Oikoymenh

vydavateľstvo

Filebos


Sedmý svazek ediční řady Platónovy spisy.
Na sklade 1Ks
7,73 € 8,14 €

Morálka práva


Publikace přináší jedno z nejvýznamnějších děl představitele právní filozofie a teorie 20. století (1902 - 1978).
Vypredané
12,45 € 13,10 €

dostupné aj ako:

Totalita a nekonečno


Základní a nejsystematičtější dílo židovského myslitele, žáka E. Husserla a M. Heideggera.
Vypredané
12,88 € 13,56 €

Dioptrika


Další z esejů z Rozpravy o metodě v němž Descartes předvádí svou metodu na nauce o světle, zvláště pak na objevu zákonu lomu světla a jeho důsledcích. Francouzko-česky, s původními obrázky a závěrečným komentářem překladatele.
U dodávateľa
14,61 € 15,38 €

dostupné aj ako:

Geometrie


Součástí Descartovy Rozpravy o metodě byly tři „eseje“, které ilustrovaly Descartovu metodu. Jedním z nich je slavná Geometrie, základní dílo novověké matematiky, první revoluce od vzniku řecké geometrie. Český překlad je pořízen podle původního francouzského znění a doprovází jej faksimile prvního latinského překladu podle vydání z roku 1683. Poznámky pod čarou usnadňují rozumění textu, komentáře na konci knihy pak dávají vše do širších souvislostí.
Vypredané
14,17 € 14,92 €

Platónuv dialog Lysis


Sborník textů z 2. českého platónského symposia, konaného v Praze ve dnech 20.-21.10.2000.
Vypredané
11,08 € 11,66 €

dostupné aj ako:

Komeniologické studie III


Svazek obsahuje Patočkovu nevydanou monografii o Komenském a náčrty nepublikovaných komeniologických studií.
Vypredané
22,14 € 23,31 €

Viditelné a neviditelné


Kniha jednoho z nejoriginálnějších filozofů 20. století a významného představitele současné ontologie a fenomenologie. Druhé, opravené vydání.
Na sklade 2Ks
18,18 € 19,14 €

dostupné aj ako:

Chůze lesem


Nová odpověď na otázku svobody. Provokativní esej známého německého filosofa, beletristy a esejisty, blízkého svým myšlením M. Heideggerovi.
Vypredané
2,94 € 3,09 €

Princip odpovědnosti


Hans Jonas (1903-1993) se zpočátku věnoval raně středověké filosofii, potom se zabýval problémem pojmu přírody a etikou v technologické civilizaci.
Vypredané
10,63 € 11,19 €

Péče o duši I


První svazek Patočkových sebraných spisů. Soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách. První díl obsahuje stati z let 1929-1952 a nevydané texty z padesátych let.
Vypredané
10,72 € 11,28 €

Martin Heidegger a Tomáš Akvinský


Na tuto rozsáhlou práci, jež dáva ráz celému svazku, připravuji jiné tři kratší studie, přičemž celkově postupuji od snazšího k obtížnějšímu, od toho, co je spíše sumární, k provedení v jednotlivostech.
Vypredané
8,13 € 8,56 €

Sparagmos


Publikace se zabývá řeckou mytologií a mýtem.
Vypredané
6,61 € 6,96 €

Cesty vzhůru


Autoři se zamýšlejí nad překladem Bible. Pokoušejí se předat biblickou zvěst a současně zachovat poezii hebrejského textu.
Vypredané
5,76 € 6,06 €

Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti


Soubor textů na dané téma.
Vypredané
6,17 € 6,49 €

Epinomis, Minós, Kleitofón,Pseudoplatonika,Epigramy


Dvacátý první svazek ediční řady Platónovy spisy.
Vypredané
5,14 € 5,41 €