Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

-10% na nákupy od 25€ s kupónom ABCDEF

Oikoymenh

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: Edmund Husserl

  Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii I.

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 13. februára 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 18,24 €
  Vaša cena: 17,33 
  Odošleme ihneď
  Husserl v tomto svazku provádí základní rozlišení mezi empirickým a eidetickým zkoumáním, vysvětluje přístup závorkování, základní rozdíl mezi světem vnímaným jako objekt o sobě a světem vnímaným jako fenomén, pojmy čistého vědomí a fenomenologické pojetí rozumu. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Isidor ze Sevilly

  Etymologie XVII / Etymologiae XVII

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 1. januára 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 18,24 €
  Vaša cena: 17,33 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Latinsko-české vydání základní středověké encyklopedie vědění, zahrnující témata od svobodných umění přes antropologii a přírodovědu až po theologii. Sedmnáctou knihu své encyklopedie, nadepsanou De rebus rusticis O zemědělství, věnoval Isidor rostlinné říši. Jádro a hlavní část knihy představuje výklad jmen … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Platón

  Listy

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 24. apríla 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 6,96 €
  Vaša cena: 6,61 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Listy jsou jedinou částí Platónova literárního odkazu, v níž autor mluví v první osobě. Dozvídáme se z nich mnohé o jeho poměru k historickým osobám a událostem a v neposlední řadě také ke svému vlastnímu dílu a poslání. Z Listů lze čerpat řadu důležitých údajů z Platónovy autobiografie, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Platón

  Charmidés, Lachés, Lysis, Theagés

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 3. októbra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 8,37 €
  Vaša cena: 7,95 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Čtyři Platonovy dialogy o rozumnosti, statečnosti, přátelské lásce a pedagogické schopnosti Sokratově. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Platón

  Symposion

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 1. januára 2005
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 6,73 €
  Vaša cena: 6,39 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Čtvrtý svazek ediční řady Platónovy spisy. Šesté, opravené vydání. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Platón

  Hippias Větší Hippias Menší Ión Menexenos

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 30. novembra 2010
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 6,96 €
  Vaša cena: 6,61 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Patnáctý svazek ediční řady Platónovy spisy. Svazek zahrnuje čtyři práce na různá filozofická témata. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Stanislav Sousedík

  Dějiny, dějepis a filosofie dějin

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 7. októbra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 9,31 €
  Vaša cena: 8,84 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Současní autoři zabývající se teorií dějepisného poznání zastávají převážně skeptické stanovisko vůči možnosti objektivního poznání minulých dějin lidstva: Přiklánějí se více či méně k mínění, že dějepisné poznání je v posledku určitým druhem porozumění historika sobě samému. V kritické distanci k tomuto … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Pavel Dudzik

  Počátky ariánského sporu

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 13. septembra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 16,36 €
  Vaša cena: 15,54 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Kniha zpřístupňuje českému čtenáři teologické prameny k počátkům ariánského sporu před koncilem v Nikaii (325), tj. texty hereziarchy Areia z Alexandrie, jeho oponenta biskupa Alexandra z Alexandrie a Areiových zastánců, zvláště biskupů Eusebia z Nikomédeie a Eusebia z Kaisareie. Ariánský spor, jenž … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Aristoteles

  Kategorie

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 4. septembra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 11,66 €
  Vaša cena: 11,08 
  Odošleme ihneď
  Spis patří přes svůj nevelký rozsah k dílům, jež zásadně ovlivnila vývoj západního myšlení od antiky až po současnost. Je v něm vyloženo aristotelské pojetí vztahu bytí a pojmenování a předložena proslulá tabulka deseti kategorií, které představují základní způsoby, jimiž se vypovídá jsoucí. Nový český … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Órigenész

  Proti Kelsovi III-IV

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 11. decembra 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 30,46 €
  Vaša cena: 28,94 
  Odošleme ihneď
  Ve spisu Proti Kelsovi reaguje Órigenés na kritiku křesťanství z pera platónského filosofa působícího v polovině 2. stol. po Kr. , který v šíření nové víry rozeznal reálné ohrožení dosavadního kulturního a náboženského řádu. Ve třetí knize obhajuje Órigenés působení křesťanských učitelů, jejichž … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Aristoteles

  Metafyzika A

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 14. októbra 2015
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 5,55 €
  Vaša cena: 5,27 
  Odošleme ihneď
  Metafyzika A je úvodní knihou souboru Aristotelových spisů věnovaných otázkám první filosofie. Aristotelés zde definuje filosofii jako vědu o prvních počátcích a příčinách. Na pozadí své vlastní nauky o příčinách podává přehled názorů svých předchůdců od Thaléta přes pythagorejce až po Platóna a podrobuje … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Hippokrates

  Vybrané spisy I.

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 24. júna 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 29,52 €
  Vaša cena: 28,04 
  Odošleme ihneď
  Publikace předkládá v nových českých komentovaných překladech základní díla korpusu řeckých lékařských spisů, tradicí připisovaných Hippokratovi, tzv. Corpus Hippocraticum. Pro první svazek byly vybrány spisy filosofického a metodologického rázu, zabývající se povahou lékařského umění (O umění, O starém lékařství), … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Hannah Arendtová

  Život ducha I.: Myšlení

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 3. júla 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 18,75 €
  Vaša cena: 17,81 
  Nedostupné
  Ve svém posledním díle, jehož knižní podoba vyšla až z pozůstalosti, se Hannah Arendtová věnuje základním, na sebe nepřevoditelným dimenzím lidské mysli či ducha: myšlení, chtění a souzení. V prvním svazku zasazuje myšlení do prostoru lidské praxe, aby právě takto ukázala jeho svébytnost, a snaží se na tradiční … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mircea Eliade

  Dějiny náboženského myšlení I.

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 10. septembra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 27,64 €
  Vaša cena: 26,26 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Sv 1: První díl Dějin náboženského myšlení - proslulého díla, do něhož rumunský historik náboženství shrnul výsledky své celoživotní práce - Od doby kamenné po eleusinská mystéria zachycuje nejstarší vrstvy dějin náboženství lidstva, od prvních projevů v prehistorickém období, přes zaniklé civilizace starého Egypta, Mezopotámie, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Friedrich Nietzsche

  Genealogie morálky

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 9. augusta 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 11,66 €
  Vaša cena: 11,08 
  Odošleme ihneď
  Polemický spis Genealogie morálky (1887) patří k Nietzschovým pozdním pracím. Výjimečně v něm opouští aforistickou formu a píše jej v červenci roku 1887 během pouhých tří týdnů jako své snad nejucelenější dílo. Už v předchozí knize Mimo dobro a zlo (1886), bezprostředně následující po Zarathustrovi, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: De Libera Alain

  Filosofie v období středověku

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 11. júna 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 27,64 €
  Vaša cena: 26,26 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Autor předkládá v této knize souvislý esej o komplexní historičnosti středověké filosofie v jejích institucionálních a politických rámcích. De Liberova kniha je významnou měrou zaměřena polemicky proti obvyklým synoptickým prezentacím středověkého myšlení" v singuláru; autorovým úmyslem rozhodně není … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mircea Eliade

  Mýtus o věčném návratu

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 22. februára 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 8,37 €
  Vaša cena: 7,95 
  Odošleme ihneď
  V této knize si Eliade klade otázky po smyslu historické existence člověka. Jak sám uvádí v předmluvě, vhodným podtitulem knihy by mohl být Úvod do filosofie dějin. Není to však spekulativní analýza pojmu dějin, ale zkoumání základních představ o světě v tzv. archaických společnostech, které sice žijí své dějiny, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ivan M. Havel

  Zápisky introspektora

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 12. septembra 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 6,96 €
  Vaša cena: 6,61 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Kniha je pokusem o netradiční pohled na lidské prožívání v per-spektivě první osoby. Je navržena specifická metoda, zvaná introspekce plus, při níž nedochází k separaci mezi subjektem introspekce a výzkumníkem, jak je běžné v současné kognitivní vědě. Introspektor zkoumá své vlastní mžikové prožitky, jako … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Daniel Kroupa

  Masaryk Patočka Havel

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 13. septembra 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 11,66 €
  Vaša cena: 11,08 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Kniha zahrnuje texty z let 1978 až 2017 věnované filosofii českých myslitelů: Tomáši Garriguu Masarykovi, Janu Patočkovi a Václavu Havlovi. Hlavním společným rysem jejich uvažování je filosofie nakloněná k činu. Masaryk, Patočka i Havel chápali politiku jako činnost založenou na mravním základě a hledali nový … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Amos Komenský

  Spisy o první filosofii

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 27. októbra 2017
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 30,46 €
  Vaša cena: 28,94 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Kniha přináší dvojjazyčnou edici metafyzických textů Komenského. Jde o vydání jeho šesti spisů, které představují systematické pojednání o první filosofii: 1) Prima philosophia; 2) Janua rerum reserata sive Universalis sapientiae seminarium, vulgo philosophia prima et metaphysica dicta; 3) Scenographiae pansophicae pars II, quae … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Tomáš Akvinský

  O naději v Teologické sumě

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 3. júla 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 6,11 €
  Vaša cena: 5,80 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Traktát o naději (STh II-II, q. 1722) se nachází na začátku Secunda secundae mezi traktátem o víře a traktátem o lásce. Tomáš v něm nejprve probírá podstatu ctnosti naděje a její vztah k ostatním teologickým ctnostem. Poté se zaměřuje na subjekt naděje, a to nejen na konkrétní duševní sílu, kterou … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Plutarchos

  O Sókratově daimoniu

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 20. mája 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 7,43 €
  Vaša cena: 7,06 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Plútarchos zasadil svůj spis O Sókratově daimoniužánrově na pomezí historické novely a filosofického dialogu, do rámce skutečných událostí konce roku 378 př. Kr. v Thébách, kdy místní demokraté spolu se skupinou exulantů svrhli oligarchy vládnoucí krvavě a krutě pod ochranou spartské posádky. Spiklenci se scházejí … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Wolfgang Röd

  Röd - Novověká filosofie II

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 6. apríla 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 28,15 €
  Vaša cena: 26,74 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Dějiny filosofie od Newtona po Rousseaua (Locke, Leibniz, Berkeley, Wolff, Lessing, Hume a další). … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Michael Oakeshott

  Racionalismus v politice

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 6. februára 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 16,36 €
  Vaša cena: 15,54 
  Nedostupné
  Oakeshottovo dílo je pojímáno jako zásadní příspěvek do konzervativní tradice. Vybrané eseje ho ukazují jako myslitele, který promýšlí otázky, jako jsou podstata politična, lidské přirozenosti, racionality, vztahu mezi politikou a hodnotami, času a historie, aj. Nabízený svazek, z velké části výběr z jeho poválečných … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jakub Jinek, Jakub Jirsa

  Platónův dialog Euthyfrón

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 10. januára 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 8,37 €
  Vaša cena: 7,95 
  Nedostupné
  Kolektivní monografie se systematicky věnuje hlavním hermeneutickým i filosofickým problémům Platónova dialogu Euthyfrón. Autoři se soustředí zejména na tři témata: za prvé na roli obou jeho mluvčích, za druhé na filosofický problém zbožnosti a za třetí na otázku, zda lze v dialogu nalézt rozvinutou teorii idejí. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Hannah Arendtová

  Mezi minulostí a budoucností

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 11. decembra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 20,12 €
  Vaša cena: 19,11 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Eseje, v nichž se Hannah Arendtová táže po povaze svobody, autority a dějin, pojí motiv osudového přeryvu: přerušení západní filosofické tradice vyústilo v totality dvacátého století. Knihu publikovanou poprvé r. 1961 proto uvádí výrokem Reného Chara, francouzského básníka a člena odporu v době nacistické … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Hannah Arendtová

  Eichmann v Jeruzalémě

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 17. októbra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 18,71 €
  Vaša cena: 17,77 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Klasické dílo politického myšlní, které ve své době vzbudilo značné kontroverze. Autorka se v roce 1961 vydala jako reportérka do Jeruzaléma, kde sledovala soud s nacistickým funkcionářem Adolfem Eichmannem. Ze statí původně určených pro magazín The New Yorker vznikla kniha, která je vlastně filosofickou reportáží. Kromě … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Patočka

  Fenomenologické spisy III/2

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 10. februára 2017
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 28,11 €
  Vaša cena: 26,70 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Druhý svazek třetí části tematického souboru fenomenologických spisů Jana Patočky, tedy druhý svazek textů k fenomenologii, které autor nepublikoval, obsahuje studie, náčrty přednášek, přípravné poznámky a fragmenty nalezené v pozůstalosti z 50. – 70. let 20. století. Německy a francouzsky psaná část těchto … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Macek

  Bůh ve filosofii Charlese Hartshorna

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 22. marca 2017
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 13,54 €
  Vaša cena: 12,86 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Charles Hartshorne (1897-2000) je vedle Alfreda N. Whiteheada nesporně nejvýznamnějším procesuálním filosofem dvacátého století. Jeho zájmem byl především filosofický pojem Boha, který by byl filosoficky konzistentní a zároveň odpovídal obecné náboženské intuici. Kriticky domýšlel i Anselmův ontologický argument pro boží … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Anthony Long

  Hellénistická filosofie

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 13. júla 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 18,71 €
  Vaša cena: 17,77 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Kniha mapuje hlavní směry řecké filosofie (epikureismus, skepticismus, stoicismus atd.) po smrti Alexandra Velikého do konce Římské republiky. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Adorno Theodor Wiesengrund

  Estetická teorie

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 4. mája 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 27,64 €
  Vaša cena: 26,26 
  Nedostupné
  Adorno, který vystupoval proti výkladovým systémům, zde podává v podstatě úplný a originální estetický systém. Od vztahu umění estetiky a společnosti v prvních i posledních kapitolách se autor velmi zásadně vyslovuje ke vztahu krásna přírodního a uměleckého, ke kategoriím krásna a ošklivosti, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mireille Hadas-Lebelová

  Filón Alexandrijský

  Vydavateľstvo: Oikoymenh
  Dátum vydania: 23. apríla 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 16,36 €
  Vaša cena: 15,54 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Autorka zasazuje Filónův život a jeho intelektuální činnost do historických souvislostí na přelomu epoch (Filón byl současníkem Ježíšovým), všímá si jeho závislosti na dobovém řeckém filosofickém myšlení na jedné straně, a pokusů vyrovnávat se v tomto kontextu s vlastní náboženskou tradicí na straně druhé. … Zobraziť viac info ►