikácia je viazaná v tvrdej väzbe a tlačená na kriedovom papieri.
Na sklade 1Ks
1,90 € 2,00 €

Čas Herodes


Básnická skladba vznikla ako odozva na februárový prevrat 1948. Po mnohých a mnohých rokoch sa dočkala po samizdatovom vydaní aj regulárneho knižného vydania. Knihu ilustroval svojim neopakovateľným spôsobom Milan Bočkay.
Vypredané
0,95 € 1,00 €

Sonety- Sonnets/Petrus


Originál v angličtine vychádza na dvojstránke s prekladom Ľubomíra Feldeka. Výtvarne knihu dopĺňajú drevorezy Ernesta Zmetáka z roku 1958, ktoré výtvarník vyrezal pre prvý slovenský preklad Sonetov (Blaho). Okrem bežného "polokoženého" vydania je 200 číslovaných kusov s podpismi výtvarníka a prekladateľa na kvalitnom papieri AURA viazaných v čiernej koži. Kniha bola zaradená medzi Najkrajšie knihy Slovenska 2001. Hlavná cena za knižný dizajn na súťaži knižného umenia v Martine v r. 2001 (kolekcia). Druhé vydanie.
Vypredané
12,58 € 13,24 €

Sen o červenom pavilone III.-Jeseň


Najslávnejší čínsky román všetkých čias. Sága šľachtickej rodiny Ťia pochádza z 18. storočia. Autor vykreslil osud vlastného rodu, ktorý upadol do nemilosti cisára a zároveň je táto kniha príbehom "Rómea a Júlie" východu. Román o ktorom sa tvrdí, že by ho mal poznať každý koho aspoň trošku zaujíma svet Číny či kvalitná literatúra vôbec. Diela sú bohato ilustrované čínskym kaligrafom Kai Qi ( 19 st.). Hlavná cena za knižný dizajn na súťaži knižného umenia v Martine v r. 2001 (kolekcia).
Vypredané
15,73 € 16,56 €

Sen o červenom paviloneE IV.-Zima


Najslávnejší čínsky román všetkých čias. Sága šľachtickej rodiny Ťia pochádza z 18. storočia. Autor vykreslil osud vlastného rodu, ktorý upadol do nemilosti cisára a zároveň je táto kniha príbehom "Rómea a Júlie" východu. Román o ktorom sa tvrdí, že by ho mal poznať každý koho aspoň trošku zaujíma svet Číny či kvalitná literatúra vôbec. Diela sú bohato ilustrované čínskym kaligrafom Kai Qi ( 19 st.). Hlavná cena za knižný dizajn na súťaži knižného umenia v Martine v r. 2001 (kolekcia).
Vypredané
15,73 € 16,56 €

Neviditeľné svetlo


Mystická púť duše k Bohu. Miesto mystiky v ľudskom živote v prelínaní dvoch svetov: vizuálno-pocitových duchovných vnemov s realitou stvoreného sveta - tak by sa dala v krátkosti charakterizovať nosná idea knihy Roberta Hugha Bensona. Mystická púť duše k Bohu - to je kľúčová téma zbierky krátkych próz pod spoločným názvom Neviditeľné svetlo (The Light Invisible). Hoci R. H. Benson nie je slovenskému čitateľovi neznámy - v Spolku sv. Vojtecha vyšiel roku 1933 v preklade do slovenčiny jeho román Pán sveta (The Lord of the World), pre súčasnú, do novo- dobého pozitivizmu uzavretú spoločnosť je však objavom. Jeho dielo nie je len zamyslením sa nad duchovnou dimenziou človeka. Benson vťahuje čitateľa do reálneho sveta, a pôsobivou rozprávačskou formou strhuje do hĺbky pravdivosti a priamej duchovnej skúsenosti, ktorá je Božím darom, lebo človek ju dostáva tak ako milosť - nezaslúžene a priamo. Bensonov svet je svetom Božieho stvoriteľského činu, ktorý prebieha v ustavičnej prítomnosti - sprítomňujúc nám, hoci putujúcim za nebeským svetlom, jeho odraz vo svetle, ktoré je neviditeľné, ale ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na tento svet. Božia milosť je v ňom všadeprítomná a necháva sa spoznať mimo času a priestoru, a predsa v pôsobivých obrazoch Bensonovho videnia - v realite, ktorú možno nahmatať a pocítiť. Autor Robert Hugh Benson sa narodil 18. novembra 1871 vo Wellingtone ako štvrtý syn anglikánskeho arcibiskupa z Canterbury E. W. Bensona. Študoval na Trinity College v Cambridge, roku 1895 sa stal anglikánskym duchovným, ale roku 1903 prestúpil do Katolíckej cirkvi a o rok neskôr bol vysvätený za kňaza. Stal sa kanonikom Westminsterskej katedrály a roku 1911, za pápeža Pia X., pápežským komorníkom. Zomrel roku 1914 v Manchestri. Jeho dielo tvorí 27 románov, menšie prózy, eseje, apologetické diela a zbierky kázní. Známe sú jeho príbehy z náboženských dejín Anglicka Kráľovo dielo (The King’s Achievement) o schizme Henricha VIII., Kráľovnina tragédia (The Queen’s Tragedy) o krátkom a nešťastnom medziobdobí vlády katolíčky Márie Tudorovej, Napriek mučeniu a smrti (Come Rack come Rope) a Kde je právo? (By what Authority?) o prenasledovaní katolíkov počas vlády Alžbety I. a väznení a smrti Márie Stuartovej. Benson sa zaoberá aj zmyslom sebaobetovania a mystickým putovaním k Bohu v románe Nijakých iných bohov (None Other Gods), a v románe Zaklínači (The Necromancers) zhubnými vplyvmi okultizmu a tajomnými silami, ktoré rozpútava. Zbierka próz Neviditeľné svetlo vyšla v Londýne roku 1903 a až o 99 rokov neskôr vychádza po prvýkrát v slovenskom preklade s pôsobivými ilustráciami, dielami pátra Teodora Jozefa Tekela. Z pätnástich príbehov, duchovných zážitkov, ktorých zlatou niťou je rozprávanie starého kňaza, sa pred očami čitateľa odhaľuje tajomstvo života a smrti, jeho hodnota vo svetle večnosti, hodnota každého individuálneho ľudského činu, skutku dobra či zla, hodnota modlitby, alebo i stretnutie s tajomným pútnikom z rovnomennej poviedk
Vypredané
4,75 € 5,00 €

Čo bolo prv? 100 foto


Kniha predstavuje výber z tvorby nestora slovenskej dokumentárnej fotografie. Publikácia obsahuje do 100 čiernobielych fotografií z rôznych oblastí života. Obsahuje umeleckú fotografiu počínajúc portrétmi známych osobností končiac politickými udalosťami, či povodňami. Ťažisko fotografií sú šesťdesiate roky. Publikácia je viazaná v tvrdej väzbe a tlačená na kriedovom papieri.
Vypredané
1,90 € 2,00 €

Hviezdy a smútok


Tri rozsiahle knihy reprezentujú tvorbu katolíckeho básnika a spisovateľa zo všetkých období jeho tvorby. Aj ked ide o dosiaľ najväčší výber jeho tvorby, je to iba časť, pretože tento mimoriadne plodný autor napísal viac ako 100 kníh. Editor knihy profesor Július Pašteka vybral pre toto vydanie to najlepšie a doplnil každú knihu erudovanou štúdiou. Knihy vhodne dopĺňajú netradičné ilustrácie Uľjany Zmetákovej. Prvá kniha súboru obsahuje básnickú tvorbu od začiatkov až po rok 1945.
Vypredané
5,64 € 5,94 €

Pieseň lásky


Tri rozsiahle knihy reprezentujú tvorbu katolíckeho básnika a spisovateľa zo všetkých období jeho tvorby. Aj ked ide o dosiaľ najväčší výber jeho tvorby, je to iba časť, pretože tento mimoriadne plodný autor napísal viac ako 100 kníh. Editor knihy profesor Július Pašteka vybral pre toto vydanie to najlepšie a doplnil každú knihu erudovanou štúdiou. Knihy vhodne dopĺňajú netradičné ilustrácie Uľjany Zmetákovej. Tretia kniha výberu prozaických textov z obdobia pred emigráciou a tiež exilovej tvorby. Kniha obsahuje štyri diela počínajúc rokom 1943 končiac 1978.
Vypredané
1,90 € 2,00 €

Cesty a stesky


Tri rozsiahle knihy reprezentujú tvorbu katolíckeho básnika a spisovateľa zo všetkých období jeho tvorby. Aj ked ide o dosiaľ najväčší výber jeho tvorby, je to iba časť, pretože tento mimoriadne plodný autor napísal viac ako 100 kníh. Editor knihy profesor Július Pašteka vybral pre toto vydanie to najlepšie a doplnil každú knihu erudovanou štúdiou. Knihy vhodne dopĺňajú netradičné ilustrácie Uľjany Zmetákovej. Druhá kniha súboru obsahuje výber tých najlepších básnických textov z exilovej tvorby - od roku 1945 do jeho smrti.
Vypredané
5,64 € 5,94 €

Dvojhlasné dejiny umenia


Vychádzajúc z tézy nemeckého historika umenia Hansa Beltinga o "dvojhlasných dejinách umenia" (západných a východných) autorka zameriava pozornosť na problematiku umenia východného bloku (teda i Slovenska) a jeho vylúčenia z univerzálnych dejín umenia. Pokúša sa ukázať v čom bolo umenia za "železnou oponou" iné (ako západné). Knihu dopĺňa bohatý dokumentačný materiál a dielo vychádza súčasne u rakúskeho nakladateľa.
Vypredané
6,28 € 6,61 €

Dal Segno al Fine


Kniha je pokusom o netradičné čítanie románu Gabriela Garcíu Márqueza Láska v čase cholery. Základ tohto netradičného čítania spočíva v presvedčení, že román, okrem toho, že je románom, je zároveň aj teóriou románu a navyše obsahuje v sebe zavinutú filozofiu či estetiku, ktorú treba priviesť písaním o románe k reči. Ilustroval Rudolf fila, kresby Jozef Danglár-Gertli, Rudolf Fila, Palo Macho a marek Ormandík.
Vypredané
0,95 € 1,00 €

Cestou


Výber textov maliara, profesora, mysliteľa od šesťdesiatych rokov až po súčasnosť zostavil Marián Reisel. V knihe nájdete texty o výtvarnom umení a umení vôbec, o vlastnej tvorbe, rozhovory z rôznych období, texty k vernisážam, o kultúre, detskej výtvarnej tvorbe, knihe ako umeleckom diele, o tvorbe slovenských a českých výtvarníkov a ďalšie texty rozdelené do deviatich súborov. Rozsiahlu knihu ilustrujú kresby zo skicára, ktoré vybral sám autor k jednotlivým textom.
Vypredané
8,80 € 9,26 €

Hlasy Lhasy


Prvý slovenský preklad z tibetčiny. Prekladateľ Martin Slobodník v spolupráci z poetkou Vierou Prokešovou preložili nádherné básne 6. dalajlamu (16. st.). Krátke a nesmierne milé štvorveršia dopĺňajú ilustrácie Roberta Bielika, ktorý v Tibete niekoľko mesiacov žil. Väčšinou ide o ľúbostnú poéziu, ktorú prestupuje príroda, či náboženstvo
Vypredané
5,33 € 5,61 €

Matora


Dlho nezvestná romantická básnická skladba slovenského dejateľa sa po mnohých rokoch od napísania dostáva prvý raz na pulty kníhkupectiev. V depozite Matice slovenskej ju objavil a edične upravil Pavol Vongrej. Doslov Peter Zajac. Ilustrácie Marián Meško.
Vypredané
4,75 € 5,00 €

Vlčí ruženec


Maliar a básnik má za sebou už 6 kníh, ale o tejto básnickej zbierke hovorí, že je to jeho najkrajšia. Štvorveršia sú inšpirované domovom, ale najmä pobytom v cudzine. Väčšinu básní autor napísal v Južnej Amerike. Knihu si sám aj ilustroval resp. ako ilustrácie sme použili autorove farebné oleje.
Vypredané
1,90 € 2,00 €